ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ #Protocol


ที่ ชื่อเหรียญ รายละเอียด
1 NEAR
NEAR Protocol (near)
NEAR เป็นเครือข่ายสําหรับโลกที่จินตนาการใหม่. ด้วยเทคโนโลยีที่เรียบง่าย ปลอดภัย และปรับขนาดได้ หลายล้านคนสามารถคิดค้นและสํารวจประสบการณ์ใหม่ๆ ได้.
NEAR is the network for a world reimagined. Through simple, secure, and scalable technology millions are able to invent and explore new experiences.
2 ADA
Cardano (ada)
Cardano เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอํานาจที่จะช่วยให้การถ่ายโอนมูลค่าที่ซับซ้อนสามารถตั้งโปรแกรมได้ในรูปแบบที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้. มันเป็นหนึ่งในบล็อกเชนแรกที่สร้างขึ้นในภาษาการเขียนโปรแกรม Haskell ที่มีความปลอดภัยสูง. Cardano กําลังพัฒนาแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะซึ่งพยายามนําเสนอคุณสมบัติขั้นสูงมากกว่าโปรโตคอลใด ๆ ที่พัฒนาขึ้นก่อนหน้านี้. เป็นแพลตฟอร์มบล
Cardano is a decentralised platform that will allow complex programmable transfers of value in a secure and scalable fashion. It is one of the first blockchains to be built in the highly secure Haskell programming language. Cardano is developing a smart contract platform which seeks to deliver more advanced features than any protocol previously developed. It is the first blockchain platform to evolve out of a scientific philosophy and a researchf
3 FTM
Fantom (ftm)
FANTOM เป็นแพลตฟอร์ม Smart Contract ที่ใช้ DAG ใหม่ที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่มีอยู่. แพลตฟอร์มนี้ตั้งใจที่จะแยกตัวเองออกจากโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บแบบบล็อกบัญชีแยกประเภทแบบเดิมโดยพยายามใช้โปรโตคอล DAGbased เวอร์ชันปรับปรุงที่มีอยู่. แพลตฟอร์ม FANTOM ใช้โปรโตคอลใหม่ที่เรียกว่า "Lachesis Protocol"
FANTOM is a new DAG based Smart Contract platform that intends to solve the scalability issues of existing public distributed ledger technologies. The platform intends to distinguish itself from the traditional block ledgerbased storage infrastructure by attempting to employ an improved version of existing DAGbased protocols. The FANTOM platform adopts a new protocol known as the “Lachesis Protocol” to maintain consensus. This protocol is intende
4 XLM
Stellar (xlm)
เครือข่าย Stellar เป็นเครือข่ายโอเพ่นซอร์สกระจายและเป็นเจ้าของชุมชนที่ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการถ่ายโอนมูลค่าข้ามสินทรัพย์. Stellar มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการถ่ายโอนมูลค่าข้ามสินทรัพย์ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของเพนนีในขณะที่ตั้งเป้าที่จะเป็นระบบการเงินแบบเปิดที่ให้ผู้คนทุกระดับรายได้เข้าถึงบริการทางการเงินต้นทุนต่ํา. Stellar สามารถจัด
The Stellar network is an open source, distributed, and community owned network used to facilitate crossasset transfers of value. Stellar aims to help facilitate crossasset transfer of value at a fraction of a penny while aiming to be an open financial system that gives people of all income levels access to lowcost financial services. Stellar can handle exchanges between fiatbased currencies and between cryptocurrencies. Stellar.org, the organiza
5 OCEAN
Ocean Protocol (ocean)
Ocean Protocol เป็นระบบนิเวศสําหรับการแบ่งปันข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้อง. มีเลเยอร์บริการโทเค็นที่เปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บการประมวลผลและอัลกอริทึมสําหรับการบริโภคพร้อมชุดหลักฐานที่กําหนดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและความสมบูรณ์ซึ่งทําหน้าที่เป็นข้อตกลงการบริการที่ตรวจสอบได้. มีการปักหลักในการให้บริการเพื่อส่งสัญญาณคุณภาพชื่อเสียงและการป้องกัน Sybil At
Ocean Protocol is an ecosystem for sharing data and associated services. It provides a tokenized service layer that exposes data, storage, compute and algorithms for consumption with a set of deterministic proofs on availability and integrity that serve as verifiable service agreements. There is staking on services to signal quality, reputation and ward against Sybil Attacks.Ocean helps to unlock data, particularly for AI. It is designed for scal
6 BAL
Balancer (bal)
Balancer เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ไม่ใช่ผู้ดูแลผู้ให้บริการสภาพคล่องและเซ็นเซอร์ราคา Balancer Protocol Governance Token BAL ถูกแจกจ่ายไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องของ Balancer. BALs เป็นวิธีสําคัญในการกระจายอํานาจการกํากับดูแลของโปรโตคอลเพื่อให้สามารถยืดหยุ่นได้เมื่อเวลาผ่านไปได้รับการปกป้องจากความล้มเหลวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายเดียว. จํานวน BALs
Balancer is a noncustodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensorThe Balancer Protocol Governance Token BAL are distributed to Liquidity Providers of Balancer. BALs are a key way of decentralizing the governance of the protocol such that it can remain resilient over time, protected from the failure of any single stakeholder. The proposed amount of distributed BALs to liquidity providers is 145,000 per week, or approximately 7.5M
7 BAND
Band Protocol (band)
Band Protocol เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อข้อมูลและข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงกับสัญญาอัจฉริยะ. ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง oracles แบบกําหนดเองที่สามารถใช้ในแอปประเภทต่างๆได้. ใช้โทเค็น Band เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้. คุณสามารถตรวจสอบช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของพวกเขาสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
Band Protocol is a platform that connects real-world information and data to smart contracts. It helps developers create custom-made oracles that can be used in different types of apps. It uses the Band token to make sure the information is secure and trusted. You can check out their official YouTube channel for more information.
8 CELO
Celo (celo)
Celo ช่วยให้สามารถเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มโดยมีโอกาสได้รับรางวัลผ่านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย. กลไกเสถียรภาพและเศรษฐศาสตร์โทเค็นของ Celo ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ความต้องการ cGLD เพิ่มขึ้นโดยตรงเมื่อความต้องการ Celo Dollars cUSD และสินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่อื่น ๆ เพิ่มขึ้น cGLD เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ารหัสดั้งเดิมที่สร้างขึ้นที่การเปิดตัว Celo Platform
Celo enables participation on the Platform, with the opportunity to earn rewards through network participation. Celo’s stability mechanism and token economics are designed in such a way that demand for cGLD directly increases as demand for Celo Dollars cUSD and other stable value assets increases.cGLD is a native cryptographic digital asset created at the mainnet release of the Celo Platform. cGLD has no relationship to physical gold.cGLD is a ut
9 LQTY
Liquity (lqty)
LQTY เป็นโทเค็นที่รวบรวมรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากโปรโตคอล Liquity ผ่านการปักหลัก. Liquity เป็นโปรโตคอลการกู้ยืมแบบกระจายอํานาจที่ช่วยให้คุณสามารถดึงเงินกู้ดอกเบี้ย 0% กับ Ether ที่ใช้เป็นหลักประกัน. เงินกู้จะจ่ายเป็น LUSD และจําเป็นต้องรักษาอัตราส่วนหลักประกันขั้นต่ําเพียง 110% นอกเหนือจากหลักประกันแล้วเงินกู้ยังได้รับการค้ําประกันโดย Stability
LQTY is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors
10 VELO
Velo (velo)
Velo Labs กําลังสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเครดิตแบบรวมศูนย์ที่ไม่เหมือนใคร. เครือข่ายนี้ขับเคลื่อนโดย Velo Protocol ซึ่งเป็นโปรโตคอลทางการเงินบล็อกเชนที่เปิดใช้งานการออกเครดิตดิจิทัลและการโอนสินทรัพย์แบบไร้พรมแดนสําหรับธุรกิจโดยใช้ระบบสัญญาอัจฉริยะ. ภารกิจหลักของโครงการคือการช่วยให้คู่ค้าสามารถถ่ายโอนมูลค่าระหว่างกันได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส. ในกา
Velo Labs is building a unique federated credit exchange network. This network is powered by the Velo Protocol, which is a blockchain financial protocol enabling digital credit issuance and borderless asset transfers for businesses using a smart contract system. The projects core mission is to enable partners to safely and securely transfer value between each other in a timely and transparent way. To do this, the Velo Protocol enables its partner
11 FXS
Frax Share (fxs)
Frax Protocol เป็นวิธีใหม่ในการใช้สกุลเงินดิจิทัล. มันได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากสิ่งต่าง ๆ เช่นเงินและเสถียรบางส่วนโดยอัลกอริทึม. เป้าหมายคือการทําให้สินทรัพย์ดิจิทัลเช่น Bitcoin ปรับขนาดและกระจายอํานาจได้มากขึ้น.
The Frax Protocol is a new way to use cryptocurrencies. It is partially backed by things like money and partially stabilized by algorithms. The goal is to make digital assets like Bitcoin more scalable and decentralized.
12 MINA
Mina Protocol (mina)
บล็อกเชนที่เบาที่สุดในโลกขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วม. Mina กําลังสร้างเกตเวย์ความเป็นส่วนตัวระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและ crypto และโครงสร้างพื้นฐานสําหรับอนาคตที่ปลอดภัยและเป็นประชาธิปไตยที่เราทุกคนสมควรได้รับ.
The worlds lightest blockchain, powered by participants. Mina is building a privacypreserving gateway between the real world and crypto — and the infrastructure for the secure, democratic future we all deserve.
13 PERP
Perpetual Protocol (perp)
นี่เป็นเว็บไซต์พิเศษที่ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้และทําสิ่งต่างๆ. มีกิจกรรมสนุก ๆ ข้อมูลและเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณเก่งขึ้นในสิ่งต่าง ๆ.
This is a special website that helps people learn and do things. It has a lot of fun activities,information,and tools to help you get better at different things.
14 LPT
Livepeer (lpt)
โครงการ Livepeer มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบโปรโตคอลเครือข่ายการสตรีมวิดีโอสดที่มีการกระจายอํานาจอย่างเต็มที่ปรับขนาดได้สูงโทเค็น crypto จูงใจและส่งผลให้เกิดโซลูชันที่สามารถทําหน้าที่เป็นเลเยอร์สื่อสดในสแต็ค web3 การพัฒนาแบบกระจายอํานาจ. นอกจากนี้ Livepeer ยังมีไว้เพื่อจัดหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้กับโซลูชันการออกอากาศแบบรวมศูนย์สําหรับผ
The Livepeer project aims to deliver a live video streaming network protocol that is fully decentralized, highly scalable, crypto token incentivized, and results in a solution which can serve as the live media layer in the decentralized development web3 stack. In addition, Livepeer is meant to provide an economically efficient alternative to centralized broadcasting solutions for any existing broadcaster. In this document we describe the Livepeer
15 ZBC
Zebec Protocol (zbc)
Zebec เป็นโปรโตคอลการชําระเงินอย่างต่อเนื่องที่จะเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนกระแสเงินสดและการมอบสิทธิ์โทเค็นโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งการชําระเงินและการแจกจ่ายทุกวินาที. พวกเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชีเงินเดือน onchain ตัวแรกของโลกที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเต็มรูปแบบในตัวและบัตรเดบิตใบแรกสําหรับกระเป๋าเงิน Solana และได้ระดมทุน 21 ล้านดอลลาร์จากยักษ์ใหญ่ในอุตสาหก
Zebec is a continuous Settlement Protocol that will transform payroll, cash flow, and token vesting by allowing users to send payments and distributions every second. Theyre launching the world’s first onchain payroll product with full tax withholding builtin and the first debit card for Solana wallets, and have raised $21M from industry titans like Distributed Global and Coinbase.
