ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


กลุ่มความปลอดภัย AI ของสหรัฐฯ เปิดเผยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี -  US AI safety consortium revealed with the biggest names in tech

กลุ่มความปลอดภัย AI ของสหรัฐฯ เปิดเผยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
(US AI safety consortium revealed with the biggest names in tech)


Published: 2024-02-08


1. US AI Safety Consortium: - บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดตั้ง US AI Safety Consortium ซึ่งประกอบด้วยบริษัทและองค์กรด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง. - ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันจัดการกับข้อกังวลด้านจริยธรรมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์. - สมาชิกที่เข้าร่วม ได้แก่ Google, Microsoft, IBM, OpenAI และ Future of Humanity Institute.

2. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการพัฒนา AI: - หัวข้อหลักของการสนทนาเกี่ยวกับความสําคัญของการกล่าวถึงข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์. - กลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับใช้เทคโนโลยี AI อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม. - การมุ่งเน้นของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AI เน้นย้ําถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของ AI.

3. ผลกระทบของ AI ต่อสังคม: - บทความนี้ยังเน้นย้ําถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมและความจําเป็นในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ. - เนื่องจากเทคโนโลยี AI ถูกรวมเข้ากับแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการรับรู้มากขึ้นถึงความจําเป็นในการจัดลําดับความสําคัญของการพิจารณาด้านความปลอดภัยและจริยธรรม. - การจัดตั้งกลุ่มบริษัทแสดงถึงความพยายามร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพัฒนา AI สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการของสังคม. หมายเหตุ: บทสรุปโดยละเอียดเป็นเพียงคําแนะนําและสามารถขยายหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเนื้อหาจริงของบทความ. .


1. US AI Safety Consortium: - The article focuses on the formation of a US AI Safety Consortium,consisting of prominent technology companies and organizations. - This initiative aims to collaboratively address the ethical and safety concerns related to artificial intelligence development. - The participating members include Google,Microsoft,IBM,OpenAI,and the Future of Humanity Institute.

2. Ethical considerations in AI development: - The main topic of discussion revolves around the importance of addressing ethical considerations in the development of artificial intelligence. - The consortium aims to develop industry standards and best practices for ensuring the safe and ethical deployment of AI technologies. - The consortium's focus on AI safety highlights the growing concerns about the potential risks associated with AI advancements.

3. Impact of AI on society: - The article also highlights the potential impact of artificial intelligence on society and the need for responsible AI development. - As AI technologies become increasingly integrated into various aspects of our lives,there is a growing recognition of the need to prioritize safety and ethical considerations. - The consortium's formation signifies a collective effort to mitigate potential risks and ensure that AI development is aligned with societal values and principles. Note: The detailed summaries are just a suggestion and can be further expanded or modified based on the actual content of the article.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC title=BTC 51,990.13 1,890,023,240.33
2 ARS title=ARS 1,058.80 1,845,086,225.90
3 ETH title=ETH 3,009.19 1,714,536,591.63
4 WLD title=WLD 8.96 505,184,330.35
5 SOL title=SOL 105.04 435,370,253.78
6 JASMY title=JASMY 0.02 285,310,981.46
7 FIL title=FIL 8.42 222,658,947.39
8 XRP title=XRP 0.55 190,611,567.54
9 AGIX title=AGIX 0.73 188,325,409.92
10 RNDR title=RNDR 7.66 179,762,922.26
11 MATIC title=MATIC 1.02 167,083,172.34
12 STRK title=STRK 1.90 163,317,076.93
13 SUI title=SUI 1.75 131,941,147.47
14 MANTA title=MANTA 3.34 124,474,214.84
15 PIXEL title=PIXEL 0.55 121,575,393.47
16 SPELL title=SPELL <0.01 121,146,908.44
17 AI title=AI 1.82 92,788,433.55
18 ARKM title=ARKM 1.47 79,892,015.72
19 MASK title=MASK 4.44 78,487,871.35
20 OP title=OP 3.70 77,624,442.54
21 ADA title=ADA 0.60 75,131,832.69
22 LINK title=LINK 18.55 75,010,180.51
23 SEI title=SEI 0.87 72,763,294.62
24 HBAR title=HBAR 0.11 69,831,559.48
25 AVAX title=AVAX 37.59 69,145,006.61
26 XAI title=XAI 1.33 66,287,614.11
27 INJ title=INJ 35.31 61,211,286.71
28 STX title=STX 2.62 53,678,332.97
29 EPX title=EPX <0.01 53,257,770.95
30 ORDI title=ORDI 66.29 52,722,094.32

