Digital Asset Fundamentals (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)


mga barya na may kaugnayan sa #cloud


sa pangalan ng barya mga detalye
1 RNDR
Render (rndr)
Ang OctaneRender® ay ang una at pinakamabilis na GPUaccelerated, walang kinikilingan, pisikal na tamang renderer.. Ginagamit ng Octane ang graphics card sa iyong computer para mabilis na mag-render ng mga photorealistic image.. Gamit ang mga parallel compute na kakayahan ng Octane, maaari kang lumikha ng mga nakamamanghang gawa sa isang bahagi ng o
OctaneRender® is the world’s first and fastest GPUaccelerated, unbiased, physically correct renderer. Octane uses the graphics card in your computer to render photorealistic images super fast. With Octane’s parallel compute capabilities, you can create stunning works in a fraction of the time.OTOY’s Academy Award®winning technology is used by leading visual effects studios, artists, animators, designers, architects, and engineers, providing unpre
2 FLUX
Flux (flux)
Ang Flux ay ang bagong henerasyon ng scalable desentralisadong imprastraktura ng ulap.. Bumuo lamang, pamahalaan, at mag-spawn ng iyong mga application sa maraming mga server nang sabay-sabay.. Handa na para sa Web 3.0, Dapps, Enterprise Cloud Infrastructure...
Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, Dapps, Enterprise Cloud Infrastructure.
3 GLM
Golem (glm)
Ang Golem ay isang desentralisadong supercomputer na naa access ng sinuman.. Ang sistema ay binubuo ng pinagsamang kapangyarihan ng mga makina ng gumagamit mula sa mga personal na PC hanggang sa buong mga datacenter.. Golem ay magagawang upang compute ang halos anumang mga gawain mula sa CGI rendering sa pamamagitan ng machine learning sa siyentipi
Golem is a decentralized supercomputer that is accessible by anyone. The system is made up of the combined power of user’s machines from personal PCs to entire datacenters. Golem is able to compute almost any tasks from CGI rendering through machine learning to scientific learning. It utilizes an ethereumbased transaction system to clear payments between providers, requestors and software developers however it is safe because all computations tak
4 FUSE
Fuse (fuse)
Ang Fuse ay isang network ng mga komunidad na pinatatakbo ng mga indibidwal at SMB na tumatakbo sa isang pampublikong ledger at pinatatakbo ng mga validator sa buong mundo. Ang layunin ng network ay upang mabawasan ang mga hadlang para sa mga negosyante na naghahanap upang magpatakbo at magpatakbo ng mga digital na negosyo at pinapayagan ang upang
Fuse is a network of communities operated by individuals and SMBs which is running on a public ledger and operated by validators worldwide.The goal of the network is to lower barriers for entrepreneurs that are looking to run and operate digital businesses and allows the to reach clients with little or almost no effort.Fuse is looking to provide entrepreneurs a cheap alternative to cloud computing and allows them to leverage smart contract archit
5 STORJ
Storj (storj)
Ang Storj ay isang opensource platform na gumagamit ng blockchain upang magbigay ng endtoend na naka-encrypt na mga serbisyo sa imbakan ng ulap.. Sa halip na mapanatili ang sarili nitong mga sentro ng data, ang platform ng Storj ay umaasa sa isang peertopeer network ng mga indibidwal o mga entity na nagbabahagi ng kanilang mga puwang sa imbakan.. A
Storj is an opensource platform that leverages the blockchain to provide endtoend encrypted cloud storage services. Instead of maintaining its own data centres, Storj platform relies on a peertopeer network of individuals or entities sharing their storage spaces. The Storj project is owned and developed by Storj Labs Inc. Storj intends to facilitate a faster, cheaper, and secure file storage solution than traditional cloud storage platforms. To a
6 ELF
aelf (elf)
Ang Aelf ay ang maraming nalalaman na platform ng blockchain ng negosyo na pinalakas ng cloud computing at ang central nervous system para sa mga negosyo, na nagbabago sa paraan ng paghahatid nila ng kanilang mga serbisyo.. Sa pamamagitan ng pagtula ng pangunahing imprastraktura ng blockchain, pinapayagan ng Aelf ang mga negosyo na tumuon sa pagbuo
Aelf is the versatile business blockchain platform powered by cloud computing and the central nervous system for businesses, transforming the way they deliver their services. By laying out the fundamental blockchain infrastructure, Aelf enables businesses to focus on building up their own dapps on their own chains with minimum effort. Acting as the master key, Aelf unlocks the potential for interbusiness communication and collaboration using cros
7 XCN
Chain (xcn)
Chain ay isang ulap blockchain imprastraktura na nagbibigay daan sa mga organisasyon upang bumuo ng mas mahusay na mga serbisyo sa pananalapi mula sa lupa up.. Inilunsad ng Chain Chain Core na isang permissioned at open source blockchain at Sequence, ang ledger nito bilang isang produkto ng serbisyo.. Ang mga kliyente ay maaaring makatanggap ng mga
Chain is a cloud blockchain infrastructure that enables organizations to build better financial services from the ground up. Chain has launched Chain Core which is a permissioned and open source blockchain and Sequence, its ledger as a service product. Clients can receive discounts and pay for commercial fees with Chain Tokens XCN as well as participate in community protocol governance and access to premium features.
8 PHA
Phala Network (pha)
Ang Phala Network ay isang serbisyo sa cloud computing na nagpapanatili ng privacy sa ecosystem ng Web 3.0 batay sa Substrate..
Phala Network is a privacy-preserving cloud computing service in the Web 3.0 ecosystem based on Substrate
9 AKT
Akash Network (akt)
Ang Akash Network ay isang desentralisadong cloud computing marketplace na nagbibigay-daan sa mga developer na mabilis at madaling maglunsad ng mga application tulad ng mga website, laro, visualization ng data, blockchain nodes, at iba pang mga desentralisadong proyekto.. Ito ay mabilis at ligtas at nagbibigay ng isang cost-effective na paraan para
Akash Network is a decentralized cloud computing marketplace that allows developers to quickly and easily launch applications such as websites,games,data visualizations,blockchain nodes,and other decentralized projects. It is fast and secure and provides a cost-effective way for people to use the internet.
10 CAPS
Ternoa (caps)
Ang mga alaala ay isang mahalagang bahagi ng kung sino tayo.. Kung ang memorya ay may mahalagang papel sa paghubog sa atin, kung gayon ang katotohanan ay ang memorya ay sa likas na katangian nito isang bahagyang bagay, at tanging ang media tulad ng mga imahe, tunog at teksto ay nagbibigay-daan sa atin upang mapanatili at matandaan ang ating nakaraa
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we mu
11 FLT
Fluence (flt)
Ang platform ng Fluence DePIN ay nagpapalaya sa computation mula sa sentralisadong mga ulap sa pamamagitan ng pag aalok ng katutubong desentralisado, mababang gastos, at mapapatunayang compute...
The Fluence DePIN platform frees computation from centralized clouds by offering natively decentralized,low cost,and verifiable compute.
12 RLC
iExec RLC (rlc)
Ang iExec ay isang opensource, desentralisadong cloud computing platform, na tumatakbo sa Ethereum blockchain.. Pinapayagan ng iExec ang mga desentralisadong application dApps isang ondemand na access sa mga mapagkukunan ng computing at teknolohiya sa iExec cloud.. Ang iExec ay nagtayo ng isang blockchain network kung saan maaaring samantalahin ng
iExec is an opensource, decentralized cloud computing platform, running on Ethereum blockchain. iExec allows decentralized applications dApps an ondemand access to computing resources and technologies on iExec cloud. iExec has built a blockchain network where dApps can take advantage of cost effective and highperformance resources such as servers, databases, SaaS applications, web hosting and computer farms. iExec’s native cryptocurrency — The RL
13 NAO
Nettensor (nao)