16 DGB
DigiByte (dgb)
DigiByteDigiByte คืออะไรเป็นมากกว่าสกุลเงินดิจิทัลที่เร็วกว่า. เป็นบล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้สําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลสัญญาอัจฉริยะแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจและการรับรองความถูกต้องที่ปลอดภัย สิ่งที่ทําให้ DigiByte แข็งแกร่งกว่าคนอื่น ๆ DigiByte คือบล็อกเชนโอเพนซอร์สที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งสร้างขึ้นในปลายปี 2013 และเปิดตัวในต้นปี 2014. ห
What is DigiByteDigiByte is more than a faster digital currency. It is an innovative blockchain that can be used for digital assets, smart contracts, decentralized applications and secure authentication.What makes DigiByte stronger than othersDigiByte is a rapidly growing opensource blockchain created in late 2013 and released in early 2014. After 6 years of forward thinking development, DigiByte has become one of the safest, fastest, longest and
17 OGN
Origin Protocol (ogn)
Origin Protocol เป็นแพลตฟอร์มสําหรับการสร้างตลาด peertopeer และแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ. ผู้ใช้สามารถซื้อหรือขายสินค้าและบริการในตลาดเหล่านี้และนักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันของตนเองที่ขับเคลื่อนโดย Origin blockchain. โทเค็น Origin "OGN" ถูกใช้เป็นโทเค็นจูงใจ การชําระเงิน และการกํากับดูแลในระบบนิเวศของ Origin.
Origin Protocol provides a platform for building peertopeer marketplaces and ecommerce applications. Users can buy or sell goods and services on these marketplaces, and developers can create their own applications powered by the Origin blockchain. The Origin token “OGN” is used as an incentive, payment, and governance token in the Origin ecosystem.
18 ABT
Arcblock (abt)
โครงการ ArcBlock ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนแห่งแรกของโลก. พัฒนาและพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจ DApp ตามวัตถุประสงค์. ArcBlock หนึ่งในโครงการ ICO ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2018. เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 3/1/2018 ArcBlock ได้รับความสนใจจากเทคโนโลยีและนักลงทุนอย่างรวดเร็ว. ArcBlock นําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะเปิดแอปพลิเคช
The ArcBlock project was created to create the first Blockchain ecosystem in the world. Develop and develop decentralized applications DApp according to objectives. ArcBlock, one of the ICO projects emerging in early 2018. Just launched on 3/1/2018, ArcBlock has quickly attracted the attention of technology as well as investors. ArcBlock brings great technological advancements that will open the third generation of blockchain applications.Arcbloc
19 BEL
Bella Protocol (bel)
Bella Protocol นําเสนอชุดผลิตภัณฑ์ DeFi สําหรับประสบการณ์ cryptobanking ที่คล่องตัว. แนวคิดหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Bella คือ 1Click. เบลล่าให้บริการอัตโนมัติอุดหนุนค่าธรรมเนียมก๊าซและให้บริการแก่ทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ทั้งแบบ onchain หรือผ่านบริการผู้ดูแลของ Bella ด้วย Bella ผู้ใช้สามารถประหยัดค่าธรรมเนียมและเวลาก๊าซและเพลิดเพลิ
The Bella Protocol offers a suite of DeFi products for streamlined cryptobanking experience. The core concept of Bella’s product design is 1Click. Bella provides automated services, subsidizes gas fees, and caters to both new and experienced users either onchain or via Bella’s custodian service.With Bella, users can save gas fees and time and enjoy high yields from sophisticated strategies. The current product lineups include Bella Liquidity Mini
20 CETUS
Cetus Protocol (cetus)
Cetus เป็นผู้บุกเบิก DEX และโปรโตคอลสภาพคล่องแบบเข้มข้นที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Sui และ Aptos. ภารกิจของ Cetus คือการสร้างเครือข่ายสภาพคล่องพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเพื่อให้การซื้อขายง่ายขึ้นสําหรับผู้ใช้และสินทรัพย์ใด ๆ. มันมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพสภาพคล่องที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้ DeFi ผ่านกระบวนการสร
Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol built on the Sui and Aptos blockchain. The mission of Cetus is building a powerful and flexible underlying liquidity network to make trading easier for any users and assets. It focuses on delivering the best trading experience and superior liquidity efficiency to DeFi users through the process of building its concentrated liquidity protocol and a series of affiliate interoperable function
21 GTAI
GT-Protocol (gtai)
โปรโตคอลมัลติเชนสําหรับการจัดการพูลการลงทุน DeFi และการซื้อขายพูลแบบกระจายอํานาจในตลาด DeFi และ CeFi.
A multichain protocol for DeFi investment pools management & decentralized pools trading on DeFi and CeFi markets
22 MAV
Maverick Protocol (mav)
โครงการเกี่ยวกับ Maverick Protocol คืออะไรเป็นโครงสร้างพื้นฐาน DeFi รุ่นต่อไปที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมขับเคลื่อนโดย Maverick AMM สิ่งที่ทําให้โครงการของคุณไม่เหมือนใคร Maverick AMM ช่วยลดความซับซ้อนนี้โดยให้ผู้ใช้เลือกโหมดการเคลื่อนไหวที่จะย้ายสภาพคล่องสําหรับพวกเขา. คุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมอื่น ๆ ของ Maverick AMM ได้แก่ : ค่าธรรมเนียมกา
What is the project aboutMaverick Protocol is a nextgeneration DeFi infrastructure focused on increasing industry efficiency,powered by Maverick AMM.What makes your project uniqueMaverick AMM eliminates this complexity by letting users select a movement mode that will move their liquidity for them. Some other innovative features of Maverick AMM are: Customized Liquidity Distributions Fee Autocompounding Liquidity Shaping Using Boosted Positions N
23 ORN
Orion Protocol (orn)
Orion เป็นแพลตฟอร์ม DeFi ที่ให้บริการโซลูชั่น B2B + B2C สําหรับสภาพคล่อง. มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดใน DeFi โดยการรวมสภาพคล่องของตลาด crypto ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแบบกระจายอํานาจ - ดึงจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่สําคัญทุกการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจและกลุ่มการแลกเปลี่ยน.
Orion is a DeFi platform providing B2B + B2C solutions for liquidity. It aims to solve the the largest problems in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market into one decentralized platform – pulling from every major centralized exchange, decentralized exchange, and swapping pool.
24 SYS
Syscoin (sys)
Syscoin นําเสนอโทเค็นสินทรัพย์และ NFT แบบเศษส่วนที่รวดเร็วและปลอดภัยด้วยพลังแฮชของ Bitcoin รูปแบบฉันทามติแบบกระจายอํานาจและความต้านทานการเซ็นเซอร์. ได้รับการสนับสนุนโดย 2700 โหนดอิสระเต็มรูปแบบซึ่งเข้าร่วมในเครือข่ายการกระจายอํานาจของ Syscoin ในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดจะเก็บถาวรและตรวจสอบความถูกต้อง. พวกเขาร่วมกันสร้างเครือข่ายรีเลย์ highthroughput ที่ใ
Syscoin offers fast, lowcost tokens, assets, and fractional NFT’s secured by Bitcoin’s own hash power, decentralized consensus model, and censorship resistance. Backed by 2700 independent full nodes which participate in Syscoin’s decentralized network at present, all of which archive and validate. Together they form the highthroughput relay network used by Syscoin’s ZDAG Protocol patent pending. The platform offers the option of a permissioned L2
25 CHESS
Tranchess (chess)
Tranchess เป็นโปรโตคอลการจัดการสินทรัพย์และการซื้อขายอนุพันธ์แบบโทเค็น. ได้รับแรงบันดาลใจจากกองทุน tranche ที่ตอบสนองนักลงทุนที่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน Tranchess มีเป้าหมายที่จะให้เมทริกซ์ความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่แตกต่างกันจากกองทุนหลักเดียวที่ติดตามสินทรัพย์อ้างอิงเฉพาะเช่น BTC. tranche หลักสามารถแบ่งออกเป็นสอง subtranches ที่มีโปรไฟล์ผลตอบแทนความเส
Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Inspired by tranche funds that cater to investors with different risk appetite, Tranchess aims to provide a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset e.g.BTC. The main tranche can be split into two subtranches with their own distinct risk return profile.Tranchess Protocol is not a standalone asset management ecosystem,
26 UNFI
Unifi Protocol DAO (unfi)
Unifi Protocol DAO เป็นกลุ่มของสัญญาอัจฉริยะแบบมัลติเชนแบบไม่ควบคุมและทํางานร่วมกันได้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาเครื่องมือสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Decentralized Finance DeFi.
Unifi Protocol DAO is a group of noncustodial, interoperable multichain smart contracts that aims to provide the tools for Decentralized Finance DeFi product development.
27 XVS
Venus (xvs)
Venus Protocol เป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกด้วยตลาดเงิน. ผู้คนสามารถยืมและให้ยืมเงินและรับการชําระเงินจากอัตราดอกเบี้ย. มีการกระจายอํานาจดังนั้นจึงปลอดภัยและรวดเร็วและสร้างขึ้นบน BNB Chain สําหรับการทําธุรกรรมต้นทุนต่ํา.
Venus Protocol is a system to help people all over the world with money markets. People can borrow and lend money,and get payments from interest rates. It is decentralized so it is secure and fast and built on BNB Chain for low cost transactions.
