ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


สหรัฐฯ แบน AI สร้างเสียงที่ใช้ในการหลอกลวง robocalls หลังจาก Biden deepfake -  US bans AI generated voices used in scam robocalls after Biden deepfake

สหรัฐฯ แบน AI สร้างเสียงที่ใช้ในการหลอกลวง robocalls หลังจาก Biden deepfake
(US bans AI generated voices used in scam robocalls after Biden deepfake)


Published: 2024-02-09


1. FCC แบน AI Voice Robocalls: บทความนี้เน้นย้ําถึงการตัดสินใจของ Federal Communications Commission (FCC) ในการแบน AI Voice Robocalls. การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการโทรอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแอบอ้างเป็นเสียงของมนุษย์. การแบนนี้คาดว่าจะปกป้องผู้บริโภคจากการโทรแบบโรโบคอลที่หลอกลวงและฉ้อโกง. การดําเนินการของ FCC เป็นการตอบสนองต่อความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อกิจกรรมฉ้อโกงและความจําเป็นในการปกป้องสาธารณชนจากการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น. การพัฒนานี้นับเป็นก้าวสําคัญในการต่อสู้กับการใช้ AI ในทางที่ผิดในการสื่อสารด้วยเสียง.

2. ข้อกังวลของ Biden Deepfake: บทความนี้ยังกล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี Deepfake ที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดี Joe Biden. Deepfakes หมายถึงวิดีโอหรือรูปภาพที่มีการจัดการซึ่งใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมือนจริงแต่ปลอม. ด้วยความชุกที่เพิ่มขึ้นของ Deepfakes มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางที่ผิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง. ข้อกังวลเฉพาะนี้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ของการใช้เนื้อหา Deepfake เพื่อสร้างวิดีโอหลอกลวงหรือการบันทึกเสียงที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีไบเดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของสาธารณชนและความถูกต้องของข้อมูล.

3. ผลกระทบของการตัดสินใจของ FCC: บทความนี้เจาะลึกถึงผลกระทบของการห้ามการโทรด้วยเสียง AI ของ FCC. เนื่องจากการใช้ robocalls อย่างแพร่หลายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการหลอกลวงและการตลาด การห้ามจึงคาดว่าจะให้การปกป้องผู้บริโภคจากกิจกรรมฉ้อโกงได้ดียิ่งขึ้น. มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารและลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงด้วยเสียง. นอกจากนี้ การตัดสินใจของ FCC ยังส่งข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนด้านกฎระเบียบที่มีต่อการใช้ AI ในการสื่อสารด้วยเสียง และเน้นย้ําถึงความสําคัญของแนวทางปฏิบัติด้าน AI ที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ. การห้ามดังกล่าวอาจปูทางไปสู่กฎระเบียบหรือแนวทางเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านจริยธรรมในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI. .


1. FCC Bans AI Voice Robocalls: The article highlights the Federal Communications Commission's (FCC) decision to ban AI voice robocalls. This move is aimed at curbing the growing menace of automated calls that use artificial intelligence to impersonate human voices. The ban is expected to protect consumers from deceptive and fraudulent robocalls. The FCC's action comes as a response to widespread concerns about the impact of AI technology on fraudulent activities and the need to safeguard the public from potential scams. This development marks a significant step in combating the misuse of AI in voice communication.

2. Biden Deepfake Concerns: The article also touches upon concerns regarding deepfake technology in relation to President Joe Biden. Deepfakes refer to manipulated videos or images that use AI technology to create realistic but fake content. With the increasing prevalence of deepfakes,there are growing concerns about the potential misuse of such technology to spread disinformation or manipulate events related to prominent individuals. This specific concern centers around the possibility of deepfake content being used to create deceptive videos or audio recordings involving President Biden,impacting public trust and the veracity of information.