Ang Nettensor ay isang nangungunang tagapagbigay ng serbisyo ng AI na may malawak na hanay ng mga serbisyo na lampas lamang sa mga pangunahing kaalaman.. Kabilang sa iba't ibang mga handog ng serbisyo nito, ang NetCloud ay ang isa na nakatayo, na naghahatid ng mga serbisyo sa ulap upang matulungan ang mga serbisyo ng imprastraktura ng AI na gumana
Nettensor is a leading AI service provider with a wide range of services that go beyond just the basics. Among its various service offerings,NetCloud is the one that stands out,which delivers cloud services to help AI infrastructure services work smoothly. Basic services like hosting,Virtual Private Server VPS deployment,Remote Desktop Protocol RDP,and domain management constitute the foundational elements of what Nettensor needs to thrive in the
14 OCTA
OctaSpace (octa)
Ano ang proyekto tungkol saOctaSpace ay ProofofWork blockchain batay sa goethereum code base.. Gumagana ito sa pakikipagtulungan sa panloob na PoA network na ginamit para sa pagtaas throughput ng mga transaksyon para sa mga pangangailangan sa pagsingil. Mula sa utility point of view,OctaSpace ay isang pampublikong platform ng ulap,nagtatayo kami ng
What is the project aboutOctaSpace is ProofofWork blockchain based on goethereum code base. Its works in cooperation with internal PoA network that used for increase throughput of transactions for billing needs.From utility point of view,OctaSpace is a public cloud platform,we build infrastructure and API on a top of hardware provided by users not only and implementing services like GPU marketplace,VPN access and application deployment.What makes
15 PHB
Phoenix Global (phb)
Ang PHOENIX ang susunod na ebolusyon sa Red Pulse, na nagbubunga ng isang rebolusyonaryong bagong imprastraktura at na-upgrade na token PHX. Ang PHOENIX ay parehong isang bagong platform at token PHX.. Nagtatayo kami sa tuktok ng orihinal na roadmap na unang nakabalangkas sa aming whitepaper, pagdaragdag ng isang bagong cloudbased na network ng kaa
PHOENIX is the next evolution in Red Pulse, bringing forth a revolutionary new infrastructure and upgraded token PHX.PHOENIX is both a new platform and token PHX. We’re building on top of the original roadmap that was initially outlined in our whitepaper, adding a new cloudbased knowledge network that connects research consumers with contentproducers. PHOENIX will utilize machine learning, natural language processing, and blockchain technology to
16 SC
Siacoin (sc)
Ang Sia ay isang desentralisadong cloud storage platform na katulad ng konsepto sa Dropbox at iba pang sentralisadong storage provider kung saan sa halip na magrenta ng espasyo sa imbakan mula sa isang sentralisadong entity, ang mga kliyente ay umuupa ng espasyo sa imbakan mula sa iba pang mga kapantay.. Ang pagkakaiba lamang ay ang Sia ay gumagami
Sia is a decentralized cloud storage platform similar in concept to Dropbox and other centralized storage provider where instead of renting storage space from a centralized entity, clients rent storage space from other peers. The only difference is Sia uses blockchain to facilitate transactions Nodes provide storage to clients using the Sia blockchain as contracts. Before storing the data, the data is encrypted into many pieces and uploaded to di
17 2DAI
2DAI.io (2dai)
2DAI ay ang AIaaS AI bilang isang platform ng serbisyo ng hinaharap,na binuo ng isang koponan ng mga eksperto sa AI at mga inhinyero ng ulap upang makatulong na mailabas ang iyong pagkamalikhain.. Sa mga tampok ng cuttingedge tulad ng: Magagamit sa Telegram & Discord para sa isang userfriendly na karanasan Developer friendly SDK upang makipag ugnay
2DAI is the AIaaS AI as a service platform of the future,developed by a team of AI experts and cloud engineers to help unleash your creativity. With cuttingedge features like: Available on Telegram & Discord for a userfriendly experience Developer friendly SDK to interact with your current workflow Blockchain & NFT Integration dApp newly available to discover latest creations2DAI is revolutionizing the way we approach AI. Whether youre a creative
18 AUSDC
Aave v3 USDC (ausdc)
Ang kuwento ay tungkol sa isang batang nagngangalang Jack na nakatira sa isang bukid.. Isang araw,natagpuan niya ang isang magic bean na lumalaki sa isang higanteng beanstalk.. Jack climbs ang beanstalk at natagpuan ang isang kastilyo sa kalangitan na puno ng mga nilalang at kayamanan.. Kinukuha niya ang ilan sa kayamanan pabalik sa bahay at nagigi
The story is about a boy named Jack who lives on a farm. One day,he finds a magic bean that grows into a giant beanstalk. Jack climbs the beanstalk and finds a castle in the sky filled with creatures and treasure. He takes some of the treasure back home and becomes very rich. Jack discovers a magical bean that grows into an enormous beanstalk when he is on his farm one day. He climbs it all the way up to the clouds where he finds a castle filled
19 ACU
Acurast (acu)
Ang Acurast ay isang desentralisadong serverless cloud platform na nagbibigay daan sa mga gumagamit na bumuo ng mga web2 at web3 application na secured ng isang desentralisadong ulap.. Nag aalok ang platform ng mga produkto tulad ng compute, crawl, data feed, at data on demand.. Ang mga gumagamit ay maaaring mag aplay upang maging isang processor a
Acurast is a decentralized serverless cloud platform that allows users to build web2 and web3 applications secured by a decentralized cloud. The platform offers products such as compute,crawl,data feed,and data on-demand. Users can apply to become a processor and provide compute with their mobile phones in just 3 minutes,earning rewards in the process. The Acurast Blockchain serves as the orchestration layer for decentralized compute with transpa
20 AAC
Double-A Chain (aac)
Ang Acute Angle Cloud ay isang globally distributed IaaS platform, at idinisenyo upang maging isang basiclayer service platform batay sa blockchain technology na mapagtanto ang global distributed cloud computing batay sa Acute Angle PC, Acute Angle Chain at IPFS Interplanetary File System Acute Angle Platform.. Ang Foundation ay naglalayong makumpl
Acute Angle Cloud is a globally distributed IaaS platform, and is designed to be a basiclayer service platform based on blockchain technology which will realize global distributed cloud computing based on Acute Angle PC, Acute Angle Chain and IPFS Interplanetary File System Acute Angle Platform. The Foundation targets to complete the setup of Acute Angle Cloud through Acute Angle Chain, Acute Angle Cloud 1.0 and Acute Angle Cloud 2.0.
21 ATH
Aethir (ath)
Ang Aethir ay ang tanging Enterprisegrade AIfocused GPUasaservice provider sa merkado.. Ito ay isang desentralisadong imprastraktura ng cloud computing ay nagbibigay daan sa mga lalagyan ng GPU provider upang matugunan ang mga kliyente ng Enterprise na nangangailangan ng malakas na H100's chips para sa mga propesyonal na gawain ng AI / ML.. Sinusup
Aethir is the only Enterprisegrade AIfocused GPUasaservice provider in the market. It’s a decentralized cloud computing infrastructure allows GPU providers containers to meet Enterprise clients who need powerful H100’s chips for professional AI/ML tasks. Aethir also support cloud gaming clients with their virtual computing phones and GPUs with contracts with the world’s largest telecommunication company. Everything within Aethir ecosystem will be
22 AGRS
Agoras: Currency of Tau (agrs)
Agoras ay isang application sa TauChain, pagiging una at nangunguna sa isang smart pera na nag-aalok ng predictable at napapatunayan kontrata, at mag-aalok ng ilang mga merkado. AGORAS CODEFORMONEY MARKETNaliminating ang problema sa tiwala sa pagitan ng mga programmer at mga entity na umuupa sa kanila.. Maaaring mag-publish ng isang matalinong kont
Agoras is an application over TauChain, being first and foremost a smart currency offering predictable and verifiable contracts, and will offer several markets.AGORAS CODEFORMONEY MARKETEliminating the trust problem between programmers and entities who hire them. Can publish a smart contract that whoever supplies a code with a proof that it meets given requirements, wins coins automatically. Thanks to Tau language, such proofs can be trusted.COMP