28 ATOR
AirTor Protocol (ator)
AirTor เพิ่มขีดความสามารถให้กับ Onion Router ToR ผ่านสิ่งจูงใจ onchain และอํานวยความสะดวกในการนําโปรโตคอลรีเลย์เครือข่ายที่ปลอดภัยมาใช้ในวงกว้างผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา. AirTor สนับสนุนสิ่งต่อไปนี้ให้กับเครือข่าย ToR ที่มีอยู่:1 กรอบการทํางานสําหรับรีเลย์ ToR ที่มีอยู่เพื่อรับรางวัล cryptocurrency ในสกุลเงินพื้นเมืองของเรา ATOR ตามเวลาทํางานที่มีประโยชน
AirTor empowers The Onion Router ToR through onchain incentives,and facilitates wider adoption of secure network relay protocols through our products. AirTor contributes the following to the existing ToR network:1 A framework for existing ToR relays to receive cryptocurrency rewards in our native currency,ATOR,in accordance with their cumulative useful uptime,through a ProofofUptime mechanism 2 The introduction of the AirTor Router Hotspot,a hand
29 APEX
ApeX (apex)
ApeX Protocol APEX — Decentralized Derivatives ProtocolAPEX เป็นโทเค็นดั้งเดิมของโปรโตคอล ApeX ซึ่งอํานวยความสะดวกในการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนถาวรสําหรับคู่โทเค็นใด ๆ. คุณสมบัติที่สําคัญของโปรโตคอล ApeX ได้แก่: การซื้อขายสัญญาถาวรของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเลเวอเรจ Elastic Automated Market Maker eAMM Protocol Controlled Value PCVApeX ช่วย
ApeX Protocol APEX — Decentralized Derivatives ProtocolAPEX is the native token of the ApeX protocol, which facilitates the creation of perpetual swap markets for any token pair. Key features of the ApeX protocol include: Permissionless cryptocurrency perpetual contract trading with leverage Elastic Automated Market Maker eAMM Protocol Controlled Value PCVApeX enables users to create any token pairs on ApeX Protocol as long as they are supported
30 BIFI
Beefy.Finance (bifi)
โทเค็น$BIFI เป็นส่วนแบ่งรายได้ที่ 'แบ่งได้' ใน Beefy Finance ซึ่งผู้ถือจะได้รับผลกําไรที่เกิดจาก Beefy Finance และมีสิทธิ์ลงคะแนนในการตัดสินใจแพลตฟอร์มที่สําคัญ. Beefy Finance เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Finance DeFi Yield Optimizer ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับดอกเบี้ยทบต้นจากการถือครองของพวกเขา แอปพลิเคชัน DeFi มีเอกลักษณ์เฉพาะในแง่ที่ว่าไม่ได้รับอนุญาต
$BIFI tokens are ‘dividendeligible’ revenue shares in Beefy Finance, through which holders earn profits generated by Beefy Finance and are entitled to vote on important platform decisions. Beefy Finance is a Decentralized Finance DeFi Yield Optimizer platform that allows its users to earn compound interest on their holdings.DeFi applications are unique in the sense that they are permissionless and trustless, meaning that anyone with a supported w
31 BOSON
Boson Protocol (boson)
Boson Protocol เป็นโปรโตคอลที่ลดความน่าเชื่อถือและลดค่าใช้จ่ายซึ่งจะทําให้การไถ่ถอนแบบดิจิทัลเป็นทางกายภาพโดยอัตโนมัติโดยใช้ NFT ที่เข้ารหัสด้วยทฤษฎีเกม วิสัยทัศน์ของ Boson Protocol คือการเปิดใช้งานระบบนิเวศการค้าแบบกระจายอํานาจโดยการระดมทุนและเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชันผู้เชี่ยวชาญเพื่อขัดขวางยกเลิกการรวมกลุ่มและทําให้การค้าเป็นประชาธิปไตย สิ่งที่จําเ
Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory.Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.What is needed is a way to execute commerce transactions trustlessly with minimized human intermediarie
32 CTK
Shentu (ctk)
โปรโตคอล CrossChain พร้อมการให้คะแนนความปลอดภัยและการชําระเงินคืนแบบกระจายอํานาจสําหรับการสร้าง dApps ที่ปลอดภัย.
A CrossChain Protocol with Security Scoring and Decentralized Reimbursements for Building Secure dApps.
33 CVP
PowerPool Concentrated Voting Power (cvp)
soserves เป็นโทเค็นการปักหลักสําหรับ Cvp เพื่อรับค่าธรรมเนียมโปรโตคอล ผู้ถือ Cvpxcvp มีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมโปรโตคอลในสัดส่วน Xcvp ที่สามารถลงคะแนนในข้อเสนอการกํากับดูแล Market Cap 5 Mln Circulated Supply 1 Mln Markets 35 อัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน 500 ปี Coinmarketcap Coingecko Total Supply Token Distributionxcvp Yieldgenerating Version ของ Cvp เปิด
soserves As A Staking Token For Cvp To Receive Protocol Fees Cvpxcvp Holders Are Entitled To Receive Protocol Fees In Proportion Tostaked Xcvp And Can Vote On Governance Proposals Market Cap 5 Mln Circulated Supply 1 Mln Markets 35 Current Inflation 500 Year Coinmarketcap Coingecko Total Supply Token Distributionxcvp Yieldgenerating Version Of Cvp Was Launched Without Vcfunding And Was Distributed To Community Contributors Via Initial Liquidity M
34 DEGO
Dego Finance (dego)
Dego.finance ได้สร้าง crosschain NFT+DeFi Protocol & Infrastructure และระบบนิเวศ NFT แบบเปิดที่ทุกคนสามารถสร้าง NFT เริ่มการขุด การประมูล และการซื้อขาย NFT. Dego.finance ยังมีโครงสร้างพื้นฐานแบบ crosschain เพื่อให้โครงการ Blockchain สามารถขยายฐานผู้ใช้ แจกจ่ายโทเค็น และพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย. DEGO กําลังสร้าง Parachain ผ่าน Substrate ทําให้สาม
Dego.finance created a crosschain NFT+DeFi Protocol & Infrastructure, and an open NFT ecosystem where anyone can mint NFTs, initiate NFT mining, auctions and trading. Dego.finance also offers a crosschain infrastructure to enable Blockchain projects to grow user base, distribute tokens, and develop diverse applications. DEGO is building a Parachain through Substrate, enabling crosschain NFT asset transfers, combining applications and underlying
35 DYDX
dYdX (dydx)
idors, ผู้ค้า, ผู้ให้บริการสภาพคล่องและผู้ร่วมให้ข้อมูลอื่น ๆ. มูลนิธิ dYdX ช่วยให้ผู้คนใช้โปรโตคอล dYdX เพื่อทําสิ่งต่างๆเช่นการค้าและรับรางวัล. นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับอนาคตของการแลกเปลี่ยน. มูลนิธิใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะและการตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้ปลอดภัยจากการหลอกลวง. พวกเขายังมีโทเค็
idors,traders,liquidity providers,and other contributors. The dYdX Foundation helps people use the dYdX Protocol to do things like trade and earn rewards. It also helps people vote on the future of the exchange. The Foundation uses security measures like auditing smart contracts and monitoring for unusual activity to stay safe from scams. They also have a special token called DYDX which aligns incentives between different users of the protocol. T
36 EDU
Open Campus (edu)
โครงการเกี่ยวกับโปรโตคอล Open Campus คืออะไรเป็นโซลูชันแบบกระจายอํานาจสําหรับนักการศึกษาผู้สร้างเนื้อหาผู้ปกครองนักเรียนและผู้เผยแพร่ร่วมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายที่สําคัญในการศึกษาในปัจจุบัน. แม้จะมีบทบาทที่สําคัญของนักการศึกษาในการกําหนดคนรุ่นต่อไป แต่ก็มักถูกประเมินค่าต่ําเกินไปและได้รับค่าตอบแทนต่ําเกินไป. นอกจากนี้ผู้ปกครองมักขาดการค
What is the project aboutThe Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators,content creators,parents,students,and copublishers designed to address the major challenges in education today. Despite the critical role of educators in shaping the future generation,they are often undervalued and underpaid. Additionally,parents frequently lack control over their childrens educational content.What makes your project uniqueWe are the first
37 PUSH
Push Protocol (push)
EPNS กําลังสร้างเลเยอร์การสื่อสารแบบเปิดตัวแรกของโลกสําหรับระบบนิเวศ Web3 อันดับแรกสําหรับ Ethereum จากนั้นสําหรับ L2 และบล็อกเชนอื่นๆ. โปรโตคอลนี้ช่วยให้สัญญาอัจฉริยะ dApps หรือเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ผูกไว้ของผู้ใช้ในรูปแบบที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเช่น: notifs สามารถรวมและแสดงบนกระเป๋าเงิน crypto แอพมือ
EPNS is building the world’s first open communication layer for the Web3 ecosystem, first for Ethereum and then for L2s and other blockchains. The protocol enables any smart contracts, dApps or traditional servers to send notifications to tied wallet addresses of a user in a platform agnostic fashion ie: notifs can be integrated and shown on any crypto wallet, mobile apps, extension or dApps
38 FIO
FIO Protocol (fio)
FIO Protocol เป็นเลเยอร์การใช้งานแบบกระจายอํานาจสําหรับระบบนิเวศบล็อกเชนทั้งหมดที่รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ crypto ที่มีอยู่เช่นกระเป๋าเงินการแลกเปลี่ยนและผู้ประมวลผลการชําระเงิน crypto.
FIO Protocol is a decentralized usability layer for the entire blockchain ecosystem that is integrated into existing crypto products such as wallets, exchanges and crypto payment processors.
39 FOR
ForTube (for)
ForTube เป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม DeFi ชั้นนําระดับโลกที่เปิดตัวโดย The Force Protocol. มุ่งมั่นที่จะให้บริการสินเชื่อแบบกระจายอํานาจสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกโดยสนับสนุนสินทรัพย์ยอดนิยมส่วนใหญ่ของโลก. ForTube ขึ้นอยู่กับสัญญาอัจฉริยะและเทคโนโลยีอัลกอริทึมอัตโนมัติ. ผู้ใช้สามารถฝากโทเค็นเพื่อรับดอกเบี้ยจํานําเพื่อยืมโทเค็นและจ่ายดอ
ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the worlds popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTubes interest rate is determined by market supply a
40 GTC
Gitcoin (gtc)
ilesetup โปรไฟล์ของคุณเพื่อเริ่มต้นกับ Gitcoin ให้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองและคุณพร้อมที่จะไป! Gitcoin เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้คนสามารถรับเงินเพื่อทํางานกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเช่น Python, Rust, Ruby, Javascript, Solidity และอื่น ๆ. พวกเขายังมี Grants Protocol ซึ่งช่วยให้ผู้คนได้รับเงินทุนสําหรับโครงการและเควสซึ่งช่วยให้ผู้คนพบงานที่น่าสนใจที
ilesetup Your Profile To Get Started With Gitcoin Provide Some Detailsabout Yourself And You?re Ready To Go! Gitcoin is a platform where people can get paid to work on open source software,like Python,Rust,Ruby,Javascript,Solidity and more. They also have Grants Protocol which helps people get funding for projects and Quests which help people find interesting tasks to do. They also have Hackathons where people can work together on cool web3 proje
41 GLQ
GraphLinq Protocol (glq)
ระบบอัตโนมัติของการตรวจสอบข้อมูล DeFi แบบกระจายอํานาจและการดําเนินการภายนอกผ่านแอปพลิเคชันแบบหลายสาย.
The automation of decentralized DeFi datas monitorization and external executions over multi-chain applications.
42 HOOK
Hooked Protocol (hook)
Hooked Protocol กําลังสร้างเลเยอร์ onramp สําหรับการปรับใช้ Web3 ขนาดใหญ่ โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ Learn & Earn และโครงสร้างพื้นฐานออนบอร์ดที่ปรับแต่งสําหรับผู้ใช้และธุรกิจเพื่อเข้าสู่โลกใหม่ของ web3 ผลิตภัณฑ์นําร่องตัวแรก Wild Cash พร้อมประสบการณ์ QuiztoEarn และคุณสมบัติการเรียนรู้แบบเกมอื่น ๆ ประสบความสําเร็จในการเติบโตที่น่าประทับใจของผู้ใช้งานมากกว่า
Hooked Protocol is building the onramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn & Earn products and onboarding infrastructures for users & businesses to enter the new world of web3.Its first pilot product, Wild Cash, with QuiztoEarn experience and other gamified learning features, achieved an impressive growth of over 2 million monthly active users.Hooked Protocol adopts an innovative single token HOOK oriented structure, supplem
43 IRIS
IRISnet (iris)
โครงสร้างพื้นฐานบริการ Interchain และรากฐานเทคโนโลยีโปรโตคอลสําหรับระบบนิเวศทางธุรกิจแบบกระจาย.
Interchain Service Infrastructure and Protocol Technology Foundation for a Distributed Business Ecosystem
44 MAP
MAP Protocol (map)
MAP Protocol เป็นโปรโตคอลการทํางานร่วมกันแบบกระจายอํานาจที่ได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเชนเฉพาะซึ่งปกป้องสินทรัพย์ crosschain และช่วยให้ Dapps บรรลุศักยภาพสูงสุด.
