ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

NFT DApps คืออะไรและจะสร้างและเปิดตัวได้อย่างไร -  What are NFT DApps and how to create and launch one

NFT DApps คืออะไรและจะสร้างและเปิดตัวได้อย่างไร
(What are NFT DApps and how to create and launch one)


Published: 2023-11-19


1. NFT dApps - บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การอธิบายแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจ Non-Fungible Token (NFT) (dApps) เป็นหลักและให้คําแนะนําที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและเปิดใช้งาน. ผู้เขียนเน้นย้ําถึงความนิยมและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของ NFT ในตลาดศิลปะดิจิทัลและของสะสม. พวกเขาลงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของ NFT เช่นการแบ่งแยกและความขาดแคลนซึ่งทําให้พวกเขามีคุณค่าในโลกดิจิทัล.

2. มาตรฐาน NFT - บทความเจาะลึกมาตรฐาน NFT ต่างๆ โดยเฉพาะการเน้นมาตรฐานโทเค็น ERC-721 และ ERC-1155 บน Ethereum blockchain. มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพิจารณาการออกแบบและฟังก์ชั่นของแต่ละมาตรฐานพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของพวกเขา. ผู้เขียนอธิบายว่ามาตรฐาน NFT ช่วยในการสร้างและการทํางานร่วมกันของ NFT ที่แตกต่างกันใน dApps และตลาดหลายแห่งได้อย่างไร.

3. การสร้างและเปิดตัว NFT dApp - บทความนี้มีคําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างและเปิดใช้ NFT dApp. เริ่มต้นด้วยการสรุปข้อกําหนดเบื้องต้นรวมถึงความเข้าใจพื้นฐานของภาษาการเขียนโปรแกรม Solidity และความคุ้นเคยกับสัญญาอัจฉริยะ. จากนั้นผู้เขียนจะแนะนําผู้อ่านผ่านกระบวนการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาการเขียนและการปรับใช้สัญญาอัจฉริยะและการรวม NFT dApp เข้ากับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ส่วนหน้า. พวกเขายังให้คําแนะนําเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และส่งเสริม NFT dApp ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่. โดยรวมแล้วบทความนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ NFT dApps ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นมาตรฐาน NFT และกระบวนการสร้างและเปิดตัว NFT dApp. มันทําหน้าที่เป็นคู่มือที่มีประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจในการสํารวจโลกของ NFT และสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจของตนเอง. .


1. NFT dApps - The article primarily focuses on explaining Non-Fungible Token (NFT) decentralized applications (dApps) and provides a comprehensive guide on how to create and launch one. The author emphasizes the increasing popularity and potential of NFTs in the digital art and collectibles market. They go into detail about the unique characteristics of NFTs,such as their indivisibility and scarcity,which make them valuable in the digital world.

2. NFT Standards - The article delves into various NFT standards,specifically highlighting the ERC-721 and ERC-1155 token standards on the Ethereum blockchain. It provides insights into the design considerations and functionalities of each standard,discussing their pros and cons. The author explains how NFT standards help in the creation and interoperability of different NFTs across multiple dApps and marketplaces.

3. Creating and Launching an NFT dApp - The article offers step-by-step instructions on how to create and launch an NFT dApp. It begins by outlining the prerequisites,including a basic understanding of Solidity programming language and familiarity with smart contracts. The author then walks readers through the process of setting up a development environment,writing and deploying smart contracts,and integrating the NFT dApp with a front-end user interface. They also provide tips on engaging users and promoting the newly launched NFT dApp. Overall,this article provides a clear and informative overview of NFT dApps,covering topics such as NFT standards and the process of creating and launching an NFT dApp. It serves as a useful guide for individuals interested in exploring the world of NFTs and building their own decentralized applications.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 42,047.11 1,655,132,531.51
3 ETH 2,241.61 883,684,663.63
4 ARS 1,021.00 809,067,219.00
5 SOL 69.98 654,877,737.95
6 AVAX 35.51 448,055,091.45
7 FDUSD 1.00 310,477,548.06
8 DOGE 0.10 276,604,878.47
9 XRP 0.63 267,153,613.88
10 JTO 3.09 247,131,666.35
11 LUNC <0.01 217,579,885.33
12 ADA 0.56 199,252,023.73
13 ORDI 47.99 190,144,447.51
14 LINK 15.05 156,061,914.88
15 USTC 0.04 141,910,199.39
16 LUNA 1.03 136,568,873.62
17 MATIC 0.86 131,047,422.55
19 OP 2.10 109,875,377.27
21 TIA 10.08 108,307,754.30
22 MEME 0.03 103,668,646.76
23 RUNE 6.07 99,438,210.22
24 INJ 22.33 86,279,681.37
25 NEAR 2.36 71,269,299.73
26 SAND 0.52 70,618,126.83
27 LTC 73.45 64,347,921.36
28 PEPE <0.01 59,533,598.79
29 SNX 4.37 59,284,673.24
30 EGLD 65.59 58,178,724.91
31 GALA 0.03 56,925,634.68

