ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ #Decentralized-Finance


ที่ ชื่อเหรียญ รายละเอียด
1 YFI
yearn.finance (yfi)
Yearn Finance เป็นชุดผลิตภัณฑ์ใน Decentralized Finance DeFi ที่ให้การรวมสินเชื่อการสร้างผลตอบแทนและการประกันภัยบน Ethereum blockchain. โปรโตคอลนี้ได้รับการดูแลโดยนักพัฒนาอิสระหลายรายและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือ YFI มันเริ่มต้นจากโครงการความหลงใหลโดย Andre Cronje เพื่อทําให้กระบวนการสลับเงินทุนระหว่างแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อค้
Yearn Finance is a suite of products in Decentralized Finance DeFi that provides lending aggregation, yield generation, and insurance on the Ethereum blockchain. The protocol is maintained by various independent developers and is governed by YFI holders.It started out as a passion project by Andre Cronje to automate the process of switching capital between lending platforms in search of the best yield offered, as the lending yield is a floating r
2 ALPHA
Alpha Venture DAO (alpha)
Alpha Finance Lab มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและสร้างในพื้นที่ Decentralized Finance DeFi. Alpha Lending ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่สร้างโดย Alpha Finance Lab เป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบกระจายอํานาจพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตามอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นบน Binance Smart Chain.
Alpha Finance Lab is focused on researching and building in the Decentralized Finance DeFi space. Alpha Lending, the first product built by Alpha Finance Lab, is a decentralized lending protocol with algorithmically adjusted interest rates built on Binance Smart Chain.
3 PLN
PLEARN (pln)
PLEARN เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอํานาจ DeFi ที่ดําเนินการบน Binance Smart Chain BSC. นอกเหนือจากผลตอบแทนทั่วไปใน DeFi แล้ว ระบบนิเวศของ PLEARN ยังมีความโดดเด่นในแง่ของระบบที่กําหนดซึ่งส่งเสริมการไหลเวียนของสินทรัพย์จากสิทธิพิเศษจากพันธมิตรของเราในธุรกิจต่างๆ เช่น ส่วนลดพิเศษสําหรับโรงแรม ร้านอาหาร เรือยอชท์ โรงละคร การเดินทางไปยังเสื้อผ้าและร้า
PLEARN is a DeFi Decentralized Finance Platform operated on Binance Smart Chain BSC. Apart from typical returns in DeFi, PLEARN ecosystem is distinctive in terms of the designated system that encourages asset circulation from privileges from our partners in various businesses— special discounts for hotels, restaurants, yachts, theatres, travels to clothings and shops. This will help accelerate the return and experience for investment.PLEARN is un
4 UNFI
Unifi Protocol DAO (unfi)
Unifi Protocol DAO เป็นกลุ่มของสัญญาอัจฉริยะแบบมัลติเชนแบบไม่ควบคุมและทํางานร่วมกันได้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาเครื่องมือสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Decentralized Finance DeFi.
Unifi Protocol DAO is a group of noncustodial, interoperable multichain smart contracts that aims to provide the tools for Decentralized Finance DeFi product development.
5 VIX
0VIX Protocol (vix)
0VIX เป็นโปรโตคอลตลาดสภาพคล่อง DeFi การเงินแบบกระจายอํานาจที่สร้างขึ้นบน Polygon โปรโตคอล 0VIX ช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้ยืมยืมและรับดอกเบี้ยด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย. ผู้ฝากเงินที่ให้สภาพคล่องแก่โปรโตคอลอาจได้รับรายได้แบบพาสซีฟในขณะที่ผู้กู้สามารถกู้ยืมโดยใช้การค้ําประกันมากเกินไป.
0VIX is a Decentralized Finance DeFi liquidity market protocol,built on Polygon.The 0VIX protocol enables users to effortlessly lend,borrow and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income,while borrowers are able to borrow using overcollateralization
6 ABI
Abachi (abi)
Abachi กําลังสร้างสะพานเชื่อมระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและ DeFi (Decentralized Finance). Abachi ช่วยให้ผู้คนใช้เทคโนโลยี DeFi เพื่อสร้างรายได้. คุณสามารถซื้อโทเค็น Abachi บน Matcha หรือ Sushi เพื่อใช้เทคโนโลยีได้. มีหลายวิธีในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Abachi เช่นการตรวจสอบเว็บไซต์ขอความช่วยเหลือจากนักพัฒนาหรือเข้าร่วมชุมชนบน Twitter หรือ Discord
Abachi is building a bridge between traditional finance and DeFi (Decentralized Finance). Abachi helps people use DeFi technology to make money. You can buy Abachi tokens on Matcha or Sushi to use the technology. There are lots of ways to learn more about Abachi,like checking out the website,getting help from developers,or joining the community on Twitter or Discord.
7 AEONODEX
AEONODEX (aeonodex)
Aeonodex ก้าวข้ามขอบเขตของโครงการบล็อคเชนทั่วไป. เชื่อมโยงภูมิทัศน์ที่กระจัดกระจายของ Metaverse, Decentralized Finance DeFi, Web3, PlaytoEarn P2E และภาคปัญญาประดิษฐ์ AI. ภารกิจที่ทะเยอทะยาน: เพื่อออกแบบโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมระบบนิเวศที่ซับซ้อนนี้ทั้งหมดขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ก้าวล้ําการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมสํ
Aeonodex transcends the confines of a typical blockchain project. It envisions itself as a transformative force,bridging the fragmented landscape of the Metaverse,Decentralized Finance DeFi,Web3,PlaytoEarn P2E,and Artificial Intelligence AI sectors. Its ambitious mission: to architect comprehensive solutions that encompass the entirety of this intricate ecosystem,driving groundbreaking innovation,robust security,and inclusive participation for al
8 EDC
Edcoin (edc)
EDCOIN เป็นโทเค็นการกํากับดูแลชุมชนที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน ethereum และให้กรณีการใช้งานยูทิลิตี้และเรียลไทม์ที่มองเห็นได้สําหรับระบบนิเวศการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอสังหาริมทรัพย์ของ EDMARK ทั้งหมด เป็นแพลตฟอร์ม DeFi ที่เน้นการปักหลักการให้กู้ยืมและการกํากับดูแล. EDCOIN มีเป้าหมายที่จะให้การควบคุมทางการเงินกลับคืนสู่ผู้คนเพื่อจัดเก็บและเติบโตความมั่งคั่งไป
EDCOIN is a community governance token built on the ethereum blockchain and provides visible utility and realtime use cases for the entire EDMARK multiproduct and realestate development ecosystem.It is a DeFi platform focusing on Staking, Lending, and Governance. EDCOIN aims to gives financial control back to the people to store and grow wealth together.EDCOIN is the future of Decentralized Finance
9 AGUS
AGUS (agus)
บล็อก AGUS Crypto ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน. พวกเขาให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับการสร้างสัญญาอัจฉริยะ การสร้างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ และการสํารวจระบบนิเวศบล็อกเชนต่างๆ เช่น Core DAO และ Orenium Smartchain. บล็อกนี้ยังกล่าวถึงรายชื่อโทเค็น AGUS บน CoinGecko ความท้าทายที่ต้องเผชิญในการพัฒนาโครงการ crypto และแนวคิดของ DeFi
AGUS Crypto blog covers various topics in the cryptocurrency and blockchain space. They provide tutorials on creating smart contracts,building decentralized exchanges,and exploring different blockchain ecosystems like Core DAO and Orenium Smartchain. The blog also discusses the listing of AGUS Token on CoinGecko,challenges faced in crypto project development,and the concept of DeFi (Decentralized Finance).
