ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ #digital-economy


ที่ ชื่อเหรียญ รายละเอียด
1 AIOZ
AIOZ Network (aioz)
AIOZ Network กําลังพลิกโฉมการสตรีมตั้งแต่ต้นด้วยบล็อกเชนที่รวมการกระจายเนื้อหาและโทเค็นที่สร้างขึ้นสําหรับสื่อ AIOZ Network ใช้เครือข่ายโหนดทั่วโลกเพื่อใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์ย่าน peertopeer สร้างโซลูชันการจัดส่งเนื้อหาที่ปรับขนาดได้อนันต์ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของ CDN รุ่นเก่า จุดแข็งของเครือข่าย AIOZ: ความคุ้มค่า: การลงทุนฮาร์ดแวร์เพียงเล็กน้อยทําใ
AIOZ Network is reimagining streaming from the ground up with a blockchain that integrates content distribution and tokenomics built for media.AIOZ Network uses a worldwide network of nodes to leverage peertopeer neighborhood bandwidth, creating an infinitely scalable content delivery solution at a fraction of the cost of a legacy CDN.AIOZ Network Strengths: Cost Efficiency: Minimal hardware investment makes every solutions possible with a fr
2 FDUSD
First Digital USD (fdusd)
โครงการเกี่ยวกับ First Digital USD FDUSD มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติภูมิทัศน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล. ภารกิจของเราคือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมความเสถียรของการสํารองเงินสดเข้ากับประสิทธิภาพที่ราบรื่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนขั้นสูง. ด้วยการนําเสนอสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหลักประกันอย่างเต็มที่ stablecoin ของเราร
What is the project about First Digital USD FDUSD aim to revolutionize the digital asset landscape. Our mission is to empower users with a transformative financial instrument that combines the stability of cash reserves with the seamless efficiency of advanced blockchain technology. By offering a fully collateralized digital asset,our stablecoin ensures the utmost security,transparency,and transaction reliability. This strategic fusion of traditi
3 CA
CA-HTB (ca)
CAHTB CA เป็นเหรียญแพลตฟอร์มที่ริเริ่มโดย RADAR LAB USA และออกในเดือนมีนาคม 2018 มูลค่าของการออกโทเค็น CA คือสินทรัพย์ดิจิทัล crypto ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นสินทรัพย์โทเค็นตราสารทุนตามตลาดการเงินทั่วโลกที่มีคุณสมบัติทางการเงินพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมแหล่ง saku anticounterfeit เพื่อสร้างระบบหมุนเวียนของสินทรัพย์ทางการเงินที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่า
CAHTB CA is a platform coin initiated by RADAR LAB USA and issued in March 2018,the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset an equity token asset based on the global financial market with financial attributes,bonds and promissory notes with anticounterfeit saku source To create a circulating system of financial assets covering scenarios such as digital assets,multiasset class risk and performance analysis,global
4 DLT
Agrello (dlt)
Agrello เป็น บริษัท ไฮเทคของเอสโตเนียที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความไว้วางใจที่ไร้พรมแดนซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลประจําตัวและลายเซ็นดิจิทัล. ผลิตภัณฑ์ของ Agrello สร้างขึ้นจากข้อมูลประจําตัวดิจิทัลที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมต่อการตรวจสอบบุคคลจริงและวิธีการรับรองความถูกต้องที่แข็งแกร่งเข้าด้วยกันเพื่อจัดหาแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยสําหรับการเริ่มต้นใช้งานของลูก
Agrello is an Estonian hightech company focusing on building borderless networks of trust powered by digital identities and signatures. Agrello’s products are built upon the strong digital identity, that connects the real person verification and strong authentication methods together to provide secure applications for customer onboarding, secure transactions and electronic signatures. Agrello exists with the mandate to empower the digital economy
5 AIRB
AIRB (airb)
Billion AIR เป็นโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลที่ก้าวล้ําซึ่งออกแบบมาเพื่อกําหนดนิยามการสะสมความมั่งคั่งใหม่และเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ถือภายในเศรษฐกิจดิจิทัล. การดําเนินงานบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบกระจายอํานาจ Billion AIR ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใส ความปลอดภัย และความเป็นอิสระในการทําธุรกรรมทางการเงิน นวัตกรรม Billion AIR เป็นแนวคิดของ Proof of Wealth
Billion AIR is a groundbreaking cryptocurrency token engineered to redefine wealth accumulation and empower its holders within the digital economy. Operating on a decentralized blockchain platform,Billion AIR ensures transparency,security,and autonomy in financial transactions.Billion AIR innovation lies the concept of Proof of Wealth,a pioneering mechanism that rewards holders based on the quantity of Billion AIR they possess,fostering a culture
6 AKEN
ALTOKEN (aken)
$AKEN เป็นโทเค็นดั้งเดิมที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติโทเค็นภายใน ALToken ของสมาคมโทเค็นละตินอเมริกา. ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมการทํางานร่วมกันและการเติบโตในพื้นที่โทเค็น$AKEN มีบทบาทสําคัญในการสร้างระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาและเปลี่ยนแปลงทั่วละตินอเมริกา$AKENs วัตถุประสงค์พื้นฐานคือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลและ บริษัท ในการแสวงหานวัตกรรมและเปลี่ยนแ
$AKEN is the native token driving the tokenization revolution within the Latin American Tokenization Association ALToken. Designed to catalyze innovation,collaboration and growth in the tokenization space,$AKEN plays a critical role in creating a vibrant and transformative ecosystem across Latin America.$AKENs fundamental purpose is to empower individuals and companies in their quest to innovate and transform the regions digital economy. Through
7 ABIC
Arabic (abic)
Arabic Cash เป็นเครื่องมือทางการเงินแบบกระจายอํานาจอิสระแห่งแรกของโลกตามเงินกู้และเงินฝากที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอาหรับ. มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกอาหรับ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบราชการที่มากเกินไปและการตรวจสอบทางการเงินที่ซับซ้อนของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนยักษ์ได้ปิดกั้นกระแสการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก. เงินสดอาหรับ
Arabic Cash is the worlds first independent decentralized financial instrument based on loans and deposits backed by Arab capital. It aims to attract new investments in the development of the digital economy of the Arab world. Recently, excessive bureaucracy and complex financial monitoring of the Eastern region, like a giant dam, have blocked investment flows from all over the world. Arabic Cash is now ready to make a difference. Now any inhabit
8 MART
ArtMeta (mart)
ArtMeta ให้การเข้าถึงอาณาจักรแห่งวิจิตรศิลป์ขั้นสูงสุดเชื่อมต่อแกลเลอรี่ชั้นนําและศิลปินของพวกเขากับนักสะสมในจักรวาลดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์และแสดงผลอย่างสวยงามให้กระบวนทัศน์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครสําหรับการแสดงและขายงานศิลปะ. ArtMeta เป็นมากกว่าเมตาเวิร์ส ArtMeta นําโลกมารวมกันเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบและพัฒนาบริการเต็มรูปแบบ บล็อกเชน และทรัพยากร NFT สําหร
ArtMeta provides ultimate access to the realm of fine art, connecting premier galleries and their artists with collectors in a visionary, beautifully rendered digital universe, providing a unique new paradigm for displaying and selling art. More than a metaverse, ArtMeta brings worlds together as a full service design and development platform, blockchain and NFT resource for the fine art world. Through ArtMetas traditional ecosystem partners in f
9 BTR
Bitrue Coin (btr)
Bitrue เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลายซึ่งอุทิศตนเพื่อให้บริการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือที่สุดในวิธีที่ง่ายมีประสิทธิภาพและปลอดภัย. เปิดตัวในปี 2018 Bitrue มีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อนําโอกาสทางการเงินมาสู่ทั่วโลก. ด้วยสํานักงานทั่วโลก บริษัท จึงถูกสร้างขึ้นด้วยการผสมผสานที่ดีของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินดิจิทัลผู้เ
Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of
10 BBL
BlockBlend (bbl)
BlockBlend BlockBlend คืออะไรคือ FullSuite Decentralized & CrossChain Services ธุรกรรม crosschain ที่ไม่ระบุชื่อการทําฟาร์มบริการเอสโครว์. BlockBlend เป็นโครงการกระจายอํานาจที่ปรับใช้ในบล็อกเชน BEP20 โดยมีอุปทาน 100 ล้านโทเค็น. จุดเน้นหลักของโครงการคือการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในพื้นที่ crypto โดยปิดบังต้นทางและปลายทางของธุรกรรม. ยูทิลิตี้ยั
What is BlockBlend BlockBlend is a FullSuite Decentralized & CrossChain Services Anonymous crosschain transactions, farming, escrow service. BlockBlend is a decentralized project deployed in the BEP20 blockchain with a supply of 100 million tokens. The main emphasis of the project is to safeguard users privacy in the crypto space by masking transactions origins and destinations. The utility can also perform crosschain with anonymity. We aim to r
11 BRAINERS
Brainers (brainers)
Brainers Social NetworkBrainersBrainers คืออะไร Brainers เป็นแพลตฟอร์มโซเชียล เป้าหมายหลักของโครงการ Brainers คือการมอบโอกาสพิเศษให้กับผู้ใช้ในการสร้างรายได้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เรียบง่าย. ความคิดริเริ่มนี้ไม่เพียง แต่เสนอแหล่งรายได้ทางเลือกสําหรับผู้เข้าร่วม แต่ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์.