23 AIN
AI Network (ain)
Ang AI Network ay isang blockchainbased, cloud computing network para sa isang bukas, interoperable ecosystem ng mga solusyon sa AI.. Walang solong entity ang nagmamay ari ng mga solusyon sa AI sa network, ngunit may mga kontribyutor, tulad ng mga tagapagbigay ng mapagkukunan ng computing at mga nag aambag ng source code, na nagpapanatili at bumuo
AI Network is a blockchainbased, cloud computing network for an open, interoperable ecosystem of AI solutions. No single entity owns AI solutions on the network, but therere contributors, such as computing resource providers and contributors of the source code, who maintain and develop the solutions and get rewards via AIN token.
24 ALEPH
Aleph.im (aleph)
aleph.im ay isang desentralisadong cloud storage, database at computing platform, na katugma sa blockchains at nagsasalita ng kanilang mga wika.. Ito ay naglalayong maging ang imprastraktura layer ng DeFI desentralisado finance ecosystem...
aleph.im is a decentralized cloud storage, database and computing platform, that is compatible with blockchains and speaks their languages. It aims to be the infrastructure layer of the DeFI decentralized finance ecosystem.
25 AFINS
altFINS (afins)
Ang altFINSaltFINS ay isang cloudbased platform para sa mga retail at institutional investors na magsagawa ng technical at fundamental investment analysis, trade at track digital assets sa mga exchange at wallet.. Ang altFINS ay itinatag noong Hunyo 2018 at ang platform ay inilunsad noong Agosto 2020.. Ano ang gumagawa ng altFINS natatanging altF
What is altFINSaltFINS is a cloudbased platform for retail and institutional investors to conduct technical and fundamental investment analysis, trade and track digital assets across exchanges and wallets. altFINS was founded in June 2018 and the platform was launched in August 2020. What makes altFINS unique altFINS platform ingests over 500M price and volume data records per day and calculates 120 analytics MACD, RSI, EMA, etc. across 5 time
26 AMB
AirDAO (amb)
Ang Ambrosus Ecosystem ay nagbibigay ng isang pang-industriya grade blockchain at IoT platform para sa digitization ng pisikal na proseso sa buong pandaigdigang ekonomiya.. Itinayo para sa parehong mga negosyo at negosyante, nag-aalok ang Ambrosus ng cutting edge IoT device, sa tabi ng isang matatag na imprastraktura ng blockchaincloud na idiniseny
The Ambrosus Ecosystem provides an industrial grade blockchain and IoT platform for the digitization of physical processes across the global economy. Built for both enterprises and entrepreneurs, Ambrosus offers cutting edge IoT devices, alongside a robust blockchaincloud infrastructure designed to holistically secure and manage data collected from the real world.
27 AMT
AutoMiningToken (amt)
1.AutoMiningToken ay naglalayong demokratisahin bitcoin mining.. Para sa mga ito, isang bitcoin mining ecosystem ay tokenized upang ang lahat ay maaaring mamuhunan sa pagmimina lamang sa pamamagitan ng paghawak ng token AMT sa kanilang wallet, pagtanggap araw-araw at proporsyonal na kita sa BTCB.. Ito ay isang synthetic bitcoin token, mula sa BSC n
1.AutoMiningToken aims to democratize bitcoin mining. For this,a bitcoin mining ecosystem was tokenized so that everyone can invest in mining just by holding the token AMT in their wallet,receiving daily and proportional income in BTCB. It is a synthetic bitcoin token,from the BSC network,which can be bought and sold on PancakeSwap.2.Yields are distributed through a portfolio programmed for this purpose,with a smart contract immutable and public,
28 CDY
Bitcoin Candy (cdy)
Kabilang sa maraming mga katanungan tungkol sa bitcoin,ang mabilis na pag unlad ng mga quantum computer ay tulad ng isang madilim na ulap na malayo sa horizon,na tila malayo ngunit nakakagambala.. Bitcoin Candy team ay tinidor Bitcoin Cash sa taas ng block 512666,pagkatapos na ang ilan sa mga pagpapabuti na iminungkahi ng komunidad ay idadagdag sa
Among the many questions about bitcoin,the rapid development of quantum computers is like a dark cloud far away from the horizon,which seems distant but disturbing. Bitcoin Candy team will fork Bitcoin Cash at block height 512666,after which some of the improvements proposed by the community will be added to the forked chain. On this new chain we are going to explore quantumresistant solution of bitcoin based on our cryptography background. Only
29 BTN
Bitnet (btn)
Ano ang proyekto aboutBitnet ay isang peertopeer network na nagbibigay daan sa paglikha ng programmable pera, pinansiyal na sistema, at maaari ring gamitin para sa cloud computing.. Ito ay desentralisado tulad ng Bitcoin ngunit malakas tulad ng Ethereum.. Hindi ito nangangailangan ng sentral na awtoridad o mga bangko upang mapatakbo,at maaaring mag
What is the project aboutBitnet is a peertopeer network that enables the creation of programmable money,financial systems,and can also be used for cloud computing. It is decentralized like Bitcoin but powerful like Ethereum. It needs no central authority or banks to operate,and can be used by anyone,anywhere. Bitnet code is open source,nobody owns or controls Bitnet,and everyone can participate in the network. Its technology allows for the creati
30 BLOCX
BLOCX. (blocx)
Ano ang proyekto tungkol saBLOCX ay conceptualized bilang isang allinone computermanager na nag aalok ng isang walang pinagtahian at integrated solutionto address ang mga natukoy na hamon.. Ang platformcombines iba't ibang mga tampok at serbisyo sa ilalim ng isang unifiedinterface, na nagbibigay ng mga gumagamit na may isang komprehensibong, secure
What is the project aboutBLOCX was conceptualized as an allinone computermanager that offers a seamless and integrated solutionto address the identified challenges. The platformcombines various features and services under a unifiedinterface,providing users with a comprehensive,secure andefficient computing experience. BLOCX offers a rangeof features designed to simplify and secure your digitallife: Malware ProtectionCloud Services & ProtectionInt
31 BNSAI
bonsAI Network (bnsai)
Inilunsad noong 2023 ng isang koponan na nakabase sa Sweden, ang bonsAI ay isang desentralisado, communitydriven platform para sa mga serbisyo ng ulap, mga aplikasyon ng AI, at pagsasanay.. Sa pamamagitan ng leveraging ng isang pandaigdigang imprastraktura ng GPUs at iba pang mga mapagkukunan ng computing, bonsAI empowers sinuman upang magrenta at
Launched in 2023 by a team based in Sweden,bonsAI is a decentralized,communitydriven platform for cloud services,AI applications,and training. By leveraging a global infrastructure of GPUs and other computing resources,bonsAI empowers anyone to rent and lend GPUs and develop,train,and deploy powerful AI models and applications without the limitations and costs associated with centralized cloud providers.bonsAIs ecosystem consists of several core
32 BRD
Bread (brd)
Ang mga Blockchain ay mabilis na nagiging modernong katumbas ng kung ano ang mga app sa mga smartphone noong kinuha nila ang isang dekada na ang nakalilipas.. May blockchain para sa lahat mula sa cloud storage Siacoin hanggang sa identity verification Civic.. Ngunit ang orihinal na punto ng Bitcoin, ang mismong cryptocurrency ay upang ibagsak ang t
Blockchains are quickly becoming the modern equivalent of what apps were to smartphones when they took off a decade ago. There’s a blockchain for everything from cloud storage Siacoin to identity verification Civic. But the original point of Bitcoin, the very cryptocurrency was to overturn the traditional banking system. An interestingly named token Bread, is here to bring us back on track for this original goal. Bread technology intends to rei
33 BUILD
BuildAI (build)
Sa gitna ng BuildAI ay namamalagi ang isang matibay na timpla ng mga teknolohiya ng cuttingedge, meticulously crafted upang streamline ang proseso ng pag unlad ng Telegram bot.. Mula sa mga algorithm ng AIdriven hanggang sa walang pinagtahian na pagsasama sa platform ng Telegrams, ang aming stack ng teknolohiya ay dinisenyo upang bigyang kapangyari
