ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


UN สอบสวน 3B การโจมตีทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือต่อบริษัทคริปโต รายงาน -  UN probes 3B North Korean cyberattacks on crypto firms Report

UN สอบสวน 3B การโจมตีทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือต่อบริษัทคริปโต รายงาน
(UN probes 3B North Korean cyberattacks on crypto firms Report)


Published: 2024-02-10


1. การมีส่วนร่วมของเกาหลีเหนือในการแฮ็กสกุลเงินดิจิทัล: บทความนี้เน้นย้ําถึงการค้นพบของสหประชาชาติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเกาหลีเหนือในกิจกรรมการแฮ็กที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล. รายงานระบุว่าเกาหลีเหนือใช้การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยเงินจากการแลกเปลี่ยนและสถาบันการเงินต่างๆ. แฮกเกอร์ใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึงการปรับใช้สเปียร์ฟิชชิ่งและมัลแวร์ เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต. สิ่งนี้เน้นย้ําถึงภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องที่เกิดจากเกาหลีเหนือและความพยายามอย่างต่อเนื่องของพวกเขาในการใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล.

2. ผลกระทบของการแฮ็ก cryptocurrency ต่อความปลอดภัยทั่วโลก: บทความนี้กล่าวถึงกิจกรรมการแฮ็ก crypto ของเกาหลีเหนือมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความมั่นคงระดับโลกอย่างไร. เงินที่ถูกขโมยไปอาจถูกนําไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงและสนับสนุนวาระทางทหารของประเทศ. นอกจากนี้ เหตุการณ์การแฮ็กยังบ่อนทําลายความไว้วางใจในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอาจนําไปสู่การยอมรับที่ลดลงและขัดขวางนวัตกรรม. เป็นสิ่งสําคัญสําหรับรัฐบาล สถาบันการเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากอาชญากรไซเบอร์.

3. บทบาทของความร่วมมือและกฎระเบียบระหว่างประเทศ: บทความนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและมาตรการกํากับดูแลในการจัดการกับภัยคุกคามจากการแฮ็กสกุลเงินดิจิทัลและอาชญากรรมทางไซเบอร์. รายงานของสหประชาชาติเน้นย้ําถึงความจําเป็นที่รัฐบาลและหน่วยงานกํากับดูแลต้องทํางานร่วมกันในการดําเนินการตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยและแบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์. ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทําให้สามารถติดตามและขัดขวางการทํางานของอาชญากรไซเบอร์ได้มากขึ้น. นอกจากนี้ การบังคับใช้มาตรการคว่ําบาตรระหว่างประเทศและการให้ประเทศที่รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกหรือเมินเฉยต่อกิจกรรมเหล่านี้สามารถทําหน้าที่เป็นตัวยับยั้งและช่วยปกป้องความมั่นคงของโลก. .


1. North Korea's involvement in cryptocurrency hacking: The article highlights the United Nations' findings regarding North Korea's involvement in hacking activities related to cryptocurrency. The report mentions that North Korea has been using cyberattacks to steal funds from various exchanges and financial institutions. The hackers employed various techniques,including spear-phishing and malware deployment,to gain unauthorized access to these platforms. This highlights the persistent cybersecurity threat posed by North Korea and their ongoing efforts to exploit the growing popularity of cryptocurrencies.

2. The impact of cryptocurrency hacking on global security: The article discusses how North Korea's crypto hacking activities have far-reaching implications for global security. The stolen funds could potentially be used to finance illicit activities,including the development of weapons of mass destruction and supporting the country's military agenda. Furthermore,the hacking incidents also undermine trust in the cryptocurrency industry,potentially leading to decreased adoption and hindered innovation. It is crucial for governments,financial institutions,and cryptocurrency exchanges to implement robust security measures to mitigate the risk posed by cybercriminals.