Brainers Social NetworkWhat is BrainersBrainers is a social platform.The main goal of the Brainers project is to offer users the unique opportunity to generate income through simple social interaction. This initiative not only proposes an alternative source of income for participants but also aims to fundamentally transform the public perception of social networks. By promoting an interactive and productive community,Brainers intends to redefine
12 CIRUS
Cirus (cirus)
Cirus เป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังที่เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นสกุลเงินดิจิทัล Cirus อํานวยความสะดวกในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของคุณอย่างแท้จริงโดยช่วยให้คุณสามารถควบคุมสร้างรายได้และรับรายได้โดยตรงจากข้อมูลของคุณเอง. แพลตฟอร์ม Cirus ปลดล็อกสินทรัพย์ข้อมูลของคุณโดยให้รายได้แบบพาสซีฟและทําหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่เศรษฐกิจด
Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency.Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entrypoint into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps.While anyone can access the Cirus Platform and
13 DAV
Data Vital (dav)
Data Vital เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสุขภาพดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสวมใส่ได้และการวิเคราะห์ข้อมูล AIpowered เพื่อให้การตรวจสอบและการฝึกสอนสุขภาพส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้. ด้วยการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย Data Vital นําเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายสําหรับบุคคลองค์กรด้านการดูแลสุขภาพและ บริษัท ประกันภัย. ในฐานะผู้นําในอุตสาหกรรมสุขภาพดิจิทัล
Data Vital is a digital health management platform that utilizes wearable technology and AIpowered data analysis to provide personalized health monitoring and coaching to users. With realtime data collection and secure data management,Data Vital offers a range of solutions to individuals,healthcare organizations,and insurance companies. As a leader in the digital health industry,Data Vital is dedicated to advancing the field of AIpowered healthca
14 DVT
DeVault (dvt)
DeVault เป็นชุมชนที่ควบคุมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่ออกแบบโดยผู้ใช้ปลายทาง. DeVault นําเสนอระบบ Cold Rewards แบบกําหนดเองสําหรับ hodlers ระยะยาวที่คล้ายกับโปรแกรมสะสมไมล์รวมทั้งให้ผู้ใช้ 100% มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลและรางวัลเย็นไม่มี masternodes ไม่มี ICO. เพียงหลักฐานการทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...
DeVault is a community governed and driven digital economy designed around the end user. DeVault offers a custom Cold Rewards system for longterm hodlers akin to a Mileage program as well as lets 100% of users participate in governance and cold rewards, no masternodes, no ICO. Just a Proof of Work driven community economy.
15 FBT
Fitburn FBT (fbt)
โครงการ Fitburn Token FBT คืออะไรโครงการ Fitburn Token FBT รวมฟิตเนสเข้ากับบล็อกเชน แนะนําแอปฟิตเนสที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายการออกกําลังกายผ่านรางวัล NFT. ระบบนิเวศประกอบด้วยแอพมือถือ NFT ที่เกี่ยวข้องกับฟิตเนส และโทเค็น CAL สําหรับการทําธุรกรรมและรางวัล. นําเสนอเส้นทางการออกกําลังกายส่วนบุคคลด้วย AI ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้
What is the Fitburn Token FBT ProjectThe Fitburn Token FBT Project integrates fitness with blockchain,introducing an AIpowered fitness app that motivates users to achieve fitness goals through NFT rewards. The ecosystem includes a mobile app,NFTs related to fitness,and the CAL token for transactions and rewards. It offers a personalized fitness journey with AI,rewarding users with CAL tokens for fitness activities,and uses NFTs for app access and
16 FYT
FloraChain (fyt)
บล็อกเชน L1 ที่เข้ากันได้กับ EVM พร้อมความสามารถในการโฮสต์สัญญาอัจฉริยะ DApps, NFT ได้ไม่จํากัดจํานวนด้วยเทคโนโลยี Web3 ซึ่งเป็นผู้นํายุคใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับทุกคน. สร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ซึ่งรวมถึง Flora Wallet และเว็บเบราว์เซอร์ Flora พร้อมระบบรางวัลผู้ใช้. Flora Yield Protocol FYT กลุ่มการปักหลักครั้งแรกที่ให้รางวัล USDT สําหรับการปักหลั
EVMcompatible L1 blockchain with the ability to host unlimited number of smart contracts,DApps,NFTs with Web3 technology leading a new era in digital economy for all. Building a complete ecosystem that includes Flora Wallet and Flora Web Browser with user reward system. Flora Yield Protocol FYT First staking pool that rewards USDT for staking. Yield is generated from various sources that includes Floras Yield Loop concept and investments in finan
17 GAMEFORK
GameFork (gamefork)
$GAMEFORK memecoin แสดงความเคารพต่อเทพนิยาย GameStop ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราสามารถยืนหยัดต่อสู้กับคนตัวใหญ่ด้วยกันได้ เกี่ยวกับ GameFork เกิดขึ้นจากบล็อกเชน Solana ที่มีชื่อเสียงในด้านการทําธุรกรรมที่รวดเร็วและจริยธรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ $GAMEFORK Memecoin สรุปจิตวิญญาณของการจลาจลครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านยักษ์ใหญ่ทางการเงิน มันควบคุมพลังงานอันแรงกล้าและค
The $GAMEFORK memecoin pays homage to the GameStop saga,showing we can stand up to the big guys together.About GameForkEmerging from the Solana blockchain renowned for its rapid transactions and innovative ethos,the $GAMEFORK Memecoin encapsulates the very spirit of the monumental uprising against financial giants.It harnesses the fervent energy and overwhelming solidarity that characterized the GameStop frenzy,symbolizing a revolution in the dig
18 GC
GrabCoinClub (gc)
GrabCoinClub GrabCoinClub คืออะไรเป็นเกมสวมบทบาทใน metaverse MRPG ที่มีโทเค็นโนมิกส์ตามเครือข่ายบล็อกเชน Polygon. มันรวมกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจกับนักกีฬา 3 มิติ RPG และจําลองพื้นที่. การเป็นเจ้าของสินทรัพย์เกมได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยโทเค็น NFT และ SFT. สกุลเงินท้องถิ่นเป็นโทเค็น GC ยูทิลิตี้. ในอนาคตการจัดการโครงการจะถูกโอนไปยัง DAO สิ่งที่ทําให้ Gr
What is GrabCoinClub GrabCoinClub is a role playing game in the metaverse MRPG with tokenomics based on the Polygon blockchain network. It combines economic strategy with 3D shooter,RPG and space simulator. Ownership of gaming assets is secured by NFT and SFT tokens. The local currency is a utility GC token. In the future,project management will be transferred to the DAO.What makes GrabCoinClub different We are making the Metaverse called MetaMin