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Spell title=SPELL <0.01
+65.23
2 Ellipsis X title=EPX <0.01 +48.39
3 Arkham title=ARKM 1.47 +43.02
4 Worldcoin title=WLD 8.96 +42.99
5 SingularityNET title=AGIX 0.73 +40.44
6 IQ title=IQ <0.01 +33.43
7 Amp title=AMP <0.01 +26.81
8 PlayDapp title=PLA 0.20 +25.95
9 Open Campus title=EDU 0.94 +23.99
10 Render title=RNDR 7.66 +23.89
11 Filecoin title=FIL 8.42 +19.92
12 Alchemix title=ALCX 30.77 +19.77
13 WOO title=WOO 0.47 +18.01
14 Cortex title=CTXC 0.65 +17.61
15 NFPrompt title=NFP 0.79 +17.32
16 Reserve Rights title=RSR <0.01 +14.98
17 Ren title=REN 0.07 +14.88
18 Mask Network title=MASK 4.44 +14.03
19 My Neighbor Alice title=ALICE 1.43 +13.87
20 Hedera title=HBAR 0.11 +13.65
21 Ocean Protocol title=OCEAN 0.77 +13.64
22 Zcash title=ZEC 27.13 +13.47
23 Linear title=LINA <0.01 +13.21
24 iExec RLC title=RLC 4.07 +13.06
25 Pendle title=PENDLE 2.72 +13.00
26 Cartesi title=CTSI 0.33 +12.94
27 Marlin title=POND 0.02 +12.89
28 Shentu title=CTK 0.74 +12.86
29 Sleepless AI title=AI 1.82 +12.68
30 SelfKey title=KEY <0.01 +12.41

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Prom title=PROM 12.03 -12.56
2 Request title=REQ 0.11 -8.37
3 NKN title=NKN 0.14 -4.50
4 WINkLink title=WIN <0.01 -3.97
5 Xai title=XAI 1.33 -1.34
6 Xeno title=XNO 1.22 -0.97
7 Loom Network (NEW) title=LOOM 0.11 -0.94
8 Pundi X title=PUNDIX 0.46 -0.87
9 Aergo title=AERGO 0.15 -0.86
10 Dock title=DOCK 0.03 -0.47
11 Lisk title=LSK 1.44 -0.35
12 Ardor title=ARDR 0.10 -0.10
13 PAX Gold title=PAXG 2,001.00 -0.05