3. The role of international cooperation and regulation: The article emphasizes the importance of international cooperation and regulatory measures in addressing the threat of cryptocurrency hacking and cybercrime. The United Nations' report highlights the need for governments and regulatory bodies to work together in implementing stricter regulations,monitoring suspicious transactions,and sharing intelligence on cyber threats. By fostering collaboration between countries,it becomes more feasible to track and disrupt the operations of cybercriminals. Additionally,enforcing international sanctions and holding countries accountable for facilitating or turning a blind eye to these activities can act as a deterrent and help protect global security.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ARS title=ARS 1,050.50 1,507,496,723.20
2 ETH title=ETH 3,121.40 1,302,573,045.04
3 BTC title=BTC 51,591.09 990,801,806.04
4 WLD title=WLD 8.66 297,586,755.50
5 SOL title=SOL 104.35 207,073,692.95
6 COTI title=COTI 0.21 185,237,526.54
7 UNI title=UNI 10.99 154,742,813.33
8 SC title=SC 0.01 148,923,437.77
9 FIL title=FIL 8.24 142,058,159.28
10 XRP title=XRP 0.54 116,824,234.28
11 JASMY title=JASMY 0.02 107,597,274.83
12 PIXEL title=PIXEL 0.57 85,586,920.27
13 SPELL title=SPELL <0.01 85,498,119.08
14 XAI title=XAI 1.52 77,521,818.27
15 ARKM title=ARKM 1.64 74,372,125.76
16 RNDR title=RNDR 7.26 72,703,781.55
17 MATIC title=MATIC 0.99 72,608,456.52
18 ORDI title=ORDI 65.56 67,610,393.78
19 USTC title=USTC 0.04 67,506,148.31
20 AGIX title=AGIX 0.76 67,242,507.72
21 NEAR title=NEAR 3.70 63,396,319.83
22 STRK title=STRK 1.93 59,187,744.27
23 XVG title=XVG <0.01 53,873,529.60
24 AVAX title=AVAX 37.48 52,389,497.66
25 DYDX title=DYDX 3.45 47,145,289.05
26 ADA title=ADA 0.59 46,891,743.06
27 OP title=OP 3.83 45,952,508.83
28 MANTA title=MANTA 3.00 45,775,932.06
29 ETC title=ETC 27.39 45,141,450.19
30 AI title=AI 1.66 43,888,433.16

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Verge title=XVG <0.01
+65.45
2 Spell title=SPELL <0.01 +23.39
3 Orion title=ORN 1.89 +18.94
4 TerraClassicUSD title=USTC 0.04 +16.99
5 Coin98 title=C98 0.39 +16.66
6 Arweave title=AR 15.96 +14.29
7 Cartesi title=CTSI 0.38 +13.60
8 COTI title=COTI 0.21 +13.18
9 Theta Network title=THETA 1.48 +12.99
10 Kadena title=KDA 1.23 +12.20
11 Harmony title=ONE 0.02 +11.50
12 Pixels title=PIXEL 0.57 +11.18
13 Pepe title=PEPE <0.01 +10.85
14 Flux title=FLUX 0.96 +10.72
15 My Neighbor Alice title=ALICE 1.61 +9.81
16 Galxe title=GAL 3.24 +9.61
17 Fusionist title=ACE 10.87 +8.85
18 Arkham title=ARKM 1.64 +7.97
19 Compound title=COMP 73.68 +7.91
20 IQ title=IQ <0.01 +7.83
21 Syscoin title=SYS 0.16 +7.51
22 Santos FC Fan Token title=SANTOS 6.17 +7.25
23 SelfKey title=KEY <0.01 +7.19
24 Stratis title=STRAX 1.12 +7.16
25 Polkastarter title=POLS 0.98 +6.87
26 RSK Infrastructure Framework title=RIF 0.21 +6.76
27 Ravencoin title=RVN 0.03 +6.60
28 Immutable title=IMX 3.27 +6.58
29 Ethereum Name Service title=ENS 22.86 +6.57
30 Celo title=CELO 0.90 +6.35

