ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

Great Britain  Thailand  Japan  South Korea  China  India  Indonesia  Vietname  Philipines  Myanmars  Malaysia  Cambodia  Laos  Russia  Germany  France  Spain  Turkey  Italy Poland Pakistan  Bangladesh  Egypt  Brazil  Tanzania  Afghanistan 

เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ #wellness


ที่ ชื่อเหรียญ รายละเอียด
1 HTR
Heart Rate (htr)
Heartrate เป็นแอปออกกําลังกายและสุขภาพการนอนหลับที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนตัวแรกในโลก Web3 ที่มีคุณสมบัติการเล่นเกมและโซเชียลเพื่อความเพลิดเพลินสูงสุด มุ่งเน้นไปที่ชีวิตที่มีสุขภาพดีของผู้คนในยุคหลังการแพร่ระบาดเราบุกเบิกแนวคิดและรูปแบบของ H2E Health to Earn และต่อเนื่องกัน
Heartrate is the first blockchainpowered exercise and sleep wellness app in the Web3 world with gaming and social attributes for maximum enjoyment. Focusing on peoples healthy life in the postepidemic era, we pioneer the concept and model of H2E Heal
2 3QT
3QT (3qt)
3Quality เป็นองค์กรการกุศลที่ตั้งใจจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลก crypto และ non-crypto สําหรับการให้การกุศลใช้ CasesPersons ต้องการให้โทเค็นของเรามีส่วนร่วมในการล่าขุมทรัพย์ในบุคคลล่าขุมทรัพย์ที่ต้องการโฆษณาของพวกเขา
3Quality is a charitable organization which intends to be a bridge between the crypto and noncrypto world for charitable giving.Use CasesPersons require our tokens to take part in the treasure hunt. In the treasure hunt, persons who wish to advertis
3 AIDOC
AI Doctor (aidoc)
AIDOC ใช้ข้อมูลทางการแพทย์และเทคโนโลยี AI ของแพทย์อัจฉริยะเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง บล็อกเชนและเทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูงของเราช่วยให้เราสามารถสร้างภาพ 3 มิติสดของสุขภาพของคุณจากการอ่านสัญญาณชีพโดยนําเสนอการวิเคราะห์สุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ดิจิทัลที่สามารถคาดการณ์ปัญหาและกําหนดแนวทางแก้ไขได้ ด้วยการรวมฮาร์ดแวร์อัจฉริยะเข้ากับแอปพลิเคชัน IoT เรากําลังสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของบริการด้านสุขภาพซึ่งวันหนึ่งจะครอบคลุมทุกภูมิภาคของอุตสาหก
AIDOC uses medical data and smart doctor AI technology to provide you constant health and wellness insight. Our blockchain and advanced imaging technology enable us to build a live 3D visual of your health from vital sign readings, offering you 24hou
4 BFHT
BeFaster Holder Token (bfht)
BeFasterHolderToken BFHT เป็นหนึ่งในสองโทเค็นที่นําเสนอโดย BeFasterfit The BFHT เป็นโทเค็น TRC-10 บนบล็อกเชน Tron ที่มีการหมุนเวียนโทเค็นทั้งหมด 300000000 โทเค็น เป็นโทเค็นนักลงทุนที่เรียกว่าภายในระบบนิเวศ BeFasterfit The BF
The BeFasterHolderToken BFHT is one of two tokens offered by BeFaster.fit. The BFHT is a TRC10 token on the Tron Blockchain with a total circulation of 300,000,000 tokens. It is a socalled investor token within the BeFaster.fit ecosystem. The BFHT en
5 FTB
Fit&Beat (ftb)
FITBEAT เป็นโซลูชันการออกกําลังกายที่ไม่เหมือนใครซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกกําลังกายที่มีอยู่อย่างรุนแรงโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่จับคู่กับโซลูชันเสมือนจริงและความจริงเสริมเพื่อมอบประสบการณ์การออกกําลังกายระดับต่อไป FITBEAT เป็นส่วนสําคัญของ
FIT&BEAT is a unique fitness solution that radically changes the existing fitness model using Blockchain technology paired with Virtual and Augmented reality solutions to provide a nextlevel fitness experience. FIT&BEAT represents a vital part of Met
6 JW
Jasan Wellness (jw)
JW Jasan Wellness เป็นโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และก่อกวนซึ่งสร้างแรงจูงใจให้กับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยให้รางวัลแก่ผู้ใช้สําหรับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นทําให้เป็นโครงการเกมทางสังคมโครงการแรกโครงการนี้ริเริ่มโดยการสร้างแอพมือถือ
JW Jasan Wellness is an innovative and disrupting social project, that incentivizes a healthy lifestyle by rewarding its users for living healthier, making it the first social, gamified, project. The project was initiated by building a mobile app Web
7 JTS
Jetset (jts)
เชื้อเพลิงอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ Luxury Travel and Wellness JTS จะถูกใช้สําหรับการเช่าบ้านที่หรูหราโปรแกรมสุขภาพการเดินทางให้เช่ารถยนต์ที่แปลกใหม่และแม้แต่ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ Metaverse Jetset ไม่ได้เป็นเพียงโทเค็น แต่เป็นไลฟ์สไตล์
Fuel the evergrowing industries of Luxury, Travel and Wellness. $JTS will be used for luxury home rentals, exotic car rentals, travel, wellness programs and even Metaverse real estate transactions Jetset isnt just a token, its a lifestyle.
