ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

Emmet Shear ซีอีโอของ OpenAI คนใหม่คือใคร -  Who is the new OpenAI CEO Emmet Shear

Emmet Shear ซีอีโอของ OpenAI คนใหม่คือใคร
(Who is the new OpenAI CEO Emmet Shear)


Published: 2023-11-20


1. Emmet Shear Emmet Shear CEO คนใหม่ของ OpenAI ได้รับการประกาศให้เป็นซีอีโอคนใหม่ของ OpenAI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ที่โดดเด่น. ด้วยการแต่งตั้งครั้งนี้ Shear จะเข้ามากุมบังเหียนจาก Sam Altman ผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ซึ่งดํารงตําแหน่ง CEO มาตั้งแต่ปี 2019. Shear เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในการร่วมก่อตั้ง Twitch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยอดนิยมสําหรับนักเล่นเกม ซึ่ง Amazon เข้าซื้อกิจการในปี 2014. ในฐานะผู้นําคนใหม่ของ OpenAI Shear มีแนวโน้มที่จะนําความเชี่ยวชาญของเขาในการสร้างและปรับขนาดแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรในการสร้างความมั่นใจว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมด.

2. วิสัยทัศน์และความสําเร็จที่สําคัญของ OpenAI OpenAI ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 เป็นองค์กรวิจัยในระดับแนวหน้าของการพัฒนา AI. เป้าหมายหลักของ บริษัท คือการสร้างและส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคม. OpenAI มีความก้าวหน้าอย่างมากในการเรียนรู้ของเครื่องและ AI ซึ่งได้รับความสนใจจากความสําเร็จในด้านต่างๆเช่นการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้แบบเสริมกําลัง. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GPT-3 ของ OpenAI ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการสร้างข้อความขั้นสูงได้สร้างกระแสในชุมชน AI และอื่น ๆ.

3. แผนและความท้าทายในอนาคตสําหรับ OpenAI เมื่อ OpenAI ดําเนินไปภายใต้การนําของ Emmet Shear องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญหลายประการและแผนในอนาคต. สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือการสร้างความมั่นใจในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม. OpenAI มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยและความแข็งแกร่งในระบบ AI และมุ่งมั่นที่จะใช้อิทธิพลใด ๆ ในการปรับใช้ AGI เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม. จุดสนใจอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ปรับขนาดได้และทําให้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI เป็นประชาธิปไตย. OpenAI ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เช่น GPT-3 และด้วยประสบการณ์ของ Shear ในการสร้างแพลตฟอร์มที่ประสบความสําเร็จองค์กรมีเป้าหมายที่จะขยายข้อเสนอต่อไปในขณะที่มั่นใจในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในโดเมนต่างๆ. โดยสรุปการแต่งตั้ง Emmet Shear เป็น CEO คนใหม่ของ OpenAI ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับองค์กร. ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ AI การพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบและความสามารถในการปรับขนาดแพลตฟอร์ม OpenAI ภายใต้การนําของ Shear มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันขอบเขตของการวิจัย AI ต่อไปและนํามาซึ่งความก้าวหน้าที่ส่งผลดีต่อสังคม. .


1. New OpenAI CEO Emmet Shear Emmet Shear has been announced as the new CEO of OpenAI,a prominent artificial intelligence research lab. With this appointment,Shear will be taking over the reins from OpenAI co-founder Sam Altman,who has held the position of CEO since 2019. Shear is widely known for co-founding Twitch,a popular streaming platform for gamers,which was acquired by Amazon in 2014. As the new leader of OpenAI,Shear will likely bring his expertise in building and scaling technology platforms to further drive the organization's mission of ensuring artificial general intelligence benefits all of humanity.

2. OpenAI's Vision and Key Achievements OpenAI,founded in 2015,is a research organization at the forefront of AI development. The company's primary goal is to create and promote artificial general intelligence (AGI) that is safe and beneficial for society. OpenAI has made significant advancements in machine learning and AI,garnering attention for its achievements in areas such as natural language processing and reinforcement learning. Notably,OpenAI's GPT-3,a language model known for its highly advanced text generation capabilities,has made waves in the AI community and beyond.