19 GROK-X
Grok X (grok x)
Grok X ซึ่งเป็นโทเค็นที่ก้าวล้ํากลายเป็นผู้บุกเบิกในขอบเขตของการเงินแบบกระจายอํานาจซึ่งรวบรวมการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทําธุรกรรมดิจิทัล. เกิดจากวิสัยทัศน์ในการปฏิวัติการแลกเปลี่ยนมูลค่า Grok X ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่แข็งแกร่งของเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสําหรับผู้ใช้ที่สํารวจความซับซ้อนของภูมิท
Grok X,a trailblazing token,emerges as a pioneer in the realm of decentralized finance,embodying a paradigm shift in digital transactions. Born from a vision to revolutionize value exchange,Grok X leverages the robust capabilities of blockchain technology to establish a secure,transparent,and highly efficient platform for users navigating the complexities of the modern financial landscape.Grok X operates on the principles of decentralization,harn
20 HUMP
Hump (hump)
Hump เป็นโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลที่ปฏิวัติวงการซึ่งออกแบบมาเพื่อกําหนดภูมิทัศน์ของธุรกรรมดิจิทัลใหม่. พัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการเข้าถึง Hump ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทันสมัยเพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ราบรื่นและโปร่งใสแก่ผู้ใช้. ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนที่ครอบคลุม Hump รองรับทั้งนักลงทุนที่ช่ําชองแ
Hump is a revolutionary cryptocurrency token designed to redefine the landscape of digital transactions. Developed with a focus on efficiency,security,and accessibility,Hump leverages cuttingedge blockchain technology to provide users with a seamless and transparent financial experience. With a userfriendly interface and comprehensive support,Hump caters to both seasoned investors and newcomers,empowering individuals worldwide to participate in t
21 KRAV
Krav (krav)
โครงการเกี่ยวกับ Krav คืออะไรคือการแลกเปลี่ยน crypto quanto แบบกระจายอํานาจสิ่งที่ทําให้โครงการของคุณไม่เหมือนใคร Krav เป็นการแลกเปลี่ยน quanto แบบกระจายอํานาจครั้งแรก. ที่ Krav คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการซื้อขาย BTC โดยใช้ altcoin ใด ๆ เป็นหลักประกันและมีกําไรและขาดทุนตัดสินใน altcoins. Krav เสนอนวัตกรรมอะไรให้กับผู้ค้าและผู้ให้บริการสภาพคล่อง LPs:
What is the project aboutKrav is a decentralized perpetual crypto quanto exchangeWhat makes your project uniqueKrav is the firstever decentralized perpetual quanto exchange. At Krav,you can leverage BTC trades using any altcoin as collateral,and have the gains and losses settled in altcoins. What innovations does Krav offerCatering to Traders and Liquidity Providers LPs: Project Kravs unique mechanism allows traders to utilize altcoins to open lo
22 MKF
Maker Flip (mkf)
Mega Maker เป็นโซลูชันบล็อกเชนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติบทบาทของผู้ดูแลสภาพคล่องในเศรษฐกิจดิจิทัล. โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยระบบนิเวศ DAO เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานทั้งหมดได้รับการขับเคลื่อนและดําเนินการโดยสัญญาอัจฉริยะ สถาปัตยกรรมระบบได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อของโทเค็นและให้สภาพคล่องที่ปรับขนาดได้ทําให้ภาวะเงิ
Mega Maker is a blockchainbased solution that aims to revolutionize the role of market makers in the digital economy. The project is underpinned by a DAO ecosystem,ensuring that all operations are deterministically driven and conducted by smart contracts.The system architecture has been meticulously designed to control token inflation and provide scalable liquidity,making it deflationary by design.
23 MCL
Marmara Credit Loops (mcl)
Marmara Credit Loops MCL เป็นระบบ DeFi รุ่นบุกเบิกซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อดําเนินงานภายในเศรษฐกิจจริง. ในฐานะที่เป็นประเทศแรกของโลก MCL ปฏิวัติกลไกเครดิตแบบดั้งเดิมโดยเสนอทางเลือกแบบกระจายอํานาจที่มีรากฐานมาจากหลักการของเช็คลงวันที่และตั๋วสัญญาใช้เงิน. แพลตฟอร์มระบบ Credit Loop ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกรับรองและชําระเครดิตด้วยความโ
Marmara Credit Loops MCL is a pioneering DeFi system,uniquely designed to operate within the real economy. As the worlds first of its kind,MCL revolutionizes traditional credit mechanisms,offering a decentralized alternative rooted in the principles of postdated checks and promissory notes. The platforms innovative Credit Loop system allows users to issue,endorse,and settle credit with unmatched transparency and security,mirroring realworld finan
24 MEB
Meblox Protocol (meb)
Meblox มุ่งมั่นที่จะสร้างเกตเวย์การรับส่งข้อมูลที่เชื่อมโยง metaverse ให้คุณค่าที่เปิดใช้งานตามกลไกความไว้วางใจที่ด้านล่างของบล็อกเชนและส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นิเวศวิทยา metaverse อย่างเต็มที่จึงนําระบบนิเวศ metaverse ไปสู่ยุคใหม่. Meblox เป็นเวอร์ชันรวบรวมดิจิทัลของ Roblox เกมสร้างผู้เล่นหลายคนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะเชื่อมต่อกับ
Meblox is committed to creating a traffic gateway linking the metaverse, providing value enabling based on the trust mechanism at the bottom of blockchain, and fully promoting the development and application of the metaverse ecology, thus ushering the metaverse ecology into a new era. Meblox is a digital aggregator version of Roblox, the worlds largest online multiplayer creation game, which will be connected to VR and motion sensing devices to b
25 WARS
MetaWars (wars)
MetaWars เป็นเกมกลยุทธ์ / สวมบทบาทแบบผู้เล่นหลายคนที่มีจักรวาลกว้างใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจดิจิทัลที่กําลังเติบโตซึ่งสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชน. เลือกเส้นทางของคุณเองโดยใช้คอลเลกชัน NFT มากมายและส่งผลกระทบต่อทุกเหตุการณ์สําคัญทั่ว Galaxy. เมื่อการต่อสู้เดือดดาลและรัฐบาลล่มสลายมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะได้รับส่วนแบ่งจากโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ที่รออยู
MetaWars is a multiplayer strategy / roleplaying game with a vast universe powered by a growing digital economy built on blockchain technology. Choose your own path using a vast collection of NFTs and impact every major event across the Galaxy. As Battles rage and governments fall, it is up to you to earn your share of the vast fortunes that await.