3. Implications of the FCC's Decision: The article delves into the implications of the FCC's ban on AI voice robocalls. Given the widespread use of robocalls for various purposes,including scams and marketing,the ban is expected to provide better protection for consumers from fraudulent activities. It is likely to enhance communication security and reduce the risk of falling victim to voice-based scams. Additionally,the FCC's decision sends a clear message about the regulatory stance towards the use of AI in voice communication and emphasizes the importance of ethical and responsible AI practices. The ban may also pave the way for further regulations or guidelines to address the broader ethical concerns associated with AI technology.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ARS title=ARS 1,058.50 1,884,658,827.00
2 BTC title=BTC 51,685.14 1,874,055,778.73
3 ETH title=ETH 2,990.63 1,706,962,370.81
4 WLD title=WLD 8.93 502,720,043.36
5 SOL title=SOL 104.27 434,985,426.51
6 JASMY title=JASMY 0.02 283,016,067.83
7 FIL title=FIL 8.43 224,944,092.05
8 XRP title=XRP 0.55 190,586,453.67
9 AGIX title=AGIX 0.72 187,455,861.90
10 RNDR title=RNDR 7.75 176,562,972.32
11 MATIC title=MATIC 1.01 173,976,966.23
12 STRK title=STRK 1.87 162,575,874.00
13 SUI title=SUI 1.76 132,055,109.24
14 SPELL title=SPELL <0.01 125,589,266.39
15 MANTA title=MANTA 3.34 124,335,293.29
16 PIXEL title=PIXEL 0.54 121,973,321.52
17 AI title=AI 1.80 90,305,324.60
18 ARKM title=ARKM 1.45 79,276,636.85
19 OP title=OP 3.67 78,537,671.92
20 MASK title=MASK 4.48 78,265,817.99
21 ADA title=ADA 0.60 76,734,865.56
22 LINK title=LINK 18.42 74,929,312.91
23 SEI title=SEI 0.86 73,075,127.63
24 HBAR title=HBAR 0.12 70,428,887.62
25 AVAX title=AVAX 37.24 69,088,252.66
26 XAI title=XAI 1.32 65,568,118.24
27 INJ title=INJ 34.94 61,966,461.82
28 EPX title=EPX <0.01 54,434,888.19
29 DOGE title=DOGE 0.09 53,271,975.93
30 STX title=STX 2.61 52,890,804.56

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Spell title=SPELL <0.01
+70.05
2 Ellipsis X title=EPX <0.01 +42.73
3 Worldcoin title=WLD 8.93 +37.05
4 Arkham title=ARKM 1.45 +35.85
5 IQ title=IQ <0.01 +33.95
6 SingularityNET title=AGIX 0.72 +32.10
7 Amp title=AMP <0.01 +29.97
8 PlayDapp title=PLA 0.20 +24.30
9 Alchemix title=ALCX 30.98 +20.36
10 Render title=RNDR 7.75 +19.83
11 Filecoin title=FIL 8.43 +19.18
12 Open Campus title=EDU 0.91 +19.07
13 WOO title=WOO 0.47 +17.70
14 NFPrompt title=NFP 0.80 +17.11
15 Cortex title=CTXC 0.65 +15.51
16 Mask Network title=MASK 4.48 +14.99
17 Hedera title=HBAR 0.12 +14.44
18 Ren title=REN 0.07 +14.21
19 Reserve Rights title=RSR <0.01 +14.10
20 Zcash title=ZEC 27.10 +12.87
21 Flux title=FLUX 0.89 +12.81
22 My Neighbor Alice title=ALICE 1.42 +12.32
23 Ocean Protocol title=OCEAN 0.78 +11.97
24 Cartesi title=CTSI 0.33 +11.78
25 iExec RLC title=RLC 4.07 +11.77
26 Linear title=LINA <0.01 +11.42
27 Shentu title=CTK 0.74 +11.30
28 Reef title=REEF <0.01 +11.12
29 Chiliz title=CHZ 0.13 +10.82
30 Memecoin title=MEME 0.03 +10.69

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Request title=REQ 0.11 -14.33
2 Prom title=PROM 12.06 -8.94
3 NKN title=NKN 0.14 -7.08
4 WINkLink title=WIN <0.01 -4.26
5 Dock title=DOCK 0.03 -3.01
6 Loom Network (NEW) title=LOOM 0.11 -2.86
7 Xai title=XAI 1.32 -2.80
8 Golem title=GLM 0.37 -1.84
9 Xeno title=XNO 1.22 -1.70
10 Lisk title=LSK 1.43 -1.11
11 Aergo title=AERGO 0.15 -1.06
12 ARK title=ARK 0.86 -0.73
13 Ardor title=ARDR 0.10 -0.73
14 Pundi X title=PUNDIX 0.45 -0.70
15 Ethereum Name Service title=ENS 21.78 -0.55
16 Raydium title=RAY 0.94 -0.53
17 OAX title=OAX 0.16 -0.49
18 Hive title=HIVE 0.34 -0.29
19 SPACE ID title=ID 0.62 -0.13
20 PAX Gold title=PAXG 2,001.00 -0.10