At the heart of BuildAI lies a robust blend of cuttingedge technologies,meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. From AIdriven algorithms to seamless integration with Telegrams platform,our technology stack is designed to empower users with unparalleled efficiency and flexibility.Artificial Intelligence AI: BuildAI leverages the power of AI to simplify bot creation and enhance functionality. Through advanced alg
34 CAPP
Cappasity (capp)
Ang Cappasity ay isang cloud-based platform na nagbibigay-daan sa iyo na madaling lumikha at maghatid ng mga karanasan sa pamimili ng 3D, VR at AR sa iyong mga customer.. Ang Cappasity ay isang buong solusyon sa pipeline na nagbibigay-daan sa mga negosyo nang mabilis at madaling lumikha at mag-embed ng nilalaman ng 3D sa kanilang mga website, mobil
Cappasity is a cloudbased platform that lets you easily create and deliver 3D, VR and AR shopping experiences to your customers. Cappasity is a full pipeline solution that allows businesses quickly and easily create and embed 3D content into their websites, mobile apps and VR/AR applications. Cappasity solution works 10 times faster compared to competitors and optimized for production of thousands SKU per day. Cappasity proprietary 3D format allo
35 CARD
Cardstack (card)
Ang Cardstack ay isang opensource framework at consensus protocol na gumagawa ng mga blockchain na magagamit at nasusukat para sa mass market, na lumilikha ng isang desentralisadong software ecosystem na maaaring hamunin ang mga digital superpower ngayon.. Ang Cardstack Token CARD ay isang utility token na nagpapahintulot sa mga end user at negosyo
Cardstack is an opensource framework and consensus protocol that makes blockchains usable and scalable for the mass market, creating a decentralized software ecosystem that can challenge today’s digital superpowers. Cardstack Token CARD is a utility token allowing end users and businesses to use applications that interact with multiple blockchains, decentralized protocols, appcoinbacked dApps, and cloud based services while paying a single onchai
36 CERE
Cere Network (cere)
Cere Network ay ang unang Desentralisado Data Cloud DDC platform na binuo sa Substrate at Polygon.. Cere ay ang unang Web3 proyekto na facilitates trustless cloud data storage, pagsasama at data pakikipagtulungan sa buong blockchain network pati na rin ang Web3 NFT, metaverse at gaming nilalaman.. Ang Cere ay suportado ng pinakamalaking institusyon
Cere Network is the first Decentralized Data Cloud DDC platform built on Substrate and Polygon. Cere is the first Web3 project that facilitates trustless cloud data storage, integration and data collaboration across blockchain networks as well as Web3 NFT, metaverse and gaming content. Cere is backed by the world’s largest institutions and projects, such as Binance Labs, Republic Labs and Polygon.
37 CLD
Cloud AI (cld)
Ang CloudAI ay isang pioneering AI infrastructure provider, na nagpapadali sa mga serbisyo ng On Demand AI sa ulap para sa mga indibidwal na gumagamit at kumpanya.. Nag aalok ito ng isang maraming nalalaman na platform para sa pagpapatakbo ng mga modelo ng AI nang madali at mahusay, hinahamon ang monopolyo ng mga malalaking kumpanya ng tech.. Ang C
CloudAI is a pioneering AI infrastructure provider,facilitating On-Demand AI services in the cloud for individual users and companies. It offers a versatile platform for running AI models easily and efficiently,challenging the monopoly of big tech companies. CloudAI focuses on scalability,democratization of AI,and user-friendly access to AI technologies. The platform distinguishes itself by prioritizing simplicity and accessibility,aiming to empo
38 CXM
Cloud Mining Technologies (cxm)
Cloud Mining Token CXM ay isang blockchainbased token na leverages ang DePin protocol,na nagpapahintulot sa mga gumagamit na lumahok sa cloud mining.. Sa pamamagitan ng paghawak ng CXM, ang mga gumagamit ay maaaring kumita ng mga barya ng Kaspa, mined sa pamamagitan ng isang desentralisadong network ng mga minero ng ASIC.. Pinapayak nito ang proses
Cloud Mining Token CXM is a blockchainbased token that leverages the DePin protocol,allowing users to participate in cloud mining. By holding CXM,users can earn Kaspa coins,mined through a decentralized network of ASIC miners. It simplifies the mining process and provides users with a hasslefree way to earn cryptocurrency.CXM stands out due to its unique combination of the DePin protocol and a freetomine model. It eliminates the need for personal
39 CLOUD
CloudBase (cloud)
Ano ang proyekto tungkol saCloudBase ay ang pinaka progresibong DEX sa BASE para sa mga gumagamit upang makipagkalakalan, kumita, at mga laro.. Tangkilikin ang mababang mga bayarin sa palitan, kapaki pakinabang na mga tampok & Multitype referral program. CloudBase ay isa sa mga pioneering desentralisado palitan sa BASE,na may isang misyon upang mag
1. What is the project aboutCloudBase is the most progressive DEX on BASE for users to trade,earn,and games. Enjoy the low exchange fees,profitable features & Multitype referral program.CloudBase is one of the pioneering decentralized exchanges on BASE,with a mission to provide a simple and accessible platform for decentralized trading to everyone.2. What makes your project uniqueCloudBase aim to become the AllinOne Platform on BASE. With 10+ fea
40 CNAI
Cloudnet Ai (cnai)
Ang Ebolusyon ng Cloud ComputingCloudnet AI ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag bridge ng tradisyonal na cloud computing sa Web3 eras natatanging mga hinihingi, na gumagamit ng AI at machine learning upang mapahusay ang kahusayan at seguridad...
The Evolution of Cloud ComputingCloudnet AI plays a crucial role in bridging traditional cloud computing with the Web3 eras unique demands,employing AI and machine learning to enhance efficiency and security.
41 CLOUD
CloudTx (cloud)
Ang Cloud Tx ay isang Blockchain na may Scalability Solution at High Throughput upang bumuo ng sarili nitong unang desentralisadong operating system, na nakatuon sa privacy ng gumagamit, seguridad, bilis, katatagan, at accessibility..
Cloud Tx is a Blockchain with Scalability Solution and High Throughput to develop its own first ever decentralized operating system, That is focussed on user privacy, security, speed, stability, and accessibility.
42 COAL
Coalculus (coal)
Ang Coalculus ay isang advanced na KYC na naka embed na hybrid blockchain na kumokonekta sa mga umiiral na mga network ng pananalapi na nag aalok ng tunay na pang ekonomiya at panlipunang halaga.. Pagbuo sa aming mga kliyente umiiral na IT at ulap asset, Coalculus nagdadagdag ng isang bagong sukat para sa mga pinansiyal na institusyon upang madalin
Coalculus is an advanced KYC embedded hybrid blockchain connecting existing financial networks that offer real economic and social value. Building on our clients existing IT and cloud assets, Coalculus adds a new dimension for financial institutions to easily adopt blockchain, securely extend business processes and applications, and innovate upon old processes while at the same time reducing operating costs.
43 CPU
ComputingAi (cpu)
Makaranas ng isang paradigma shift sa DeFi landscape sa ComputingAIs groundbreaking desentralisado application DApp,pagtatakda ng mga bagong pamantayan sa cloud storage at computing serbisyo.. Sa ComputingAI, ang mga gumagamit ay nag unlock ng walang kapantay na mga pagkakataon sa parehong pag upa at pag upa ng mga mapagkukunan ng computing tulad n
Experience a paradigm shift in the DeFi landscape with ComputingAIs groundbreaking decentralized application DApp,setting new standards in cloud storage and computing services. With ComputingAI,users unlock unparalleled opportunities to both rent and lease out computing resources like never before,ushering in a new era of efficiency and profitability.At ComputingAI,weve redefined the concept of cloud storage and computing,empowering users to seam
44 CNTM
Connectome (cntm)