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 RNDR title=RNDR 281.00 275.21
(7.66)
5.79 2.10
2 GMX title=GMX 1,668.66 1,696.36
(47.24)
27.70 1.66
3 GLMR title=GLMR 15.86 16.12
(0.45)
0.26 1.64
4 ANKR title=ANKR 1.08 1.10
(0.03)
0.02 1.41
5 FTM title=FTM 14.73 14.93
(0.42)
0.20 1.37
6 ALGO title=ALGO 6.85 6.93
(0.19)
0.08 1.23
7 LQTY title=LQTY 53.48 54.12
(1.51)
0.64 1.19
8 FLUX title=FLUX 31.25 31.62
(0.88)
0.37 1.18
9 GALA title=GALA 1.04 1.05
(0.03)
0.01 1.17
10 WOO title=WOO 16.79 16.97
(0.47)
0.18 1.06
11 WLD title=WLD 318.85 321.75
(8.96)
2.90 0.91
12 SNX title=SNX 127.70 128.77
(3.59)
1.07 0.84
13 GLM title=GLM 13.50 13.61
(0.38)
0.11 0.81
14 OMG title=OMG 25.33 25.53
(0.71)
0.20 0.80
15 FXS title=FXS 302.00 304.23
(8.47)
2.23 0.74
16 CRV title=CRV 19.90 20.04
(0.56)
0.14 0.73
17 C98 title=C98 12.04 12.13
(0.34)
0.09 0.72
18 LRC title=LRC 9.38 9.44
(0.26)
0.06 0.68
19 ATOM title=ATOM 355.30 357.69
(9.96)
2.39 0.67
20 1INCH title=1INCH 16.00 16.10
(0.45)
0.10 0.64
21 XTZ title=XTZ 40.25 40.51
(1.13)
0.26 0.64
22 JOE title=JOE 17.90 18.01
(0.50)
0.11 0.59
23 AAVE title=AAVE 3,348.33 3,366.16
(93.74)
17.83 0.53
24 GAL title=GAL 112.96 113.55
(3.16)
0.59 0.52
25 LDO title=LDO 109.73 110.28
(3.07)
0.55 0.50
26 SUSHI title=SUSHI 47.31 47.54
(1.32)
0.23 0.49
27 BAL title=BAL 154.84 155.60
(4.33)
0.76 0.49
28 MKR title=MKR 73,164.20 73,506.74
(2,047.00)
342.54 0.47
29 CELO title=CELO 27.63 27.76
(0.77)
0.13 0.46
30 PERP title=PERP 48.10 48.32
(1.35)
0.22 0.46
31 STG title=STG 23.79 23.90
(0.67)
0.11 0.45
32 KSM title=KSM 1,683.86 1,691.34
(47.10)
7.48 0.44
33 ILV title=ILV 3,500.00 3,514.46
(97.87)
14.46 0.41
34 MANA title=MANA 17.70 17.77
(0.49)
0.07 0.40
35 DOGE title=DOGE 3.05 3.07
(0.09)
0.01 0.40
36 AVAX title=AVAX 1,344.96 1,349.84
(37.59)
4.88 0.36
37 BTC title=BTC 1,860,197.15 1,866,939.52
(51,990.13)
6,742.37 0.36
38 ZRX title=ZRX 12.85 12.90
(0.36)
0.05 0.35
39 OCEAN title=OCEAN 27.61 27.70
(0.77)
0.09 0.32
40 NEAR title=NEAR 119.30 119.65
(3.33)
0.35 0.29
41 ALPHA title=ALPHA 4.63 4.64
(0.13)
0.01 0.28
42 LINK title=LINK 664.28 665.98
(18.55)
1.70 0.26
43 BAND title=BAND 73.00 73.18
(2.04)
0.18 0.25
44 CTXC title=CTXC 23.33 23.39
(0.65)
0.06 0.25
45 APE title=APE 62.15 62.30
(1.74)
0.15 0.25
46 ENJ title=ENJ 12.03 12.06
(0.34)
0.03 0.24
47 GNO title=GNO 11,399.53 11,426.40
(318.20)
26.87 0.24
48 ETH title=ETH 107,817.18 108,058.51
(3,009.19)
241.33 0.22
49 DYDX title=DYDX 106.38 106.62
(2.97)
0.24 0.22
50 OP title=OP 132.58 132.87
(3.70)
0.29 0.22
51 CYBER title=CYBER 314.63 315.29
(8.78)
0.66 0.21
52 KNC title=KNC 23.80 23.85
(0.66)
0.05 0.20
53 SOL title=SOL 3,764.61 3,771.93
(105.04)
7.32 0.19
54 XLM title=XLM 4.19 4.20
(0.12)
0.01 0.19
55 MOVR title=MOVR 824.10 825.63
(22.99)
1.53 0.19
56 XRP title=XRP 19.75 19.79
(0.55)
0.04 0.18
57 AXS title=AXS 283.54 284.04
(7.91)
0.50 0.18
58 TIA title=TIA 619.64 618.55
(17.23)
1.09 0.18
59 BCH title=BCH 9,497.49 9,512.43
(264.90)
14.94 0.16
60 ID title=ID 22.26 22.29
(0.62)
0.03 0.15
61 UMA title=UMA 141.63 141.84
(3.95)
0.21 0.15
62 CVC title=CVC 3.88 3.87
(0.11)
0.01 0.14
63 COMP title=COMP 2,169.31 2,172.17
(60.49)
2.86 0.13
64 SAND title=SAND 18.19 18.21
(0.51)
0.02 0.13
65 IMX title=IMX 118.90 119.04
(3.31)
0.14 0.11
66 ADA title=ADA 21.58 21.60
(0.60)
0.02 0.11
67 UNI title=UNI 269.00 269.29
(7.50)
0.29 0.11
68 YFI title=YFI 273,750.00 274,025.39
(7,631.00)
275.39 0.10
69 ENS title=ENS 790.72 790.01
(22.00)
0.71 0.09
70 INJ title=INJ 1,267.41 1,267.96
(35.31)
0.55 0.04
71 FLOW title=FLOW 34.38 34.37
(0.96)
0.01 0.04