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENS title=ENS 790.72 782.26
(21.78)
8.46 1.08
2 AAVE title=AAVE 3,371.62 3,337.00
(92.91)
34.62 1.04
3 GLMR title=GLMR 15.86 16.02
(0.45)
0.16 1.02
4 FLUX title=FLUX 31.50 31.82
(0.89)
0.32 1.01
5 CELO title=CELO 28.00 28.27
(0.79)
0.27 0.95
6 MOVR title=MOVR 824.00 816.53
(22.73)
7.47 0.92
7 CYBER title=CYBER 314.63 312.11
(8.69)
2.52 0.81
8 GAL title=GAL 111.22 112.06
(3.12)
0.84 0.75
9 KSM title=KSM 1,683.86 1,673.35
(46.59)
10.51 0.63
10 CHZ title=CHZ 4.64 4.67
(0.13)
0.03 0.61
11 PERP title=PERP 48.10 47.81
(1.33)
0.29 0.61
12 GMX title=GMX 1,668.66 1,678.38
(46.73)
9.72 0.58
13 AXS title=AXS 283.54 281.94
(7.85)
1.60 0.57
14 FLOW title=FLOW 34.38 34.19
(0.95)
0.19 0.55
15 BLUR title=BLUR 25.30 25.16
(0.70)
0.14 0.54
16 STG title=STG 23.79 23.66
(0.66)
0.13 0.54
17 LQTY title=LQTY 53.48 53.77
(1.50)
0.29 0.54
18 ANKR title=ANKR 1.08 1.09
(0.03)
0.01 0.53
19 JOE title=JOE 17.90 17.81
(0.50)
0.09 0.52
20 COMP title=COMP 2,169.31 2,158.22
(60.09)
11.09 0.51
21 GLM title=GLM 13.50 13.43
(0.37)
0.07 0.50
22 ENJ title=ENJ 12.03 11.97
(0.33)
0.06 0.46
23 ALGO title=ALGO 6.85 6.88
(0.19)
0.03 0.46
24 SUSHI title=SUSHI 47.02 47.23
(1.32)
0.21 0.45
25 UMA title=UMA 140.82 141.44
(3.94)
0.62 0.44
26 ALPHA title=ALPHA 4.61 4.63
(0.13)
0.02 0.43
27 YFI title=YFI 273,750.00 272,606.24
(7,590.00)
1,143.76 0.42
28 FXS title=FXS 302.00 303.24
(8.44)
1.24 0.41
29 OMG title=OMG 25.33 25.43
(0.71)
0.10 0.39
30 AVAX title=AVAX 1,341.63 1,336.45
(37.21)
5.18 0.39
31 SOL title=SOL 3,729.60 3,743.22
(104.22)
13.62 0.37
32 MATIC title=MATIC 36.07 36.20
(1.01)
0.13 0.36
33 XLM title=XLM 4.17 4.18
(0.12)
0.01 0.34
34 LDO title=LDO 109.14 109.51
(3.05)
0.37 0.34
35 ADA title=ADA 21.33 21.40