MAP Protocol is a decentralized crosschain interoperability protocol backed by a dedicated blockchain which safeguards crosschain assets and empowers Dapps to achieve full potential.
45 MXC
MXC (mxc)
วิสัยทัศน์ MXC คือการแนะนํากระบวนการที่เป็นระบบเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มธุรกรรมข้อมูล IoT โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอํานาจที่ใช้ระบบของ MXC คืออนาคตของ LPWAN เครือข่ายการเข้าถึงกว้างที่ใช้พลังงานต่ําและ Machine eXchange Protocol MXProtocol. การใช้รากฐานเครือข่ายอุปกรณ์ที่มั่นคงนี้ MXC กําลังแนะนําข้อเสนอเหรียญที่ไม่เหมือนใคร Machine eXchange Coin M
The MXC vision is to introduce a systematic process to both simplify and increase IoT data transactionsThe decentralized infrastructure upon which MXC’s system is based is the future of Low Power Wide Access Network LPWAN and the Machine eXchange Protocol MXProtocol. Utilizing this solid device network foundation, MXC is introducing an extraordinarily unique coin offering, Machine eXchange Coin MXC, which allows for increased data transactions an
46 OXT
Orchid Protocol (oxt)
โปรโตคอลกล้วยไม้จัดระเบียบผู้ขายแบนด์วิดธ์เป็นเครือข่าย peertopeer P2P ที่มีโครงสร้างที่เรียกว่าตลาดกล้วยไม้. ลูกค้าเชื่อมต่อกับตลาดกล้วยไม้และจ่ายผู้ขายแบนด์วิดธ์เพื่อสร้างห่วงโซ่พร็อกซีไปยังทรัพยากรเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตซึ่งแตกต่างจากวิธีการทั่วไปในการส่งและรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั่วโลกพร็อกซีเชนในตลาดกล้วยไม้จะแยกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมู
The Orchid Protocol organizes bandwidth sellers into a structured peertopeer P2P network termed the Orchid Market. Customers connect to the Orchid Market and pay bandwidth sellers in order to form a proxy chain to a specific resource on the Internet.Unlike more common methods for sending and receiving data from the global Internet, proxy chains in the Orchid Market naturally separate information about the source of data from information about its
47 RIF
RSK Infrastructure Framework (rif)
RSK Infrastructure Framework RIF เป็นโทเค็นที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม RSK ที่ช่วยให้ผู้ถือสามารถใช้และโต้ตอบกับบริการภายในเฟรมเวิร์ก RIFOS ได้. เฟรมเวิร์ก RIFOS ซึ่งสร้างขึ้นจาก RSK เป็นชุดโปรโตคอลแบบกระจายที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายได้อย่างรวดเร็วง่ายและปรับขนาดได้ภายในสภาพแวดล้อมที่ปรับขนาดได้ปลอดภัยและเป็นหนึ่งเดียว เฟรมเวิร์ก R
RSK Infrastructure Framework RIF is a token developed on the RSK platform allowing holders to consume and interact with services within the RIFOS framework. The RIFOS framework, also built upon RSK, is a suite of distributed protocols built to enable fast, simple and scalable development of distributed applications within a highlyscalable, secure and unified environment.The RSK framework, in combination with the RIF token, allows developers to de
48 XVG
Verge (xvg)
เหรียญ Verge เริ่มต้นการเดินทางของ cryptocurrency ในปี 2014 โดยใช้ชื่อ DogecoinDark. เหตุผลที่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างสกุลเงินดิจิทัลส่วนตัวอย่างแท้จริง. ผู้ก่อตั้ง Verge รู้สึกว่า Bitcoin ไม่ได้เปิดเผยตัวตนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจสร้างบล็อกเชนใหม่ที่ไม่สามารถติดตามธุรกรรมได้. Verge ใช้เครือข่ายที่ไม่เปิดเผยตัวตนหลายเครือข่าย เช่น TOR และ I2P. ที่อยู
Verge coin started its cryptocurrency journey in 2014, going by the name of DogecoinDark. The reason it was created was to create a truly private cryptocurrency. The founder of Verge felt that Bitcoin wasn’t anonymous, so he decided to build a new blockchain where transactions could not be traced. Verge uses multiple anonymitycentric networks such as TOR and I2P. The IP addresses of the users are fully obfuscated. The Core QT wallet has builtin T
49 AA
A3S (aa)
A3S Protocol เป็นโปรโตคอล multichain เพื่อสร้างมาตรฐานที่อยู่รุ่นต่อไปทําให้สามารถซื้อขายเช่าและทําสัญญาได้อย่างปลอดภัย.
A3S Protocol is a multichain protocol to build the next generation of address standards,enabling addresses to be securely traded,leased and escrowed.
50 AMU
Amulet Protocol (amu)
Amulet Protocol Amulet เป็นโปรโตคอลการป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอํานาจ RPP ที่สร้างขึ้นสําหรับระบบนิเวศ Rustbased รองรับทั้งเครือข่าย Solana blockchain และ EVM Ethereum, Optimism และ Polygon zkEVM. Amulet ได้ออกแบบรูปแบบการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นนวัตกรรมและเปิดกว้าง ซึ่งไม่เพียงแต่จัดการกับความท้าทายทั่วไปของ RPP แบบกระจายอํานาจที่มีอยู่ได้อย่างมี
Amulet Protocol Amulet is a decentralized risk protection protocol RPP built for Rustbased ecosystems,supporting both Solana blockchain and EVM networks Ethereum,Optimism,and Polygon zkEVM. Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs,but also the whole decentralized risk protection sector.
51 BNT
Bancor Network (bnt)
Bancor BNTBancor คืออะไรเป็นโปรโตคอลการปักหลักแบบกระจายอํานาจเพียงตัวเดียวที่ช่วยให้คุณได้รับเงินด้วยการเปิดเผยโทเค็นเดียวและการป้องกันอย่างเต็มที่จากการสูญเสียที่ไม่แน่นอน. เปิดตัวในปี 2017 Bancor เป็นโปรโตคอล DeFi ตัวแรก วันนี้มันสร้างค่าธรรมเนียมนับล้านต่อเดือนสําหรับผู้ฝากเงินโดยเสนอ APR สูงถึง 60% สําหรับโทเค็นเช่น ETH, WBTC, LINK, MATIC, AAVE
What Is Bancor BNTBancor is the only decentralized staking protocol that allows you to earn money with singletoken exposure and full protection from impermanent loss. Launched in 2017, Bancor was the first DeFi protocol.Today, it generates millions in fees per month for depositors, offering up to 60% APR on tokens like ETH, WBTC, LINK, MATIC, AAVE & more. Bancor is owned by its community as a decentralized autonomous organization Bancor DAO.The p
52 BIDP
BID Protocol (bidp)
BID Protocol BIDP เป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งเน้นการอํานวยความสะดวกในการเปิดตัวอย่างยุติธรรม. คุณสมบัติหลักของมันคือการนําระบบการประมูลของเนเธอร์แลนด์มาใช้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การวิ่งด้านหน้า การโจมตีของแม่มด และสงครามแก๊ส..
The BID Protocol BIDP is a cryptocurrency platform that focuses on facilitating fair launches. Its primary feature is the implementation of a Dutch auction system designed to prevent issues like frontrunning,witch attacks,and gas wars.
53 CCC
CCC Protocol (ccc)
แพลตฟอร์มการทํางานร่วมกันของ Web3 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่. วัตถุประสงค์ของเอกสารไวท์เปเปอร์นี้คือการนําเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์มการทํางานร่วมกันของ Web3 ระบบนิเวศดิจิทัลใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการทํางานร่วมกันแบบเดิมแก้ไขข้อ จํากัด ของโมเดล Web2 และให้ประโยชน์และความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้และองค์กรมากขึ้น.
An Innovative Web3 Collaborative Platform. The purpose of this whitepaper is to present our development of the Web3 Collaboration Platform,a new digital ecosystem designed to change the way traditional collaboration is done,address the limitations of the Web2 model,and provide more advantages and convenience to users and organizations.
54 CSWAP
ChainSwap (cswap)
ChainSwap กลายเป็นโซลูชันที่ปฏิวัติวงการเชื่อมช่องว่างระหว่างบล็อคเชนและเพิ่มขีดความสามารถในอนาคตที่ทํางานร่วมกันได้มากขึ้น. เราบรรลุเป้าหมายนี้โดยการบุกเบิกโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนข้ามเชนความปลอดภัยเลเยอร์ 5 ที่เป็นนวัตกรรมและเป็นผู้บุกเบิก ซึ่งสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรม ChainLink CCIP Cross Chain Interoperability Protocol ที่ก้าวล้ํารวมกับ CCTP Cross C
ChainSwap emerges as a revolutionary solution,bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security crosschain swap protocol,built upon the groundbreaking ChainLink CCIP Cross Chain Interoperability Protocol architecture combined with Circle’s CCTP Cross Chain Transfer Protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and
55 CGV
Cogito Protocol (cgv)
โครงการเกี่ยวกับ Cogito Protocol คืออะไรเสนอกรอบ "stablecoinasaservice" เพื่อสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนต่ําที่เรียกว่า "tracercoins" ซึ่งทําหน้าที่เป็นส่วนเสริมให้กับภูมิทัศน์ crypto stablecoin ที่มีอยู่. สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีเสถียรภาพโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม. แต่
What is the project aboutCogito Protocol offers a “stablecoinasaservice” framework to create digital assets with low volatility called “tracercoins” such that they act as complements to existing crypto stablecoin landscapes. These digital assets are designed to offer stability without being directly correlated to traditional currencies or commodities. Instead,they are linked to nonfinancial indices that represent human progress,with an example of
56 DIONE
Dione (dione)
Dione Protocol DioneDione คืออะไรเป็นโทเค็นดั้งเดิมสําหรับ Dione Protocol ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสะดวกในการซื้อโทเค็นแบบกระจายอํานาจสําหรับประชาชนทั่วไป. Dione ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเชื่อมช่องว่างระหว่างปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงและพื้นที่ DeFi ที่สร้างระบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน. การรวมความสะดวกสบายและอนาคตกา
What Is Dione Protocol DioneDione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione
57 DOVI
DOVI (dovi)
Dovi เป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ Bitcoin Layer 2 และ EVMcompatible ที่เข้ากันได้กับชุมชน. มันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดลดต้นทุนการทําธุรกรรมและส่งเสริมระบบนิเวศทางการเงินที่ปลอดภัยและกระจายอํานาจมากขึ้น. KuCoin Labs ศูนย์บ่มเพาะและแขนการลงทุนของระบบนิเวศ KuCoin ได้ทําการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Dovi.Dovi Bitcoin Layer2 หรือที่เรียกว่า Do
Dovi is a communitydriven Bitcoin Layer 2 and EVMcompatible smart contract platform. It is designed to enhance scalability,reduce transaction costs,and fosters a more secure and decentralized financial ecosystem. KuCoin Labs,the incubator and investment arm of the KuCoin ecosystem,has made a strategic investment in Dovi.Dovi Bitcoin Layer2,also known as the Dovi Protocol,is an innovative solution designed to enhance the functionality,efficiency,a
58 EPK
EpiK Protocol (epk)
EpiK Protocol จินตนาการถึงการสร้าง KG แบบกระจายอํานาจโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันโดยแตะที่เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอํานาจซึ่งมีต้นกําเนิดมาจาก Filecoin Token Economy ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งรับประกันแรงจูงใจที่เป็นธรรม Decentralized Autonomous Organization DAO เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกํากับดูแลที่เ
EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of todays AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization DAO to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology DeFi for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted,
59 FT
Fracton Protocol (ft)
Fracton Protocol เป็นระบบที่ช่วยให้คุณซื้อของสะสม NFT ที่คุณชื่นชอบในจํานวนเท่าใดก็ได้. นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยและคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้ทรัพย์สินของคุณปลอดภัย. มีสิ่งดีๆมากมายที่คุณสามารถซื้อได้เช่น Doodles, Meebits, Azuki, Cool Cats, Clonex และ Bored Ape Yacht Club. คุณยังสามารถซื้อโทเค็นที่เรียกว่า Hibayc ที่เชื่อมต่อกับ NFT ที่เ
Fracton Protocol is a system that helps you buy your favorite NFT collectibles in any amount. It also has a lot of security and other features to help keep your assets safe. There are lots of cool things you can buy,like Doodles,Meebits,Azuki,Cool Cats,Clonex and Bored Ape Yacht Club. You can also buy a token called Hibayc that's connected to an NFT called Bayc. There will be even more cool things coming soon!