26 MIRAGE
Mirage (mirage)
Mirage เป็นบัตรเดบิต Web3 Visa ที่ก้าวล้ําที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงโลกของสกุลเงินดิจิทัลและระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างราบรื่น. เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม มิราจช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขาได้อย่างง่ายดายสําหรับการใช้จ่ายทั่วโลกซึ่งทํางานได้เหมือนกับบัตรวีซ่าทั่วไปที่ร้านค้าที่รับวีซ่า วัตถุประสงค์หลักของ Mirage คื
Mirage is a groundbreaking Web3 Visa debit card designed to seamlessly bridge the worlds of cryptocurrencies and traditional financial systems. Launched on December 11th,Mirage empowers users to effortlessly leverage their digital assets for global spending,functioning much like a conventional Visa card at any Visaaccepting merchant.The primary purpose of Mirage is to provide a userfriendly and secure platform for individuals and enterprises to t
27 MO
MO Chain (mo)
MOMO คืออะไรใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแบบกระจายอํานาจเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์โดยไม่ต้องใช้หน่วยงานกลางหรือธนาคารแบบดั้งเดิม. การออกเหรียญ MO และการจัดการธุรกรรมอยู่ภายใต้การดูแลร่วมกันของเครือข่าย MO ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเข้าถึงของสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรือควบคุม และเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วม ด้ว
What is MOMO utilizes decentralized blockchain technology to facilitate peertopeer transactions without the need for central authorities or traditional banks. Its issuance of MO coins and transaction management are collectively overseen by the network.MO is designed for public access,ensuring no single entity has ownership or control,and inviting everyone to participate.With its unique properties,MO introduces innovative applications beyond the c
28 MMGT
MultiMoney.Global (mmgt)
MULTI MONEY เป็นเมตาเวิร์สดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ไฮเปอร์วิชวลที่ได้รับการปรับปรุงโดยการตัดความเป็นจริงเสมือนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์. สิ่งนี้เปิดขอบเขตที่ไม่มีที่สิ้นสุดของความเป็นไปได้ด้านความบันเทิงที่ยึดติดกับเนื้อหาคุณภาพสูงการรวมเครือข่ายประสาทเทียมแบบไดนามิกและกลไกทางสังคมขั้นสูงรวมถึงข้อมูล AIgenerated ที่ก้าวล้ํา. ด้ว
MULTI MONEY is a digital metaverse where users can enjoy a hypervisual experience enhanced by cuttingedge virtual reality and artificial intelligence technology. This opens an infinite realm of entertainment possibilities anchored on highquality content,dynamic neural network integration,and advanced social mechanics,including groundbreaking AIgenerated data. With interactive and immersive digital dynamics at its core,MULTI MONEY extends across m
29 OASIS
Oasis (oasis)
Oasis คือการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ. เรามุ่งมั่นที่จะปฏิวัติภูมิทัศน์การซื้อขาย crypto โดยนําเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหนือชั้น. การเดินทางของโอเอซิสเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างแพลตฟอร์มที่จะทําให้การเ
Oasis is a cuttingedge cryptocurrency exchange and platform designed to empower users with secure and efficient digital asset management solutions. We are committed to revolutionizing the crypto trading landscape by offering a comprehensive suite of features and unparalleled security measures. The journey of Oasis began with a vision to create a platform that would democratize access to the digital economy and empower individuals to take control
30 OBOT
Obortech (obot)
OBORTECH Smart Hub เป็นระบบนิเวศดิจิทัลเต็มรูปแบบที่นักแสดงทุกคนในห่วงโซ่อุปทานทํางานร่วมกันจากระยะไกลในเครือข่ายบล็อกเชนแบบกระจายอํานาจ โทเค็น OBORTECH OBOT เป็นเครื่องมือหลักสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัลของเครือข่าย Smart Hub. สมาชิกของเครือข่ายสามารถใช้โทเค็น OBOT ในการทําธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม, โบนัสสัญญา, เปิดตัวกิจกรรมการระดมทุนให้กับชุมชนเครือข่าย, แลก
OBORTECH Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network.OBORTECH OBOT token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace
31 PANTIES
PANTIES (panties)
ขอแนะนํา PANTIES: โครงการศิลปะแนวความคิดและ memecoin ที่นําโดยกลุ่มศิลปิน Pepe และ meme ที่มีประสบการณ์ประมาณ 69 คน ในภูมิทัศน์ที่วุ่นวายของโซเชียลมีเดียเราได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา. ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับการดื่มด่ํากับมส์ที่ดีที่สุดที่มนุษยชาติสมัยใหม่รู้จักแพลตฟอร์มตอนนี้คึกคักด้วยการอภิป
Introducing PANTIES: a conceptual art project and memecoin spearheaded by a collective of approximately 69 veteran Pepe and meme artists.In the tumultuous landscape of social media,weve observed a profound transformation in recent times. Once a sanctuary for indulging in the finest memes known to modern humanity,platforms now buzz with discussions of memecoin trading,financial sagas of victory and defeat. While we embrace the chaotic evolution of
32 SCOP
Scopuly (scop)
Scopuly เป็นกระเป๋าเงิน Stellar ที่ใช้งานง่ายและปลอดภัย. ผ่าน Scopuly ผู้ถือ crypto สามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ Stellar ได้อย่างปลอดภัยและในทุกแพลตฟอร์ม ด้วย Scopuly คุณสามารถชําระเงินทั่วโลกในสกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงิน fiat ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในการแลกเปลี่ยน SDEX ออกโทเค็นใหม่และจัดการบัญชี Stellar ของคุณ Scopuly เป็นระบบนิเวศธนาคารดิจิท
Scopuly is an easytouse and safe Stellar wallet. Through Scopuly, crypto hold ers can access all the features of Stellar securely and on all platforms.With Scopuly, you can make payments across the globe in any digital or fiat currency, trade digital assets on the SDEX exchange, issue new tokens, and manage your Stellar account.Scopuly is a new DeFilike digital banking ecosystem, launched to promote the digital lifestyle and allow people to manag
33 SPEC
Spectrum Marketplace (spec)