10 AKITAX
Akitavax (akitax)
Akitavax เป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้มส์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งใช้แนวทางที่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่ให้บริการจากเหรียญมีมอื่น ๆ. Akitavax ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นโครงการโทเค็นมีมทั่วไปการตัดสินใจที่สําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนั้นทําโดยผู้ก่อตั้ง แต่ถูกสร้างขึ้นเป็นโครงการโทเค็นมีมชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไห
Akitavax is a community driven meme based cryptocurrency project that takes different approach on technologies served from other meme coins. Akitavax is not created as a common meme token project all critical decisions about the project are made by the founders, but it is created as a community meme token project that aims to involve all the enthusiasts to contribute in our social and artistic movement.To implement this project, the token named $
11 ALT
AltFi (alt)
AltFi: ขับเคลื่อนยุคใหม่ของการเงินแบบกระจายอํานาจในขอบเขตการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการเงินแบบกระจายอํานาจ DeFi โครงการ AltFI ยืนหยัดเป็นสัญญาณของนวัตกรรมพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา. ได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของบริการและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้ AltFi อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะก
AltFi: Powering a New Era of Decentralized FinanceIn the rapidly evolving realm of decentralized finance DeFi,the AltFI project stands as a beacon of innovation,poised to transform the way users interact with and manage their digital assets. Backed by a robust ecosystem of services and a commitment to user empowerment,AltFi is wellpositioned to become a driving force in the democratization of finance.At the Heart of AltFi: A Vision of Decentraliz
12 AQUAGOAT
Aqua Goat (aquagoat)
AquaGoat เป็น ecotoken ยูทิลิตี้การสร้างผลตอบแทนแบบกระจายอํานาจ. โทเค็นทํางานบนโปรโตคอลการล็อคสภาพคล่องอัตโนมัติและโปรโตคอลการกระจายโดยตรงด้วยตนเองให้ธุรกรรมที่ปลอดภัยปลอดภัยและไม่ยุ่งยากและการสร้างผลตอบแทนสําหรับผู้ถือทั้งหมด AquaGoat เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ AquaGoat.Finance และจะใช้สําหรับ: การรวมการบริจาคเครือข่ายและการปักหลักการ
AquaGoat is a decentralized frictionless yieldgeneration utility ecotoken. The token operates on an automated liquiditylocking and selfstaking direct distribution protocol, providing safe, secure and hasslefree transactions and yieldgeneration for all holders.AquaGoat is the native utility token of the AquaGoat.Finance ecosystem and will be used for: Network donation pooling and staking Ecommerce integration for use in material purchases NFT mark
13 BCOQ
Baby Coq Inu (bcoq)
ยินดีต้อนรับสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของ Baby COQ INU ที่ซึ่งไก่ตัวเล็ก ๆ มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นความรู้สึก Crypto บน AVAX Blockchain. Memecoin ของเราผสมผสานเสน่ห์ของลูกไก่ปุยเข้ากับพลังของการเงินแบบกระจายอํานาจสัญญาว่าจะเป็นการเดินทางที่ไม่เหมือนใครและสนุกสนานสําหรับผู้ถือ.
Welcome To The Exciting World Of Baby COQ INU,Where A Tiny Chicken Holds The Potential To Grow Into A Crypto Sensation On The AVAX Blockchain. Our Memecoin Combines The Charm Of A Fluffy Chick With The Power Of Decentralized Finance,Promising A Unique And Entertaining Journey For Holders.
14 BSL
BankSocial (bsl)
BankSocial™ เป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบ peertopeer แบบกระจายอํานาจทางการเงินแบบกระจายอํานาจที่สร้างขึ้นบน Ethereum. ในขั้นต้นสมาชิกจะได้รับการสนับสนุนให้ถือ crypto $BSOCIAL โดยการแจกจ่ายการขายโทเค็นทั้งหมด. วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างระบบการให้คะแนนเครดิตทางสังคมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BLOCKSCORE™ และกลุ่มการให้กู้ยืมฉันทามติทางสังคมที่สร้างขึ้นด้วยค
BankSocial™ is a firstofitskind Decentralized Financed “DeFi” peertopeer lending platform built on Ethereum. Initially, members will be encouraged to hold $BSOCIAL crypto by redistribution of all token sales. Our vision is to build a proprietary BLOCKSCORE™ social credit scoring system and social consensus lending pool, built with the security of smart contracts, to provide asset backed lending to the world.
15 BAY
BaseYield (bay)
BaseYield เป็นโครงการ Decentralized Finance DeFi Yield Optimizer ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับ cryptoassets ที่พวกเขารักมากขึ้นผ่านความมหัศจรรย์ของ autocompounding.
BaseYield is a Decentralized Finance DeFi Yield Optimizer project,that helps users to earn more of the cryptoassets that they love through the magic of autocompounding.
16 BEAN
Bean (bean)
การปฏิบัติจริงของการใช้ Decentralized Finance ถูก จํากัด โดยการขาด stablecoin แบบกระจายอํานาจและไม่มีหลักประกัน. อัตราการกู้ยืมของ USD stablecoins ยังคงสูงเกินไปแม้ว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว. อุปทานไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เนื่องจากข้อกําหนดหลักประกัน Beanstalk ใช้เครดิตแทนหลักประกันเพื่อสร้างสินทรัพย์แบบกระจายอํานาจสภาพคล่องบล็อกเชนซึ่ง
The practicality of using Decentralized Finance is limited by the lack of a decentralized, collateralfree stablecoin. Borrowing rates on USD stablecoins remain excessively high, even as supply increases rapidly. Supply cannot meet demand due to collateral requirements.Beanstalk uses credit instead of collateral to create a decentralized, liquid, blockchainnative asset, which is stable relative to the value of a nonblockchainnative asset.Beanstalk
17 BIFI
Beefy.Finance (bifi)
โทเค็น$BIFI เป็นส่วนแบ่งรายได้ที่ 'แบ่งได้' ใน Beefy Finance ซึ่งผู้ถือจะได้รับผลกําไรที่เกิดจาก Beefy Finance และมีสิทธิ์ลงคะแนนในการตัดสินใจแพลตฟอร์มที่สําคัญ. Beefy Finance เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Finance DeFi Yield Optimizer ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับดอกเบี้ยทบต้นจากการถือครองของพวกเขา แอปพลิเคชัน DeFi มีเอกลักษณ์เฉพาะในแง่ที่ว่าไม่ได้รับอนุญาต
$BIFI tokens are ‘dividendeligible’ revenue shares in Beefy Finance, through which holders earn profits generated by Beefy Finance and are entitled to vote on important platform decisions. Beefy Finance is a Decentralized Finance DeFi Yield Optimizer platform that allows its users to earn compound interest on their holdings.DeFi applications are unique in the sense that they are permissionless and trustless, meaning that anyone with a supported w
18 BECOIN
bePAY Finance (becoin)
bePAY เป็นโปรโตคอล DEFI Decentralized Finance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม BNPL Buy Now Pay Later แห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน. bePAY จะเสนอการประหยัดต้นทุนที่สําคัญให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนในระบบนิเวศโดยใช้เทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะและบล็อกเชน. bePAY มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการนําเสนออีคอมเมิร์ซ DEFI และโซลูชันในร้านค้าให้กับผู้ซื้อและผู้ค้า bePAY จ
bePAY is a DEFI Decentralized Finance protocol that is the first BNPL Buy Now Pay Later platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI ecommerce and instore solutions to shoppers and merchants.bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptoc
19 BIRD
Bird.Money (bird)
Bird.Money กําลังพัฒนาโซลูชัน datadriven ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน Decentralized Finance โดยการส่งมอบ Blockchain Individualized Risk of Default BIRD Score อย่างปลอดภัย — การปรับปรุงคะแนนเครดิตของระบบการเงินแบบเดิม — ไปยังแพลตฟอร์มและโปรโตคอลการให้กู้ยืม. คะแนน BIRD เป็นคะแนนเครดิต DeFi แรกตามการคาดการณ์ทางสถิติของการผิดนัดชําระหนี้ซึ่งสร้างข
Bird.Money is developing datadriven solutions used to analyze risk in Decentralized Finance by securely delivering their Blockchain Individualized Risk of Default BIRD Score — DeFi’s improvement on the legacy financial system’s credit score — to lending platforms and protocols. The BIRD Score is the first DeFi credit score based on the statistical prediction of loan default, created using advanced machine learning methods and made available to le
20 BLT
Bullet (blt)
ทีมงานของเราได้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบมัลติเชนพร้อมคุณสมบัติที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งจะยกระดับการเล่นสําหรับนักลงทุนทั่วไปในตลาด DeFi. ในเศรษฐกิจที่ขาดสภาพคล่องบ่อยครั้งของ Decentralized Finance นักลงทุนทั่วไปต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ. เหล่านี้รวมถึงการขาดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการใหม่ข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการลงทุนในโทเค็นในระ