60 HIBAKC
hiBAKC (hibakc)
โครงการเกี่ยวกับ Fracton Protocol คืออะไรคือโปรโตคอลการกระจายตัวของ NFT ที่เชี่ยวชาญในการแยกส่วนคอลเลกชัน NFT ที่คัดสรรมาอย่างดีลงใน NFTbacked tokenshiNFT ซึ่งจะปฏิวัติการเข้าถึงและสภาพคล่องในตลาด NFT สิ่งที่ทําให้โครงการของคุณไม่เหมือนใครด้วยการเปิดใช้งานการซื้อขาย hiNFT หลายสิบรายการในการแลกเปลี่ยนระดับบนสุดและรับประกันความโปร่งใส Fracton Protoco
What is the project aboutFracton Protocol is an NFT fragmentation protocol that specializes in fractionalizing carefully curated NFT collections into NFTbacked tokenshiNFTs,thereby revolutionizing accessibility and liquidity in the NFT market.What makes your project uniqueBy enabling trading of dozens of hiNFTs on toptier exchanges and guaranteeing transparency,Fracton Protocol has become one of the biggest and fastestgrowing NFTFi platforms,boas
61 HIBEANZ
hiBEANZ (hibeanz)
Fracton Protocol ช่วยให้คุณซื้อและแลกเปลี่ยนของสะสม NFT ที่คุณชื่นชอบเช่น Mutant Ape Yacht Club, Bored Ape Yacht Club, Doodles, บริการชื่อ Ethereum 3 หลัก, AZUKI และ Wrapped Fidenza โดย Tyler Hobbs. มันเป็นวิธีที่ปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของคุณปลอดภัย. HiBAYC เป็นโทเค็น ERC-20 ที่ตรึงไว้กับ BAYC NFT โดยการแยกส่วน. มีของสะสม NFT ชั้นนําอีกมาก
Fracton Protocol helps you buy and trade your favorite NFT collectibles,like Mutant Ape Yacht Club,Bored Ape Yacht Club,Doodles,3-Digit Ethereum Name Service,AZUKI and Wrapped Fidenza by Tyler Hobbs. It provides a secure way to make sure your assets are safe. HiBAYC is an ERC-20 token pegged to BAYC NFT by fractionalization. There are more Top NFT collectibles coming soon and Fracton will also be working with cooperative exchanges and traders par
62 HIENS3
hiENS3 (hiens3)
hiENS3 เป็นโทเค็น ERC20 แสดงถึง 1/1,000,000 ของ ENS 3digit หนึ่งตัวในกลุ่ม ENS3 MetaSwap ของ Fracton Protocol Fracton Protocol เป็นโครงสร้างพื้นฐานสภาพคล่อง NFT โดยมี 2 ขั้นตอนของการแยกส่วน ERC721ERC1155ERC20 ให้สภาพคล่องที่ไม่ได้รับอนุญาตและ oracle สําหรับ NFT ทุกประเภท. จากมาตรฐานชั้นกลาง ERC1155 ที่ได้รับการปฏิรูปอย่างลึกซึ้ง Fracton กําลังสร้าง
hiENS3 is an ERC20 token represents 1/1,000,000of one 3digit ENS in the ENS3 MetaSwap pool of Fracton Protocol.Fracton Protocol is an NFT liquidity infrastructure, with 2 steps of fractionalization ERC721ERC1155ERC20, provides permissionless liquidity and oracle for all kinds of NFTs. Based on a deeply reformed ERC1155 middle layer standard, Fracton is building a nonstatus smart contract system, to increase the protocol’s efficiency, lower gas fe
63 HIENS4
hiENS4 (hiens4)
hiENS4 เป็นโทเค็น ERC20 ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ 1/1,000,000 ของ ENS 4digit หนึ่งตัวในกลุ่ม ENS4 MetaSwap ของ Fracton Protocol. สําหรับแต่ละ 4digit ENS ที่เพิ่มเข้าไปในพูลอุปทานทั้งหมดของ hiENS4 จะเพิ่มขึ้น 1 ล้าน. ในทางตรงกันข้ามสําหรับแต่ละ 4digit ENS ที่แลกจากพูลอุปทานทั้งหมดของ hiENS4 จะลดลง 1 ล้าน.
hiENS4 is an ERC20 token representing 1/1,000,000 ownership of one 4digit ENS in the ENS4 MetaSwap pool of Fracton Protocol. For each 4digit ENS added to the pool, the total supply of hiENS4 will increase by 1 million. In contrast, for each 4digit ENS redeemed from the pool, the total supply of hiENS4 will decrease by 1 million.
64 HIFLUF
hiFLUF (hifluf)
hiFLUFhiFLUF คืออะไรคือโทเค็น ERC20 ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ FLUF 1/1,000,000 ในกลุ่ม MetaSwap ของ Fracton Protocol.
What is hiFLUFhiFLUF is an ERC20 token representing 1/1,000,000 ownership of a FLUF in the MetaSwap pool of Fracton Protocol.
65 HIFRIENDS
hiFRIENDS (hifriends)
Fracton Protocol เป็นวิธีการซื้อขายไอเท็มพิเศษที่เรียกว่า NFT (Non-Fungible Tokens). คุณสามารถซื้อ NFT ที่คุณชื่นชอบในจํานวนเท่าใดก็ได้และสํารวจ Fracton NFT Pool. คุณยังสามารถซื้อโทเค็นที่เรียกว่า HiBAYC ซึ่งเชื่อมโยงกับ NFT ที่เรียกว่า BAYC. Fracton ยังมีความร่วมมือกับการแลกเปลี่ยนและ บริษัท อื่น ๆ เพื่อให้การซื้อขายง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น. พวก
Fracton Protocol is a way to trade special items called NFTs (Non-Fungible Tokens). You can buy your favorite NFT in any amount and explore the Fracton NFT Pool. You can also buy a token called HiBAYC which is pegged to an NFT called BAYC. Fracton also has partnerships with exchanges and other companies to make trading easier and safer. They are always adding more features,like voting systems and other ways to keep your assets safe.
66 HIMFERS
hiMFERS (himfers)
Fracton Protocol เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณซื้อและสํารวจของสะสม NFT ประเภทต่างๆ เช่น Mutant Ape Yachts, Doodles, 3-Digit Ethereum Name Service และ AZUKI. นอกจากนี้ยังมีโทเค็น HiBAYC ซึ่งเปรียบเสมือนเงินในรูปแบบของ 1/1,000,000 BAYC และสามารถใช้ซื้อ NFT ได้. นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์และการซื้อขายของคุณปลอดภัย.
Fracton Protocol is a platform that helps you buy and explore different kinds of NFT collectibles like Mutant Ape Yachts,Doodles,3-Digit Ethereum Name Service,and AZUKI. It also has a HiBAYC token which is like money in the form of 1/1,000,000 BAYC and it can be used to buy NFTs. There are also security audits to make sure your assets and trading are safe.
67 HIMOONBIRDS
hiMOONBIRDS (himoonbirds)
hiBIRDS เป็นโทเค็น ERC20 ที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของ 1/1,000,000 ของ Moonbirds NFT หนึ่งรายการในกลุ่ม MetaSwap ของ Fracton Protocol. สําหรับแต่ละ Moonbirds NFT ที่เพิ่มลงในสระว่ายน้ําอุปทานทั้งหมดของ hiBIRDS จะเพิ่มขึ้น 1 ล้าน. ในทางตรงกันข้ามสําหรับแต่ละ Moonbirds NFT ที่แลกจากสระว่ายน้ําอุปทานทั้งหมดของ hiBIRDS จะลดลง 1 ล้าน โปรดทราบ: KuCoins hiBIRD
hiBIRDS is an ERC20 token representing 1/1,000,000 ownership of one Moonbirds NFT in the MetaSwap pool of Fracton Protocol. For each Moonbirds NFT added to the pool,the total supply of hiBIRDS will increase by 1 million. In contrast,for each Moonbirds NFT redeemed from the pool,the total supply of hiBIRDS will decrease by 1 million.Please note: KuCoins hiBIRDS refers to hiMOONBIRDS onchain.
68 HIPENGUINS
hiPENGUINS (hipenguins)
Fracton Protocol เป็นโครงสร้างพื้นฐานสภาพคล่อง NFT ที่มีการแยกส่วนสองขั้นตอน ERC721ERC1155ERC20 และให้สภาพคล่องและ oracle ที่ไม่ได้รับอนุญาตสําหรับ NFT ทุกประเภท. จากมาตรฐานชั้นกลาง ERC1155 ที่ได้รับการปฏิรูปอย่างลึกซึ้ง Fracton กําลังสร้างระบบสัญญาอัจฉริยะที่ไม่ใช่สถานะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรโตคอลลดค่าธรรมเนียมก๊าซและเพิ่มความปลอดภัยของสินทรัพ
Fracton Protocol is an NFT liquidity infrastructure with a twostep fractionalization ERC721ERC1155ERC20,and it provides permissionless liquidity and oracle for all kinds of NFTs. Based on a deeply reformed ERC1155 middle layer standard,Fracton is building a nonstatus smart contract system to increase the protocol’s efficiency,lower gas fees,and maximize asset security.