3. Future Plans and Challenges for OpenAI As OpenAI progresses under Emmet Shear's leadership,the organization faces several key challenges and future plans. One crucial aspect is ensuring responsible and ethical AI development. OpenAI has been active in promoting safety and robustness in AI systems and has committed to using any influence over AGI deployment to benefit society as a whole. Another focus is on developing scalable AI infrastructure and democratizing access to AI technologies. OpenAI has already launched commercial products like GPT-3,and with Shear's experience in building successful platforms,the organization aims to further expand its offering while ensuring the responsible use of AI in various domains. In summary,Emmet Shear's appointment as the new CEO of OpenAI marks an important transition for the organization. With a focus on AI safety,responsible development,and platform scalability,OpenAI,under Shear's leadership,aims to continue pushing the boundaries of AI research and bring about advancements that positively impact society.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 42,117.37 1,803,709,519.55
3 ETH 2,243.20 933,919,546.11
4 ARS 1,020.10 808,766,301.50
5 SOL 68.95 687,225,079.82
6 AVAX 35.27 474,645,697.64
7 FDUSD 1.00 349,779,573.13
8 DOGE 0.10 294,015,347.55
9 XRP 0.62 285,981,606.80
10 JTO 3.05 249,289,178.69
11 LUNC <0.01 221,199,691.47
12 ADA 0.55 211,323,743.94
13 ORDI 48.45 193,644,692.59
14 LINK 14.95 168,370,888.59
15 USTC 0.04 143,911,328.00
16 MATIC 0.85 139,156,643.71
17 LUNA 1.02 138,581,063.25
18 OP 2.10 131,653,796.58
20 TIA 9.99 116,457,792.93
21 MEME 0.03 106,196,859.27
22 RUNE 6.00 101,283,885.23
24 INJ 21.92 92,982,891.01
25 NEAR 2.34 73,820,062.94
26 QI 0.03 70,590,896.17
27 SAND 0.51 70,040,353.49
28 LTC 73.29 61,912,033.91
29 SNX 4.29 59,981,871.33
30 PEPE <0.01 59,313,275.40
31 GALA 0.03 58,538,380.15

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 QI 0.03
+98.45
2 AMP <0.01 +32.62
3 COMBO 0.98 +22.38
4 INJ 21.92 +15.96
5 CTXC 0.37 +12.15
6 BEAMX 0.02 +10.85
7 CHESS 0.24 +9.80
8 DEXE 5.17 +8.71
9 RAY 0.71 +7.12
10 POWR 0.38 +6.74
11 AVAX 35.27 +6.36
12 POND 0.01 +6.26
13 JOE 0.69 +5.51
14 LUNA 1.02 +5.43
15 SNX 4.29 +5.22
16 TIA 9.99 +4.76
17 IMX 2.00 +4.65
18 XEC <0.01 +4.38
19 POLS 0.72 +2.26
20 RARE 0.13 +2.00
21 BLZ 0.29 +1.77
22 ELF 0.68 +1.28
23 OSMO 0.81 +1.09
24 MINA 0.82 +0.86
25 CRV 0.69 +0.32
26 HOOK 1.14 +0.27
27 LUNC <0.01 +0.24
28 USDP 1.00 +0.02
29 PYR 6.77 +0.02