Our team has developed a multichain trading platform with unrivaled features that will level the playing field for common investors in the DeFi market. In the frequently cutthroat economy of Decentralized Finance, the ordinary investor faces various difficulties. These include a lack of early information about new projects, insufficient data on the safety of investing in tokens at an early stage, the inability to monitor investments 24 hours a da
21 CCASH
C-Cash (ccash)
โครงการเกี่ยวกับ CCASH คืออะไรเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินเสมือนแบบไฮบริดที่ก้าวล้ําซึ่งรวมฟังก์ชันการทํางานของบัตรของขวัญและสกุลเงินเสมือนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตัวเองเป็นผู้บุกเบิกในภูมิทัศน์การเงินดิจิทัล สิ่งที่ทําให้โครงการของคุณไม่เหมือนใครสิ่งที่ทําให้ CCASH แตกต่างคือการผสมผสานนวัตกรรมของบัตรของขวัญและสกุลเงินเสมือนโดยนําเสนอผู้ใช้ทั้งสื่อกลางในการแ
What is the project aboutCCASH is a groundbreaking hybrid virtual currency platform that merges the functionalities of gift certificates and virtual currency,establishing itself as a pioneer in the digital finance landscape.What makes your project uniqueWhat sets CCASH apart is its innovative fusion of gift certificates and virtual currency,offering users both a medium of exchange and a store of value. Unlike traditional cryptocurrencies,CCASH br
22 KNIGHT
CitaDAO (knight)
CitaDAO เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Finance DeFi สําหรับอสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นโทเค็นบน onchain ซึ่งสร้างขึ้นบนระบบนิเวศของ Ethereum. CitaDAO มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องข้อ จํากัด การเข้าถึงและการขาดความสามารถในการทํางานร่วมกันในระบบนิเวศอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่โดยการสร้างการทํางานร่วมกันกับแอปพลิเคชัน DeFi / ดั้งเดิมอื่น ๆ ที่ทํางาน
CitaDAO is a Decentralized Finance DeFi platform for Real Estate to be tokenized onchain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio onchain to generate sta
23 CORX
CorionX (corx)
CorionX เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ทันสมัยซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัล และสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการนํา cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance DeFi, CBDCs และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้และลดการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิม. โทเค็น CorionX CORX เป็น "ก๊าซ" สําหรับโครงสร้างพื้นฐาน stablecoin และ cry
CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance DeFi, CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX CORX token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption♦️ CorionX is using
24 GDEX
DexFi Governance (gdex)
เกี่ยวกับ Dex Finance: Dex Finance นําเสนอระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้นําทางผ่านความซับซ้อนของ Decentralized Finance โดยการจัดหาเครื่องมือที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้และทําให้ประสบการณ์ DeFi ง่ายขึ้น DexFi Governance gDEXgDEX เป็นโทเค็นการกํากับดูแลสําหรับระบบนิเวศ Dex Finance. ผู้ถือ gDEX อาจเดิมพันโทเค็นข
About Dex Finance:Dex Finance offers an ecosystem of financial products that aims to help users navigate through the intricacies of Decentralized Finance by providing tools that empower users and simplify the DeFi experience.DexFi Governance gDEXgDEX is the governance token for the Dex Finance ecosystem. gDEX holders may stake their tokens to earn real yield revenue from fees associated with our products and services. USDEX+ USDEX+USDEX+ is an as
25 DRAGONKING
DragonKing (dragonking)
โทเค็น Dragonking เป็นหนึ่งในชุมชนที่เติบโตเร็วที่สุดในมส์เข้ารหัสลับ Dragonking อยู่ในภารกิจที่จะนํา crypto มาสู่คนทั่วไป. Dragonking สร้างขึ้นบนโซ่อัจฉริยะ binance ที่มีเวลาบล็อกที่รวดเร็วมาก 5 วินาทีและค่าธรรมเนียมก๊าซที่ถูกกว่า ethereum ด้วยการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจบน BSC ที่เสนอการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ํามาก BSC ได้เริ่มกล
Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightningfast swaps and extremely low fees,BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance Defi.Dragonk
26 EFT
Energyfi (eft)
Energyfi กําลังออกแบบ Decentralized Finance ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าโดยนําเสนอชุดคุณสมบัติ DeFi ที่สมบูรณ์บน Avax, Near, Bsc และ Echain Energyfi Chain ทั้งหมดในขณะที่เร่งการยอมรับ. แพลตฟอร์ม Energyfi ประกอบด้วย DApps crosschain ที่หลากหลายรวมถึง Launchpad, Dex, Bridge, Staking / Farming และ Lending คุณสมบัติ..
Energyfi is designing green and costeffective Decentralized Finance by providing a complete set of DeFi features on Avax, Near, Bsc and Echain Energyfi Chain all while accelerating their adoption. The Energyfi platform includes a wide range of crosschain DApps including Launchpad, Dex, Bridge, Staking/Farming and Lending features.
27 SPENT
Espento (spent)
โครงการเกี่ยวกับ Espento คืออะไรเป็นตลาดเงินอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นบน Binance Smart Chain BSC เท่านั้น โปรโตคอลนี้นํามาสู่ระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายอํานาจ DeFi การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto อย่างง่ายสะพานเงินเดิมพันและโซลูชันการให้กู้ยืม. อนุญาตให้ผู้ใช้ยืมโดยตรงกับหลักประกันด้วยความเร็วที่รวดเร็วในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมน้อยลงสิ่งที่ทํา
What is the project aboutEspento Is An Algorithmic Money Market Created Solely On Binance Smart Chain BSC.The Protocol Brings To The Decentralized Finance DeFi Ecosystem A Simple Crypto Asset Swap,Bridge,Stake,And LendingBorrowing Solution. Allowing Users To Borrow Directly Against Collateral At Rapid Speeds While Incurring Less Transaction Costs.What makes your project uniqueThe Key Strength Of Espento Is Its Fast Speed And Incredibly Cheap Tran
28 EXO
Exohood (exo)
Exohood Protocol Exohood เป็นโปรโตคอลโอเพ่นซอร์สที่สร้างมูลค่าให้กับระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอํานาจผ่านการสร้างแอปพลิเคชันบริการและโซลูชัน. คุณสามารถเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย Exohood Protocol ได้โดยลงทะเบียนบน Github. นอกจากนี้คุณยังสามารถแลกเปลี่ยน cryptocurrencies และซื้อสินค้าด้วย Exohood's Merch เช่นเสื้อเชิ้ตแก้วหมวกแล
Exohood Protocol Exohood Is An Open Source Protocol That Generates Value For The Decentralized Finances Ecosystem Through Building Applications,Services,and Solutions. You can become a validator to help secure the Exohood Protocol by registering on Github. You can also exchange cryptocurrencies and buy products with Exohood's Merch like shirts,mugs,hats,and more!
29 EZI
Ezillion (ezi)
Ezillion เป็น Decentralized Finance Defi launchpad สําหรับผู้คน. ด้วยความช่วยเหลือของโซลูชันของ Ezillion ผู้ประกอบการสามารถเปิดตัวโครงการ crypto ได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก. ช่วยให้พวกเขาสร้างเหรียญบน Binance Smart Chain และ Ethereum blockchain และการระดมทุน. พร้อมกันนี้ทีมงานจะตรวจสอบทุกโครงการก่อน IDO. มันรวมถึงการตรวจสอบ KYC และการตรวจสอบ..
The Ezillion is a Decentralized Finance Defi launchpad for people. With the help of Ezillion’s solution, entrepreneurs can launch their crypto projects without a hassle. It allows them to create coins on Binance Smart Chain and Ethereum blockchain and fundraise. Simultaneously, the team checks every project before IDO. It includes KYC verification and audit.
30 FINU
Formula Inu (finu)
Formula Inu เป็นโครงการ Decentralized Finance DeFi บน Ethereum Blockchain. เราเติมเต็มช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมการแข่งรถและเว็บ 3. เรากําลังสร้างระบบนิเวศของแหล่งรายได้ที่หลากหลายที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ inreallife และ web3. ผลกําไรที่เกิดจากกระแสรายได้จากการดําเนินธุรกิจของเราจะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือของเราผ่าน stablecoinrewards รวมถึงการพัฒนาและท
Formula Inu is a Decentralized Finance DeFi project on the Ethereum Blockchain. We fill the gap between the racing industry and web3. We are creating an ecosystem of multiple revenue streams generated from inreallife and web3 business operations. Profits generated from our business operations revenue streams will be allocated to our holders via stablecoinrewards,as well as to further develop and market the overall project operations.
