ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


ZachXBT เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลเพื่อคืนเงินใน 63M Munchables exploit -  ZachXBT onboarded as custodian for return of funds in 63M Munchables exploit

ZachXBT เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลเพื่อคืนเงินใน 63M Munchables exploit
(ZachXBT onboarded as custodian for return of funds in 63M Munchables exploit)


Published: 2024-04-02


1. การใช้ประโยชน์จาก DeFi ที่เกี่ยวข้องกับ Zachxbt: บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จาก DeFi ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Zachxbt ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียเงินทุน. เหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ําถึงช่องโหว่ในโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอํานาจและความจําเป็นในการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้. การหาประโยชน์ดังกล่าวทําให้เกิดความกังวลภายในชุมชน DeFi และจุดประกายการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต.

2. การเริ่มต้นใช้งานของผู้รับฝากทรัพย์สิน: เพื่อตอบสนองต่อการเอารัดเอาเปรียบบทความนี้กล่าวถึงการเริ่มต้นใช้งานของผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่ออํานวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ. การเคลื่อนไหวนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการมีกลไกเพื่อจัดการกับการละเมิดความปลอดภัยและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้. การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในสถานการณ์นี้เน้นย้ําถึงการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นถึงความจําเป็นในการกํากับดูแลและการป้องกันจากภายนอกในพื้นที่ DeFi.

3. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ DeFi: บทความนี้เจาะลึกถึงผลกระทบที่กว้างขึ้นของการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ DeFi. โดยเน้นย้ําถึงความท้าทายที่แพลตฟอร์มกระจายอํานาจต้องเผชิญในการรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของโปรโตคอล. เหตุการณ์ดังกล่าวทําหน้าที่เป็นเรื่องราวเตือนใจสําหรับทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้ในพื้นที่ DeFi โดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การจัดการความเสี่ยง และมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อป้องกันการหาประโยชน์และช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น. .


1. DeFi exploit involving Zachxbt: The article focuses on a recent DeFi exploit involving Zachxbt,leading to the loss of funds. The incident highlights the vulnerabilities in decentralized finance protocols and the need for improved security measures to protect users' assets. The exploit has raised concerns within the DeFi community and sparked discussions on ways to prevent similar incidents in the future.

2. Onboarding of a custodian: In response to the exploit,the article discusses the onboarding of a custodian to facilitate the return of funds to affected users. This move highlights the importance of having mechanisms in place to address security breaches and mitigate the impact on users. The involvement of a custodian in this situation underscores the growing recognition of the need for external oversight and protection in the DeFi space.

3. Implications for the DeFi ecosystem: The article delves into the broader implications of the exploit for the DeFi ecosystem. It emphasizes the challenges faced by decentralized platforms in ensuring the security and integrity of their protocols. The incident serves as a cautionary tale for both developers and users in the DeFi space,underscoring the importance of due diligence,risk management,and proactive security measures to safeguard against potential exploits and vulnerabilities.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC title=BTC 64,733.10 1,654,396,625.13
2 ARS title=ARS 1,043.00 1,598,657,615.90
3 ETH title=ETH 3,155.23 823,587,178.45
4 SOL title=SOL 150.67 737,414,531.16
5 DOGE title=DOGE 0.16 303,586,157.52
6 ENA title=ENA 1.09 284,064,089.97
7 PEPE title=PEPE <0.01 238,560,243.32
8 WIF title=WIF 2.98 205,122,134.17
9 XRP title=XRP 0.53 178,250,796.62
10 BOME title=BOME 0.01 135,984,205.16
11 ORDI title=ORDI 51.45 105,870,178.52
12 SAGA title=SAGA 4.56 105,320,424.88
13 RUNE title=RUNE 5.64 95,773,051.52
14 ADA title=ADA 0.50 89,955,967.77
15 1000SATS title=1000SATS <0.01 88,768,641.08
16 NEAR title=NEAR 6.17 85,341,652.56
17 WLD title=WLD 5.55 80,497,652.76
18 FLOKI title=FLOKI <0.01 74,664,170.21
19 AVAX title=AVAX 38.17 73,031,919.82
20 JTO title=JTO 3.72 63,450,167.68
21 ICP title=ICP 15.33 58,259,088.56
22 TIA title=TIA 11.79 56,277,257.48
23 BONK title=BONK <0.01 51,657,033.38
24 ETHFI title=ETHFI 4.11 50,088,568.15
25 SUI title=SUI 1.42 49,886,576.11
26 BCH title=BCH 517.00 49,666,006.07
27 OMNI title=OMNI 28.40 48,310,099.38