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 OG 5.34 -13.35
2 ENJ 0.32 -13.26
3 BEL 0.69 -13.08
4 JTO 3.05 -12.91
5 WIN <0.01 -12.48
6 ZRX 0.38 -12.36
7 UNFI 7.35 -12.33
8 MEME 0.03 -12.10
9 RSR <0.01 -11.85
10 KP3R 74.64 -11.21
11 QTUM 3.16 -11.18
12 LINA 0.01 -10.98
13 XVS 9.56 -10.90
14 ILV 100.50 -10.67
15 PHA 0.11 -10.67
16 KAVA 0.77 -10.52
17 ID 0.27 -10.33
18 KEY <0.01 -10.30
19 BLUR 0.48 -10.27
20 FLOW 0.77 -10.24
21 VANRY 0.05 -10.10
22 FTM 0.37 -10.08
23 ANKR 0.03 -9.93
24 CELO 0.56 -9.90
25 NKN 0.11 -9.90
26 PROS 0.32 -9.78
27 GTC 1.10 -9.77
28 WRX 0.15 -9.70
29 TLM 0.02 -9.69
30 XEM 0.04 -9.68

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENJ 12.51 11.46
(0.32)
1.05 9.21
2 GLMR 11.67 11.21
(0.31)
0.46 4.08
3 UMA 69.18 71.14
(1.99)
1.96 2.83
4 STG 18.61 19.03
(0.53)
0.42 2.23
5 AAVE 3,188.75 3,256.82
(91.29)
68.07 2.13
6 ILV 3,511.44 3,585.39
(100.50)
73.95 2.11
7 GMX 1,821.77 1,785.20
(50.04)
36.57 2.05
8 FTM 12.92 13.17
(0.37)
0.25 1.97
9 WOO 8.46 8.63
(0.24)
0.17 1.97
10 IMX 70.10 71.39
(2.00)
1.29 1.85
11 ENS 312.90 318.58
(8.93)
5.68 1.82
12 BAL 140.79 143.31
(4.02)
2.52 1.79
13 FLUX 20.84 21.20
(0.59)
0.36 1.74
14 UNI 219.00 222.76
(6.24)
3.76 1.72
15 1INCH 13.00 13.22
(0.37)
0.22 1.70
16 OMG 24.53 24.94
(0.70)
0.41 1.66
17 KSM 1,048.59 1,065.27
(29.86)
16.68 1.59
18 ATOM 350.00 355.29
(9.96)
5.29 1.51
19 SNX 150.94 153.19
(4.29)
2.25 1.49
20 ZRX 13.51 13.71
(0.38)
0.20 1.48