ยูทิลิตี้โครงการสรุปและคําอธิบายของเป้าหมายตลาด:Spectrum เป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับภูมิทัศน์ของตลาดดิจิทัล. หัวใจหลักของ Spectrum จินตนาการถึงโลกที่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไม่ถูกจํากัดโดยอุปสรรคทางประวัติศาสตร์ส่งเสริมระบบนิเวศแบบกระจายอํานาจที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล. โครงการมุ่งเน้นไปที่
summarized project utility and description of marketplace goals:Spectrum is a visionary cryptocurrency project that aims to reshape the digital marketplace landscape. At its core,Spectrum envisions a world where innovation and creativity are unrestricted by historical barriers,fostering a decentralized ecosystem where everyone can participate in the digital economy. The project focuses on three distinct marketplaces: one for predeveloped products
34 STOS
Stratos (stos)
Stratos เป็น Data Mesh แบบกระจายอํานาจรุ่นต่อไปที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลฐานข้อมูลและเครือข่ายการคํานวณที่ปรับขนาดได้เชื่อถือได้. Stratos ถือกําเนิดขึ้นเพื่อปรับขนาดความจุของกระบวนการบล็อกเชนในขณะที่ยังคงรักษาผลประโยชน์แบบกระจายอํานาจของโปรโตคอลแบบกระจายรวมถึงความน่าเชื่อถือการตรวจสอบย้อนกลับการตรวจสอบความถูกต้องความเป็นส่วนตัวและอื่น ๆ Stratos อยู่ใน
Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides scalable, reliable, selfbalanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustless, traceability, verifiability, privacy and etc.Stratos is best positioned to support data storage and adoption for developers and users in this everexpanding
35 STRUMP
Super Trump (strump)
Super Trump Coin เป็นสกุลเงินดิจิทัลรุ่นบุกเบิกที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแสดงความเคารพต่อมรดกทางการเมืองของ Donald Trump ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา. ผ่านแพลตฟอร์มกระจายอํานาจ Super Trump Coin มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่สนับสนุนหลักการของทรัมป์ เช่น รัฐบาลที่จํากัดและเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรี. ด้วยอุปทานทั้งหมด
Super Trump Coin is a pioneering cryptocurrency leveraging blockchain technology to pay homage to the political legacy of Donald Trump,the 45th President of the United States. Through its decentralized platform,Super Trump Coin aims to create a digital asset ecosystem supportive of Trumps principles,such as limited government and freemarket economics. With a total supply of 2.6 billion tokens,Super Trump Coin allocates a portion of its transactio
36 TRW
Traders Wallet (trw)
Traders Wallet – โซลูชันสกุลเงินดิจิทัลแบบ allinone ที่กําลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจดิจิทัล. แพลตฟอร์มของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของเส้นทางการซื้อขายของคุณด้วยเครื่องมืออันทรงพลังสามอย่าง: กระเป๋าเงินอเนกประสงค์ แพลตฟอร์ม Staking ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และหุ่นยนต์ซื้อขาย AI ที่ล้ําสมัย. ด้วย Traders Wallet คุณสามารถจัดการสินทรัพย์ของคุณได้อย
Traders Wallet – the allinone cryptocurrency solution that’s transforming the digital economy. Our platform is designed to simplify your trading journey with a trio of powerful tools: a versatile Wallet,an innovative Staking Platform,and a cuttingedge AI Trading Robot. With Traders Wallet,you can effortlessly manage your assets,earn competitive staking rewards,and leverage AIdriven strategies to maximize your trading potential. Join us and naviga
37 WAR
Water Rabbit (war)
โครงการเกี่ยวกับ Water Rabbit Token $WAR คืออะไรเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาโดย Shanvere DAO. วัตถุประสงค์หลักของโครงการของเราคือการวางตําแหน่ง$WAR เป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล. เรามองว่า$WAR เป็นสื่อกลางที่เชื่อถือได้ในการแลกเปลี่ยนการจัดเก็บมูลค่าและหน่วยบัญชีซึ่งนอกเหนือไปจากบทบา
What is the project aboutWater Rabbit Token $WAR is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our projects primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange,store of value,and unit of account,going beyond the conventional role of cryptocurrencies.What makes your project uniqueUnlike many other cryptocurrencies,$WAR is not s
38 WEB3T
Web3Tools (web3t)
แนวคิดหลักและวิสัยทัศน์ของโครงการ web3tools คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลแบบกระจายอํานาจปลอดภัยและโปร่งใสซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลและทรัพย์สินของตนได้มากขึ้น Web3tools มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บแบบรวมศูนย์ในปัจจุบันซึ่งข้อมูลและสินทรัพย์ถูกควบคุมโดยองค์กรขนาดใหญ่และตัวกลางจํานวนน้อย. Web3tools มุ่งมั่นที่จะสร้างเว็บที่เปิดกว้างเสมอภา
The core idea and vision of web3tools projects is to create a decentralized,secure,and transparent digital ecosystem,where users have greater control over their data and assets.Web3tools aims to address the shortcomings of the current centralized web,where data and assets are controlled by a small number of large corporations and intermediaries. Web3tools strives to create a more open,equitable,and secure web,where users have greater privacy,secu
39 WFCA
WFCA (wfca)
WFCA มุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่อยู่เหนือโลกเสมือนจริงและความเป็นจริงในการแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นกําลังเผชิญอยู่รวมซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นเข้ากับพลังแข็งและส่งเสริมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล WFCA จะสร้างแพลตฟอร์ม metaverse ที่ผสมผสานวัฒนธรรมอนิเมะญี่ปุ่นและจิตวิญญาณของช่างฝีมือแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้ง. เร
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing,combine Japans soft power with its hard power,and empower Japanese industries to enter the digital age.WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitis
40 WACME
Wrapped Accumulate (wacme)