(0.60)
0.07 0.32
36 NEAR title=NEAR 118.37 118.74
(3.31)
0.37 0.31
37 OCEAN title=OCEAN 27.76 27.85
(0.78)
0.09 0.31
38 ID title=ID 22.10 22.16
(0.62)
0.06 0.28
39 SAND title=SAND 18.07 18.12
(0.50)
0.05 0.28
40 OP title=OP 131.10 131.45
(3.66)
0.35 0.27
41 CTXC title=CTXC 23.11 23.17
(0.65)
0.06 0.26
42 BTC title=BTC 1,850,501.51 1,855,230.58
(51,653.99)
4,729.07 0.26
43 DOGE title=DOGE 3.05 3.06
(0.09)
0.01 0.24
44 ETH title=ETH 107,100.00 107,329.28
(2,988.30)
229.28 0.21
45 SNX title=SNX 127.70 127.97
(3.56)
0.27 0.21
46 FTM title=FTM 14.76 14.73
(0.41)
0.03 0.21
47 MKR title=MKR 73,164.20 73,018.25
(2,033.00)
145.95 0.20
48 XTZ title=XTZ 40.22 40.30
(1.12)
0.08 0.19
49 BCH title=BCH 9,453.06 9,471.18
(263.70)
18.12 0.19
50 APE title=APE 61.75 61.63
(1.72)
0.12 0.19
51 GNO title=GNO 11,399.53 11,378.35
(316.80)
21.18 0.19
52 TRX title=TRX 5.02 5.01
(0.14)
0.01 0.18
53 XRP title=XRP 19.65 19.68
(0.55)
0.03 0.16
54 BAND title=BAND 72.85 72.73
(2.03)
0.12 0.16
55 ZIL title=ZIL 0.84 0.85
(0.02)
0.00 0.16
56 WLD title=WLD 319.82 320.27
(8.92)
0.45 0.14
57 ATOM title=ATOM 355.30 355.79
(9.91)
0.49 0.14
58 TIA title=TIA 612.00 612.84
(17.06)
0.84 0.14
59 ILV title=ILV 3,481.79 3,477.08
(96.81)
4.71 0.14
60 INJ title=INJ 1,253.33 1,251.69
(34.85)
1.64 0.13
61 CRV title=CRV 19.89 19.92
(0.55)
0.03 0.13
62 RNDR title=RNDR 276.50 276.84
(7.71)
0.34 0.12
63 LRC title=LRC 9.38 9.39
(0.26)
0.01 0.09
64 IMX title=IMX 117.80 117.91
(3.28)
0.11 0.09
65 LINK title=LINK 660.47 661.01
(18.40)
0.54 0.08
66 BAL title=BAL 154.84 154.94
(4.31)
0.10 0.07
67 MANA title=MANA 17.71 17.72
(0.49)
0.01 0.06
68 UNI title=UNI 267.50 267.65
(7.45)
0.15 0.06
69 1INCH title=1INCH 16.00 16.01
(0.45)
0.01 0.05
70 KNC title=KNC 23.68 23.69
(0.66)
0.01 0.04