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Robinhood เปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐในตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net positive for cryptocurrency industry ไมค์ Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 แพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Fasset ได้รับใบอนุญาตการดําเนินงานในดูไบ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 แทนที่ด้วยค่าธรรมเนียม RBF อธิบาย
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ถึงผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 DeFi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกา neobank CEO กล่าวว่า
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 Robinhood จะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐไปยังตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 De Fi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกาซีอีโอธนาคารนีโอกล่าวว่า
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ดอลลาร์แคนาดาดิจิทัลล้มเหลวในการสร้างความประทับใจแม้จะมีการรับรู้สูง
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 ออสเตรเลียพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง crypto ของภาคในอนาคต
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 Elon Musk บอกผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 วันของการว่างงานต่อมา Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการเมื่อ Microsoft เข้าร่วมคณะกรรมการในที่สุด
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman กลับมาเป็น CEO ของ OpenAI เมื่อ Microsoft ได้รับที่นั่งในคณะกรรมการ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ได้รับการพยักหน้าเพื่อขายสินทรัพย์ 873M เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 การแข่งขัน Bitcoin ETF ได้รับผู้เข้าร่วมครั้งที่ 13 BlackRock แก้ไขโมเดล ETF
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ชาวบราซิลอาจต้องสะดุดภาษีสําหรับ crypto ที่จัดขึ้นในต่างประเทศในไม่ช้า
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 เกม Web3 กว่า 75 เกมล้มเหลวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา CoinGecko
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการบิดเบือนตลาดก่อนที่คุณจะกระโดดใน Bitcoin ETF
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 Sony และ Microsoft สามารถนําบล็อกเชนมาสู่เกมคอนโซลได้หรือไม่
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 อุกอาจ ChatGPT เคยชินพูด slurs Q แบ่งการเข้ารหัส 99 เว็บปลอม AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 CME Bitcoin Futures แสดงให้นักลงทุนเดิมพันราคา 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance จะสิ้นสุดการสนับสนุน BUSD stablecoin ในเดือนธันวาคม
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 ศาลเอสโตเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาคดีคริปโตไปยังสหรัฐฯ
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการคว่ําบาตรบริษัทคริปโต
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 วันที่ประมูล Square Enix Azuki DAO เปลี่ยนชื่อเป็น Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริษัท crypto Copper เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเค็น
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ยอดขายและการกําหนดราคา NFT ได้รับแรงหนุนจากความขาดแคลนโชคและการมองโลกในแง่ดีจากการศึกษาหลายชิ้น
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 การวิเคราะห์ราคา 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในวันที่ 19 ธันวาคม
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 ราคา Bitcoin ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม 385K เนื่องจาก GDP ของสหรัฐฯ กระตุ้นความทุกข์ยากของเฟดอย่างหนัก
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS แนะนําให้ธนาคารกลางวางแผนล่วงหน้าสําหรับการรักษาความปลอดภัย CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 Paxos ได้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อออก stablecoins ในอาบูดาบี
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 Crypto Stories Charlie Shrem บอกว่าเขากลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ได้อย่างไร
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ําบาตร Sinbad เครื่องผสมคริปโตโดยกล่าวหาว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในเดือนธันวาคม 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 เหตุใด JSON LD จึงมีความสําคัญสําหรับ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100M สําหรับการขยายตะวันออกกลาง
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole ระดมทุน 225M ที่การประเมินมูลค่า 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 กรณีการใช้งาน AI จริงใน crypto No 3 Smart contract ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex เตรียมที่จะถอนเงินต่อหลังจากสับ 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 ตลาด Bitcoin NFT Bioniq มองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งในการบรรเทาความแออัดของเครือข่าย
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander แต่งตั้งผู้ดูแล crypto ราศีพฤษภเพื่อปกป้อง Bitcoin Ether Report
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100 ล้านแห่งเพื่อขยายตะวันออกกลาง
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 Huddle01 CEO อธิบายว่าทําไมเทคโนโลยีการสื่อสารจึงต้องกระจายอํานาจ
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ต้องการกระจายอํานาจการขุด Bitcoin ด้วยการลงทุนใหม่
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 NFT สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันได้อย่างไร
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 hodlers crypto ของสหราชอาณาจักรได้รับโทรศัพท์จากภาษีกรินช์
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายบล็อกเชนของไนจีเรียอย่างรวดเร็ว
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub นําเสนอโครงการ CBDC ส่วนตัว
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) อังคาร (Tue) 12-12-2023 01:01
2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) อังคาร (Tue) 12-12-2023 18:00
3 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
4 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
5 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
6 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) พุธ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) พุธ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
12 การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
13 การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
14 การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:30
15 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
16 ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
18 รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
19 รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:00
20 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:30
21 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) เสาร์ (Sat) 16-12-2023 04:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Quartz (qtz) Fetch.ai (fet) Cryptonits (crt) Zenithereum (zen-ai) Reign of Terror (reign) Bonq Euro (beur) BitTorrent (btt) Limocoin Swap (lmcswap) Bitspawn (spwn) MetaX (x1)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Saiko - The Revival (saiko)CATO (cato)SpaceVikings (svt)USD Coin - Nomad (nomadusdc)Biblecoin (bibl)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #smart contract #wellness #medicine #big data #carbon-credit #DEX #pegged #solar energy #green energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Asset backed token คือSmart Contract คืออะไรWeb3 คืออะไรbtc กับ xrp ต่างกันอย่างไรnft marketplace คืออะไรponzi scheme คืออะไรซื้อ Bitcoin ได้อย่างไรบิทคอยน์ 2024 น่าลงทุนหรือไม่บิทคอยน์ทำงานอย่างไรประเทศที่ยอมรับ bitcoin
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000