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 QI 0.02
+57.58
2 BTTC <0.01 +19.09
3 COMBO 0.95 +17.83
4 INJ 22.33 +16.85
5 CTXC 0.37 +14.59
6 AMP <0.01 +11.94
7 BEAMX 0.02 +8.68
8 XEC <0.01 +7.07
9 RAY 0.74 +6.80
10 IMX 2.02 +6.08
11 POWR 0.38 +5.82
12 AVAX 35.51 +5.47
13 LUNA 1.03 +5.31
14 SNX 4.37 +5.05
15 TIA 10.08 +5.03
16 DEXE 4.99 +3.40
17 RARE 0.13 +3.02
18 BLZ 0.29 +2.69
19 JOE 0.68 +2.66
20 AUCTION 17.10 +2.46
21 MINA 0.83 +2.43
22 POLS 0.73 +2.07
23 ELF 0.69 +1.46
24 USTC 0.04 +1.01
25 OSMO 0.81 +0.92
26 PYR 6.86 +0.25
27 USDP 1.00 +0.02

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 OG 5.33 -18.69
2 JTO 3.09 -13.84
3 KP3R 74.44 -12.90
4 ZRX 0.39 -12.34
5 MEME 0.03 -12.22
6 UNFI 7.39 -12.00
7 RSR <0.01 -11.88
8 XVS 9.60 -11.85
9 LINA 0.01 -11.65
10 ID 0.27 -11.25
11 KAVA 0.77 -10.95
12 PHA 0.11 -10.91
13 WRX 0.15 -10.89
14 QTUM 3.17 -10.77
15 BEL 0.69 -10.75
16 MOVR 6.64 -10.61
17 ACH 0.02 -10.58
18 APE 1.68 -10.57
19 KEY <0.01 -10.55
20 ARKM 0.48 -10.53
21 ILV 100.60 -10.49
22 SKL 0.04 -10.49
23 ENJ 0.33 -10.38
24 FLOW 0.78 -10.30
25 SEI 0.25 -10.29
26 ALPACA 0.18 -10.27
27 THETA 1.07 -10.27
28 OAX 0.18 -10.22
29 CFX 0.17 -10.22
30 GTC 1.10 -10.20

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 928,855,164
48.54%
51.46%
2 OKX 489,512,594
46.18%
53.82%
3 Bybit 390,481,224
47.8%
52.2%
4 Bitget 159,576,592
54.8%
45.2%
5 dYdX 36,529,344
58%
42%
6 Deribit 35,445,290
44.74%
55.26%
7 Bitmex 27,387,481
39.82%
60.18%
8 BingX 22,147,248
48.25%
51.75%
9 CoinEx 4,890,912
51.45%
48.55%
10 Bitfinex 1,843,730
38.04%
61.96%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENJ 12.85 11.62
(0.33)
1.23 10.63
2 ATOM 365.78 358.10
(10.04)
7.68 2.14
3 ZIL 0.83 0.81
(0.02)
0.01 1.34
4 WOO 8.59 8.69
(0.24)
0.10 1.20
5 FLUX 21.30 21.53
(0.60)
0.23 1.09
6 CHZ 3.06 3.03
(0.08)
0.03 1.07
7 ANKR 0.95 0.94
(0.03)
0.01 0.99
8 TIA 356.38 359.87
(10.08)
3.49 0.98
9 COMP 1,809.82 1,827.45
(51.21)
17.63 0.97
10 ILV 3,621.97 3,589.96
(100.60)
32.01 0.89
11 APE 60.30 59.77
(1.68)
0.53 0.88
12 FTM 13.16 13.28
(0.37)
0.12 0.87
13 FXS 322.07 324.88
(9.10)
2.81 0.87
14 IMX 71.50 72.10
(2.02)
0.60 0.83
15 YFI 307,500.00 305,003.99
(8,547.00)
2,496.01 0.82
16 OMG 25.03 25.23
(0.71)
0.20 0.80
17 INJ 790.38 796.68
(22.33)
6.30 0.80
18 JOE 24.08 24.26
(0.68)
0.18 0.74
19 XTZ 32.21 31.97
(0.90)
0.24 0.74
20 UMA 70.89 70.37
(1.97)
0.52 0.74