31 GAURO
Gauro (gauro)
โครงการเกี่ยวกับโปรโตคอล Gauro คืออะไรสร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum โดยมุ่งเน้นหลักในการลดความซับซ้อนของการส่งมอบการลงทุนการทบต้นรางวัลและบริการการเงินแบบกระจายอํานาจ DeFi ให้กับชุมชนใน cryptospace. สิ่งที่ทําให้โครงการของคุณไม่เหมือนใครหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของ Gauro เรียกว่า Compound Reward Protocol CRP มันเหมือนระบบที่เพิ่มปริมาณ$GAURO โดยอัตโนมั
What is the project aboutThe Gauro Protocol is built on the Ethereum network with a primary focus on simplifyingthe delivery of investment,reward compounding,and DeFi Decentralized Financeservices to the community in the cryptospace. What makes your project uniqueOne of the special features of Gauro is called the Compound Reward Protocol CRP.Its like a system that automatically increases the amount of $GAURO. This makes it really easy for people
32 HOSTAI
Host AI (hostai)
HostAI ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้การเข้าถึง Cloud Hosting, Computing และ Gaming Resources แก่ผู้ใช้ Decentralized Finance. พวกเขาเชื่อในโลกเสรีโดยไม่มีผลกระทบของข้อ จํากัด ของประเทศหรือระดับชาติต่อทรัพยากรและเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของ DePIN เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอํานาจล่าสุดคือสกุลเงินดิจิทัลขั้นตอนต่อไปในการกระจายอํานาจเคร
HostAI has been founded with the intentions of providing access to Cloud Hosting,Computing,and Gaming Resources to users of Decentralized Finance. They believe in the free world without the impact of country or national restrictions on resources and believe the most recent surge in DePIN Decentralized Physical Infrastructure Networks is cryptocurrencys next step in Decentralization.Decentralized Physical Infrastructure Networks DePIN is an emergi
33 IBG
iBG Finance (BSC) (ibg)
iBG เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่ง DeFi ทางการเงินแบบกระจายอํานาจที่ออกแบบมาเพื่อนําความเรียบง่ายมาสู่ผู้ใช้ที่สนใจเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัลและตลาด DeFi. iBG มาพร้อมกับเทคโนโลยี Robo Advisory ล่าสุดเพื่อนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับอัลกอริธึม. iBG App เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมผลตอบแทนอัจฉริยะที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับประ
iBG is a Decentralized Finance DeFi wealth management platform designed to bring simplicity to users interested in entering the cryptocurrency and the DeFi market. iBG is equipped with the latest Robo Advisory technology to offer algorithmdriven recommendations. iBG App is a smart yield aggregator platform providing an intuitive user experience to make it easy for all users to benefit from their digital tokens/cryptocurrencies. The App is offered
34 INST
Instadapp (inst)
ใน Instadapp ผู้ใช้และนักพัฒนาจัดการและสร้างพอร์ตโฟลิโอ DeFi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัยที่สุดในโลกเพื่อเริ่มใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ Decentralized Finance อย่างเต็มที่.
On Instadapp, users and developers manage and build their DeFi portfolio the worlds most advanced platform to start leveraging the full potential of Decentralized Finance.
35 JARVIS
Jarvis (jarvis)
เนื้อหากล่าวถึงการใช้ Stablecoin และ Forex ภายใน Decentralized Finance (DeFi) ผ่านโปรโตคอล jFIAT. jFIAT เป็นสกุลเงิน fiat บนเครือข่ายที่มีหลักประกันมากเกินไป เสถียร และมีสภาพคล่อง ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสกุลเงิน fiat สภาพคล่อง เครดิต ผลตอบแทน และบริการทางการเงินอื่นๆ ได้หลายสกุล. โปรโตคอลประกอบด้วย stablecoins แบบหลายเชน เช่น jEUR,jCHF,jGBP และอื
The content discusses the use of stablecoins and Forex within Decentralized Finance (DeFi) through the jFIAT protocol. jFIATs are over-collateralized,stable,and liquid on-chain fiat currencies allowing users to access multiple fiat currencies,liquidity,credit,yield,and other financial services. The protocol includes multi-chain stablecoins like jEUR,jCHF,jGBP,and many more. Users can trade on decentralized exchanges,borrow against collateral,earn
36 JAV
Javsphere (jav)
Javsphere นําเสนอผลิตภัณฑ์ Decentralized Finance DeFi รุ่นต่อไป. ระบบนิเวศของเราถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของ DeFiChain ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ใช้รหัส Bitcoin ที่นําความสามารถ DeFi ดั้งเดิมมาสู่ Bitcoin. นอกเหนือจาก DeFi ดั้งเดิมแล้ว DeFi Meta Chain DMC ยังถูกเพิ่มเข้ามาเป็นการอัปเกรดฟังก์ชันการทํางาน. DMC ช่วยให้โครงการสามารถสร้างบนเลเยอร์ที่เข้ากันได้กับ E
Javsphere offers the next generation of Decentralized Finance DeFi products. Our ecosystem is being built upon the foundation of DeFiChain,a blockchain based on Bitcoin code that brings native DeFi capabilities to Bitcoin. On top of native DeFi,DeFi Meta Chain DMC,was added as a functionality upgrade. DMC enables projects to build on the EVMcompatible layer quickly and deploy dApps and Smart Contracts SC. Through the DMC,DeFiChain connects Bitcoi
37 KIF
KittenFinance (kif)
Kittenfinance เป็นระบบนิเวศของ Defi (Decentralized Finance) ที่มีการออกแบบตัวเลือกการให้กู้ยืมการแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ. มันให้พื้นผิวความผันผวนเส้นอัตราผลตอบแทนสําหรับสัญญาอัจฉริยะทั้งหมด Dapps Dex และ Kbase. คุณสามารถซื้อ Kif จาก Uniswap เพื่อเข้าร่วมชุมชนของเราบน Telegram และ Discord. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวลาเล่นเกมพร้อมรางวัล..
Kittenfinance is a Defi (Decentralized Finance) ecosystem with its own designs of lending,swap option and more. It provides volatility surfaces,yield curves for all smart contracts,Dapps Dex and Kbase. You can buy Kif from Uniswap to join our community on Telegram and Discord. There is also a game time event with rewards.