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
2 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
3 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
4 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
5 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
6 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
7 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
8 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22
9 Valkyrie เปิดตัวกองทุน Bitcoin Futures ที่มีเลเวอเรจ 2 เท่า
(Valkyrie launches 2x leveraged Bitcoin futures fund)
2024-02-22
10 Marathon Digital Holdings เปิดตัวบริการส่งธุรกรรม Bitcoin โดยตรง
(Marathon Digital Holdings launches direct Bitcoin transaction submission service)
2024-02-22
11 ของสะสมดิจิทัล WWE บนตั๋ว Panini Sports Illustrated NFT บน Avalanche Nifty Newsletter
(WWE digital collectibles on Panini Sports Illustrated NFT tickets on Avalanche Nifty Newsletter)
2024-02-22
12 บริษัทเท็กซัสท้าทายศาลต่อหน่วยงานด้านการเข้ารหัสลับของ SEC
(Texas company mounts court challenge to SEC crypto authority)
2024-02-22
13 Sam Bankman Fried กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งยกเว้นผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับทนายความ
(Sam Bankman Fried is back in court waives conflict of interest for lawyers)
2024-02-22
14 Greg Solana ผู้ร่วมสร้าง BAYC กุมบังเหียนในฐานะ CEO ของ Yuga Labs
(BAYC co creator Greg Solana takes up reins as Yuga Labs CEO)
2024-02-22
15 Tether จะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธหาก USDT ลดลงบน Tron
(Tether wont confirm or deny if its dropping USDT on Tron)
2024-02-22
16 Google เพื่อแก้ไขความหลากหลาย Gemini AI ChatGPT บ้า AI Eye
(Google to fix diversity borked Gemini AI ChatGPT goes insane AI Eye)
2024-02-22
17 ตอนนี้คุณสามารถปรับใช้ชุดรวม L3 ของคุณเองเป็นเวลา 50 ต่อเดือน
(You can now deploy your own L3 rollup for 50 a month)
2024-02-22
18 Citrea ระดมทุน 27 ล้านเพื่อเปิดตัว Bitcoin ZK rollup
(Citrea raises 27M in seed funding to launch Bitcoin ZK rollup)
2024-02-22
19 ฮ่องกงเห็นการยื่นขอใบอนุญาต crypto เพิ่มขึ้น
(Hong Kong sees surge in crypto license applications)
2024-02-21
20 หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของไนจีเรียผลักดันการรวม AI เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
(Nigerias tech agency pushes for AI integration for enhanced security)
2024-02-21
21 Ripple ยินดีต้อนรับ XRP ETF Brad Garlinghouse อย่างแน่นอน
(Ripple would certainly welcome an XRP ETF Brad Garlinghouse)
2024-02-21
22 การกํากับดูแล AI คืออะไร
(What is AI governance)
2024-02-21
23 เกม Web3 สามารถระเบิดได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI Gaming CEO กล่าว
(Web3 games can explode thanks to artificial intelligence says AI gaming CEO)
2024-02-21
24 Andrew Yang และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 300 คนยื่นคําร้องให้รัฐบาลดําเนินการกับ AI Deepfakes
(Andrew Yang and 300 international experts petition for government action on AI deepfakes)
2024-02-21
25 ตัวเร่งฮาร์ดแวร์ของ AMD เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันของบล็อกเชน
(AMD hardware accelerators to support blockchain interoperability)
2024-02-21
26 CBDC ปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือสกุลเงินแห่งอนาคต
(CBDCs User privacy problem or currency of the future)
2024-02-21
27 ชายหาดที่มั่งคั่งโดดเดี่ยวและน่าทึ่ง คู่มือเมือง Perth Crypto
(Wealthy isolated and incredible beaches Perth Crypto City Guide)
2024-02-21
28 ราคา BTC ลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 1 สัปดาห์เนื่องจากผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่วาฬ Bitcoin Nvidia
(BTC price drops to 1 week low as traders focus on Bitcoin whales Nvidia)
2024-02-21
29 Bitcoin ฟิวเจอร์สเปิดดอกเบี้ยใกล้เตือนเพิ่มระดับ 24B กระทิงมีความเสี่ยงหรือไม่
(Bitcoin futures open interest near alarm raising 24B level Are bulls at risk)
2024-02-21
30 Starknet airdrop ประสบความสําเร็จอย่างมากแม้จะมีข้อโต้แย้ง
(Starknet airdrop largely successful despite controversies)
2024-02-21
31 ตุรกีเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการลีร่าดิจิทัลเฟสแรก
(Turkey releases first phase digital lira project evaluation report)
2024-02-21
32 ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเข้าใกล้ฤดูกาล altcoin แม้ว่าการครอบงําของ Bitcoin จะยังคงอยู่