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 1000SATS (Ordinals) title=1000SATS <0.01 +38.72
2 Bonk title=BONK <0.01 +31.05
3 Tensor title=TNSR 1.10 +20.90
4 REI Network title=REI 0.08 +20.68
5 FLOKI title=FLOKI <0.01 +18.45
6 Arkham title=ARKM 2.05 +16.83
7 TerraClassicUSD title=USTC 0.02 +16.70
8 Akropolis title=AKRO <0.01 +16.14
9 Ocean Protocol title=OCEAN 1.03 +16.07
10 PlayDapp title=PDA 0.09 +15.93
11 Reserve Rights title=RSR <0.01 +15.45
12 Vanar Chain title=VANRY 0.18 +14.21
13 Arweave title=AR 31.75 +14.13
14 Automata title=ATA 0.18 +13.36
15 Keep3rV1 title=KP3R 89.74 +12.99
16 SingularityNET title=AGIX 1.00 +12.84
17 ORDI title=ORDI 51.45 +12.80
18 TrueFi title=TRU 0.13 +12.77
19 Ether.fi title=ETHFI 4.11 +12.70
20 BEAMX title=BEAMX 0.03 +12.51
21 Linear title=LINA <0.01 +12.40
22 Prom title=PROM 11.06 +12.20
23 Pepe title=PEPE <0.01 +11.58
24 Maverick Protocol title=MAV 0.42 +11.51
25 NFPrompt title=NFP 0.47 +11.29
26 Contentos title=COS 0.01 +11.14
27 Worldcoin title=WLD 5.55 +11.12
28 Aevo title=AEVO 1.70 +11.11
29 Omni Network title=OMNI 28.40 +10.94
30 Cortex title=CTXC 0.34 +10.92