Accumulate Protocol "Accumulate" เป็นบล็อกเชน DPoS ที่เป็นข้อมูลประจําตัวและ Delegated Proof of Stake ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการทํางานร่วมกันกับบล็อกเชน Layer1 การรวมเข้ากับสแต็คเทคโนโลยีระดับองค์กร และการเชื่อมต่อกับเวิลด์ไวด์เว็บ. การสะสมข้าม trilemma ของการรักษาความปลอดภัยความสามารถในการปรับขนาดและการกระจายอํานาจโดยใช้สถาปั
The Accumulate Protocol “Accumulate” is an identitybased, Delegated Proof of Stake DPoS blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web. Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chainofchains architecture in which digital identities with the ability to manage k


เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ARS title=ARS 1,296.10 2,377,812,260.00
2 BTC title=BTC 65,137.21 2,212,511,045.08
3 ETH title=ETH 3,543.36 1,363,785,994.12
4 COP title=COP 4,019.00 1,255,894,965.00
5 SOL title=SOL 138.54 599,609,077.33
6 PEPE title=PEPE <0.01 428,518,753.93
7 WIF title=WIF 2.08 228,875,176.85
8 ZK title=ZK 0.23 192,272,478.73
9 XRP title=XRP 0.49 168,693,499.68
10 DOGE title=DOGE 0.12 133,655,786.02
11 IO title=IO 3.84 123,047,661.03
12 PEOPLE title=PEOPLE 0.09 97,073,246.66
13 FLOKI title=FLOKI <0.01 94,343,865.49
14 LDO title=LDO 2.38 91,554,486.81
15 NEAR title=NEAR 5.06 90,370,547.18
16 ENS title=ENS 26.49 87,129,130.72
17 FTM title=FTM 0.56 76,383,771.33
18 ETHFI title=ETHFI 3.41 75,841,443.08
19 CRV title=CRV 0.34 70,487,544.02
20 ENA title=ENA 0.65 69,167,811.93
21 RUNE title=RUNE 4.14 65,768,653.16
22 ORDI title=ORDI 37.86 62,647,863.67
23 RNDR title=RNDR 7.90 62,453,921.74
24 CVX title=CVX 3.84 58,165,857.13
25 BOME title=BOME <0.01 54,814,685.75
26 BONK title=BONK <0.01 54,255,265.12
27 PENDLE title=PENDLE 5.81 53,901,089.15
28 WLD title=WLD 2.85 49,734,530.00

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Convex Finance title=CVX 3.84 +40.15
2 Ethereum Name Service title=ENS 26.49 +22.53
3 Lido DAO title=LDO 2.38 +22.25
4 Ocean Protocol title=OCEAN 0.58 +18.96
5 SingularityNET title=AGIX 0.57 +18.92
6 Bittensor title=TAO 311.90 +18.59
7 1inch title=1INCH 0.44 +17.61
8 Pendle title=PENDLE 5.81 +16.05
9 Fantom title=FTM 0.56 +15.03
10 SSV Network title=SSV 40.31 +14.84
11 zkSync title=ZK 0.23 +14.26
12 Arweave title=AR 28.27 +13.93
13 Aave title=AAVE 88.28 +13.69
14 BEAMX title=BEAMX 0.02 +13.05
15 Render title=RNDR 7.90 +12.97
16 Shentu title=CTK 0.82 +11.59
17 Curve DAO title=CRV 0.34 +11.59
18 Alchemy Pay title=ACH 0.02 +11.39
19 Maker title=MKR 2,399.00 +11.32
20 BinaryX [OLD] title=BNX 1.05 +10.95
21 Kadena title=KDA 0.59 +10.65
22 Compound title=COMP 51.01 +10.65
23 Pepe title=PEPE <0.01 +10.06
24 Arkham title=ARKM 1.67 +9.78
25 Ethena title=ENA 0.65 +9.29
26 Flux title=FLUX 0.65 +8.99
27 dYdX title=DYDX 1.44 +8.99
28 Synthetix Network title=SNX 2.03 +8.92
29 Ether.fi title=ETHFI 3.41 +8.80
30 NEAR Protocol title=NEAR 5.06 +8.73

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 BakerySwap title=BAKE 0.34 -11.01
2 ARK title=ARK 0.60 -6.24
3 Prosper title=PROS 0.35 -3.35
4 ConstitutionDAO title=PEOPLE 0.09 -2.95
5 BarnBridge title=BOND 2.18 -2.55
6 Linear title=LINA <0.01 -2.23
7 JasmyCoin title=JASMY 0.03 -2.19
8 Highstreet title=HIGH 2.08 -2.17
9 Beta Finance title=BETA 0.04 -1.48
10 ForTube title=FOR 0.02 -1.24
11 xMoney title=UTK 0.06 -0.88
12 Starknet title=STRK 0.72 -0.83
13 io.net title=IO 3.84 -0.75
14 Manta Network title=MANTA 1.01 -0.69
15 Conflux title=CFX 0.15 -0.68
16 Tensor title=TNSR 0.63 -0.61
17 FUNToken title=FUN <0.01 -0.46
18 Akropolis title=AKRO <0.01 -0.41
19 Synapse title=SYN 0.55 -0.35
20 RAD title=RAD 1.21 -0.25
21 TrueFi title=TRU 0.15 -0.19
22 Unifi Protocol DAO title=UNFI 4.30 -0.16
23 CYBER title=CYBER 5.60 -0.14

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
64
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 IQ title=IQ 0.23 0.22
(0.01)
0.01 2.57
2 GLMR title=GLMR 8.36 8.16
(0.22)
0.20 2.46
3 COMP title=COMP 1,828.82 1,870.54
(51.01)
41.72 2.28
4 OSMO title=OSMO 19.63 20.03
(0.55)
0.40 2.01
5 FXS title=FXS 126.08 124.09
(3.38)
1.99 1.60
6 KSM title=KSM 891.36 905.02
(24.68)
13.66 1.53
7 ARKM title=ARKM 60.39 61.31
(1.67)
0.92 1.53
8 QI title=QI 0.55 0.54
(0.01)
0.01 1.48
9 ANKR title=ANKR 1.10 1.12
(0.03)
0.02 1.48
10 PERP title=PERP 27.00 27.39
(0.75)
0.39 1.45
11 UMA title=UMA 94.33 95.67
(2.61)
1.34 1.42
12 AXS title=AXS 217.40 220.13
(6.00)
2.73 1.26
13 AAVE title=AAVE 3,197.57 3,237.24
(88.28)
39.67 1.24
14 FLUX title=FLUX 23.72 24.00
(0.65)
0.28 1.18
15 GALA title=GALA 1.02 1.03
(0.03)
0.01 1.17
16 YFI title=YFI 223,026.76 220,460.64
(6,012.00)
2,566.12 1.16
17 CYBER title=CYBER 207.60 205.39
(5.60)
2.21 1.08
18 AXL title=AXL 23.50 23.74
(0.65)
0.24 1.04
19 WOO title=WOO 7.83 7.91
(0.22)
0.08 1.02
20 LQTY title=LQTY 32.61 32.93
(0.90)
0.32 0.98
21 ENS title=ENS 962.65 971.39
(26.49)
8.74 0.91
22 KAVA title=KAVA 17.13 16.99
(0.46)
0.14 0.83
23 SFP title=SFP 28.46 28.69
(0.78)
0.23 0.80
24 DYDX title=DYDX 52.50 52.91
(1.44)
0.41 0.79
25 HBAR title=HBAR 2.94 2.96
(0.08)
0.02 0.78
26 GLM title=GLM 13.78 13.67
(0.37)
0.11 0.77
27 JOE title=JOE 11.88 11.97
(0.33)
0.09 0.75
28 SKL title=SKL 2.00 2.01
(0.05)
0.01 0.71
29 ATOM title=ATOM 249.36 251.08
(6.85)
1.72 0.69
30 CELO title=CELO 21.49 21.61
(0.59)
0.12 0.57
31 AVAX title=AVAX 1,000.08 1,005.49
(27.42)
5.41 0.54
32 LINK title=LINK 519.93 522.59
(14.25)
2.66 0.51
33 SNX title=SNX 74.00 74.37
(2.03)
0.37 0.50
34 MOVR title=MOVR 409.83 411.84
(11.23)
2.01 0.49
35 BAL title=BAL 116.97 117.53
(3.21)
0.56 0.48
36 ALPHA title=ALPHA 3.00 3.01
(0.08)
0.01 0.48
37 CVC title=CVC 4.00 4.02
(0.11)
0.02 0.48
38 XTZ title=XTZ 28.25 28.38
(0.77)
0.13 0.47
39 OMNI title=OMNI 501.34 503.48
(13.73)
2.14 0.43
40 MKR title=MKR 88,327.83 87,971.57
(2,399.00)
356.26 0.40
41 ID title=ID 17.12 17.19
(0.47)
0.07 0.39
42 KLAY title=KLAY 5.96 5.94
(0.16)
0.02 0.39
43 FTM title=FTM 20.63 20.71
(0.56)
0.08 0.38
44 OCEAN title=OCEAN 21.23 21.31
(0.58)
0.08 0.35
45 GAL title=GAL 82.16 81.88
(2.23)
0.28 0.34
46 SSV title=SSV 1,483.00 1,478.17
(40.31)