38 KUNCI
Kunci Coin (kunci)
Kunci กําลังสร้างบล็อกเชนรุ่นต่อไปสําหรับการยอมรับจํานวนมากซึ่งเกิดจากการสนับสนุน NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance และการเจาะตลาดค้าปลีก. Kunci จะทําให้เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถเข้าถึงได้และนําไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ. Kunci สร้างระบบนิเวศบล็อกเชนยุคใหม่ที่รองรับ Metaverse และ Decentralized Finance และแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงโดยใช
Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a nextgeneration blockchainbased ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves realworld problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective
39 PTA
La Peseta (pta)
Peseta เป็นโครงการ DeFi Decentralized Finance ที่สร้างขึ้นในเครือข่าย Binance Smart Chain. วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อใช้เป็นรูปแบบการชําระเงินรายวัน. สิ่งนี้เป็นไปได้เนื่องจากความเร็วต้นทุนเครือข่ายต่ําและไม่จําเป็นต้องขุดเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทําให้ยั่งยืนและประหยัดพลังงานกับสิ่งแวดล้อม. เปเซตาเป็นสกุลเงินของรัฐสเปนก่อนที่จะเข้าสู่ยูโร. เปเซตายังคงดําเ
The Peseta is a DeFi Decentralized Finance project created in the Binance Smart Chain network. Its main objective is to be used as a form of daily payment. This is possible due to its speed, low network cost and it does not need to be mined to verify transactions, making it sustainable and energyefficient with the environment. The Peseta was the currency of the Spanish state before entering the euro. The Peseta continues today in the minds of man
40 LOCG
LOCGame (locg)
LegendsOfCrypto LOCG เป็นเกมการ์ด NFT สะสมใหม่บนบล็อคเชนที่ผู้เล่นสามารถต่อสู้เพื่อชนะโทเค็นที่มีค่าและไอเท็ม NFT การใช้ประโยชน์จากการเงินแบบกระจายอํานาจและการกํากับดูแล DAO LOCG สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยชุมชน. ตัวเกมมีศูนย์กลางอยู่ที่วัฒนธรรมป๊อปของอุตสาหกรรม crypto โดยมีตัวละครที่เล่นได้เช่น Market Maker, Whale รวมถึง CZ
LegendsOfCrypto LOCG is a new Collectible NFT Card Game on the blockchain where players can battle it out to win valuable tokens and NFT items.Leveraging Decentralized Finance and DAO governance, LOCG creates a sustainable, communitydriven gaming experience. The game itself is centered around the crypto industry pop culture, with playable characters like a Market Maker, Whale, including Binance’s very own CZ and other key proponents.At the core o
41 MNI
MnICorp (mni)
โครงการเกี่ยวกับ MnI คืออะไรคือโทเค็นยูทิลิตี้ที่สามารถซื้อขายได้หลายแง่มุมทําให้ชุมชนได้รับประสบการณ์หลักทางการเงินแบบกระจายอํานาจที่แท้จริงซึ่งนําธุรกิจเชิงพาณิชย์ "ในโลกแห่งความเป็นจริง" ที่มีสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากที่ดินมาอยู่ในมือของทรงกลม crypto เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์และทิศทางภายในอุตสาหกรรมมูลค่าหลายล้านล้านดอล
What is the project about MnI is a multifaceted tradable Utility Token giving the community a true Decentralized Finance Principled experience that brings “real world” commercial businesses with landbacked assets within reach of the crypto sphere for everyone to access institutionallike participation,interaction and direction within a multi trillion dollar industry.What makes your project unique Real world returns from real world assets.History o
42 MFAM
Moonwell Apollo (mfam)
Moonwell เป็นโครงการ DeFi (Decentralized Finance) ที่ช่วยให้ผู้คนยืมและยืมเงินได้. มันทํางานโดยการเชื่อมต่อเหรียญประเภทต่างๆเช่น Ethereum และ Bitcoin เพื่อสร้างกลุ่มเงินขนาดใหญ่ที่ผู้คนสามารถให้ยืมหรือยืมเงินในอัตราที่แตกต่างกัน.
Moonwell is a DeFi (Decentralized Finance) project that lets people lend and borrow money. It works by connecting different types of coins like Ethereum and Bitcoin to create a big pool of money,where people can lend or borrow money at different rates.
43 MCA
MoveCash (mca)
MoveCash เป็นแอป web3 ที่มีองค์ประกอบ defi, socialfi และ gamefi MoveCash ได้รับการพัฒนาโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้าน Blockchain, Decentralized Finance DeFi และ Smart Contract MoveCash ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลกําไรในโทเค็น$MCA โดยการทํากิจกรรมทางกายภาพเช่นการเดินและวิ่ง ด้วยการมีส่วนร่วมของ DeFi โทเค็น $MCA ที่ผู้ใช้ได้รับจะถูกแจกจ่ายไปยั
MoveCash is a web3 app with defi, socialfi and gamefi elements.MoveCash is developed by experienced and specialized personnel in the field of Blockchain, Decentralized Finance DeFi, and Smart Contract.MoveCash allows users to get profits in $MCA tokens by doing physical activities such as walking and running.With the involvement of DeFi, the $MCA tokens that users get will be immediately distributed to their wallets without the interference of an
44 NSI
nSights (nsi)
nSights เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยที่สุดสําหรับโทเค็นที่เกิดขึ้นใหม่. เพิ่มโอกาสในการทํากําไรของคุณภายในโลกที่ซับซ้อนของ Decentralized Finance DeFi.nSights ทําให้ DeFi เข้าใจง่ายและปรับปรุงประสบการณ์การซื้อขาย crypto ทั้งหมด. เป้าหมาย nSights คือการจัดหาเครื่องมือที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และจําเป็นก่อนหน้านี้เพื่อช่วยให้ผู้ค้าบรรลุเป้าหมายทางกา
nSights is the most advanced trading platform for new emerging tokens. Increase your chances of profitability within the complex world of Decentralized Finance DeFi.nSights demystifies DeFi and enhances the entire crypto trading experience. The nSights goal is to provide the previously inaccessible and necessary tools to help traders achieve their financial goals. nSights is leveraging the trading experience and automation expertise of the digieB
45 OATH
Oath (oath)
Byte Masons เป็นกลุ่มพัฒนาที่ใฝ่หาอย่างเปิดเผยและปลอดภัย
The Byte Masons are a development collective pursuing open, secure
46 OST
Onestop (ost)
OneStop เป็นแพลตฟอร์ม DeFi Decentralized Finance ที่ครอบคลุมซึ่งสร้างขึ้นบนบล็อกเชน BSC Binance Smart Chain. ประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก: OneStop Markets และ OneStop Liquid Staking...
OneStop is a comprehensive DeFi Decentralized Finance platform built on the BSC Binance Smart Chain blockchain. It comprises two main components: OneStop Markets and OneStop Liquid Staking.
47 OZONE
Ozonechain (ozone)
Blockchain และ Cryptocurrency ที่กว้างขวางที่สุดในโลก crypto Ozon chain เป็นระบบ Defi Finance Defi แบบกระจายอํานาจซึ่งเป็นเหรียญที่ใช้ยูทิลิตี้อย่างเต็มที่. เป็นเครือข่าย Blockchain รุ่นที่ห้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่อัปเดตมากที่สุดในโลก. ซึ่งช่วยลดความพยายามของลูกค้าในระหว่างการทําธุรกรรม. บล็อกเชนของเราส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Digital Finance, Me
Most Extensive Blockchain and Cryptocurrency in the crypto world.Ozon chain is a Decentralized Finance Defi System,which is fully utilitybased Coin. It is a fifthgeneration Blockchain network that is the worlds most updated blockchain technology. That reduces the customer efforts during the transactions. Our blockchain is mainly concerned with Digital Finance,Metaverse,travel,and eCommerce costs with links to realworld problems.
48 PAYT
PayAccept (payt)
PayAccept เป็น บริษัท เทคโนโลยี Blockchain ที่มีสํานักงานใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งรวม DeFi การเงินแบบดั้งเดิมและแบบกระจายอํานาจเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง cryptocurrency และการจัดการ fiat, cryptolending การออกบัตรและบริการบริหารความเสี่ยง.
PayAccept is a Blockchain technology company headquartered in the Netherlands that combines traditional and Decentralized Finance DeFi to offer its clients access to cryptocurrency and fiat management, cryptolending, card issuances, and risk management services.