69 HIRENGA
hiRENGA (hirenga)
Fracton Protocol เป็นระบบที่ช่วยให้คุณซื้อและแลกเปลี่ยน NFT ที่คุณชื่นชอบ (โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้). มี NFT หลายประเภทเช่น Mutant Ape Yacht Club, Bored Ape Yacht Club, Doodles, 3-Digit Ethereum Name Service, AZUKI และ Wrapped Fidenza โดย Tyler Hobbs. HiBAYC เป็นโทเค็น ERC-20 ที่ช่วยให้คุณแยกส่วน NFT ที่คุณชื่นชอบเพื่อให้คุณสามารถซื้อและแลกเปลี
Fracton Protocol is a system that helps you to buy and trade your favorite NFTs (Non-Fungible Tokens). There are lots of different types of NFTs,such as Mutant Ape Yacht Club,Bored Ape Yacht Club,Doodles,3-Digit Ethereum Name Service,AZUKI and Wrapped Fidenza by Tyler Hobbs. HiBAYC is an ERC-20 token that helps you to fractionalize your favorite NFTs so you can buy and trade them with lower fees. It also provides additional security for your asse
70 HISEALS
hiSEALS (hiseals)
Fracton Protocol เป็นระบบที่ช่วยให้คุณซื้อและแลกเปลี่ยนของสะสมดิจิทัลที่คุณชื่นชอบ. มันช่วยให้คุณซื้อสินค้าพิเศษจํานวนเท่าใดก็ได้เช่น Mutant Ape Yacht Club, Doodles, 3-Digit Ethereum Name Service, AZUKI และ Wrapped Fidenza โดย Tyler Hobbs. นอกจากนี้ยังมีโทเค็นพิเศษที่เรียกว่า HiBAYC ซึ่งแสดงถึง 1/1,000,000 ของของสะสม BAYC NFT. ความปลอดภัยของ Fracto
Fracton Protocol is a system that helps you buy and trade your favorite digital collectibles. It lets you buy any amount of special items like Mutant Ape Yacht Club,Doodles,3-Digit Ethereum Name Service,AZUKI and Wrapped Fidenza by Tyler Hobbs. It also provides a special token called HiBAYC that represents 1/1,000,000 of the BAYC NFT collectible. The security of Fracton is audited by the world's leading security firms so your assets and trading a
71 HIUNDEAD
hiUNDEAD (hiundead)
hiUNDEAD hiUNDEAD คืออะไรคือโทเค็น ERC20 ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ 1/1,000,000 ของ mfers NFT หนึ่งรายการในกลุ่ม MetaSwap ของ Fracton Protocol. สําหรับแต่ละ UNDEAD NFT ที่เพิ่มเข้าไปในพูลอุปทานทั้งหมดของ hiUNDEAD จะเพิ่มขึ้น 1 ล้าน. ในทางตรงกันข้ามสําหรับแต่ละ UNDEAD NFT ที่แลกจากพูลอุปทานทั้งหมดของ hiUNDEAD จะลดลง 1 ล้าน.
What is hiUNDEAD hiUNDEAD is an ERC20 token representing 1/1,000,000 ownership of one mfers NFT in the MetaSwap pool of Fracton Protocol. For each UNDEAD NFT added to the pool,the total supply of hiUNDEAD will increase by 1 million. In contrast,for each UNDEAD NFT redeemed from the pool,the total supply of hiUNDEAD will decrease by 1 million.
72 HBB
Hubble (hbb)
Hubble Protocol เป็นโปรโตคอล DeFi ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นบน Solana. ผู้ใช้สามารถฝากสินทรัพย์หลายรายการเพื่อสร้าง USDH ที่ 90.9% LTV ให้ดอกเบี้ยเชิงบวกจากเงินฝากหลักประกันที่ได้รับในขณะที่คุณกู้ยืมให้สภาพคล่องใน Stability Pool รักษาระบบให้แข็งแรงโดยการมีส่วนร่วมในการชําระบัญชีภายในของเราและยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้สามารถถือและเดิมพัน HBB ซึ่งเป็น
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits earn while you borrow,provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our inhouse liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocols native token. With HBB, users can: Earn USDH rewards Participate in the projects
73 LOCUS
Locus Chain (locus)
LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain คืออะไรมีเป้าหมายที่จะเป็นโปรโตคอลบล็อกเชนสาธารณะเลเยอร์ 1 รุ่นต่อไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งประสบความสําเร็จทั้งการกระจายอํานาจเต็มรูปแบบและความสามารถในการปรับขนาดพร้อมกัน. ในฐานะที่เป็นห่วงโซ่เลเยอร์ 1 ที่ปรับขนาดได้แบบกระจายอํานาจโดยใช้เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร Locus Chain มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการ Defi, GameFi,
What Is LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain aims to be the most widely used Next Generation Layer 1 Public Blockchain Protocol, which achieves both full decentralization and scalability simultaneously. As a decentralized scalable layer 1 chain based on patented technologies, Locus Chain aims to support various Defi, GameFi, Metaverse, Smart City, CBDCCentral Bank Digital Currency projects by being the most reliable, secure, low cost and high performance
74 LBR
Lybra Finance (lbr)
LBR เป็นโทเค็นการกํากับดูแลดั้งเดิมของ Lybra Protocol. โปรโตคอล Lybra ได้รับการจัดการโดยผู้คนทั่วโลกที่ถือโทเค็นการกํากับดูแลดั้งเดิม LBR. ผู้ถือหุ้น stLBR มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลและการลงคะแนนเสียงในขณะที่แบ่งปันรายได้จากโปรโตคอล. คุณสามารถรับโทเค็น LBR ได้โดยรับรางวัลผ่านการสร้าง eUSD หรือเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่อง eUSD/ETH.
LBR is the native governance token of the Lybra Protocol. The Lybra Protocol is managed by people worldwide who hold its native governance token,LBR. stLBR staked holders participate in governance and voting while sharing the protocols revenue. You can obtain LBR tokens by earning rewards through minting eUSD,or becoming an eUSD/ETH Liquidity Provider.
75 METH
Mantle Staked Ether (meth)
Mantle Liquid Staking Protocol LSP เป็นโปรโตคอลการปักหลักของเหลว ETH ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งปรับใช้บน Ethereum L1 และควบคุมโดย Mantle. Mantle Staked Ether mETH ทําหน้าที่เป็นโทเค็นการรับมูลค่าสะสม.
Mantle Liquid Staking Protocol LSP is a permissionless,noncustodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether mETH serves as the valueaccumulating receipt token.
76 MPLX
Metaplex (mplx)
Metaplex เป็นโปรโตคอลแบบกระจายอํานาจสําหรับการสร้างการค้าและการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชน Solana. Metaplex มีโปรแกรมอรรถประโยชน์เช่น Packs, Fusion, "Entangled" และ Encrypted NFT. โปรแกรมเช่น Gumdrop และ Hydra อํานวยความสะดวกในการกระจายโทเค็น โปรโตคอล Metaplex มีสี่องค์ประกอบ 1.. มาตรฐานสินทรัพย์ดิจิทัลกําหนดโครงสร้างข้อมูลเมตาสําหรับ NFT โทเค็นท
Metaplex is a decentralized protocol for the creation, commerce and use of digital assets on the Solana blockchain. Metaplex provides utility programs like Packs, Fusion, “Entangled” and Encrypted NFTs. Programs like Gumdrop and Hydra facilitate the distribution of tokens.The Metaplex protocol has four components.1. The Digital Asset Standard defines the metadata structure for nonfungible tokens NFTs, enabling interoperability across all particip
77 MIR
Mirror Protocol (mir)
Mirrored AssetsMIR คืออะไรคือโทเค็นการกํากับดูแลของ Mirror Protocol ซึ่งเป็นโปรโตคอลสินทรัพย์สังเคราะห์ที่สร้างโดย Terraform Labs TFL บนบล็อกเชน Terra Mirror Protocol มีการกระจายอํานาจตั้งแต่วันที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงคลังและรหัสของ onchain ที่ควบคุมโดยผู้ถือโทเค็น MIR. TFL ไม่มีเจตนาที่จะเก็บหรือขายโทเค็น MIR และไม่มีคีย์ผู้ดูแลระบบหรือสิทธิ์การเ
What are Mirrored AssetsMIR is the governance token of Mirror Protocol, a synthetic assets protocol built by Terraform Labs TFL on the Terra blockchain.Mirror Protocol is decentralized from day 1, with the onchain treasury and code changes governed by holders of the MIR token. TFL has no intention of keeping or selling MIR tokens, and there are no admin keys or special access privileges granted. The intent for this is to be a completely decentral
78 NADA
NADA Protocol Token (nada)
NADA Protocol Token เป็นโทเค็นประเภทรางวัล Hederabased ที่ใช้กันทั่วไปในระบบนิเวศที่เกมมือถือ NFT และ metaverses ที่ใช้บล็อกเชน NADA Protocol Token เชื่อมต่อ พัฒนา และจัดหาโดย NADA digital Co., Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกม 100 อันดับแรกของเกาหลี.
NADA Protocol Token is a Hederabased rewardtype token commonly used in an ecosystem where blockchainbased NFT mobile games and metaverses.NADA Protocol Token is organically connected, developed, and supplied by NADA digital Co., Ltd., one of Koreas top 100 game developers.
79 NUM
NUM Token (num)
Numbers Protocol NUM สร้างเครือข่ายภาพถ่ายแบบกระจายอํานาจสําหรับ Web3.0.Numbers Protocol มีจุดมุ่งหมายเพื่อนําความสมบูรณ์และความถูกต้องมาสู่พื้นที่เนื้อหาดิจิทัลโดยการสร้างเครือข่ายภาพถ่ายแบบกระจายอํานาจซึ่งสินทรัพย์สามารถตรวจสอบย้อนกลับและตรวจสอบได้ผ่านกระบวนการ Capture, Seal, Trace ที่เป็นนวัตกรรมใหม่.
Numbers Protocol NUM builds decentralized photo network for Web3.0.Numbers Protocol aims to bring integrity and authenticity to the digital content space by creating a decentralized photo network where assets are both traceable and verifiable through its innovative Capture, Seal, Trace process.