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Robinhood เปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐในตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net positive for cryptocurrency industry ไมค์ Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 แพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Fasset ได้รับใบอนุญาตการดําเนินงานในดูไบ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 แทนที่ด้วยค่าธรรมเนียม RBF อธิบาย
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ถึงผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 DeFi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกา neobank CEO กล่าวว่า
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 Robinhood จะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐไปยังตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 De Fi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกาซีอีโอธนาคารนีโอกล่าวว่า
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ดอลลาร์แคนาดาดิจิทัลล้มเหลวในการสร้างความประทับใจแม้จะมีการรับรู้สูง
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 ออสเตรเลียพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง crypto ของภาคในอนาคต
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 Elon Musk บอกผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 วันของการว่างงานต่อมา Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการเมื่อ Microsoft เข้าร่วมคณะกรรมการในที่สุด
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman กลับมาเป็น CEO ของ OpenAI เมื่อ Microsoft ได้รับที่นั่งในคณะกรรมการ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ได้รับการพยักหน้าเพื่อขายสินทรัพย์ 873M เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 การแข่งขัน Bitcoin ETF ได้รับผู้เข้าร่วมครั้งที่ 13 BlackRock แก้ไขโมเดล ETF
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ชาวบราซิลอาจต้องสะดุดภาษีสําหรับ crypto ที่จัดขึ้นในต่างประเทศในไม่ช้า
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 เกม Web3 กว่า 75 เกมล้มเหลวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา CoinGecko
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการบิดเบือนตลาดก่อนที่คุณจะกระโดดใน Bitcoin ETF
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 Sony และ Microsoft สามารถนําบล็อกเชนมาสู่เกมคอนโซลได้หรือไม่
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 อุกอาจ ChatGPT เคยชินพูด slurs Q แบ่งการเข้ารหัส 99 เว็บปลอม AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 CME Bitcoin Futures แสดงให้นักลงทุนเดิมพันราคา 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance จะสิ้นสุดการสนับสนุน BUSD stablecoin ในเดือนธันวาคม
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 ศาลเอสโตเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาคดีคริปโตไปยังสหรัฐฯ
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการคว่ําบาตรบริษัทคริปโต
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 วันที่ประมูล Square Enix Azuki DAO เปลี่ยนชื่อเป็น Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริษัท crypto Copper เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเค็น
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ยอดขายและการกําหนดราคา NFT ได้รับแรงหนุนจากความขาดแคลนโชคและการมองโลกในแง่ดีจากการศึกษาหลายชิ้น
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 การวิเคราะห์ราคา 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในวันที่ 19 ธันวาคม
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 ราคา Bitcoin ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม 385K เนื่องจาก GDP ของสหรัฐฯ กระตุ้นความทุกข์ยากของเฟดอย่างหนัก
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS แนะนําให้ธนาคารกลางวางแผนล่วงหน้าสําหรับการรักษาความปลอดภัย CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 Paxos ได้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อออก stablecoins ในอาบูดาบี
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 Crypto Stories Charlie Shrem บอกว่าเขากลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ได้อย่างไร
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ําบาตร Sinbad เครื่องผสมคริปโตโดยกล่าวหาว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในเดือนธันวาคม 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 เหตุใด JSON LD จึงมีความสําคัญสําหรับ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100M สําหรับการขยายตะวันออกกลาง
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole ระดมทุน 225M ที่การประเมินมูลค่า 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 กรณีการใช้งาน AI จริงใน crypto No 3 Smart contract ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex เตรียมที่จะถอนเงินต่อหลังจากสับ 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 ตลาด Bitcoin NFT Bioniq มองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งในการบรรเทาความแออัดของเครือข่าย
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander แต่งตั้งผู้ดูแล crypto ราศีพฤษภเพื่อปกป้อง Bitcoin Ether Report
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100 ล้านแห่งเพื่อขยายตะวันออกกลาง
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 Huddle01 CEO อธิบายว่าทําไมเทคโนโลยีการสื่อสารจึงต้องกระจายอํานาจ
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ต้องการกระจายอํานาจการขุด Bitcoin ด้วยการลงทุนใหม่
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 NFT สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันได้อย่างไร
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 hodlers crypto ของสหราชอาณาจักรได้รับโทรศัพท์จากภาษีกรินช์
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายบล็อกเชนของไนจีเรียอย่างรวดเร็ว
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub นําเสนอโครงการ CBDC ส่วนตัว
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) อังคาร (Tue) 12-12-2023 01:01
2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) อังคาร (Tue) 12-12-2023 18:00
3 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
4 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
5 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
6 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) พุธ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) พุธ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
12 การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
13 การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
14 การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:30
15 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
16 ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
18 รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
19 รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:00
20 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:30
21 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) เสาร์ (Sat) 16-12-2023 04:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Pepe Original Version (pov) Asia Coin (asia) Treecle (trcl) NFX Coin (nfxc) Lunatics [ETH] (lunat) Polly DeFi Nest (ndefi) Tangent (tang) Vitamin Coin (vitc) Interest Protocol Token (ipt) ASIX (asix)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Aave [OLD] (lend)sETH2 (seth2)Pendulum (pen)Rottolabs (rotto)Talis Protocol (talis)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#GameFi #smart contract #sport #VR #DAO #pegged #domain #digital economy #financial services #green energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin ETF คืออะไรCrypto Currency ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรDolarization คืออะไรEmoney กับ Cryptocredit crunch คืออะไรควันตัมคอมพิวเตอร์ คืออะไรทอง กับ Bitcoin เหมือนและต่างกันอย่างไรบล็อคเชน กับ บิทคอยน์ คือสิ่งเดียวกันหรือไม่บิทคอยน์ 2024 น่าลงทุนหรือไม่สามารถติดตามเจ้าของ wallet bitcoin ได้ไหม
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000