4.83 0.33
47 SUSHI title=SUSHI 30.45 30.55
(0.83)
0.10 0.32
48 TIA title=TIA 242.00 242.76
(6.62)
0.76 0.31
49 XLM title=XLM 3.40 3.41
(0.09)
0.01 0.30
50 APE title=APE 34.11 34.21
(0.93)
0.10 0.30
51 GMX title=GMX 1,075.28 1,072.23
(29.24)
3.05 0.28
52 BAND title=BAND 42.20 42.32
(1.15)
0.12 0.28
53 INJ title=INJ 772.90 774.84
(21.13)
1.94 0.25
54 RNDR title=RNDR 288.97 289.69
(7.90)
0.72 0.25
55 SAND title=SAND 11.79 11.82
(0.32)
0.03 0.24
56 GNO title=GNO 12,141.36 12,112.13
(330.30)
29.23 0.24
57 LDO title=LDO 87.03 87.24
(2.38)
0.21 0.24
58 KNC title=KNC 21.12 21.17
(0.58)
0.05 0.24
59 ENA title=ENA 23.67 23.73
(0.65)
0.06 0.23
60 C98 title=C98 6.77 6.78
(0.19)
0.01 0.21
61 OP title=OP 69.94 70.08
(1.91)
0.14 0.20
62 DOGE title=DOGE 4.56 4.57
(0.12)
0.01 0.20
63 WLD title=WLD 104.24 104.44
(2.85)
0.20 0.19
64 ETHFI title=ETHFI 124.92 125.16
(3.41)
0.24 0.19
65 BLUR title=BLUR 9.68 9.66
(0.26)
0.02 0.18
66 AEVO title=AEVO 18.00 17.97
(0.49)
0.03 0.18
67 1INCH title=1INCH 16.06 16.09
(0.44)
0.03 0.17
68 FLOW title=FLOW 22.92 22.88
(0.62)
0.04 0.17
69 IMX title=IMX 58.04 57.95
(1.58)
0.09 0.16
70 LRC title=LRC 6.13 6.14
(0.17)
0.01 0.14
71 STG title=STG 15.64 15.66
(0.43)
0.02 0.14
72 XRP title=XRP 18.12 18.14
(0.49)
0.02 0.13
73 REZ title=REZ 3.86 3.87
(0.11)
0.01 0.13
74 TRX title=TRX 4.29 4.28
(0.12)
0.01 0.13
75 UNI title=UNI 368.37 368.83
(10.06)
0.46 0.12
76 ADA title=ADA 14.20 14.22
(0.39)
0.02 0.12
77 BTC title=BTC 2,386,003.68 2,388,587.94
(65,137.21)
2,584.26 0.11
78 ALGO title=ALGO 5.11 5.12
(0.14)
0.01 0.11
79 NEAR title=NEAR 185.18 185.37
(5.06)
0.19 0.10
80 ZRX title=ZRX 12.95 12.94
(0.35)
0.01 0.10
81 CRV title=CRV 12.30 12.29
(0.34)
0.01 0.10
82 API3 title=API3 83.58 83.64
(2.28)
0.06 0.08
83 SOL title=SOL 5,077.43 5,080.28
(138.54)
2.85 0.06
84 MANA title=MANA 12.17 12.16
(0.33)
0.01 0.05
85 MATIC title=MATIC 21.10 21.09
(0.58)
0.01 0.05
86 BCH title=BCH 14,391.12 14,385.68
(392.30)
5.44 0.04
87 ILV title=ILV 2,600.01 2,599.18
(70.88)
0.83 0.03
88 ETH title=ETH 129,923.00 129,935.36
(3,543.36)
12.36 0.01

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 dYdX ได้รับตลาดแยกมาร์จิ้นที่แยกได้และการสนับสนุน Raydium ในการอัปเกรดล่าสุด
(dYdX gets isolated margin isolated markets and Raydium support in latest upgrade)
2024-06-19
2 แคนาดาขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับ crypto Coinbase exec
(Canada lacks engagement from lawmakers on crypto Coinbase exec)
2024-06-19
3 การเติบโตของตลาด crypto รายย่อยในแคนาดาได้รับแรงหนุนจากการควบคุมปัจจัยทางการตลาด
(Retail crypto market growth in Canada driven by market factors regulation)
2024-06-19
4 ปัจจุบัน Nvidia เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก
(Nvidia is now the worlds most valuable publicly traded company)
2024-06-19
5 ฝ่ายภาษีของบราซิลเพื่อเรียกข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศ รายงาน
(Brazils tax dept to summon info from foreign crypto exchanges Report)
2024-06-19
6 Martin Shkreli Bro ของ Pharma กล่าวว่าเขาช่วยสร้างโทเค็น DJT
(Pharma Bro Martin Shkreli says he helped create the DJT token)
2024-06-19
7 ก.ล.ต. จะยุติการสอบสวน Ethereum Consensys
(SEC to drop investigation into Ethereum Consensys)
2024-06-19
8 Bitcoin Banana Zone เป็นอันดับถัดไปหากตัวบ่งชี้ 3 ตัวนี้เล่น
(Bitcoin Banana Zone is next if these 3 indicators play out)
2024-06-19
9 Ethereum กลับมาเหนือ 35K เนื่องจาก Consensys กล่าวว่า SEC จะยกเลิกการสอบสวน ETH
(Ethereum back above 35K as Consensys says SEC to drop ETH probe)
2024-06-19
10 รัฐนอร์ทดาโคตาล่าสุดของสหรัฐฯ เพิกถอนใบอนุญาต BinanceUS
(North Dakota latest US state to revoke BinanceUS license)
2024-06-19
11 สตูดิโอเกม Solana Mirror World ระดมทุน 12 ล้าน
(Solana gaming studio Mirror World raises 12M in funding)
2024-06-18
12 Bitcoin และ Ether สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมาก BBVA
(Bitcoin and Ether can greatly improve portfolio performance BBVA)
2024-06-18
13 เกม Crypto clicker ต้องการกรณีการใช้งานโทเค็นจริงเพื่อความยั่งยืน
(Crypto clicker games need real token use cases to be sustainable)
2024-06-18
14 Fox Time ใช้ blockchain เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอม
(Fox Time use blockchain to combat fake news)
2024-06-18
15 Ronin ปรับขนาดเกม Web3 ด้วย zkEVM ใหม่
(Ronin to scale Web3 games with new zkEVM)
2024-06-18
16 3 เหตุผลที่ DOGE PEPE และ memecoins อื่น ๆ กะพริบเป็นสีแดง
(3 reasons why DOGE PEPE and other memecoins are flashing red)
2024-06-18
17 การดึงกลับล่าสุดของ Ethereum: อาจเป็นของขวัญ Dynamo DeFi X Hall of Flame
(Ethereums recent pullback could be a gift Dynamo DeFi X Hall of Flame)
2024-06-18
18 นักวิเคราะห์ Bitcoin มองโลกในแง่ดีในการซื้อ BTC ให้ต่ําลงเนื่องจากเส้นแนวโน้ม 3 เส้นล้มเหลว
(Bitcoin analyst optimistic of buying BTC lower as 3 trendlines fail)
2024-06-18
19 ราคา Ethereum ถึง 10K มากที่สุด 039asymmetric bet039 ใน crypto นักวิเคราะห์
(Ethereum price to 10K is the most 039asymmetric bet039 in crypto Analyst)
2024-06-18
20 อัยการสหรัฐฯ คัดค้านการเคลื่อนไหวของนักพัฒนา Ethereum เพื่อลดโทษจําคุก 5 ปี
(US prosecutors oppose Ethereum devs motion to reduce 5 year sentence)
2024-06-18
21 CleanSpark เข้าซื้อกิจการเหมืองแร่ 5 แห่งในจอร์เจีย
(CleanSpark acquires 5 mining facilities in Georgia)
2024-06-18
22 เหยื่อ FTX ไล่ล่าทรัพย์สินของบริษัทจากการริบทรัพย์สินทางอาญา
(FTX victims go after companys assets from criminal forfeiture)
2024-06-18
23 Tether เปิดตัว Alloy Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคํา
(Tether launches gold backed US dollar stablecoin Alloy)
2024-06-18
24 Coinbase International ประกาศรองรับตลาดก่อนเปิดตัว
(Coinbase International announces support for pre launch market)
2024-06-18
25 Terraform Labs จะปิดตัวลงหลังจาก 45B SEC ถอดรหัสกฎหมายการตั้งถิ่นฐาน
(Terraform Labs to shut down after 45B SEC settlement Law Decoded)
2024-06-18
26 บริษัทซื้อขาย Crypto Cumberland ได้รับ New York BitLicense
(Crypto trading firm Cumberland secures New York BitLicense)