80 ORBK
Ordibank (orbk)
ยินดีต้อนรับสู่ Ordibank โปรโตคอลที่ก้าวล้ําที่สร้างขึ้นบน Bitcoin L1 ที่ใช้ประโยชน์จากตรรกะของ Compound Finance ในสภาพแวดล้อมการประมวลผลสถานะสมดุลนอกเครือข่าย. ประกาศให้ระบบนิเวศ BTCFI เป็นโปรโตคอลการยืมและให้ยืมครั้งแรกบน Bitcoin ดั้งเดิม. Ordibank รวมความแข็งแกร่งของโหนด Bitcoin ผ่าน Bitcoin Core v25.1 และ ord v0.14 และตรรกะสัญญาอัจฉริยะเสมือนจร
Welcome to Ordibank,a groundbreaking protocol built on Bitcoin L1 that leverages the logic of Compound Finance in an offchain balance state processing environment. Heralding the BTCFI ecosystem as the first of its kind Borrowing & Lending Protocol on native Bitcoin. Ordibank combines the robustness of Bitcoin nodes via Bitcoin Core v25.1 and ord v0.14 and the virtualized smart contract logic and offchain balance states to create a unique money ma


เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC title=BTC 61,778.08 3,155,646,587.30
2 ARS title=ARS 1,061.10 1,895,506,568.70
3 ETH title=ETH 3,035.52 1,420,629,909.66
4 SOL title=SOL 136.95 1,233,194,720.26
5 DOGE title=DOGE 0.15 317,369,361.16
6 ENA title=ENA 0.97 306,017,921.61
7 OMNI title=OMNI 32.00 274,373,960.77
8 XRP title=XRP 0.50 241,387,441.16
9 PEPE title=PEPE <0.01 235,305,771.69
10 WIF title=WIF 2.56 208,661,803.43
11 BOME title=BOME <0.01 198,364,396.75
12 WLD title=WLD 4.98 123,716,834.83
13 NEAR title=NEAR 5.59 110,973,384.95
14 RUNE title=RUNE 4.89 101,336,401.41
15 ORDI title=ORDI 43.42 93,455,690.15
16 AVAX title=AVAX 34.86 92,441,039.45
17 SUI title=SUI 1.35 87,073,435.56
18 RNDR title=RNDR 7.98 86,897,260.90
19 TIA title=TIA 10.75 81,470,841.97
20 ADA title=ADA 0.45 79,240,559.63
21 ETHFI title=ETHFI 3.69 72,154,739.68
22 FTM title=FTM 0.71 66,503,560.37
23 PENDLE title=PENDLE 6.36 65,559,687.79
24 LINK title=LINK 13.43 60,612,502.97
25 FIL title=FIL 5.98 60,053,585.68
26 BCH title=BCH 472.90 59,318,193.78
27 TRX title=TRX 0.11 52,694,227.42
28 MATIC title=MATIC 0.69 52,289,422.42

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Omni title=OMNI 32.00
+3,100.00
2 BOOK OF MEME title=BOME <0.01 +17.37
3 Injective title=INJ 28.08 +15.65
4 Sui title=SUI 1.35 +13.93
5 Manchester City Fan Token title=CITY 4.15 +12.60
6 NULS title=NULS 0.71 +11.26
7 Waves title=WAVES 2.55 +10.77
8 Jito title=JTO 2.83 +10.52
9 Cream title=CREAM 52.13 +10.52
10 Sei title=SEI 0.53 +9.78
11 SafePal title=SFP 0.78 +9.24
12 Axelar title=AXL 1.16 +8.36
13 Raydium title=RAY 1.56 +8.04
14 Bluzelle title=BLZ 0.38 +7.92
15 SPACE ID title=ID 0.74 +7.54
16 Pyth Network title=PYTH 0.60 +6.46
17 Harvest Finance title=FARM 74.42 +6.13
18 Chiliz title=CHZ 0.11 +5.59
19 NEAR Protocol title=NEAR 5.59 +5.47
20 Fantom title=FTM 0.71 +5.43
21 Pendle title=PENDLE 6.36 +5.40
22 Polymesh title=POLYX 0.45 +5.24
23 Alchemy Pay title=ACH 0.03 +5.21
24 Ankr Network title=ANKR 0.04 +5.10
25 Highstreet title=HIGH 2.28 +4.98
26 Immutable title=IMX 1.94 +4.96
27 Maker title=MKR 3,230.00 +4.94
28 Shentu title=CTK 0.70 +4.70
29 Unifi Protocol DAO title=UNFI 3.54 +4.67
30 Origin Protocol title=OGN 0.16 +4.66

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 FC Barcelona Fan Token title=BAR 3.02 -9.32
2 MANTRA title=OM 0.73 -9.27
3 Saga title=SAGA 3.56 -8.68
4 Phala title=PHA 0.19 -7.38
5 Galxe title=GAL 3.71 -7.16
6 Atletico Madrid Fan Token title=ATM 3.30 -6.86
7 Orion title=ORN 1.43 -5.81
8 OAX title=OAX 0.19 -5.66
9 Komodo title=KMD 0.39 -5.45
10 Ooki title=OOKI <0.01 -5.33
11 Contentos title=COS 0.01 -5.31
12 Pepe title=PEPE <0.01 -5.23
13 NEO title=NEO 18.07 -4.95
14 Vite title=VITE 0.02 -4.62
15 Ethernity Chain title=ERN 4.49 -4.59
16 Mdex (BSC) title=MDX 0.06 -4.11
17 Amp title=AMP <0.01 -4.08
18 Ardor title=ARDR 0.10 -3.90
19 Ellipsis X title=EPX <0.01 -3.88
20 Illuvium title=ILV 89.34 -3.75
21 Santos FC Fan Token title=SANTOS 6.25 -3.74
22 1000SATS (Ordinals) title=1000SATS <0.01 -3.45
23 Syscoin title=SYS 0.22 -3.32
24 Akropolis title=AKRO <0.01 -3.03
25 AS Roma Fan Token title=ASR 4.32 -3.01
26 BurgerCities title=BURGER 0.49 -2.95
27 SSV Network title=SSV 36.88 -2.79
28 Stratis title=STRAX 0.08 -2.75
29 THORChain title=RUNE 4.89 -2.69
30 Wanchain title=WAN 0.26 -2.64

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
67
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ILV title=ILV 3,762.99 3,284.27
(89.34)
478.72 14.58
2 BLUR title=BLUR 13.77 14.46
(0.39)
0.69 5.00
3 CELO title=CELO 27.86 29.14
(0.79)
1.28 4.60
4 FLUX title=FLUX 30.50 31.89
(0.87)
1.39 4.57
5 AEVO title=AEVO 57.10 59.55
(1.62)
2.45 4.30
6 KSM title=KSM 1,109.61 1,153.94
(31.39)
44.33 4.00
7 WOO title=WOO 10.09 10.47
(0.28)
0.38 3.73
8 1INCH title=1INCH 13.94 14.44
(0.39)
0.50 3.59
9 OSMO title=OSMO 33.19 34.23
(0.93)
1.04 3.14
10 STG title=STG 18.29 18.83
(0.51)
0.54 2.97
11 API3 title=API3 82.97 85.40
(2.32)
2.43 2.93
12 UMA title=UMA 99.67 97.01
(2.64)
2.66 2.74
13 COMP title=COMP 1,900.00 1,947.99
(52.99)
47.99 2.53
14 ATOM title=ATOM 296.75 303.28
(8.25)
6.53 2.20
15 FLOW title=FLOW 31.37 32.02
(0.87)
0.65 2.07
16 GAL title=GAL 138.81 136.27
(3.71)
2.54 1.86
17 AXL title=AXL 41.83 42.54
(1.16)
0.71 1.69
18 LRC title=LRC 9.23 9.37
(0.25)
0.14 1.52
19 FXS title=FXS 176.03 178.66
(4.86)
2.63 1.49
20 HBAR title=HBAR 2.91 2.94
(0.08)
0.03 1.19
21 YFI title=YFI 250,000.00 252,441.22
(6,867.00)
2,441.22 0.98
22 GNO title=GNO 12,234.08 12,116.59
(329.60)
117.49 0.97
23 GLMR title=GLMR 11.17 11.26
(0.31)
0.09 0.84
24 BAL title=BAL 140.21 141.24
(3.84)
1.03 0.73
25 CVC title=CVC 5.85 5.89
(0.16)
0.04 0.73
26 INJ title=INJ 1,026.13 1,032.26
(28.08)
6.13 0.60
27 GMX title=GMX 1,045.46 1,051.38
(28.60)
5.92 0.57
28 ENS title=ENS 494.03 496.65
(13.51)
2.62 0.53
29 FTM title=FTM 25.98 26.12
(0.71)
0.14 0.52
30 GALA title=GALA 1.52 1.53
(0.04)
0.01 0.44
31 ALPHA title=ALPHA 4.23 4.21
(0.11)
0.02 0.41
32 AAVE title=AAVE 3,148.62 3,161.12
(85.99)
12.50 0.40
33 GLM title=GLM 13.22 13.18
(0.36)
0.04 0.31
34 CHZ title=CHZ 4.09 4.10
(0.11)
0.01 0.31
35 ZRX title=ZRX 18.50 18.45
(0.50)
0.05 0.29
36 OCEAN title=OCEAN 31.86 31.95
(0.87)
0.09 0.28
37 LQTY title=LQTY 37.58 37.68
(1.03)
0.10 0.27
38 SNX title=SNX 106.44 106.72
(2.90)
0.28 0.26
39 AVAX title=AVAX 1,284.85 1,281.51
(34.86)
3.34 0.26
40 APE title=APE 44.70 44.59
(1.21)
0.11 0.24
41 UNI title=UNI 259.21 259.83
(7.07)
0.62 0.24
42 LINK title=LINK 492.66 493.82
(13.43)
1.16 0.23
43 KNC title=KNC 21.26 21.21
(0.58)
0.05 0.23
44 MKR title=MKR 118,472.93 118,739.65
(3,230.00)
266.71 0.23
45 SAND title=SAND 16.25 16.28
(0.44)
0.03 0.19
46 PERP title=PERP 38.80 38.72
(1.05)
0.08 0.19
47 TIA title=TIA 395.95 395.19
(10.75)
0.76 0.19
48 CRV title=CRV 15.88 15.91
(0.43)
0.03 0.19
49 ADA title=ADA 16.70 16.67
(0.45)
0.03 0.17
50 CYBER title=CYBER 315.00 314.49
(8.56)
0.51 0.16
51 TRX title=TRX 4.07 4.08
(0.11)
0.01 0.15
52 OP title=OP 82.43 82.31
(2.24)
0.12 0.15
53 MATIC title=MATIC 25.26 25.30
(0.69)
0.04 0.14
54 NEAR title=NEAR 205.70 205.42
(5.59)
0.28 0.13
55 MANA title=MANA 16.10 16.08
(0.44)
0.02 0.13
56 BAND title=BAND 53.94 54.00
(1.47)
0.06 0.12
57 C98 title=C98 10.12 10.13
(0.28)
0.01 0.11
58 ENJ title=ENJ 11.88 11.87
(0.32)
0.01 0.11
59 WLD title=WLD 183.27 183.07
(4.98)
0.20 0.11
60 BCH title=BCH 17,403.14 17,384.51
(472.90)
18.63 0.11
61 SUSHI title=SUSHI 35.88 35.84
(0.98)
0.04 0.10
62 DOGE title=DOGE 5.54 5.55
(0.15)
0.01 0.09
63 BTC title=BTC 2,269,000.00 2,271,054.89
(61,778.08)
2,054.89 0.09
64 ID title=ID 27.22 27.24
(0.74)
0.02 0.08
65 JOE title=JOE 19.37 19.38
(0.53)
0.01 0.07
66 IMX title=IMX 71.41 71.36
(1.94)
0.05 0.07
67 MOVR title=MOVR 460.51 460.18
(12.52)
0.33 0.07
68 SFP title=SFP 28.83 28.85
(0.78)
0.02 0.07
69 XRP title=XRP 18.37 18.36
(0.50)
0.01 0.06
70 CTXC title=CTXC 11.23 11.22
(0.31)
0.01 0.06
71 XTZ title=XTZ 35.79 35.77
(0.97)
0.02 0.06
72 DYDX title=DYDX 78.26 78.23
(2.13)
0.03 0.04
73 SOL title=SOL 5,032.54 5,034.49
(136.95)
1.95 0.04
74 RNDR title=RNDR 293.27 293.17
(7.98)
0.10 0.03
75 AXS title=AXS 260.64 260.71
(7.09)
0.07 0.03
76 LDO title=LDO 72.33 72.31
(1.97)
0.02 0.03
77 ETH title=ETH 111,587.38 111,590.27
(3,035.52)
2.89 0.00

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 แหวนเพื่อสุขภาพ Web3 ช่วยให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพและสวมใส่ได้เช่นกัน
(Web3 wellness ring lets users own their health data and wear it too)
2024-04-17
2 นักขุด BTC ห้าอันดับแรกไม่ขายแม้ว่า Bitcoin จะลดลงครึ่งหนึ่ง
(Top five BTC miners not selling despite Bitcoin halving)
2024-04-17
3 ข้อมูลบนเครือข่าย: ลิงก์ที่ขาดหายไปในการโฆษณาบน Web3
(On chain data The missing link in Web3 advertising)
2024-04-17
4 กลุ่มแฮ็กเกอร์หมวกขาว SEAL เปิดตัวศูนย์แบ่งปันภัยคุกคาม crypto
(White hat hacker group SEAL launches crypto threat sharing center)
2024-04-17
5 ไซปรัสระงับใบอนุญาต FTX Europe จนถึงเดือนกันยายน
(Cyprus keeps FTX Europe license suspended until September)
2024-04-17
6 Worldcoin เปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชนที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
(Worldcoin launches its own human centric blockchain network)
2024-04-17
7 Bitcoin 039 จําเป็นต้องล้างสภาพคล่อง 57K สําหรับการโพสต์ Halving Rally เทรดเดอร์
(Bitcoin 039needs to clear039 57K liquidity for post halving rally Trader)
2024-04-17
8 การอนุมัติ Bitcoin ETF สปอตของฮ่องกงได้รับคําชมและความระมัดระวังจากผู้เล่นในอุตสาหกรรม