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Siacoin title=SC 0.01 -10.54
2 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -8.66
3 Blur title=BLUR 0.75 -7.16
4 Raydium title=RAY 0.95 -5.38
5 Biconomy title=BICO 0.37 -4.46
6 Automata title=ATA 0.14 -4.19
7 SingularityNET title=AGIX 0.76 -3.93
8 WOO title=WOO 0.51 -3.92
9 Sei title=SEI 0.82 -3.82
10 PancakeSwap title=CAKE 3.11 -3.51
11 Clover Finance title=CLV 0.06 -3.37
12 Uniswap title=UNI 10.99 -3.20
13 NEAR Protocol title=NEAR 3.70 -3.09
14 Klaytn title=KLAY 0.23 -2.91
15 Mdex (BSC) title=MDX 0.07 -2.87
16 Sushi title=SUSHI 1.60 -2.80
17 WINkLink title=WIN <0.01 -2.72
18 Beta Finance title=BETA 0.08 -2.69
19 MANTRA title=OM 0.21 -2.58
20 Render title=RNDR 7.26 -2.51
21 dYdX title=DYDX 3.45 -2.49
22 Amp title=AMP <0.01 -2.43
23 Harvest Finance title=FARM 44.58 -2.41
24 Polymesh title=POLYX 0.19 -2.34
25 BENQI title=QI 0.02 -2.32
26 VeThor title=VTHO <0.01 -2.28
27 Vanar Chain title=VANRY 0.09 -2.23
28 AdEx title=ADX 0.20 -2.10
29 Streamr title=DATA 0.07 -1.92
30 Ellipsis X title=EPX <0.01 -1.86