Connectome nilikha at nakatuon sa pag unlad ng VHAVirtual Human AgentHuman at Artipisyal na Intelligence, DeFi interactive na mga solusyon.. Sa pamamagitan ng teknolohiya ng blockchain, nagtatatag ito ng isang multiecosystem ng matalinong utak na maaaring mag link sa mga gumagamit ng VHA, mga negosyo ng VHA, at mga aplikasyon ng VHA, at paglabag sa
Connectome created and focused on the development of VHAVirtual Human AgentHuman and Artificial Intelligence, DeFi interactive solutions. Through blockchain technology, it establishes a multiecosystem of intelligent brains that can link VHA users, VHA enterprises, and VHA applications, and breaking the data monopoly , so that everyone can participate in contributing data and creating VHA. Through CNTMs open intelligent cloud, AI companies can eas
45 CORE
CoreAI (core)
Ang CoreAI ay isang kumpanya na naglalayong ibahin ang anyo ng mga desentralisadong aplikasyon sa blockchain sa pamamagitan ng pagbibigay ng scalable at secure na virtual cloud infrastructure.. Ginagamit nila ang mga smart contract ng Ethereum upang mag alok ng madaling pag access sa mga serbisyo, mga set ng data, at mataas na pagganap ng computing
CoreAI is a company that aims to transform decentralized applications on the blockchain by providing scalable and secure virtual cloud infrastructure. They utilize Ethereum smart contracts to offer easy access to services,data-sets,and high-performance computing. CoreAI allows users to set up their own cloud infrastructure,monetize unused resources,and purchase cloud resources from others. Their Supercloud network enables rapid scaling and global
46 CPU
CPUcoin (cpu)
Ang CPUcoin ay isang desentralisadong solusyon sa InfrastructureasaService na lubhang binabawasan ang mga gastos sa imprastraktura ng ulap sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong ekonomiya ng pagbabahagi para sa hindi nagamit na CPU / GPU power.. Ang kanilang teknolohiya ay nagbibigay daan sa sinuman na mag install ng isang minero client at mang
CPUcoin is a decentralized InfrastructureasaService solution that drastically reduces cloud infrastructure costs by creating a new sharing economy for unused CPU/GPU power. Their technology enables anyone to install a miner client and collect funds for their unused computing time, essentially transforming the project into a sort of Airbnb for CPU/GPU computing resources as well as providing a platform for automatically deploying and scaling Decen
47 CRU
Crust Network (cru)
Ano ang Crust NetworkCrust Network ay nagbibigay ng isang desentralisadong network ng imbakan at mga solusyon sa ulap para sa parehong, ang Web 3.0 pati na rin ang Web 2.0 ecosystem at ay bumuo sa Polkadot's Substrate framework.. Nagbibigay ito ng isang natatanging incentive layer para sa IPFS protocol at gumagamit ng teknolohiya ng blockchain upan
What is Crust NetworkCrust Network provides a decentralized storage network and cloud solutions for both, the Web 3.0 as well as Web 2.0 ecosystem and is build on Polkadot’s Substrate framework. It provides an unique incentive layer for the IPFS protocol and utilizes blockchain technology to enhancesecurity, privacy, performance and ownership of data.How does the roadmap look likeThe mainnet launched on the 1st of September 2021 and currently hol
48 CSM
Crust Shadow (csm)
Ipinapatupad ng CRUST ang protocol ng insentibo layer para sa desentralisadong imbakan, at pangitain sa pagbuo ng isang desentralisadong ecosystem ng ulap...
CRUST implements the incentive layer protocol for decentralized storage, and vision to building a decentralized cloud ecosystem.
49 CAGA
Crypto Asset Governance Alliance (caga)
Sa kuwento,isang batang lalaki na nagngangalang Jack ang nagpalit ng ilan sa kanyang mga paboritong pag aari para sa magic beans.. Itinanim niya ang mga beans at ang mga ito ay lumago sa isang higanteng beanstalk na umabot hanggang sa kalangitan.. Pagkatapos ay umakyat si Jack sa beanstalk at natagpuan ang isang kastilyo sa mga ulap kung saan nakil
In the story,a boy named Jack traded some of his favorite possessions for magic beans. He planted the beans and they grew into a giant beanstalk that reached up to the sky. Jack then climbed the beanstalk and found a castle in the clouds where he met an evil giant. Jack is a brave boy who traded his favorite things for some magical beans. The beans grew into a huge beanstalk that went all the way up to the sky. Jack climbed it and found a castle
50 CLOUD
CRYPTO CLOUDS (cloud)
Ang CLOUD ay ang mukha ng crypto cloud.. Inilunsad ng proyekto ang pangitain nito noong Nobyembre 2021, ginagawa itong isa sa mga unang memetoken sa ICP.. Mataas na likido sa dalawang magkaibang dapps at ang arbitrage pool na may iba't ibang mga core asset sa ICPSwap gumawa sa amin stand out ICP, ckBTC, ETH, SNS, SNEED.. Maraming memes at isang pat
CLOUD is the face of the crypto cloud. The project launched its vision in November 2021,making it one of the first memetokens on ICP. High liquidity on two different dapps and the arbitrage pools with different core assets on ICPSwap make us stand out ICP,ckBTC,ckETH,SNS,SNEED. Many memes and an evergrowing community based on natural growth is our goal. CLOUD was added to the OpenChat wallet as the first major utility. We have good relations with
51 CTK
Cryptyk (ctk)
Ang Cryptyk ay nagtatayo ng crypto powered cloud storage na nag aalok ng mga gumagamit ng unang FAST, ultrasecure, pribado, desentralisadong platform ng imbakan ng file.. Ang mga umiiral na teknolohiya sa imbakan ng file ng blockchain tulad ng Filecoin at Storj ay napaka secure .... pero napakabagal din sa access latencies ng 10 seconds or more.. H
Cryptyk is building crypto powered cloud storage that offers users the first FAST, ultrasecure, private, decentralized file storage platform. Existing blockchain file storage technologies such as Filecoin and Storj are very secure ... but also very slow with access latencies of 10 seconds or more. This is not suitable for the vast majority of todays cloud storage applications that demand realtime performance ie: access latency < 200 microseconds.
52 CUDOS
Cudos (cudos)
Ano ang CUDOS CUDOS kapangyarihan ng isang desentralisado compute network na ay interoperate sa maramihang blockchain ecosystem upang magbigay ng mga sumusunod na benepisyo:1.. Pinagkakatiwalaang layer 1 validator network na binuo sa Tendermint protocol Wasm compatibility, para sa mga smart contract na i-deploy sa CUDOS gamit ang mga nextgeneration
What is CUDOS CUDOS powers a decentralised compute network that will interoperate with multiple blockchain ecosystems to provide the following benefits:1. Trusted layer 1 validator network built on the Tendermint protocol Wasm compatibility, for smart contracts to be deployed on CUDOS using nextgeneration languages so long as they compile to WebAssembly. I.e. Golang, Rust, Java etc.2. Crosschain or Horizontal interoperability thanks to the netwo
53 CESS
Cumulus Encrypted Storage System (cess)
Cumulus Encrypted Storage System CESS ay isang desentralisadong network ng imbakan ng ulap at network ng paghahatid ng nilalaman CDN na optimize para sa pagproseso ng highfrequency dynamic na data habang pinangangalagaan ang pagmamay ari ng data ng mga gumagamit, privacy, at proteksyon ng asset.. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at disenyo
Cumulus Encrypted Storage System CESS is a decentralized cloud storage network and content delivery network CDN optimized for processing highfrequency dynamic data while safeguarding users data ownership,privacy,and asset protection. With its innovative technologies and architecture design,CESS offers a fullstack decentralized storage solution for largescale enterprises and commercialgrade applications. Our mission is to provide a completely trus
54 DBUY
D.BuyBot (dbuy)
D.BuyBot ay isang popular na Telegram chat bot na nilikha ng Delubyo.Cash walang kaakibat na ginagamit sa web3 space.. Iniulat nito ang anumang pagbili ng token sa real time at nagbibigay ng kasalukuyang mga istatistika para sa anumang ibinigay na kontrata ng token na sinusubaybayan nito at lumilikha ng kaguluhan ng komunidad.10,000,000 supply.. 10