(Hong Kong spot Bitcoin ETF approval draws praise and caution from industry players)
2024-04-17
9 เครือข่าย Solana ไม่มีที่ไหนใกล้กับที่เราคาดว่าจะเป็นผู้บริหารมูลนิธิ Solana
(Solana network nowhere near where we expect it to be Solana Foundation exec)
2024-04-17
10 วุฒิสมาชิกสหรัฐแนะนําร่างกฎหมาย Stablecoin ใหม่
(US senators introduce new stablecoin bill)
2024-04-17
11 Bitcoin ลดลงต่ํากว่า 60K เนื่องจากนักวิเคราะห์กล่าวว่า Zero Spot Bitcoin ETF ไหลเข้าเป็นเรื่องปกติมาก
(Bitcoin drops below 60K as analyst says zero spot Bitcoin ETF inflows very normal)
2024-04-17
12 เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอิสราเอลกล่าวว่าการแข่งขัน CBDC กับธนาคารนั้นดีต่อเศรษฐกิจ
(Israeli central bank official says CBDC competition with banks is good for economy)
2024-04-17
13 ราคา Bitcoin ลดลงต่ํากว่า 62K ท่ามกลางความต้องการ BTC ETF ที่สั่นคลอน
(Bitcoin price falls under 62K amid wavering spot BTC ETF demand)
2024-04-17
14 Bitcoin จะเข้าถึงผู้ก่อตั้ง Animoca มากกว่า 1 ล้านคนที่ WebSummit Rio
(Bitcoin will reach over 1M Animoca founder at WebSummit Rio)
2024-04-17
15 ประธานคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาต้องการรวมร่างกฎหมาย Stablecoin เพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่าน
(Senate Banking Committee chair wants to combine stablecoin bill to boost chance of passage)
2024-04-17
16 ก.ล.ต. มี 039 ต่ํามาก 039 โอกาสในการชนะกับทนายความ Uniswap Crypto
(SEC has 039very low039 odds of winning against Uniswap Crypto lawyer)
2024-04-17
17 FOMO เคยผลักดันการระดมทุนของ GameFi แต่ VCs กล่าวว่าครั้งนี้แตกต่างออกไป
(FOMO once drove GameFi funding but VCs say its different this time)
2024-04-17
18 Andreessen Horowitz ระดมทุน 72B สําหรับกองทุนร่วมทุนใหม่
(Andreessen Horowitz raises 72B for new venture funds)
2024-04-17
19 Railgun ปฏิเสธว่าเกาหลีเหนือใช้เนื่องจากใกล้ถึงปริมาณรวม 1 พันล้าน
(Railgun denies being used by North Korea as it nears 1B total volume)
2024-04-17
20 ทําไม Bitcoin ETF ที่มีกระแสเป็นศูนย์ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่คุณคิด
(Why Bitcoin ETFs with zero flows dont mean what you think)
2024-04-17
21 หุ้นนักขุด Bitcoin ลดลงจากความกลัวกําไรหลังการลดลงครึ่งหนึ่งโดยไม่มีมูลความจริงนักวิเคราะห์
(Bitcoin miner stocks drop on unsubstantiated post halving profit fears Analyst)
2024-04-17
22 Bitcoin ร่วงลงเนื่องจากดอลลาร์จับตาการวิ่ง 5 วันที่ดีที่สุดในรอบ 14 เดือนจากการระงับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดไว้
(Bitcoin drops as dollar eyes best 5 day run in 14 months on expected rate cut hold)
2024-04-17
23 วอนเกาหลีกลายเป็นคําสั่งที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกสําหรับผู้ค้า crypto รายงาน
(Korean won becomes worlds most traded fiat for crypto traders Report)
2024-04-16
24 การรวม ICPs Schnorr นําไปสู่ยุค Bitcoin DeFi
(ICPs Schnorr integration ushers in Bitcoin DeFi era)
2024-04-16
25 อุปทาน Bitcoin จะหมดในการแลกเปลี่ยนใน 9 เดือน Bybit
(Bitcoin supply to run out on exchanges in 9 months Bybit)
2024-04-16
26 ประวัติของ Crypto อัตราเงินเฟ้อที่ทําให้หมดอํานาจ หนี้ที่เพิ่มขึ้น และภูมิทัศน์ของ crypto ที่กําลังพัฒนา
(History of Crypto Crippling inflation rising debt and the evolving crypto landscape)
2024-04-16
27 วาฬ Bitcoin ปฏิเสธที่จะขายในขณะที่ราคา BTC ทิ้งความรู้สึกสบาย 70K
(Bitcoin whales refuse to sell while BTC price ditches 70K euphoria)
2024-04-16
28 เปิดเผยผลกระทบครึ่งหนึ่งต่ออัตราเงินเฟ้อของ Bitcoins และการจัดเก็บคุณค่าที่นําเสนอ
(Uncovering the halvings impact on Bitcoins inflation rate and store of value proposition)
2024-04-16
29 อดีตประธานเฟดนิวยอร์กเข้าร่วมคณะกรรมการของ BinanceUS
(Former NY Fed chief joins BinanceUS board)
2024-04-16
30 โปรโตคอลโทเค็นสินเชื่อบ้าน Avalanche ระดมทุนได้ 10 ล้านใน Series A
(Avalanche home loan tokenization protocol raises 10M in Series A)
2024-04-16
31 Bitcoin Halving Supply Shock เตรียมเขย่าภาคการขุด
(Bitcoin halving supply shock set to shake up mining sector)
2024-04-16
32 ข้อมูลราคา Ethereum ทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวรับ ETH ที่ 3K
(Ethereum price data casts doubt on the strength of ETHs support at 3K)
2024-04-16
33 การเคลื่อนไหวของราคาสปอต Bitcoins ทําให้ผู้ค้าตัวเลือก BTC ตกใจเพียงเล็กน้อย
(Bitcoins spot price action does little to spook BTC options traders)
2024-04-16
34 ความเสี่ยงที่แท้จริงของโมเดล Ethenas stablecoin ไม่ใช่ความเสี่ยงที่คุณคิด
(The real risks to Ethenas stablecoin model are not the ones you think)
2024-04-16
35 6 คําถามสําหรับ Kieren James Lubin ที่ต้องการให้เราเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับคุณยาย
(6 Questions for Kieren James Lubin who wants us to get on the same page about grandma)
2024-04-16
36 ปิดใช้งาน iMessages โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จาก crypto zero day Trust Wallet
(Disable iMessages ASAP to avoid crypto zero day exploit Trust Wallet)
2024-04-16
37 Hong Kongs Ether Bitcoin ETFs จะโชคดีที่ได้รับ 500m
(Hong Kongs Ether Bitcoin ETFs will be lucky to get 500m)
2024-04-16
38 Cryptojacker หลอก 35M จากบริษัทคลาวด์เพื่อขุด crypto feds กล่าวหา
(Cryptojacker conned 35M from cloud firms to mine crypto feds allege)
2024-04-16
39 OKX เปิดตัวเครือข่าย Ethereum เลเยอร์ 2 ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ํากว่า amp การทํางานร่วมกัน
(OKX launches Ethereum layer 2 network for lower fees amp interoperability)
2024-04-16
40 Musk จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ X ใหม่เพื่อโพสต์ แต่บางคนบอกว่ามันจะไม่หยุดบอท
(Musk to charge new X users to post but some say it won039t stop the bots)
2024-04-16
41 BlackRocks Bitcoin ETF เป็นกองทุนเดียวที่มีการไหลเข้าตั้งแต่วันศุกร์
(BlackRocks Bitcoin ETF is the only fund with inflows since Friday)
2024-04-16
42 NSA เพียงไม่กี่วันจากการยึดครองอินเทอร์เน็ตเตือนเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดน
(NSA just days from taking over the internet warns Edward Snowden)
2024-04-16
43 ราคาพื้น Bored Ape NFT แตะจุดต่ําสุดในรอบกว่าสองปีครึ่ง
(Bored Ape NFT floor price hits lowest point in over two and a half years)
2024-04-16
44 ฮ่องกงอนุมัติ Bitcoin และ Ether ETF ตัวแรก
(Hong Kong approves first Bitcoin and Ether ETFs)
2024-04-15
45 นอร์เวย์ผ่านกฎหมายศูนย์ข้อมูลส่งสัญญาณการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสําหรับนักขุด Bitcoin
(Norway passes data center legislation signaling more scrutiny for Bitcoin miners)
2024-04-15
46 การแลกเปลี่ยน VALR ของแอฟริกาใต้ได้รับใบอนุญาต crypto คู่
(South African exchange VALR wins dual crypto licenses)
2024-04-15
47 ประวัติความคลั่งไคล้ Crypto NFT และการเป็นเจ้าของดิจิทัล
(History of Crypto NFT mania and digital ownership)
2024-04-15
48 Bitcoin กินสภาพคล่องในการเสนอราคาใหม่เนื่องจากราคา BTC ต่อสู้เพื่อ 65K
(Bitcoin eats up fresh bid liquidity as BTC price fights for 65K)
2024-04-15
49 ราคา ETH ใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 3 ปี เทียบกับ Bitcoin Ethereum ETF จะยับยั้งกระแสน้ําหรือไม่
(ETH price nears 3 year lows vs Bitcoin Will an Ethereum ETF stem the tide)
2024-04-15
50 ซื้อ Bitcoin เพราะความมั่งคั่งของคุณกําลังละลายหายไป Unchained รายงาน
(Buy Bitcoin because your wealth is melting away Unchained report)
2024-04-15

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 รายงานฉบับสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินในแต่ละภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา (Beige Book) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 01:00
2 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 03:00
3 สมาชิก FED (Loretta J. Mester) แถลงการณ์ (FOMC Member Mester Speaks) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 04:30
4 สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 05:30
5 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 19:30
6 รายงานดัชนีการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 19:30
7 สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 20:05
8 สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 20:15
9 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 20:15
10 รายงานยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (Existing Home Sales) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 21:00
11 รายงานดัชนีชั้นนำภาวะเศรษฐกิจรายเดือน (CB Leading Index m/m) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 21:00
12 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 21:30
13 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) พฤหัส (Thur) 18-04-2024 22:00
14 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) ศุกร์ (Fri) 19-04-2024 04:45

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Loom Network (OLD) (loomold) Jenny DAO V2 (jenny) BullBankers (bankers) Gravis Finance (grvs) zuzalu (zuzalu) Lion Scrub Money [OLD] (lion) Falcon (fln) MyToken (mt) Nifty League (nftl) Rhythm (rhythm)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

BlazeBot (blaze)MFERS (mfers)Metaverse Face (mefa)PooCoin (poocoin)ZKPepe (zkpepe)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #Web3 #DeFi #privacy #healthcare #cloud #DAO #digital money #solar energy #decentralized application

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin เป็นแชร์ลูกโซ่ หรือไม่Dolarization คืออะไรEthereum network MetaMask คืออะไรMultichain คืออะไรNFT กับ Metaverse เกี่ยวข้องกันอย่างไรProof of work คืออะไรการวิเคราะห์กราฟราคาคริปโต และวิธีการอ่านกราฟราคาคริปโตคืออะไรบิทคอยน์ 2024 น่าลงทุนหรือไม่บิทคอยน์ 2025 น่าลงทุนหรือไม่บิทคอยน์คืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000