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
72
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 COMP title=COMP 2,585.80 2,649.56
(73.68)
63.76 2.47
2 ILV title=ILV 3,581.68 3,667.25
(101.98)
85.57 2.39
3 FLUX title=FLUX 33.81 34.36
(0.96)
0.55 1.63
4 GMX title=GMX 1,848.70 1,874.62
(52.13)
25.92 1.40
5 ANKR title=ANKR 1.17 1.19
(0.03)
0.02 1.40
6 RNDR title=RNDR 258.00 261.22
(7.26)
3.22 1.25
7 AAVE title=AAVE 3,599.00 3,643.15
(101.31)
44.15 1.23
8 SUSHI title=SUSHI 56.80 57.46
(1.60)
0.66 1.17
9 UMA title=UMA 140.83 142.33
(3.96)
1.50 1.07
10 FLOW title=FLOW 37.47 37.87
(1.05)
0.40 1.06
11 GAL title=GAL 115.32 116.51
(3.24)
1.19 1.03
12 ALGO title=ALGO 7.34 7.41
(0.21)
0.07 0.97
13 DYDX title=DYDX 122.91 124.10
(3.45)
1.19 0.97
14 FTM title=FTM 14.87 15.01
(0.42)
0.14 0.92
15 JOE title=JOE 20.16 20.34
(0.57)
0.18 0.89
16 GLM title=GLM 14.08 14.20
(0.40)
0.12 0.88
17 MKR title=MKR 73,720.42 74,366.18
(2,068.00)
645.76 0.88
18 OMG title=OMG 27.60 27.83
(0.77)
0.23 0.85
19 CELO title=CELO 32.78 32.51
(0.90)
0.27 0.84
20 YFI title=YFI 296,624.95 299,082.95
(8,317.00)
2,458.00 0.83
21 MOVR title=MOVR 791.39 797.78
(22.19)
6.39 0.81
22 ENJ title=ENJ 12.81 12.91
(0.36)
0.10 0.81
23 LDO title=LDO 120.79 121.76
(3.39)
0.97 0.80
24 1INCH title=1INCH 17.51 17.65
(0.49)
0.14 0.78
25 HBAR title=HBAR 3.87 3.90
(0.11)
0.03 0.73
26 LQTY title=LQTY 54.84 55.24
(1.54)
0.40 0.72
27 BAND title=BAND 74.48 75.01
(2.09)
0.53 0.72
28 WOO title=WOO 18.21 18.34
(0.51)
0.13 0.71
29 SNX title=SNX 140.69 141.68
(3.94)
0.99 0.71
30 ZRX title=ZRX 13.06 13.15
(0.37)
0.09 0.67
31 BAL title=BAL 171.01 172.11
(4.79)
1.10 0.64
32 APE title=APE 65.64 66.06
(1.84)
0.42 0.64
33 ID title=ID 21.49 21.62
(0.60)
0.13 0.60
34 BLUR title=BLUR 26.94 27.09
(0.75)
0.15 0.57
35 GNO title=GNO 12,679.10 12,607.73
(350.60)
71.37 0.57
36 KSM title=KSM 1,737.40 1,746.96
(48.58)
9.56 0.55
37 CRV title=CRV 21.33 21.45
(0.60)
0.12 0.55
38 STG title=STG 23.62 23.75
(0.66)
0.13 0.54
39 ALPHA title=ALPHA 4.94 4.97
(0.14)
0.03 0.53
40 CHZ title=CHZ 4.52 4.54
(0.13)
0.02 0.52
41 TRX title=TRX 4.92 4.95
(0.14)
0.03 0.52
42 WLD title=WLD 309.63 311.24
(8.66)
1.61 0.52
43 ENS title=ENS 817.95 822.06
(22.86)
4.11 0.50
44 LINK title=LINK 671.81 675.12
(18.77)
3.31 0.49
45 AVAX title=AVAX 1,341.25 1,347.80
(37.48)
6.55 0.49
46 C98 title=C98 13.91 13.98
(0.39)
0.07 0.49
47 SOL title=SOL 3,735.00 3,752.47
(104.35)
17.47 0.47
48 PERP title=PERP 52.07 52.31
(1.45)
0.24 0.46
49 MANA title=MANA 18.44 18.52
(0.52)
0.08 0.45
50 CVC title=CVC 3.93 3.91
(0.11)
0.02 0.45
51 KNC title=KNC 24.22 24.32
(0.68)
0.10 0.40
52 INJ title=INJ 1,279.87 1,284.87
(35.73)
5.00 0.39
53 OP title=OP 137.20 137.73
(3.83)
0.53 0.39
54 FXS title=FXS 307.02 308.18
(8.57)
1.16 0.38
55 MATIC title=MATIC 35.65 35.76
(0.99)
0.11 0.31
56 ADA title=ADA 21.12 21.18
(0.59)
0.06 0.30
57 LRC title=LRC 10.02 10.05
(0.28)
0.03 0.27
58 CYBER title=CYBER 314.91 315.77
(8.78)
0.86 0.27
59 ETH title=ETH 111,949.94 112,246.90
(3,121.40)
296.96 0.27
60 XRP title=XRP 19.44 19.49
(0.54)
0.05 0.26
61 TIA title=TIA 608.66 610.24
(16.97)
1.58 0.26
62 XTZ title=XTZ 40.20 40.10
(1.12)
0.10 0.26
63 SAND title=SAND 18.68 18.73
(0.52)
0.05 0.26
64 DOGE title=DOGE 3.08 3.09
(0.09)
0.01 0.25
65 OCEAN title=OCEAN 26.06 26.13
(0.73)
0.07 0.25
66 GLMR title=GLMR 15.67 15.71
(0.44)
0.04 0.24
67 IMX title=IMX 117.30 117.58
(3.27)
0.28 0.24
68 XLM title=XLM 4.17 4.18
(0.12)
0.01 0.21
69 CTXC title=CTXC 21.59 21.63
(0.60)
0.04 0.20
70 BTC title=BTC 1,852,111.32 1,855,238.09
(51,591.09)
3,126.77 0.17
71 NEAR title=NEAR 132.71 132.91
(3.70)
0.20 0.15
72 UNI title=UNI 394.73 395.31
(10.99)
0.58 0.15
73 AXS title=AXS 291.70 291.28
(8.10)
0.42 0.14
74 ATOM title=ATOM 374.39 373.88
(10.40)
0.51 0.14
75 BCH title=BCH 9,594.97 9,601.44
(267.00)
6.47 0.07