49 PCHF
Peachfolio (pchf)
peachfolio เป็นแอปติดตามพอร์ตโฟลิโอ DeFi ทางการเงินแบบกระจายอํานาจ. ช่วยให้คุณเห็นมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นสกุลเงินดิจิทัล DeFi ของคุณในตําแหน่งเดียว. ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทําการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อขายของคุณ คุณจะสามารถตรวจสอบราคาเดิมที่คุณซื้อโทเค็นเพิ่มบันทึกเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลสํา
peachfolio is a Decentralized Finance DeFi portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades.You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to exte


เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC title=BTC 70,185.40 3,861,183,639.58
2 ETH title=ETH 3,797.80 3,662,634,151.17
3 ARS title=ARS 1,181.60 3,002,556,116.80
4 PEPE title=PEPE <0.01 1,175,400,400.40
5 SOL title=SOL 178.35 887,590,318.71
6 DOGE title=DOGE 0.17 413,460,941.03
7 BONK title=BONK <0.01 308,879,779.45
8 XRP title=XRP 0.54 276,711,137.48
9 WIF title=WIF 2.77 236,264,513.21
10 ENA title=ENA 0.87 195,794,741.75
11 BOME title=BOME 0.01 188,599,687.30
12 FLOKI title=FLOKI <0.01 159,138,678.26
13 GALA title=GALA 0.04 146,402,628.34
14 AVAX title=AVAX 41.16 132,214,842.14
15 ENS title=ENS 21.64 128,946,167.98
16 NEAR title=NEAR 7.83 123,092,521.21
17 ETHFI title=ETHFI 4.16 122,227,599.69
18 OP title=OP 2.84 118,118,527.36
19 RNDR title=RNDR 11.20 113,708,238.37
20 WLD title=WLD 5.08 111,266,807.66
21 PEOPLE title=PEOPLE 0.05 107,553,869.98
22 RUNE title=RUNE 6.84 106,031,191.78
23 LDO title=LDO 2.26 102,750,706.54
24 ETC title=ETC 31.83 98,776,264.49
25 LINK title=LINK 16.69 96,000,055.64
26 PENDLE title=PENDLE 6.34 87,056,908.43
27 FTM title=FTM 0.88 85,162,515.39
28 LTC title=LTC 88.23 82,941,597.40

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Pepe title=PEPE <0.01 +28.51
2 Ethereum Name Service title=ENS 21.64 +24.08
3 Bounce title=AUCTION 18.31 +21.10
4 ConstitutionDAO title=PEOPLE 0.05 +17.25
5 Xai title=XAI 0.75 +14.63
6 SKALE title=SKL 0.09 +13.87
7 Open Campus title=EDU 0.64 +13.60
8 CyberConnect title=CYBER 8.95 +12.07
9 Renzo title=REZ 0.13 +10.79
10 Bonk title=BONK <0.01 +9.80
11 StormX title=STMX <0.01 +9.69
12 FLOKI title=FLOKI <0.01 +9.60
13 Aevo title=AEVO 0.93 +9.25
14 Enjin Coin title=ENJ 0.36 +8.22
15 Ethena title=ENA 0.87 +7.66
16 Lido DAO title=LDO 2.26 +7.58
17 Loopring title=LRC 0.29 +7.46
18 BinaryX title=BNX 1.18 +7.27
19 Blur title=BLUR 0.42 +6.82
20 COTI title=COTI 0.15 +6.52
21 Starknet title=STRK 1.24 +6.51
22 Sleepless AI title=AI 1.15 +6.27
23 Convex Finance title=CVX 2.71 +6.27
24 Pendle title=PENDLE 6.34 +6.16
25 AdEx title=ADX 0.22 +5.98
26 Curve DAO title=CRV 0.48 +5.96
27 Harmony title=ONE 0.02 +5.93
28 RONIN 3.13 +5.67
29 Bittensor title=TAO 422.80 +5.65
30 DataBot title=DATA 0.06 +5.53

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Stafi title=FIS 0.49 -7.07
2 Lisk title=LSK 1.70 -6.78
3 FIO Protocol title=FIO 0.03 -5.83
4 Reserve Rights title=RSR <0.01 -5.72
5 PowerPool Concentrated Voting Power title=CVP 0.39 -5.37
6 Arweave title=AR 44.45 -5.33
7 THORChain title=RUNE 6.84 -4.83
8 Axelar title=AXL 0.98 -4.80
9 Jito title=JTO 4.15 -4.77
10 Tranchess title=CHESS 0.19 -4.56
11 NEAR Protocol title=NEAR 7.83 -4.49
12 Chainlink title=LINK 16.69 -4.08
13 Lazio Fan Token title=LAZIO 2.71 -4.04
14 Chromia title=CHR 0.35 -3.90
15 Solana title=SOL 178.35 -3.63
16 Flux title=FLUX 0.90 -3.60
17 Ontology Gas title=ONG 0.49 -3.46
18 Biconomy title=BICO 0.53 -3.18
19 Raydium title=RAY 1.91 -3.14
20 Cream title=CREAM 75.00 -3.03
21 Gains Network title=GNS 3.30 -2.89
22 Oasis Network title=ROSE 0.09 -2.79
23 Fantom title=FTM 0.88 -2.79
24 Gnosis title=GNO 339.70 -2.75
25 Stargate Finance title=STG 0.45 -2.68
26 Unifi Protocol DAO title=UNFI 4.91 -2.64
27 Polygon title=MATIC 0.73 -2.44
28 Polkastarter title=POLS 0.71 -2.34
29 Maker title=MKR 3,063.00 -2.27
30 Arkham title=ARKM 2.51 -2.25

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
76
Extreme Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 GNO title=GNO 11,600.00 12,365.42
(339.70)
765.42 6.60
2 AAVE title=AAVE 3,466.58 3,534.90
(97.11)
68.32 1.97
3 FLOW title=FLOW 34.33 34.94
(0.96)
0.61 1.79
4 WOO title=WOO 12.27 12.48
(0.34)
0.21 1.70
5 KSM title=KSM 1,187.73 1,169.56
(32.13)
18.17 1.55
6 BAL title=BAL 143.68 145.90
(4.01)
2.22 1.54
7 OSMO title=OSMO 31.97 32.46
(0.89)
0.49 1.54
8 COMP title=COMP 2,219.04 2,251.04
(61.84)
32.00 1.44
9 KLAY title=KLAY 6.76 6.85
(0.19)
0.09 1.40
10 SKL title=SKL 3.29 3.33
(0.09)
0.04 1.26
11 YFI title=YFI 260,993.87 264,052.96
(7,254.00)
3,059.09 1.17
12 KNC title=KNC 22.40 22.64
(0.62)
0.24 1.06
13 RNDR title=RNDR 403.50 407.62
(11.20)
4.12 1.02
14 ANKR title=ANKR 1.68 1.70
(0.05)
0.02 1.01
15 LRC title=LRC 10.55 10.65
(0.29)
0.10 0.92
16 ZIL title=ZIL 0.89 0.90
(0.02)
0.01 0.91
17 INJ title=INJ 996.65 1,005.40
(27.62)
8.75 0.88
18 SUSHI title=SUSHI 43.60 43.97
(1.21)
0.37 0.85
19 CTXC title=CTXC 12.12 12.22
(0.34)
0.10 0.82
20 ALGO title=ALGO 6.81 6.87
(0.19)
0.06 0.81
21 LINK title=LINK 602.83 607.50
(16.69)
4.67 0.77
22 ENS title=ENS 781.68 787.72
(21.64)
6.04 0.77
23 C98 title=C98 9.46 9.53
(0.26)
0.07 0.74
24 AEVO title=AEVO 33.72 33.96
(0.93)
0.24 0.72
25 TRX title=TRX 4.47 4.50
(0.12)
0.03 0.71
26 ENJ title=ENJ 12.90 12.99
(0.36)
0.09 0.71
27 SFP title=SFP 29.48 29.69
(0.82)
0.21 0.71
28 CRV title=CRV 17.47 17.59
(0.48)
0.12 0.70
29 AXL title=AXL 35.99 35.74
(0.98)
0.25 0.69
30 BLUR title=BLUR 15.13 15.23
(0.42)
0.10 0.69
31 DOGE title=DOGE 6.14 6.18
(0.17)
0.04 0.67
32 MANA title=MANA 16.93 17.04
(0.47)
0.11 0.67
33 UMA title=UMA 130.00 130.86
(3.60)
0.86 0.66
34 ID title=ID 28.18 28.36
(0.78)
0.18 0.65
35 CYBER title=CYBER 323.72 325.79
(8.95)
2.07 0.64
36 BAND title=BAND 58.74 59.12
(1.62)
0.38 0.64
37 ALPHA title=ALPHA 4.33 4.36
(0.12)
0.03 0.63
38 AXS title=AXS 285.75 287.46
(7.90)
1.71 0.60
39 XLM title=XLM 4.06 4.08
(0.11)
0.02 0.60
40 STG title=STG 16.45 16.55
(0.45)
0.10 0.60
41 CVC title=CVC 6.13 6.17
(0.17)
0.04 0.59
42 ETH title=ETH 137,439.45 138,243.77
(3,797.80)
804.32 0.59
43 BTC title=BTC 2,540,000.06 2,554,819.80
(70,185.40)
14,819.74 0.58
44 GALA title=GALA 1.57 1.58
(0.04)
0.01 0.58
45 GLMR title=GLMR 10.76 10.82