8 KANG3N
kang3n (kang3n)
Kang3n Crypto Coin ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ชุมชนของเราสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพทางเลือกที่จัดตั้งขึ้นและปฏิวัติวงการเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างและควบคุมโปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองได้
The Kang3n Crypto Coin is designed to give our community access to established and revolutionary alternative health treatments allowing individuals involved to create and control their own personal health and wellness program.
9 NSUR
NSUR Coin (nsur)
NSUR Inc เครือข่ายที่มุ่งเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและแพลตฟอร์มการให้รางวัลความภักดีประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ NSUR Coin ซึ่งเป็นโทเค็น crypto ยูทิลิตี้สูงภาวะเงินฝืดตัวแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมป้องกันราคาซื้อNSUR Coin ช่วยให้ผู้ใช้
NSUR Inc., a health and wellness focused network and loyalty rewarding platform, announced the official launch of NSUR Coin, the first and only deflationary, highutility crypto token backed by a purchase price protection program.NSUR Coin allows user
10 PHY
Physis (phy)
PHYSIS เป็น Metaverse ที่มุ่งเน้นมนุษย์โดยชุมชนโดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมโลกทางกายภาพและโลกเสมือนจริงของเราเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นผ่านประสบการณ์ Extended Reality XR ที่ใช้งานง่าย PHYSIS สร้างขึ้นจากกลไก Proof-of-Dimension PoD ที่มีความสามารถหลายสายโซ่ซึ่ง
PHYSIS is a community owned, human focused Metaverse with the aim to seamlessly merge our physical and virtual world through an intuitive Extended Reality XR experience. PHYSIS is built on a multichain capable ProofofDimension PoD mechanism which all
11 PRIMO
Primo DAO (primo)
Primo Ocean DAO เริ่มต้นในปี 2021 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาพรุ่นใหม่ที่มีฐานสาธารณะที่มีทั้งข้อมูลและความรู้ตั้งแต่แอปพลิเคชันนวัตกรรมต้นทางยูทิลิตี้การเข้ารหัสลับและช่วง DAO เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายของ
Primo Ocean DAO began in 2021 with the goal of creating a new generation of wellness with a public base that is both informed and knowledgeable ranging from source, innovation, application, crypto, utility, and range. The DAO was started with the aim
12 RELAX
Relaxable (relax)
ผลิตภัณฑ์เรือธงของ Relaxable.com คือแอพมือถือของเราซึ่งประกอบด้วยวิดีโอที่ผ่อนคลายเสียงการทําสมาธิและเรื่องราว ขณะนี้แอพมือถือของเราพร้อมให้ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ iOS และ Android ด้วยการเปิดตัวโทเค็น $RELAX เราวางแผนที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มบนเว็บใน
The flagship product of Relaxable.com is our mobile app which consists of relaxing videos, sounds, meditations, and stories. Our mobile app is currently available for download on iOS and Android devices. With the launch of $RELAX token, we plan to de
13 SLEEPEE
SleepFuture (sleepee)
Sleep Future เป็นระบบนิเวศด้านสุขภาพการนอนหลับที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนแห่งแรกของโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพของชุมชนโลกผ่านระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งของ sleep2earn Physical Stores ข้อมูลการศึกษาตลาดออนไลน์
Sleep Future is the world’s first blockchaindriven sleep wellness ecosystem to improve the sleep quality and health of the global community through a deeply intertwined ecosystem of sleep2earn, physical stores, online marketplace, education, data int
14 WCV
Wellness Convertible (wcv)
Wellness Group International SA เป็นธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพและความงามที่นําโดยวิทยาศาสตร์ซึ่งนําเสนอระบบสุขภาพขั้นสูงคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ที่บ้านระบบสุขภาพเป็นช่วงของการทําความสะอาดแบบผสมล่วงหน้าที่ไม่เหมือนใคร
Wellness Group International SA is a science led health and wellness technology business delivering a range of easy to use, high quality, advanced wellness systems for consumers to use at home. Wellness systems are a range of unique, pre mixed cleans

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 Chicago PMI (Chicago PMI) อังคาร (Tue) 31-01-2023 21:45
2 รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) อังคาร (Tue) 31-01-2023 22:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล
Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000