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ZachXBT กู้คืนรายได้ NFT ที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ 177K หลังจากการสอบสวน 9 เดือน
(ZachXBT recovers majority of 177K stolen NFT proceeds after 9 month probe)
2024-02-25
2 อาชญากรรมไซเบอร์บล็อคเชนกระตุ้นการดําเนินการจากอัยการแห่งชาติจีน
(Blockchain cybercrimes trigger action from Chinas national prosecutor)
2024-02-25
3 ผู้ใช้ Aleo ที่เน้นความเป็นส่วนตัวกังวลหลังจากเอกสาร KYC รั่วไหล
(Privacy focused Aleo users concerned after KYC documents leak)
2024-02-25
4 การโจมตีของแวมไพร์ใน crypto คืออะไร
(What is a vampire attack in crypto)
2024-02-25
5 Carlson Group เพิ่ม Bitcoin ETF สี่ตัวให้กับที่ปรึกษาทางการเงิน
(Carlson Group adds four Bitcoin ETFs to financial advisers)
2024-02-25
6 Texas Blockchain Council และ Riot ได้รับชัยชนะจากเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานของสหรัฐฯ
(Texas Blockchain Council and Riot secure win against US energy officials)
2024-02-25
7 Riot Platforms เพิ่มผลผลิต BTC ขึ้น 19 ในปี 2023 ขุด 6626 Bitcoin
(Riot Platforms boosted BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoin)
2024-02-24
8 46 ของ crypto airdrops ที่ใหญ่ที่สุดสูงสุดภายใน 14 วัน CoinGecko
(46 of largest crypto airdrops peaked within 14 days CoinGecko)
2024-02-24
9 Google ผนึกข้อตกลงการฝึกอบรม AI กับ Reddit
(Google seals AI training deal with Reddit)
2024-02-24
10 อธิบายรางวัลบล็อกคืออะไร
(What is a block reward explained)
2024-02-24
11 ปัญหาการเข้าถึง Crypto ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความตั้งใจด้านกฎระเบียบของไนจีเรีย
(Crypto access issues raise questions about Nigerias regulatory intentions)
2024-02-24
12 FTX ยุติข้อพิพาทขายแขนยุโรปในราคา 33M
(FTX settles dispute sells European arm for 33M)
2024-02-24
13 อีเมล Satoshi ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เผยให้เห็นขุมทรัพย์ของตํานาน Bitcoin ยุคแรก
(Newly released Satoshi emails reveal a treasure trove of early Bitcoin lore)
2024-02-24
14 ERC 20 wallet drainer ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Aave ปรับใช้กับ BNB Finance Redefined
(ERC 20 wallet drainer gets a business license Aave deploys on BNB Finance Redefined)
2024-02-24
15 ก.ล.ต.ไทยเสนอเพิกถอนใบอนุญาตแลกเปลี่ยนที่มีปัญหา Zipmex
(Thai SEC proposes to revoke license of troubled exchange Zipmex)
2024-02-24
16 ราคา Uniswap UNI เพิ่มขึ้น 50 หลังจากข้อเสนอการกํากับดูแลการแบ่งปันค่าธรรมเนียม
(Uniswap UNI price gains 50 after fee sharing governance proposal)
2024-02-24
17 ก.ล.ต. ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลือก Bitwise Grayscale Bitcoin ETF
(SEC seeks comments on Bitwise Grayscale Bitcoin ETF options)
2024-02-24
18 อัตราการระดมทุนของ Bitcoins กลายเป็นลบ แต่ผู้ค้ากลายเป็นขาลง
(Bitcoins funding rate turns negative but have traders turned bearish)
2024-02-24
19 Crypto Biz CEO คนใหม่ของ Yuga Labs สามารถทําให้ Otherside ประสบความสําเร็จได้หรือไม่
(Crypto Biz Can Yuga Labs new CEO make Otherside a success)
2024-02-24
20 อัยการขอให้ Changpeng Zhao มอบหนังสือเดินทางทั้งหมดก่อนการพิจารณาคดี
(Prosecutors request Changpeng Zhao surrender all passports ahead of sentencing)
2024-02-24
21 Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งของการนองเลือดอาจผลักดันให้คนงานเหมืองสหรัฐออกนอกชายฝั่ง
(Bitcoin halving blood bath could push US miners offshore)
2024-02-24
22 Riot Platforms เพิ่มผลผลิต BTC โดย 19 ในปี 2023 ขุด 6626 Bitcoins
(Riot Platforms boosts BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoins)
2024-02-24