(0.30)
0.06 0.58
46 OCEAN title=OCEAN 38.30 38.52
(1.06)
0.22 0.57
47 GLM title=GLM 20.44 20.55
(0.56)
0.11 0.53
48 SOL title=SOL 6,458.61 6,492.12
(178.35)
33.51 0.52
49 XTZ title=XTZ 36.33 36.15
(0.99)
0.18 0.51
50 ADA title=ADA 17.95 18.04
(0.50)
0.09 0.50
51 CELO title=CELO 32.61 32.77
(0.90)
0.16 0.50
52 XRP title=XRP 19.43 19.53
(0.54)
0.10 0.49
53 ATOM title=ATOM 319.40 320.95
(8.82)
1.55 0.48
54 OP title=OP 102.90 103.38
(2.84)
0.48 0.47
55 PERP title=PERP 40.44 40.62
(1.12)
0.18 0.45
56 APE title=APE 47.00 47.21
(1.30)
0.21 0.45
57 SNX title=SNX 105.96 106.44
(2.92)
0.48 0.45
58 DYDX title=DYDX 77.19 77.53
(2.13)
0.34 0.45
59 MATIC title=MATIC 26.47 26.59
(0.73)
0.12 0.44
60 ENA title=ENA 31.57 31.71
(0.87)
0.14 0.43
61 TIA title=TIA 349.05 350.54
(9.63)
1.49 0.43
62 BCH title=BCH 18,661.84 18,739.24
(514.80)
77.40 0.41
63 HBAR title=HBAR 4.18 4.20
(0.12)
0.02 0.41
64 UNI title=UNI 348.08 349.49
(9.60)
1.41 0.40
65 JOE title=JOE 18.82 18.90
(0.52)
0.08 0.40
66 ZRX title=ZRX 20.81 20.89
(0.57)
0.08 0.39
67 FXS title=FXS 169.70 170.32
(4.68)
0.62 0.37
68 1INCH title=1INCH 15.52 15.58
(0.43)
0.06 0.36
69 OMNI title=OMNI 572.00 574.04
(15.77)
2.04 0.36
70 SAND title=SAND 16.93 16.99
(0.47)
0.06 0.34
71 NEAR title=NEAR 283.87 284.84
(7.83)
0.97 0.34
72 GAL title=GAL 133.35 132.90
(3.65)
0.45 0.34
73 GMX title=GMX 1,205.07 1,208.88
(33.21)
3.81 0.32
74 MKR title=MKR 111,152.51 111,496.31
(3,063.00)
343.80 0.31
75 MOVR title=MOVR 571.74 573.50
(15.76)
1.76 0.31
76 FLUX title=FLUX 32.58 32.67
(0.90)
0.09 0.29
77 AVAX title=AVAX 1,494.00 1,498.27
(41.16)
4.27 0.29
78 ILV title=ILV 3,449.63 3,458.82
(95.02)
9.19 0.27
79 API3 title=API3 95.70 95.95
(2.64)
0.25 0.26
80 WLD title=WLD 184.55 184.95
(5.08)
0.40 0.22
81 CHZ title=CHZ 4.53 4.54
(0.12)
0.01 0.20
82 ETHFI title=ETHFI 151.68 151.39
(4.16)
0.29 0.19
83 LDO title=LDO 82.33 82.19
(2.26)
0.14 0.17
84 IMX title=IMX 91.06 90.93
(2.50)
0.13 0.14
85 LQTY title=LQTY 40.00 40.04
(1.10)
0.04 0.10
86 FTM title=FTM 31.94 31.95
(0.88)
0.01 0.02

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 การอ้างสิทธิ์ในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการขายโทเค็น MAGA ถูกหักล้างว่าเป็นกิจกรรมบอท MEV
(Insider trading claims over MAGA token sell off debunked as MEV bot activity)
2024-05-21
2 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดว่า ก.ล.ต. จะไฟเขียวสปอต Ether ETF ในสัปดาห์นี้
(Standard Chartered expects SEC to greenlight spot Ether ETF this week)
2024-05-21
3 Ether ETF สามารถผลักดันราคา ETH เป็น 10K แต่การอนุมัติอาจใช้เวลาจนถึงปี 2025
(Ether ETFs could drive ETH price to 10K but approval could take until 2025)
2024-05-21
4 เสรีภาพในการพูดไม่ใช่ไพ่ตายสําหรับนักพัฒนา Tornado Cash
(Freedom of speech isnt a trump card for Tornado Cash developers)
2024-05-21
5 Vitalik Buterin เน้นย้ําถึงความเสี่ยงของ AI ท่ามกลางความวุ่นวายของผู้นํา OpenAI
(Vitalik Buterin stresses AI risks amid OpenAI leadership upheaval)
2024-05-21
6 4 เหตุผลที่ Bitcoin เป็นและยังคงเป็นการซื้อที่ต่ํากว่า 70K
(4 reasons why Bitcoin was and still is a buy below 70K)
2024-05-21
7 หาก Bitcoin เพิ่มเป็นสองเท่า Stacks จะเพิ่มขึ้น 4 เท่าในปี 2025 Daan Crypto ซื้อขาย X Hall of Flame
(If Bitcoin doubles Stacks will 4x in 2025 Daan Crypto Trades X Hall of Flame)
2024-05-21
8 คนวงในของ Crypto วิตกกังวลและแตกแยกเมื่อวันตัดสินใจของ Spot Ether ETF ปรากฏขึ้น
(Crypto insiders anxious and divided as spot Ether ETF decision date looms)
2024-05-21
9 ก.ล.ต. ติดต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน Spot Ether ETF รายงาน
(SEC contacted exchanges to update spot Ether ETF applications Report)
2024-05-21
10 อนุพันธ์ของ Bitcoin บอกใบ้ถึงการชุมนุมที่อาจเกิดขึ้นเหนือ 73K ใหม่สูงสุดตลอดกาลต่อไป
(Bitcoin derivatives hint at potential rally above 73K New all time highs next)
2024-05-21
11 ราคา Bitcoin แตะ 70K เนื่องจากการซื้อสปอตและ BTC ETF พุ่งสูงขึ้น
(Bitcoin price hits 70K as spot and BTC ETF buying surges)
2024-05-21
12 มีข่าวลือว่า ก.ล.ต. กําลังพิจารณาการปฏิเสธ Spot Ether ETF อีกครั้ง
(SEC rumored to be reconsidering spot Ether ETF denial say analysts)
2024-05-21
13 รายงาน CPI กระตุ้นการไหลเข้ากองทุนรวมที่ลงทุนคริปโต 932 ล้าน
(CPI report spurs 932M inflows into crypto investment funds)
2024-05-21
14 ร่างกฎหมายสองพรรคเพื่อความสามารถในการแข่งขันของบล็อคเชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
(Bipartisan bill for blockchain competitiveness passes US House)
2024-05-21
15 อดีตสมาชิกสภาคองเกรสฟลอริดาเข้าร่วม Coinbase Global Advisory Council
(Ex Florida congressman joins Coinbase Global Advisory Council)
2024-05-21
16 Ether พุ่งขึ้น 18 ท่ามกลางความหวังใหม่สําหรับการอนุมัติ Spot Ether ETFs
(Ether surges 18 amid new hope for spot Ether ETFs approvals)
2024-05-21
17 ราคา Ethereum ทะยานขึ้นตามข่าวลือ ETF สปอต ตลาด ETH options อยู่ในตําแหน่งอย่างไร
(Ethereum price soars on spot ETF rumor How are ETH options markets positioned)
2024-05-21
18 Prometheum เปิดตัวบริการดูแล Ether ที่ถือว่า ETH เป็นรายงานความปลอดภัย
(Prometheum launches Ether custody service that treats ETH as a security Report)
2024-05-21
19 เจ้าของตลาดดาร์กเว็บถูกจับในนิวยอร์กหลังจากเอฟบีไอติดตามคริปโต
(Dark web market owner arrested in New York after FBI traces crypto)
2024-05-21
20 พรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ถูกบังคับให้ลงคะแนนเสียงคัดค้านร่างกฎหมายคริปโตโปรสองฉบับ
(House Democrats wont be forced to vote against two pro crypto bills)
2024-05-21
21 Martin Gruenberg ประธาน FDIC ต่อต้าน crypto จะก้าวลงจากตําแหน่งในวันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
(Anti crypto FDIC chair Martin Gruenberg to step down best day ever)
2024-05-21
22 Bitcoin ETF เป็นชิปโป๊กเกอร์ FOMO สีส้มที่ดูดเงินลูกโซ่กลับเข้าสู่ TradFi
(Bitcoin ETFs are orange FOMO poker chips that siphon on chain funds back into TradFi)
2024-05-20
23 Binance เรียกร้องให้โครงการขนาดเล็กและขนาดกลางต่อสู้กับแนวโน้ม FDV สูงแบบลอยตัวต่ํา
(Binance calls on small and medium projects to combat low float high FDV trend)
2024-05-20
24 โทเค็นสินทรัพย์คําจริงสามารถทําให้ผู้สังเกตการณ์ตลาด DeFi มีเสถียรภาพ
(Real word asset tokens can stabilize DeFi Market observers)
2024-05-20
25 Michael Sonnenshein ซีอีโอระดับสีเทาก้าวลงจากตําแหน่ง
(Grayscale CEO Michael Sonnenshein steps down)
2024-05-20