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
66
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 BLUR title=BLUR 15.50 15.75
(0.43)
0.25 1.62
2 GMX title=GMX 1,128.41 1,110.57
(30.17)
17.84 1.61
3 ILV title=ILV 3,740.10 3,697.60
(100.45)
42.50 1.15
4 ENJ title=ENJ 12.90 13.05
(0.35)
0.15 1.13
5 FXS title=FXS 192.30 194.40
(5.28)
2.10 1.09
6 FLOW title=FLOW 34.24 34.56
(0.94)
0.32 0.95
7 YFI title=YFI 262,161.94 264,556.12
(7,187.00)
2,394.18 0.91
8 C98 title=C98 11.39 11.29
(0.31)
0.10 0.89
9 FLUX title=FLUX 35.44 35.75
(0.97)
0.31 0.86
10 MKR title=MKR 115,961.85 115,032.40
(3,125.00)
929.45 0.81
11 GALA title=GALA 1.84 1.83
(0.05)
0.01 0.78
12 CYBER title=CYBER 343.28 345.80
(9.39)
2.52 0.73
13 SNX title=SNX 114.46 115.25
(3.13)
0.79 0.69
14 CVC title=CVC 6.42 6.38
(0.17)
0.04 0.64
15 AEVO title=AEVO 62.96 62.58
(1.70)
0.38 0.61
16 ANKR title=ANKR 1.81 1.80
(0.05)
0.01 0.55
17 AVAX title=AVAX 1,412.28 1,405.05
(38.17)
7.23 0.51
18 WOO title=WOO 11.63 11.57
(0.31)
0.06 0.49
19 TRX title=TRX 4.10 4.08
(0.11)
0.02 0.49
20 LQTY title=LQTY 40.45 40.64
(1.10)
0.19 0.47
21 IMX title=IMX 81.07 80.71
(2.19)
0.36 0.45
22 1INCH title=1INCH 16.45 16.38
(0.44)
0.07 0.45
23 UMA title=UMA 106.50 106.97
(2.91)
0.47 0.44
24 AAVE title=AAVE 3,380.17 3,394.65
(92.22)
14.48 0.43
25 FTM title=FTM 27.70 27.59
(0.75)
0.11 0.40
26 ZRX title=ZRX 20.50 20.42
(0.55)
0.08 0.40
27 ADA title=ADA 18.64 18.57
(0.50)
0.07 0.39
28 GNO title=GNO 13,200.00 13,148.66
(357.20)
51.34 0.39
29 LINK title=LINK 553.15 551.05
(14.97)
2.10 0.38
30 API3 title=API3 94.99 94.64
(2.57)
0.35 0.37
31 DOGE title=DOGE 6.01 5.99
(0.16)
0.02 0.37
32 OSMO title=OSMO 35.88 35.75
(0.97)
0.13 0.35
33 XLM title=XLM 4.27 4.26
(0.12)
0.01 0.35
34 PERP title=PERP 41.95 41.82
(1.14)
0.13 0.32
35 INJ title=INJ 1,082.81 1,086.27
(29.51)
3.46 0.32
36 DYDX title=DYDX 88.77 88.49
(2.40)
0.28 0.31
37 ALPHA title=ALPHA 4.63 4.62
(0.13)
0.01 0.30
38 GAL title=GAL 150.16 149.71
(4.07)
0.45 0.30
39 OP title=OP 92.44 92.17
(2.50)
0.27 0.29
40 ETH title=ETH 116,481.11 116,145.18
(3,155.23)
335.93 0.29
41 SKL title=SKL 3.61 3.60
(0.10)
0.01 0.29
42 XTZ title=XTZ 39.83 39.72
(1.08)
0.11 0.28
43 BCH title=BCH 19,080.80 19,030.96
(517.00)
49.84 0.26
44 LDO title=LDO 77.72 77.52
(2.11)
0.20 0.25
45 SOL title=SOL 5,559.79 5,546.22
(150.67)
13.57 0.24
46 MATIC title=MATIC 27.18 27.11
(0.74)
0.07 0.24
47 XRP title=XRP 19.49 19.44
(0.53)
0.05 0.24
48 SUSHI title=SUSHI 39.00 38.91
(1.06)
0.09 0.24
49 UNI title=UNI 290.20 289.55
(7.87)
0.65 0.22
50 WLD title=WLD 204.64 204.19
(5.55)
0.45 0.22
51 GLMR title=GLMR 12.41 12.38
(0.34)
0.03 0.22
52 BAND title=BAND 59.14 59.26
(1.61)
0.12 0.21
53 BTC title=BTC 2,387,725.77 2,382,849.30
(64,733.10)
4,876.47 0.20
54 CTXC title=CTXC 12.43 12.45
(0.34)
0.02 0.18
55 GLM title=GLM 14.81 14.78
(0.40)
0.03 0.18
56 KSM title=KSM 1,235.00 1,232.78
(33.49)
2.22 0.18
57 ID title=ID 30.75 30.70
(0.83)
0.05 0.18
58 CELO title=CELO 32.00 31.94
(0.87)
0.06 0.18
59 NEAR title=NEAR 227.62 227.23
(6.17)
0.39 0.17
60 RNDR title=RNDR 324.37 323.82
(8.80)
0.55 0.17
61 BAL title=BAL 145.32 145.55
(3.95)
0.23 0.16
62 OCEAN title=OCEAN 38.08 38.02
(1.03)
0.06 0.15
63 AXS title=AXS 280.34 280.68
(7.63)
0.34 0.12
64 SAND title=SAND 17.79 17.77
(0.48)
0.02 0.10
65 MOVR title=MOVR 516.54 516.04
(14.02)
0.50 0.10
66 CRV title=CRV 17.03 17.04
(0.46)
0.01 0.08
67 COMP title=COMP 2,175.49 2,174.02
(59.06)
1.47 0.07
68 ENS title=ENS 565.05 564.67
(15.34)
0.38 0.07
69 LRC title=LRC 10.08 10.09
(0.27)
0.01 0.06
70 SFP title=SFP 30.92 30.94
(0.84)
0.02 0.05
71 KNC title=KNC 23.05 23.04
(0.63)
0.01 0.05
72 STG title=STG 19.81 19.80
(0.54)
0.01 0.03
73 AXL title=AXL 46.88 46.89
(1.27)
0.01 0.03
74 TIA title=TIA 433.89 433.99
(11.79)
0.10 0.02
75 APE title=APE 48.45 48.44
(1.32)
0.01 0.02
76 ATOM title=ATOM 319.53 319.55
(8.68)
0.02 0.01