D.BuyBot is a popular Telegram chat bot created by Deluge.Cash no affiliation that is used in the web3 space. It reports any token purchase in real time and provides the current statistics for any given token contract it’s tracking and creates community excitement.10,000,000 supply. 100% provided to LP at launch then burned,then LP added again by the community.___As blockchain tech has progressed,hordes of eager entrepreneurs have flocked to laun
55 DCLOUD
DecentraCloud (dcloud)
Panimula:Ang DecentraCloud ay isang proyektong pangunguna sa unahan ng desentralisadong rebolusyon sa imbakan.. Sa pamamagitan ng isang pokus sa seguridad, accessibility, at pagpapalakas ng gumagamit, ang DecentraCloud ay naglalayong muling tukuyin ang paraan ng pag iimbak, pag access, at pamamahala ng data sa digital na edad. Vision:Ang aming pang
Introduction:DecentraCloud is a pioneering project at the forefront of the decentralized storage revolution. With a focus on security,accessibility,and user empowerment,DecentraCloud aims to redefine the way we store,access,and manage data in the digital age.Vision:Our vision is to create a decentralized storage ecosystem that empowers individuals and organizations to take control of their data. By leveraging blockchain technology and innovative
56 DCI
Decentralized Cloud Infra (dci)
Blockchainpowered cloud marketplace.. Mga server ng upa / bahagi, imbakan, network & GPU mapagkukunan.. Deflationary token rewards mga gumagamit...
Blockchainpowered cloud marketplace. Rent/share servers,storage,network & GPU resources. Deflationary token rewards users.
57 CLOUD
DeCloud (cloud)
Ang DeCloud ay binuo upang baguhin ang remote access sa pamamagitan ng pagsasama sama ng mga rebolusyonaryong aspeto ng teknolohiya ng blockchain na may potency ng sopistikadong Remote Desktop Protocols RDP. Ang DeCloud ay isang avantgarde solution sa unahan ng remote connectivity na pinagsasama ang mga rebolusyonaryong aspeto ng teknolohiya ng blo
DeCloud is built to revolutionize remote access by combining the revolutionary aspects of blockchain technology with the potency of sophisticated Remote Desktop Protocols RDP.DeCloud is an avantgarde solution at the forefront of remote connectivity that combines the revolutionary aspects of blockchain technology with the conventional remote desktop capabilities in a seamless manner. DeCloud is a major advancement in the field of remote access.Clo
58 DE
Denet File Token (de)
Ang DeNet ay isang multichain ecosystem na may mga produkto batay sa DeNet Storage Protocol,na nagbibigay ng isang Web3 alternatibo sa tradisyonal na imbakan ng ulap sa konsepto ng Pagbabahagi ng Ekonomiya.. Ang mga smart contract nito, kabilang ang ProofofStorage, ay tumatakbo sa EVMsupported network at pamahalaan ang file system, pag bersyon, at
1. DeNet is a multichain ecosystem with products based on the DeNet Storage Protocol,providing a Web3 alternative to traditional cloud storage in the Sharing Economy concept. Its smart contracts,including ProofofStorage,run on EVMsupported networks and manage the file system,versioning,and nodeproof processing.2. DeNet is a decentralized storage protocol with an EVMcompatible and userfriendly UX/UI. It operates on Open Economy 3.0,promoting direc
59 DSYNC
Destra Network (dsync)
Destra Network Isang Beacon ng tunay na desentralisasyonDSync transforms ang maginoo web3 scene sa pamamagitan ng walang putol na paghahalo ng desentralisadong solusyon sa ulap at GPU network sa isang magkakatuwang na kapaki pakinabang na kaayusan.. Ang harmonious interplay na ito ay nag optimize ng AI computation sa pinakamataas na kahusayan nito.
Destra Network A Beacon of true decentralizationDSync transforms the conventional web3 scene by seamlessly blending the decentralized cloud solution and GPU network in a mutually beneficial arrangement. This harmonious interplay optimizes AI computation to its peak efficiency. Unified as a single entity,all these elements converge to power the Destra Network.DSync revolutionizes data storage and retrieval,transitioning from conventional locationb
60 DETENSOR
DeTensor (detensor)
Ang DeTensor ay isang marketplace na nag aalok ng mga serbisyo para sa pag deploy ng mga node, mga serbisyo sa ulap, at pag upa / pagpapahiram ng mga GPU.. Ang platform ay nagta target sa iba't ibang mga gumagamit, kabilang ang mga web developer, AI developer, at salespeople, na nagbibigay ng isang hanay ng mga produkto upang matugunan ang kanilang
DeTensor is a marketplace that offers services for deploying nodes,cloud services,and renting/lending GPUs. The platform targets various users,including web developers,AI developers,and salespeople,providing a range of products to cater to their needs. It aims to offer the best cloud solutions,affordable prices,and opportunities for generating income through promoting and selling products. DeTensor's roadmap outlines phases for launching services
61 DEXNET
DexNet (dexnet)
Ang DexNet ay isang desentralisadong peer network na may sariling mga independiyenteng node channel ng komunikasyon.. Hindi tulad ng klasikong arkitektura, ang DexNet ay nagbibigay ng access sa mga desentralisadong serbisyo tulad ng ulap o mobile na komunikasyon nang walang nakalaang mga server...
DexNet is a decentralized peertopeer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture,DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers.
62 ECG
ECS Gold (ecg)
Ang EcoSmart ay humahantong sa lahat sa isang matalinong panahon ng desentralisasyon. Upang ang ECS ay nagiging mas natupok, ang EcoSmart ay nagnanais na lumikha ng serbisyo sa pag unlad ng ulap.pagbuo at pag deploy ng application sa pamamagitan ng blockchainsmart contract developmentpagbubukas ng bagong crypto gaming marketpag set up ng isang pina
EcoSmart is leading all into a smart era of decentralization.In order to ECS becomes more consumed, EcoSmart intends to create cloud development service.building and deploying application through blockchainsmart contract developmentopening of new crypto gaming marketsetting up a financial ecosystem [DeFi]FEATURESSmart ContractsSmart contracts can guarantee maximum financial security, and no one can have unauthorized access to inventories.Smart Pr
63 EDGE
Edge (edge)
Peertopeer serverless infrastructure, pinapatakbo ng blockchain teknolohiya at binuo gamit ang ekstrang kapasidad sa lahat ng paligid sa amin.. Ang kinabukasan ng ulap ay Edge...
Peertopeer serverless infrastructure, powered by blockchain technology and built using the spare capacity all around us. The future of the cloud is Edge.
64 EML
EML Protocol (eml)
Ano ang proyekto tungkol saAng EML Protocol ay isang endtoend payment platform na nagsasama ng permissioned pribadong blockchain form ng Hyperledger Fabric,na nagbibigay daan lamang sa mga naaprubahan na mga gumagamit na lumahok. Ano ang ginagawang kakaiba ng iyong proyektoAng EML Protocol ay dinisenyo batay sa sumusunod na mga alituntunin:• Ipagka
What is the project aboutThe EML Protocol is an endtoend payment platform that integrates the permissioned private blockchain form of Hyperledger Fabric,which allows only approved users to participate.What makes your project uniqueThe EML Protocol is designed based on the following principles:• Grant users and merchants the right to choose the currency used for payment and settlement.• Provide APIs and SDKs for online payment integration within t
65 ETNY
Ethernity CLOUD (etny)
Ang aming misyon ay upang lumikha ng isang desentralisado, pribado at hindi nagpapakilalang solusyon sa computing ng ulap na pinoprotektahan ang lahat ng aspeto ng data ng gumagamit.. Ang pangitain ng Ethernity CLOUDs tungkol sa hinaharap ng ulap ay may tatlong mahahalagang tampok: naka encrypt, hindi nagpapakilala, patuloy na magagamit.. Leveragin
Our mission is to create a decentralized,private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUDs vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted,anonymous,continuous available. Leveraging blockchain technology,Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity