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
2 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
3 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
4 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
5 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
6 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
7 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
8 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22
9 Valkyrie เปิดตัวกองทุน Bitcoin Futures ที่มีเลเวอเรจ 2 เท่า
(Valkyrie launches 2x leveraged Bitcoin futures fund)
2024-02-22
10 Marathon Digital Holdings เปิดตัวบริการส่งธุรกรรม Bitcoin โดยตรง
(Marathon Digital Holdings launches direct Bitcoin transaction submission service)
2024-02-22
11 ของสะสมดิจิทัล WWE บนตั๋ว Panini Sports Illustrated NFT บน Avalanche Nifty Newsletter
(WWE digital collectibles on Panini Sports Illustrated NFT tickets on Avalanche Nifty Newsletter)
2024-02-22
12 บริษัทเท็กซัสท้าทายศาลต่อหน่วยงานด้านการเข้ารหัสลับของ SEC
(Texas company mounts court challenge to SEC crypto authority)
2024-02-22
13 Sam Bankman Fried กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งยกเว้นผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับทนายความ
(Sam Bankman Fried is back in court waives conflict of interest for lawyers)
2024-02-22
14 Greg Solana ผู้ร่วมสร้าง BAYC กุมบังเหียนในฐานะ CEO ของ Yuga Labs
(BAYC co creator Greg Solana takes up reins as Yuga Labs CEO)
2024-02-22
15 Tether จะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธหาก USDT ลดลงบน Tron
(Tether wont confirm or deny if its dropping USDT on Tron)
2024-02-22
16 Google เพื่อแก้ไขความหลากหลาย Gemini AI ChatGPT บ้า AI Eye
(Google to fix diversity borked Gemini AI ChatGPT goes insane AI Eye)
2024-02-22
17 ตอนนี้คุณสามารถปรับใช้ชุดรวม L3 ของคุณเองเป็นเวลา 50 ต่อเดือน
(You can now deploy your own L3 rollup for 50 a month)
2024-02-22
18 Citrea ระดมทุน 27 ล้านเพื่อเปิดตัว Bitcoin ZK rollup
(Citrea raises 27M in seed funding to launch Bitcoin ZK rollup)
2024-02-22
19 ฮ่องกงเห็นการยื่นขอใบอนุญาต crypto เพิ่มขึ้น
(Hong Kong sees surge in crypto license applications)
2024-02-21
20 หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของไนจีเรียผลักดันการรวม AI เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
(Nigerias tech agency pushes for AI integration for enhanced security)
2024-02-21
21 Ripple ยินดีต้อนรับ XRP ETF Brad Garlinghouse อย่างแน่นอน
(Ripple would certainly welcome an XRP ETF Brad Garlinghouse)
2024-02-21
22 การกํากับดูแล AI คืออะไร
(What is AI governance)
2024-02-21
23 เกม Web3 สามารถระเบิดได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI Gaming CEO กล่าว
(Web3 games can explode thanks to artificial intelligence says AI gaming CEO)
2024-02-21
24 Andrew Yang และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 300 คนยื่นคําร้องให้รัฐบาลดําเนินการกับ AI Deepfakes
(Andrew Yang and 300 international experts petition for government action on AI deepfakes)
2024-02-21
25 ตัวเร่งฮาร์ดแวร์ของ AMD เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันของบล็อกเชน
(AMD hardware accelerators to support blockchain interoperability)
2024-02-21
26 CBDC ปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือสกุลเงินแห่งอนาคต
(CBDCs User privacy problem or currency of the future)
2024-02-21
27 ชายหาดที่มั่งคั่งโดดเดี่ยวและน่าทึ่ง คู่มือเมือง Perth Crypto
(Wealthy isolated and incredible beaches Perth Crypto City Guide)
2024-02-21
28 ราคา BTC ลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 1 สัปดาห์เนื่องจากผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่วาฬ Bitcoin Nvidia
(BTC price drops to 1 week low as traders focus on Bitcoin whales Nvidia)
2024-02-21
29 Bitcoin ฟิวเจอร์สเปิดดอกเบี้ยใกล้เตือนเพิ่มระดับ 24B กระทิงมีความเสี่ยงหรือไม่
(Bitcoin futures open interest near alarm raising 24B level Are bulls at risk)
2024-02-21
30 Starknet airdrop ประสบความสําเร็จอย่างมากแม้จะมีข้อโต้แย้ง
(Starknet airdrop largely successful despite controversies)
2024-02-21
31 ตุรกีเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการลีร่าดิจิทัลเฟสแรก
(Turkey releases first phase digital lira project evaluation report)
2024-02-21
32 ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเข้าใกล้ฤดูกาล altcoin แม้ว่าการครอบงําของ Bitcoin จะยังคงอยู่
(Data points to approaching altcoin season even as Bitcoin dominance holds)