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ราคา Bitcoin039s จะอยู่ที่ใดในการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งต่อไปในปี 2028
(Where will Bitcoin039s price be at the next halving in 2028)
2024-04-20
2 Bitcoin Halving hype ทําลายแนวการไหลออกของ ETF ที่ยาวนานหนึ่งสัปดาห์
(Bitcoin halving hype breaks week long ETFs outflow streak)
2024-04-20
3 ทนายความ Pro XRP ขอเป็น amicus curiae สําหรับลูกค้า Coinbase
(Pro XRP lawyer requests to be amicus curiae for Coinbase customers)
2024-04-20
4 ไนจีเรียเปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายภาษารุ่นแรกในแอฟริกา
(Nigeria launches first multilingual large language model in Africa)
2024-04-20
5 Bitcoin Halving 2024 5 วิธีที่แตกต่างในครั้งนี้
(Bitcoin halving 2024 5 ways its different this time)
2024-04-20
6 Bitcoin Halving เหตุใดจึงสําคัญสําหรับการขาดแคลน BTC
(Bitcoin halving Why its important for BTC scarcity)
2024-04-20
7 สหรัฐอเมริกาสร้างความร่วมมือด้าน AI กับไนจีเรียเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(USA to forge AI partnership with Nigeria for economic growth)
2024-04-20
8 Bitcoin Halving ในปี 2024 เป็นการตั้งค่าขาขึ้นมากที่สุดสําหรับราคา BTC
(The 2024 Bitcoin halving is the most bullish setup for BTC price)
2024-04-20
9 การทดลองหลีกเลี่ยงภาษีของ Binance ย้ายไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคมในไนจีเรีย
(Binance tax evasion trial moved to May 17 in Nigeria)
2024-04-20
10 การยอมรับของสถาบันใน blockchain และ crypto ที่จุดสูงสุด นักยุทธศาสตร์ BlockDaemon กล่าว
(Institutional adoption in blockchain and crypto at its highest point says BlockDaemon strategist)
2024-04-20
11 ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainlink คาดว่าเหรียญจะมี ETF มากขึ้น โทเค็น 2049
(Chainlink co founder expects more coins to have ETFs Token2049)
2024-04-20
12 นี่คือวิธีที่เกม crypto Notcoin เริ่มต้นใช้งานผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคนผู้ก่อตั้ง
(Heres how crypto game Notcoin onboarded over 30M users founder)
2024-04-20
13 IRS เผยแพร่ร่างแบบฟอร์มการรายงานสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2025 สําหรับผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกา
(IRS releases draft of 2025 digital asset reporting form for US taxpayers)
2024-04-20
14 ผู้ใช้ Crypto เสนอให้ถอนฟ้อง Sam Bankman Fried เพื่อไล่ตามผู้มีอิทธิพลของ FTX
(Crypto users propose dropping lawsuit against Sam Bankman Fried to pursue FTX influencers)
2024-04-20
15 ที่นี่ที่คุณสามารถจับ Bitcoin Halving สดได้
(Heres where you can catch the Bitcoin halving live)
2024-04-20
16 Bitcoin Halving 2024 เสร็จสิ้นและปัดฝุ่น
(Bitcoin halving 2024 Done and dusted)
2024-04-20
17 ผู้ใช้ Bitcoin ใช้จ่ายเป็นประวัติการณ์ 24M ในค่าธรรมเนียมในการบล็อก Halving
(Bitcoin users spend record 24M in fees on halving block)
2024-04-20
18 หุ้นเหมืองแร่ Bitcoin พุ่งขึ้นทั่วกระดานก่อนเหตุการณ์ Halving
(Bitcoin mining stocks saw spikes across the board ahead of halving event)
2024-04-20
19 memecoins ดีสําหรับอะไร การส่งสัญญาณทางสังคม ผู้ก่อตั้ง Avalanche กล่าว
(What are memecoins good for Social signaling says Avalanche founder)
2024-04-19
20 วาฬ Bitcoin ใหม่ ETF เพิ่มขึ้นเพียง 16 ในกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง BTC ต่ําสุดใน