Ang pinakanakalakal na barya


(I-update bawat 1 oras)
sa mula sa ay ($US) turnover ($)
1 ETH title=ETH 3,707.64 4,381,965,119.05
2 BTC title=BTC 67,414.19 3,057,117,242.13
3 ARS title=ARS 1,242.40 2,491,136,933.20
4 PEPE title=PEPE <0.01 1,220,415,183.97
5 SOL title=SOL 165.82 1,140,821,379.42
6 DOGE title=DOGE 0.16 501,274,694.77
7 PEOPLE title=PEOPLE 0.08 352,059,524.49
8 XRP title=XRP 0.53 329,710,020.01
9 ETHFI title=ETHFI 4.81 329,398,204.08
10 ENA title=ENA 0.87 250,966,823.30
11 BONK title=BONK <0.01 248,756,617.84
12 WIF title=WIF 2.78 232,223,160.51
13 OP title=OP 2.53 197,258,079.18
14 ETC title=ETC 31.55 186,368,155.99
15 BOME title=BOME 0.01 177,437,264.82
16 LINK title=LINK 17.48 147,964,357.17
17 FLOKI title=FLOKI <0.01 141,410,330.64
18 NEAR title=NEAR 7.62 137,034,233.53
19 AVAX title=AVAX 37.68 121,624,593.09
20 ENS title=ENS 23.00 120,910,710.31
21 WLD title=WLD 4.60 115,603,875.18
22 LDO title=LDO 2.27 111,597,219.07
23 RNDR title=RNDR 10.11 108,704,969.08
24 MATIC title=MATIC 0.72 105,412,028.01
25 RUNE title=RUNE 6.23 95,559,390.99
26 LTC title=LTC 85.56 93,000,784.50
27 PENDLE title=PENDLE 6.13 88,155,855.48
28 ADA title=ADA 0.46 78,768,657.92

Mga barya na may mabilis na pagtaas ng mga presyo


(I-update bawat 1 minuto)
sa mula sa ay ($US) higit pa (%)
1 ConstitutionDAO title=PEOPLE 0.08 +21.88
2 TrueFi title=TRU 0.15 +16.71
3 Origin Protocol title=OGN 0.16 +15.59
4 RAD title=RAD 1.87 +11.85
5 Tensor title=TNSR 0.96 +9.54
6 Cream title=CREAM 77.24 +9.30
7 Ether.fi title=ETHFI 4.81 +7.41
8 Zcash title=ZEC 26.70 +6.67
9 Maverick Protocol title=MAV 0.43 +5.89
10 Reserve Rights title=RSR <0.01 +5.72
11 Kyber Network Crystal title=KNC 0.65 +5.59
12 Dusk title=DUSK 0.36 +4.93
13 Chainlink title=LINK 17.48 +4.84
14 Polymesh title=POLYX 0.44 +4.57
15 Cartesi title=CTSI 0.22 +4.56
16 Lido DAO title=LDO 2.27 +4.55
17 BasedSwap title=BSW 0.09 +4.01
18 BinaryX title=BNX 1.40 +3.90
19 Ethena title=ENA 0.87 +3.81
20 Gnosis title=GNO 362.40 +3.19
21 Frax Share title=FXS 4.67 +2.93
22 Curve DAO title=CRV 0.48 +2.88
23 ApeCoin title=APE 1.32 +2.82
24 Aave title=AAVE 98.95 +2.66
25 Galxe title=GAL 3.53 +2.17
26 High title=HIGH 4.30 +2.12
27 Saga title=SAGA 2.30 +1.90
28 Band Protocol title=BAND 1.66 +1.78
29 Tranchess title=CHESS 0.18 +1.73
30 Rocket Pool title=RPL 22.04 +1.66

Ang presyo ng mga barya ay mabilis na bumabagsak.


(I-update bawat 1 minuto)
sa mula sa ay ($US) bawasan (%)
1 Bonk title=BONK <0.01 -11.37
2 Bluzelle title=BLZ 0.26 -10.46
3 ORDI title=ORDI 37.13 -9.77
4 Bittensor title=TAO 432.60 -9.00
5 Metis title=METIS 72.47 -8.89
6 Axelar title=AXL 0.87 -8.40
7 Sei title=SEI 0.51 -8.24
8 Illuvium title=ILV 92.16 -8.22
9 BOOK OF MEME title=BOME 0.01 -8.00
10 League of Kingdoms title=LOKA 0.26 -7.67
11 Optimism title=OP 2.53 -7.39
12 Mandala Exchange title=MDX 0.06 -7.09
13 Injective title=INJ 24.95 -7.08
14 Immutable title=IMX 2.36 -6.99
15 Pyth Network title=PYTH 0.42 -6.91
16 MANTRA title=OM 0.65 -6.83
17 dogwifhat title=WIF 2.78 -6.73
18 Dock title=DOCK 0.03 -6.69
19 Conflux title=CFX 0.22 -6.67
20 SingularityNET title=AGIX 0.96 -6.59
21 Kava Lend title=HARD 0.18 -6.58
22 Arkham title=ARKM 2.29 -6.57
23 Ocean Protocol title=OCEAN 0.96 -6.43
24 Unifi Protocol DAO title=UNFI 5.27 -6.42
25 Arweave title=AR 40.68 -6.32
26 Celestia title=TIA 8.98 -6.26
27 Decred title=DCR 19.92 -6.22
28 Memecoin title=MEME 0.03 -6.20
29 IQ title=IQ <0.01 -6.19
30 Filecoin title=FIL 5.74 -6.16