2024-02-21
33 กลุ่มผู้สนับสนุน Crypto เรียกร้องให้ประธานการธนาคารของวุฒิสภาไม่สนับสนุนร่างกฎหมาย AML ของ Elizabeth Warrens
(Crypto advocacy group calls on Senate Banking Chair not to support Elizabeth Warrens AML bill)
2024-02-21
34 ราคา Bitcoin ปฏิเสธที่ 53K เนื่องจากดอกเบี้ยเปิดฟิวเจอร์สแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
(Bitcoin price rejects at 53K as futures open interest hits a 2 year high)
2024-02-21
35 VanEcks Bitcoin ETF เพิ่มปริมาณการซื้อขาย 1400 รายวัน
(VanEcks Bitcoin ETF notches 1400 daily trading volume increase)
2024-02-21
36 Circle ยุติการสร้าง USDC บนเครือข่าย Tron โดยมีผลทันที
(Circle to cease minting USDC on Tron Network effective immediately)
2024-02-21
37 ความเชื่อมั่นของ Bitcoin ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นหลังจากการอนุมัติ Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ
(Australias Bitcoin sentiment jumps after US spot Bitcoin ETF approvals)
2024-02-21
38 Stellar เปิดตัวสัญญาอัจฉริยะหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดล่าช้า
(Stellar launches smart contracts following bug fix delays)
2024-02-21
39 ราคา Ethereum ETH แตะ 3K เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022
(Ethereum ETH price hits 3K for the first time since 2022)
2024-02-20
40 Starknets STRK แตะ 7 บน Binance เนื่องจากโทเค็นนับล้านอ้างสิทธิ์ในวันแอร์ดรอป
(Starknets STRK hits 7 on Binance as millions of tokens claimed on airdrop day)
2024-02-20
41 AI สร้าง ID ปลอมทําให้มาตรการ KYC ของการแลกเปลี่ยน crypto สับสน
(AI generated fake IDs confound crypto exchange KYC measures)
2024-02-20
42 Web3 Gamer Sweatcoin กล่าวว่าการสั่นเป็นการแกล้งทํา MotoDEX รีวิว Gods Unchained 2024
(Web3 Gamer Sweatcoin says shaking is faking MotoDEX review Gods Unchained 2024)
2024-02-20
43 การแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศในอินเดียเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
(Foreign crypto exchanges in India face uncertain future)
2024-02-20
44 DeFi Devs รับข้อมูล Bitcoin ETF แบบเรียลไทม์ด้วย Pyth Network
(DeFi Devs get real time Bitcoin ETF data with Pyth Network)
2024-02-20
45 MetaMask เพิ่มความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนสําหรับผู้ใช้ 30 ล้านคนในเครือข่ายหลัก
(MetaMask boosts security with alerts for 30M users on major chains)
2024-02-20
46 ทนายความที่วิ่งไปปลด Elizabeth Warren ไม่ได้พูดถึง crypto ในการเปิดตัวแคมเปญ
(Lawyer running to unseat Elizabeth Warren doesnt mention crypto in campaign launch)
2024-02-20
47 Bitcoin ETF จะผลักดันการยอมรับของสถาบันและการเติบโตของบริษัท Navin Gupta ซีอีโอของ Crystal
(Bitcoin ETFs will drive institutional adoption and company growth Crystal CEO Navin Gupta)
2024-02-20
48 ราคา BTC พุ่งขึ้นถึง 53K แต่แนวต้านไล่ตามภาวะกระทิงของ Bitcoin
(BTC price spikes to 53K but resistance catches up with Bitcoin bulls)
2024-02-20
49 ChatGPT สามารถเขียนสัญญาอัจฉริยะได้ แต่อย่าใช้เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
(ChatGPT can write smart contracts just dont use it as a security auditor)
2024-02-20
50 Forbes เปิดตัว metaverse ถาวรที่มีบาร์สุดหรูพร้อมสระว่ายน้ําสุดหรู
(Forbes launches permanent metaverse presence featuring luxurious pool elegant bar)
2024-02-20

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 05:00
2 สมาชิก FED (Christopher J. Waller) แถลงการณ์ (FOMC Member Waller Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 07:35

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

SAFU Protocol (safu) Beluga Protocol (bela) Swapr (swpr) Beg (beg) Paycon (con) Streakk Chain (stkc) Belifex (befx) EchoSoraCoin (esrc) Index Avalanche DeFi (ixad) Beefy Escrowed Fantom (beftm)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Topshelf Finance (liqr)Mochi (mochi)PhoenixDAO (phnx)Woonkly Power (woop)Newton (ntn)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#Metaverse #virtual world #smart contract #cloud #big data #VR #pegged #clean energy #financial services #solar energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin ยังมีอนาคตไหมDigital Economy คืออะไรNFT กับ Metaverse เกี่ยวข้องกันอย่างไรStablecoin มีกี่ประเภทWeb3 คืออะไรการวิเคราะห์กราฟราคาคริปโต และวิธีการอ่านกราฟราคาคริปโตคืออะไรความปลอดภัยของคริปโตเป็นอย่างไรความเสี่ยงและผลกระทบของการซื้อขายคริปโตรับชำระเงินด้วย bitcoin ทำอย่างไรโลกเสมือน คืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000