(New Bitcoin whales ETFs are up only 16 in unrealized profit Is the BTC bottom in)
2024-04-19
21 นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Google เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ฟิชชิง
(Scammers exploit Google platform to promote phishing site)
2024-04-19
22 USDT ตั้งเป้าที่จะมอบเส้นชีวิตให้กับประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อ Tether CEO
(USDT aims to offer a lifeline to inflation stricken nations Tether CEO)
2024-04-19
23 ชุมชน Crypto ชัยชนะ Token ผู้เข้าร่วม 2049 คนฝ่าพายุดูไบ
(Crypto community triumphs Token2049 attendees brave Dubai storms)
2024-04-19
24 แพลตฟอร์ม DeFi Hedgey Finance โดนโจมตี 44 ล้าน
(DeFi platform Hedgey Finance hit by 44 million exploit)
2024-04-19
25 Bitcoin Halving ให้ความสําคัญกับการริเริ่มการศึกษาคริปโต
(Bitcoin halving puts focus on crypto education initiatives)
2024-04-19
26 Telegram ยึดมั่นในแผนบล็อกเชน TON เพื่อรองรับอิโมจิและสติกเกอร์โทเค็น NFT
(Telegram commits to TON blockchain plans to support tokenized emojis and stickers NFTs)
2024-04-19
27 EigenLayer โปรโตคอลการยึด Ethereums คืออะไรอธิบาย
(What is EigenLayer Ethereums restaking protocol explained)
2024-04-19
28 ประวัติของ Crypto: อนาคตของการแลกเปลี่ยน crypto การต่อสู้ด้านกฎระเบียบและการกํากับดูแล
(History of Crypto The future of crypto exchanges regulatory battles and governance)
2024-04-19
29 โปรโตคอล Runes จะจุดประกายฤดูกาลใหม่สําหรับ Bitcoin หลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง
(The Runes protocol will ignite a new season for Bitcoin after the halving)
2024-04-19
30 ทนายความของ OneCoin ได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คําพิพากษาและโทษจําคุก 10 ปี
(OneCoin lawyer gets bail pending appeal for conviction and 10 year sentence)
2024-04-19
31 อัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สติดลบของ Bitcoins เป็นสัญญาณของการล่มสลายของราคา BTC ที่กําลังจะมาถึงหรือไม่
(Is Bitcoins negative futures funding rate a sign of an upcoming BTC price crash)
2024-04-19
32 จีนและคริปโต ETFs เทศกาลดนตรี NFT ไทย KuCoins 13M บอทใหม่ เอเชียเอ็กซ์เพรส
(China and the crypto ETFs Thai NFT music fest KuCoins 13M new bots Asia Express)
2024-04-19
33 ค่าธรรมเนียม Bitcoin ติดอันดับ Ethereum เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันเมื่อเข้าใกล้การลดลงครึ่งหนึ่ง
(Bitcoin fees top Ethereum for 3 days in a row as halving approaches)
2024-04-19
34 Bitcoin hodlers ย้าย 17B ไปยังกระเป๋าเงินสะสมในช่วงที่ BTC ลดลง
(Bitcoin hodlers moved 17B into accumulation wallets during the BTC dip)
2024-04-19
35 Bitcoin ลดลงต่ํากว่า 60,000 ในช่วงสั้น ๆ ท่ามกลางรายงานวิกฤตตะวันออกกลางที่เลวร้ายลง
(Bitcoin briefly dips under 60K amid reports of worsening Middle East crisis)
2024-04-19
36 การเรียกคืนสภาพคล่องของ Ethereum ผลักดัน DeFi TVL เป็น 100B ในไตรมาสแรก
(Ethereum liquid restaking drove DeFi TVL to 100B in first quarter)
2024-04-19
37 ตอนนี้ Degen Chain L3 อยู่ในอันดับต้น ๆ ของแผนภูมิ TPS ภายในระบบนิเวศ Ethereum
(Degen Chain L3 now tops the TPS charts within the Ethereum ecosystem)
2024-04-19
38 Ethereum อยู่ในเส้นทางสําหรับผลกําไรประจําปี 1B เนื่องจาก DeFi ขับเคลื่อนรายได้ในไตรมาสที่ 1