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
sa balita petsa
1 Spot Ether ETFs receive official approval from the SEC 2024-05-24
2 Traders say Bitcoin price correction a fake out before the next leg up 2024-05-24
3 Fantom unveils Sonic Foundation for new Sonic Chain 2024-05-24
4 Resolution overturning SEC crypto rule is on Bidens desk Now what 2024-05-24
5 Hong Kong streaming firm to buy 100M of crypto Worldcoin sanctioned Asia Express 2024-05-24
6 VanEck drops new Ethereum ETF ad within an hour of SEC approval 2024-05-24
7 SECs ETF decision means ETH and a lot of other tokens are not securities 2024-05-24
8 Ethereum ETF approved so why arent we rich yet 2024-05-24
9 Ethereum ETFs launch next month certainly possible039 Analyst 2024-05-24
10 Man behind AI generated fake Biden robocalls is indicted 2024-05-24
11 Polymarket gets backlash over approved outcome on 13M Ethereum ETF bet 2024-05-24
12 Hong Kong central bank studies AIs epekto sa mga trabaho at kasanayan sa pagbabangko
(Hong Kong central bank studies AIs impact on banking jobs and skills)
2024-05-23
13 Court ruling dismantles ay magiging Bitcoin tagalikha Craig Wrights maling claims
(Court ruling dismantles would be Bitcoin creator Craig Wrights false claims)
2024-05-23
14 Maaari bang umunlad ang Ethereum ETFs nang walang staking sa gitna ng pagsisiyasat ng SEC
(Can Ethereum ETFs thrive without staking amid SEC scrutiny)
2024-05-23
15 VCs dump 125M sa bagong AI music platform Maaari ba tayong lahat maging beat makers
(VCs dump 125M into new AI music platform Can we all become beat makers)
2024-05-23
16 Hong Kong SFC isinasaalang alang ang pagpapahintulot ng Ether staking para sa mga issuer ng ETF
(Hong Kong SFC considers allowing Ether staking for ETF issuers)
2024-05-23
17 US lawmakers himukin ang SECs Gensler upang aprubahan spot Ethereum ETF
(US lawmakers urge SECs Gensler to approve spot Ethereum ETF)
2024-05-23
18 Zenecas portfolio peaked sa 20M at siya ay may 2021 vibes muli NFT Collector
(Zenecas portfolio peaked at 20M and he has 2021 vibes again NFT Collector)
2024-05-23
19 Montenegrin Justice Minister tinalakay Do Kwons kaso sa SEC
(Montenegrin Justice Minister discussed Do Kwons case with SEC)
2024-05-23
20 US lawmakers demand SEC FINRA talaan sa pangangalaga ng Prometheum ETH
(US lawmakers demand SEC FINRA records on Prometheum ETH custody)
2024-05-23
21 Ethereum rally stalls sa 38K Ay SEC ETH ETF desisyon na presyo sa
(Ethereum rally stalls at 38K Is SEC ETH ETF decision already priced in)
2024-05-23
22 Ethereum ETF apruba nagiging 039giant pampulitika isyu039 Joseph Lubin
(Ethereum ETF approvals becoming 039giant political issue039 Joseph Lubin)
2024-05-23
23 BlackRock Grayscale at Bitwise amend ETF filings bago ang desisyon ng SEC
(BlackRock Grayscale and Bitwise amend ETF filings before SEC decision)
2024-05-23
24 Inaprubahan ng US House ang FIT21 crypto bill na may suporta sa bipartisan
(US House approves FIT21 crypto bill with bipartisan support)
2024-05-23
25 3 dahilan kung bakit Ethereum presyo mukhang handa na upang rally mas mataas
(3 reasons why Ethereum price looks ready to rally higher)
2024-05-23
26 Asias MicroStrategy Metaplanet smashes lahat ng iba pang mga Hapon stock
(Asias MicroStrategy Metaplanet smashes all other Japanese stocks)
2024-05-23
27 FIT21 crypto bill pumasa sa US House Heres kung ano ang maaaring mangyari sa susunod
(FIT21 crypto bill passes US House Heres what could happen next)
2024-05-23
28 Bitcoin bumalik sa 73K ay maaaring maging isang simula upang makatakas sa velocity phase
(Bitcoin return to 73K could be a start to escape velocity phase)
2024-05-23
29 Nvidia doubles down sa AI hinaharap bilang stock market cap tops 25T
(Nvidia doubles down on AI future as stock market cap tops 25T)
2024-05-23
30 CNBC Fast Money trader sabi ni Solana ETFs marahil susunod na sparking debate
(CNBC Fast Money trader says Solana ETFs probably next sparking debate)
2024-05-23
31 Malapit na plano AI agent upang matulungan ang mga gumagamit code desentralisado apps
(Near plans AI agent to help users code decentralized apps)
2024-05-22
32 Ang debate sa seguridad ng ether ay patuloy habang ang deadline ng desisyon ng SEC ETF ay nag looms
(Ether security debate continues as SEC ETF decision deadline looms)
2024-05-22
33 Ang Stripchain ay nagtataas ng 10M upang gawing simple ang karanasan ng gumagamit ng blockchain
(Stripchain raises 10M to simplify blockchain user experience)
2024-05-22
34 White House at SEC chair, tutol sa FIT21 bill bago ang botohan sa Kamara
(White House and SEC chair oppose FIT21 bill ahead of House vote)
2024-05-22
35 SEC multa NYSE parent company 10M para sa hindi pag uulat ng cyberattack
(SEC fines NYSE parent company 10M for failing to report cyberattack)
2024-05-22
36 Ang Godzilla vs Kong SEC ay nahaharap sa mabangis na labanan laban sa cryptos legal firepower
(Godzilla vs Kong SEC faces fierce battle against cryptos legal firepower)
2024-05-22
37 Rally o dud Ano ang aasahan kung naaprubahan ang mga spot Ether ETFs
(Rally or dud What to expect if spot Ether ETFs are approved)
2024-05-22
38 Binabalaan ng WEF ang mga CBDC ay maaaring mahina sa pag atake ng quantum computer
(WEF warns CBDCs could be vulnerable to quantum computer attack)
2024-05-22
39 Ililipat ng mga awtoridad ng US ang SBF sa Ulat ng bilangguan ng California
(US authorities will transfer SBF to California prison Report)
2024-05-22
40 Tumugon ang Uniswap sa SEC Wells notice Handa kaming lumaban para sa DeFi
(Uniswap responds to SEC Wells notice We are ready to fight for DeFi)
2024-05-22
41 Arta TechFin Chainlink palawakin ang pakikipagtulungan upang tokenize real world asset
(Arta TechFin Chainlink expand partnership to tokenize real world assets)
2024-05-22
42 Sinabi ni Donald Trump na ang kanyang kampanya ay tatanggap ng crypto
(Donald Trump says his campaign will accept crypto)
2024-05-22
43 Ang nangyayari nito 5 Ethereum ETF bidders amend SEC filings
(Its happening 5 Ethereum ETF bidders amend SEC filings)
2024-05-22
44 Gala Games exploiter nagbalik ng 22M mula sa GALA token attack
(Gala Games exploiter returns 22M from GALA token attack)
2024-05-22
45 Hack ng isang solong multisig wallet ay maaaring maubos 12 Ethereum L2s ng 121M
(Hack of a single multisig wallet could drain 12 Ethereum L2s of 121M)
2024-05-22
46 Bitcoins kamakailang presyo ilipat ay ang real deal market pump sa 90K
(Bitcoins recent price move is the real deal market pump to 90K)
2024-05-22
47 Degen token surges 17 sa Farcasters 150M Series A taasan
(Degen token surges 17 on Farcasters 150M Series A raise)
2024-05-22
48 Nancy Pelosi mulls na sumusuporta sa mga Republicans FIT21 crypto bill Report
(Nancy Pelosi mulls supporting Republicans FIT21 crypto bill Report)
2024-05-22
49 Insider kalakalan claims sa paglipas ng MAGA token magbenta off debunked bilang MEV bot aktibidad
(Insider trading claims over MAGA token sell off debunked as MEV bot activity)
2024-05-21
50 Standard Chartered inaasahan SEC sa greenlight spot Ether ETF sa linggong ito
(Standard Chartered expects SEC to greenlight spot Ether ETF this week)
2024-05-21

balita sa US na may malaking epekto sa merkado

sa balita araw petsa oras
1 Ulat sa Buwanang Matibay na Mga Pag-order ng Kalakal (Core Durable Goods Orders m/m) Biyernes (Fri) 24-05-2024 20:30
2 Buwanang mga order para sa matibay na mga kalakal (Durable Goods Orders m/m) Biyernes (Fri) 24-05-2024 20:30
3 Pahayag ng Miyembro ng FED (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) Biyernes (Fri) 24-05-2024 21:35
4 Pagpapabuti ng mga numero ng Consumer Confidence Index (Revised UoM Consumer Sentiment) Biyernes (Fri) 24-05-2024 22:00
5 Inaasahang Inflation Report mula sa Unibersidad ng Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) Biyernes (Fri) 24-05-2024 22:00

Kamakailang Tinitingnang Barya

Fabric (fab) Truebit Protocol (tru) ApeXit Finance (apex) H3RO3S (h3ro3s) TrustBit Finance (trs) Icarus Network (ica) Twelve Zodiac (twelve) UnidogeFinance Token (unido) Tyche Protocol (tyche) Dymension (dym)

random na mga barya mula sa database

England Coin (eng)FAYA (faya)pSTAKE Staked BNB (stkbnb)CryptoZoon (zoon)Bitcoin Fast (bcf)

Hashtags Mga barya na nauugnay sa mga uso sa mundo

#Metaverse #virtual world #smart contract #sport #cloud #pegged #digital money #digital currency #financial services #blockchain infrastructure
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000