(Data points to approaching altcoin season even as Bitcoin dominance holds)
2024-02-21
33 กลุ่มผู้สนับสนุน Crypto เรียกร้องให้ประธานการธนาคารของวุฒิสภาไม่สนับสนุนร่างกฎหมาย AML ของ Elizabeth Warrens
(Crypto advocacy group calls on Senate Banking Chair not to support Elizabeth Warrens AML bill)
2024-02-21
34 ราคา Bitcoin ปฏิเสธที่ 53K เนื่องจากดอกเบี้ยเปิดฟิวเจอร์สแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
(Bitcoin price rejects at 53K as futures open interest hits a 2 year high)
2024-02-21
35 VanEcks Bitcoin ETF เพิ่มปริมาณการซื้อขาย 1400 รายวัน
(VanEcks Bitcoin ETF notches 1400 daily trading volume increase)
2024-02-21
36 Circle ยุติการสร้าง USDC บนเครือข่าย Tron โดยมีผลทันที
(Circle to cease minting USDC on Tron Network effective immediately)
2024-02-21
37 ความเชื่อมั่นของ Bitcoin ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นหลังจากการอนุมัติ Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ
(Australias Bitcoin sentiment jumps after US spot Bitcoin ETF approvals)
2024-02-21
38 Stellar เปิดตัวสัญญาอัจฉริยะหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดล่าช้า
(Stellar launches smart contracts following bug fix delays)
2024-02-21
39 ราคา Ethereum ETH แตะ 3K เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022
(Ethereum ETH price hits 3K for the first time since 2022)
2024-02-20
40 Starknets STRK แตะ 7 บน Binance เนื่องจากโทเค็นนับล้านอ้างสิทธิ์ในวันแอร์ดรอป
(Starknets STRK hits 7 on Binance as millions of tokens claimed on airdrop day)
2024-02-20
41 AI สร้าง ID ปลอมทําให้มาตรการ KYC ของการแลกเปลี่ยน crypto สับสน
(AI generated fake IDs confound crypto exchange KYC measures)
2024-02-20
42 Web3 Gamer Sweatcoin กล่าวว่าการสั่นเป็นการแกล้งทํา MotoDEX รีวิว Gods Unchained 2024
(Web3 Gamer Sweatcoin says shaking is faking MotoDEX review Gods Unchained 2024)
2024-02-20
43 การแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศในอินเดียเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
(Foreign crypto exchanges in India face uncertain future)
2024-02-20
44 DeFi Devs รับข้อมูล Bitcoin ETF แบบเรียลไทม์ด้วย Pyth Network
(DeFi Devs get real time Bitcoin ETF data with Pyth Network)
2024-02-20
45 MetaMask เพิ่มความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนสําหรับผู้ใช้ 30 ล้านคนในเครือข่ายหลัก
(MetaMask boosts security with alerts for 30M users on major chains)
2024-02-20
46 ทนายความที่วิ่งไปปลด Elizabeth Warren ไม่ได้พูดถึง crypto ในการเปิดตัวแคมเปญ
(Lawyer running to unseat Elizabeth Warren doesnt mention crypto in campaign launch)
2024-02-20
47 Bitcoin ETF จะผลักดันการยอมรับของสถาบันและการเติบโตของบริษัท Navin Gupta ซีอีโอของ Crystal
(Bitcoin ETFs will drive institutional adoption and company growth Crystal CEO Navin Gupta)
2024-02-20
48 ราคา BTC พุ่งขึ้นถึง 53K แต่แนวต้านไล่ตามภาวะกระทิงของ Bitcoin
(BTC price spikes to 53K but resistance catches up with Bitcoin bulls)
2024-02-20
49 ChatGPT สามารถเขียนสัญญาอัจฉริยะได้ แต่อย่าใช้เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
(ChatGPT can write smart contracts just dont use it as a security auditor)
2024-02-20
50 Forbes เปิดตัว metaverse ถาวรที่มีบาร์สุดหรูพร้อมสระว่ายน้ําสุดหรู
(Forbes launches permanent metaverse presence featuring luxurious pool elegant bar)
2024-02-20

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 05:00
2 สมาชิก FED (Christopher J. Waller) แถลงการณ์ (FOMC Member Waller Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 07:35

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Crystl Finance (crystl) baoUSD-LUSD StablePool (baousd-lusd-stablepool) Biao Coin (biao) Bolt (bolt) Woonkly Power (woop) Sushi (sushi) Banano (ban) AraFi (ara) Banus Finance (banus) Mog (mog)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Hourglass (wait)Libre (libre)Spume (spume)Icrypex Token (icpx)HONK (honk)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#climate #DeFi #smart contract #wellness #cloud #carbon-credit #digital money #digital economy #solar energy #decentralized application

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Asset backed token คือBitcoin เป็นแชร์ลูกโซ่ หรือไม่Bitcoin โดนแฮคได้ไหมGameFi คืออะไรPolygon หรือ MATIC คืออะไรXRP คืออะไรZero knowledge proofs คืออะไรmarket capitalization คืออะไรบิทคอยน์ทำงานอย่างไรเหรียญคริปโตมีอะไรบ้าง
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000