(Ethereum on track for 1B annual profit as DeFi drives Q1 revenue)
2024-04-19
39 BlackRock ETF ใกล้จะแซง Grayscale แม้จะมีการไหลเข้ารายวันต่ําที่สุดเป็นอันดับสอง
(BlackRock ETF close to overtaking Grayscale despite second lowest daily inflows)
2024-04-18
40 ชื่อเสียงของ crypto ของไนจีเรียจะเหนือกว่าแม้จะมีความพ่ายแพ้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารการแลกเปลี่ยน
(Nigerias crypto reputation will prevail despite recent setbacks Exchange exec)
2024-04-18
41 มี altcoins แตะจุดต่ําสุด ราคา Bitcoin เด้ง 5 จากระดับต่ําสุด 597K
(Have altcoins hit the bottom Bitcoin price bounces 5 from 597K low)
2024-04-18
42 ยินดีต้อนรับสู่อนาคตที่หุ่นยนต์บนเชนให้บริการกาแฟและรางวัลคริปโต
(Welcome to the future where on chain robots serve coffee and crypto rewards)
2024-04-18
43 ภาค Memecoin การเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับยูทิลิตี้ระยะยาว
(Memecoin sectors continued growth hinges on long term utility)
2024-04-18
44 วิดีโอไวรัล วิกิพีเดียเซ็นเซอร์ข้อมูลระหว่างการเลือกตั้งสหรัฐและโควิด
(Viral video Wikipedia censored data during US elections and Covid)
2024-04-18
45 คณิตศาสตร์ของ Bitcoin Halvings การถอดรหัสสมการและสูตร
(The mathematics of Bitcoin halvings Cracking the equations and formulas)
2024-04-18
46 โทเค็น BRC 20 มีเลือดออกก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin เนื่องจากโฟกัสของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปที่ Runes
(BRC 20 tokens bleed ahead of Bitcoin halving as trader focus shifts to Runes)
2024-04-18
47 แคนาดาจะเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานภาษี crypto ระหว่างประเทศ
(Canada to begin implementing international crypto tax reporting standard)
2024-04-18
48 ราคา BTC เด้งกลับที่แนวรับที่กระตุ้นตลาดกระทิงในปี 2023
(BTC price bounces at support that fueled 2023 bull market)
2024-04-18
49 Bitcoin ร่วงต่ํากว่า 60K แต่ผู้ค้าบางรายยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงใน BTC
(Bitcoin slips below 60K but some traders arent turning bearish on BTC just yet)
2024-04-18
50 บูม ICO ครั้งต่อไปกําลังจะมาถึงและจะดีกว่าปี 2018
(The next ICO boom is coming and it will be better than 2018)
2024-04-18

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Voice Street (vst) Satozhi (satoz) LTO Network (lto) Aave BUSD (abusd) Xeno (xno) Whalebert (whale) Teddy Doge (teddy) Kadena (kda) ZIYØN SAS (ion) Elon Mars (elonmars)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Isiklar Coin (isikc)Pepe Dash AI (pepedashai)poundtoken (gbpt)Minato (mnto)TronEuropeRewardCoin (terc)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#climate #DeFi #smart contract #cloud #real estate #digital money #digital economy #multichain #financial services #decentralized application

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin คืออะไรและทำงานอย่างไรBitcoin ยังมีอนาคตไหมCrypto Currency ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรDecentralized application คืออะไรDoge กับ Shiba ต่างกันอย่างไรMultichain คืออะไรความปลอดภัยของคริปโตเป็นอย่างไรจะเก็บ Bitcoin ไว้อย่างไรประเทศที่ยอมรับ Bitcoinอนาคตของ Bitcoin มีอะไรที่น่าจับตามอง
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000