26 Kaamel Technology เป็นผู้นําการสอบสวนการละเมิด XLink039s 10M
(Kaamel Technology to lead investigation into XLink039s 10M breach)
2024-05-20
27 วิธีสร้าง memecoin บน Solana
(How to create a memecoin on Solana)
2024-05-20
28 2500 doco เกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX ใน Amazon Prime ด้วยความช่วยเหลือจากแม่
(The 2500 doco about FTX collapse on Amazon Prime with help from mom)
2024-05-20
29 New York AG บรรลุข้อตกลง 2B กับ Genesis 039 สําหรับเหยื่อที่ถูกฉ้อโกง
(New York AG reaches 2B settlement with Genesis 039for defrauded victims)
2024-05-20
30 เอกสารไวท์เปเปอร์ที่ให้กําเนิดหลักฐาน crypto ZK ได้รับรางวัล IEEE Test of Time
(White paper that birthed crypto ZK proofs receives IEEE Test of Time award)
2024-05-20
31 ภาวะกระทิงของ Bitcoin เข้าควบคุมเนื่องจากสัญญาณ SOL AR GRT และ FTM flash bullish
(Bitcoin bulls take charge as SOL AR GRT and FTM flash bullish signs)
2024-05-20
32 Ripple เผยแพร่ศาสตราจารย์คณิตศาสตร์เตือนระบบเข้ารหัสคีย์สาธารณะควรถูกแทนที่
(Ripple publishes math profs warning public key cryptosystems should be replaced)
2024-05-20
33 การแลกเปลี่ยน Crypto Kraken ไม่มีแผนที่จะเพิกถอน USDT ในยุโรปในตอนนี้
(Crypto exchange Kraken has no plans to delist USDT in Europe for now)
2024-05-20
34 ผู้แสวงหาผลประโยชน์ Pumpfun อ้างว่าเขาถูกจับในสหราชอาณาจักรและตอนนี้ได้รับการประกันตัว
(Pumpfun exploiter claims he was arrested in UK and now on bail)
2024-05-20
35 Spot Ether ETFs จะลงคะแนนเสียง 5 คน Gensler the decider
(Spot Ether ETFs will come down to a 5 person vote Gensler the decider)
2024-05-20
36 5 จาก 7 ตัวบ่งชี้ในห่วงโซ่บ่งชี้ว่าตลาดกระทิงเพิ่งเริ่มต้น
(5 of 7 on chain indicators suggest the bull run is just beginning)
2024-05-20
37 Microsoft เผชิญกับค่าปรับหลายพันล้านดอลลาร์ในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Bing AI
(Microsoft faces multibillion dollar fine in EU over Bing AI)
2024-05-19
38 ราคา Bitcoins 669K ยังคงแข็งแกร่งทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับฐานเชิงลึก
(Bitcoins 669K price holds strong casts doubts on a deep correction)
2024-05-19
39 Phantom Wallet ไต่อันดับชาร์ต Apple App Store สัญญาณขาขึ้นสําหรับ Solana
(Phantom Wallet climbs Apple app store charts Bullish sign for Solana)
2024-05-19
40 XRPL ในการทําธุรกรรมลูกโซ่เพิ่มขึ้น 108 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024
(XRPL on chain transactions jump 108 in Q1 2024)
2024-05-19
41 เวเนซุเอลาห้ามการขุด crypto เพื่อปกป้องโครงข่ายไฟฟ้า
(Venezuela bans crypto mining to protect power grid)
2024-05-19
42 Bitcoin ยึดติดกับ 67K แต่การวิเคราะห์เตือนว่าราคา 10 BTC จะลดลงในครั้งต่อไป
(Bitcoin clings to 67K but analysis warns of 10 BTC price drop next)
2024-05-19
43 คําตัดสินของ Tornado Cash มีผลกระทบที่หนาวเหน็บสําหรับอุตสาหกรรม crypto
(Tornado Cash verdict has chilling implications for crypto industry)
2024-05-19
44 ผู้นํา OpenAI ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาด้านความปลอดภัยของพนักงานในอดีต
(OpenAI leadership responds to former employee safety allegations)
2024-05-19
45 Microsoft เผชิญกับค่าปรับหลายพันล้านดอลลาร์ในสหภาพยุโรปผ่าน Bing AI
(Microsoft faces multi billion dollar fine in EU over Bing AI)
2024-05-19
46 ราคา Bitcoin039s 669K ยังคงแข็งแกร่งทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับฐาน 039deep 039
(Bitcoin039s 669K price holds strong casts doubts on a 039deep correction039)
2024-05-19
47 บุคลิกภาพของ Crypto สารภาพผิดต่อการฉ้อโกงหลังจากสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สมมติขึ้น 60 รายการ
(Crypto personality pleads guilty to fraud after promising 60 fictitious returns)
2024-05-18
48 ออสซี่ยอมรับว่าโปรโมตบริการเข้ารหัสลับ BitConnect โดยไม่มีใบอนุญาต
(Aussie admits to promoting BitConnect crypto services without a license)
2024-05-18
49 หาก ก.ล.ต. อนุมัติสปอต Ether ETF หลายคนจะถูกจับผิดอย่างรุนแรง
(If SEC approves spot Ether ETFs many will be caught severely offside)
2024-05-18
50 Genesis Global ได้รับการอนุมัติจากศาลสําหรับการจ่ายเงิน 3B
(Genesis Global secures court approval for 3B payout)
2024-05-18

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 สมาชิก FED (Loretta J. Mester) แถลงการณ์ (FOMC Member Mester Speaks) พุธ (Wed) 22-05-2024 06:00
2 รายงานยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (Existing Home Sales) พุธ (Wed) 22-05-2024 21:00
3 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 22-05-2024 21:30
4 การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ FED (FOMC Meeting Minutes) พฤหัส (Thur) 23-05-2024 01:00
5 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 23-05-2024 19:30
6 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) พฤหัส (Thur) 23-05-2024 20:45
7 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) พฤหัส (Thur) 23-05-2024 20:45
8 รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) พฤหัส (Thur) 23-05-2024 21:00
9 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 23-05-2024 21:30
10 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 02:00
11 รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 19:30
12 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 19:30
13 สมาชิก FED (Christopher J. Waller) แถลงการณ์ (FOMC Member Waller Speaks) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 20:35
14 การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 21:00
15 รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 21:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Oduwa Coin (owc) V3S Share (vshare) Mad Pepe (madpepe) CorgiNFTGame (cor) Chibi Finance (chibi) CroFam (crofam) BlackrockTradingCurrency (btc) DiamondQ (diq) BB Gaming (bb) OLOID (oloid)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Chinu (chinu)Andromeda (andr)WORK FOR YOUR BAGS (work)Pitbull (pit)Real Sociedad Fan Token (rso)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#Metaverse #privacy #GameFi #carbon emission #sport #healthcare #medicine #real estate #digital money #multichain

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

AI จะมาเปลี่ยนแปลง Bitcoin ได้อย่างไรBitcoin ETF คืออะไรDevaluation คืออะไรFOMO คืออะไรGameFi คืออะไรHardware wallet คืออะไรcrypto contagion คืออะไรทำไม USA สามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดบิทคอยน์ทำงานอย่างไรเหรียญคริปโตในอนาคต เป็นอย่างไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000