2024-06-18
27 กองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีการไหลออกรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
(Digital asset funds see biggest weekly outflow since March)
2024-06-18
28 เอธิโอเปียก้าวแรกสู่ CBDC ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ
(Ethiopia takes first step toward CBDC in economic reform)
2024-06-18
29 Crypto Super PAC ใช้เงิน 2 ล้านในโฆษณาโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ร่างกฎหมายในนิวยอร์ก
(Crypto Super PAC spends 2M on attack ad targeting NY lawmaker)
2024-06-18
30 หัวหน้าสัญญาณประณามอุบายการเฝ้าระวังการกลั่นกรองการอัปโหลดล่าสุดของสหภาพยุโรป
(Signal boss slams EUs latest upload moderation surveillance ploy)
2024-06-18
31 ในไม่ช้า TikTok อาจถูกน้ําท่วมด้วยอวตาร AI ในโฆษณา
(TikTok could soon be flooded with AI avatars in ads)
2024-06-18
32 โทเค็นทรัมป์ทิ้ง 31 แม้จะมีข้อสงสัยว่าเขาอยู่เบื้องหลังโทเค็น DJT
(Trump token dumps 31 despite doubts hes behind the DJT token)
2024-06-18
33 XLink ออนบอร์ด Fireblocks Ancilia เพื่อป้องกันการแฮ็กอีก 10M
(XLink onboards Fireblocks Ancilia to prevent another 10M hack)
2024-06-17
34 ตลาดหลักทรัพย์พุ่งพรวด TXSE อาจกลายเป็นผู้ท้าชิงที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับ
(TXSE upstart stock exchange could become a crypto friendly challenger)
2024-06-17
35 Bitcoin Runes เก็บค่าธรรมเนียมมากกว่า 2,500 BTC ต่ํากว่า 2 เดือน
(Bitcoin Runes racks up over 2500 BTC in fees under 2 months)
2024-06-17
36 หัวหน้า Crypto อําลา SEC หลังจากรับราชการมา 9 ปี
(Crypto chief bids SEC farewell after 9 years of service)
2024-06-17
37 Ethereum ทรงตัวที่จะพุ่งขึ้น 50 ในปีนี้เทียบกับการวิเคราะห์เศษส่วนของ Bitcoin
(Ethereum poised to 50 surge this year against Bitcoin Fractal analysis)
2024-06-17
38 โทเค็น zkSync เปิดตัวท่ามกลางปัญหา RPC โหลดเครือข่าย
(zkSync token launches amid network load RPC issues)
2024-06-17
39 3 เหตุผลที่ราคา Ether ยังคงเป็นขาขึ้นประมาณ 3500
(3 reasons why Ether price remains bullish around 3500)
2024-06-17
40 Crypto Sec 11M Bittensor phish UwU Lend และ Curve ข่าวปลอม 22M Lykke hack
(Crypto Sec 11M Bittensor phish UwU Lend and Curve fake news 22M Lykke hack)
2024-06-17
41 ราคา BTC มีความเสี่ยงลดลง 62K เนื่องจากผู้ขาย Bitcoin กลับสู่การแลกเปลี่ยน
(BTC price risks 62K dip as Bitcoin sellers return to exchanges)
2024-06-17
42 ราคา Bitcoin 039clusters039 บอกใบ้ถึงข้อเสียเพิ่มเติม BTC กําลังจะสูญเสียการสนับสนุน 64K หรือไม่
(Bitcoin price 039clusters039 hint at more downside Is BTC about to lose 64K support)
2024-06-17
43 Gary Gensler อาจทําให้ Joe Biden เสียการเลือกตั้ง Mark Cuban อย่างแท้จริง
(Gary Gensler could literally cost Joe Biden the election Mark Cuban)
2024-06-17
44 Bitcoin ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น แต่เทสลาจะยอมรับอีกครั้ง
(Bitcoin uses more renewable energy but will Tesla accept it again)
2024-06-17
45 บอทแซนวิช Solana ทําเงินได้ 30M จากการเก็งกําไร MEV ใน 2 เดือน
(Solana sandwich bot makes 30M from MEV arbitrage in 2 months)
2024-06-17
46 ก.ล.ต. ยิง Ripples โต้แย้งสําหรับโทษที่ต่ํากว่า
(SEC shoots down Ripples argument for a lower penalty)
2024-06-17
47 Stablecoins จะช่วยให้สหรัฐฯ ตามทันจีน อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร
(Stablecoins would help US keep up with China Former House speaker)
2024-06-17
48 การดูปลาวาฬ Bitcoin ไม่มีประโยชน์สําหรับผู้ค้าข้อมูล
(Bitcoin whale watching is useless for information Traders)
2024-06-16
49 Donald Trump สาบานว่าจะยุติสงคราม Joe Bidens กับ crypto
(Donald Trump vows to end Joe Bidens war on crypto)
2024-06-16
50 Curve CEO เคลียร์ UwU Lend hack CRV เผาข้อมูลที่ผิด
(Curve CEO clears up UwU Lend hack CRV burn misinformation)
2024-06-16

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 วันหยุดธนาคาร (Bank Holiday) พุธ (Wed) 19-06-2024 19:00
2 รายงานดัชนีตลาดการเคหะ (NAHB Housing Market Index) พุธ (Wed) 19-06-2024 21:00
3 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 20-06-2024 19:30
4 รายงานใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (Building Permits) พฤหัส (Thur) 20-06-2024 19:30
5 รายงานดัชนีการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) พฤหัส (Thur) 20-06-2024 19:30
6 รายงานดัชนีบัญชีเดินสะพัด (Current Account) พฤหัส (Thur) 20-06-2024 19:30
7 รายงานจำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง (Housing Starts) พฤหัส (Thur) 20-06-2024 19:30
8 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พฤหัส (Thur) 20-06-2024 22:00
9 FOMC Member Barkin Speaks (FOMC Member Barkin Speaks) ศุกร์ (Fri) 21-06-2024 02:30
10 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 21-06-2024 20:45
11 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 21-06-2024 20:45
12 รายงานยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (Existing Home Sales) ศุกร์ (Fri) 21-06-2024 21:00
13 รายงานดัชนีชั้นนำภาวะเศรษฐกิจรายเดือน (CB Leading Index m/m) ศุกร์ (Fri) 21-06-2024 21:00
14 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) ศุกร์ (Fri) 21-06-2024 21:30

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Cronos Bridged USDT (Cronos) (usdt) Frog Token (frog) HashBit [OLD] (hbit) SPIKE (spike) Payment Swap Utility Board (psub) ReserveBlock (rbx) Bridged USDC (Core) (usdc) Index Chain (idx) Hourglass Protocol (hgp) ADO Protocol (ado)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Silo Finance (silo)MatchTrade (match)ALBEDO (albedo)MIDAS Token (mds)Adamant (addy)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#privacy #lending #medicine #cloud #big data #carbon-credit #DEX #pegged #domain #green energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

BTC กับ ETH ต่างกันอย่างไรBitcoin คืออะไรและทำงานอย่างไรNFT มีเพียงชิ้นเดียวหรือไม่Zero knowledge proofs คืออะไรการซื้อขาย Bitcoin มีความเสี่ยงอย่างไรการลงทุนในบิทคอยน์ ทำยังไงธนาคารกลางสหรัฐ FED คืออะไรบิทคอยน์ทำงานอย่างไรวิธีการแลกเปลี่ยน Bitcoin คืออะไร สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000