23 อํานาจ AML crypto ของสหภาพยุโรปเพื่อจัดตั้งสํานักงานใหญ่ในแฟรงก์เฟิร์ต
(EU crypto AML authority to establish HQ in Frankfurt)
2024-02-23
24 เครื่องขุดฮีเลียมคืออะไรและทํางานอย่างไร
(What is a Helium miner and how does it work)
2024-02-23
25 อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ไม่ต่อต้าน Bitcoin อีกต่อไปกล่าวว่าสามารถอยู่กับมันได้
(Former US President Trump no longer anti Bitcoin says can live with it)
2024-02-23
26 หิมะถล่มหยุดการผลิตบล็อกท่ามกลางการปล่อยคลื่นจารึก
(Avalanche halts block production amid inscription wave launch)
2024-02-23
27 EigenLayer ร่วมมือกับ Ritual เพื่อสร้าง DApps ที่เปิดใช้งาน AI
(EigenLayer partners with Ritual to build AI enabled DApps)
2024-02-23
28 วิธีซื้อ USD Coin USDC ในสหรัฐอเมริกา
(How to buy USD Coin USDC in the United States)
2024-02-23
29 บอท DeFi สูบฉีดปริมาณ Solanas stablecoin
(The DeFi bots pumping Solanas stablecoin volume)
2024-02-23
30 ทําไม Solana ถึงเหนือกว่าแม้จะมี Ethereum ETF
(Why Solana will prevail despite Ethereum ETFs)
2024-02-23
31 Cryptos ก้าวกระโดดต่อไป Ether ETFs ผ่าน Keyrocks kaleidoscope
(Cryptos next leap Ether ETFs through Keyrocks kaleidoscope)
2024-02-23
32 Texas Blockchain Council และ Riot Platforms ฟ้องเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานเกี่ยวกับข้อมูลการขุด crypto
(Texas Blockchain Council and Riot Platforms sue energy officials over crypto mining data)
2024-02-23
33 Digital Currency Group คัดค้านการชําระบัญชี Genesis ในเครือกับ NYAG
(Digital Currency Group objects to subsidiary Genesis settlement with NYAG)
2024-02-23
34 ราคา Ethereum แตะแนวต้านที่ 3K แต่ปัจจุบันข้อมูลสนับสนุนภาวะกระทิงของ ETH
(Ethereum price hits resistance at 3K but data currently favors ETH bulls)
2024-02-23
35 รักษาการหัวหน้า OCC เปรียบเทียบตัวกลางสินทรัพย์ crypto กับธนาคารที่ทุจริต
(OCC acting head compares crypto asset intermediaries to corrupt bank)
2024-02-23
36 พรรค Nayib Bukeles ครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติท่ามกลางข้อกล่าวหาการฉ้อโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(Nayib Bukeles party takes supermajority in legislature amid voter fraud allegations)
2024-02-23
37 StarkWare เปลี่ยนกําหนดการปลดล็อกโทเค็น STRK หลังจากการโต้เถียง
(StarkWare changes STRK token unlock schedule following controversy)
2024-02-23
38 ศาลแต่งตั้งบริษัทล้มละลายเข้าครอบครอง HectorDAO หลังจากแฮ็ค 27M
(Court appointed insolvency firm takes over HectorDAO after 27M hack)
2024-02-23
39 Reddit แปลงเงินสดส่วนเกินเป็น Bitcoin และ Ethereum
(Reddit converts excess cash into Bitcoin and Ethereum)
2024-02-23
40 คราเคนยื่นฟ้อง ก.ล.ต. แบบอย่างอันตรายสําหรับการเข้าถึงเกิน
(Kraken files to dismiss SEC suit dangerous precedent for overreach)
2024-02-23
41 โปรโตคอล DeFi บลูเบอร์รี่หยุดการให้กู้ยืมชั่วคราวหลังจากการหาประโยชน์ลึกลับ
(DeFi protocol Blueberry pauses lending following mystery exploit)
2024-02-23
42 Jack Dorseys Block โพสต์กําไรขั้นต้นของ Bitcoin เพิ่มขึ้น 90 รายการ
(Jack Dorseys Block posts 90 boost in Bitcoin gross profits)
2024-02-23
43 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
44 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
45 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
46 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
47 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
48 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
49 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
50 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) จันทร์ (Mon) 26-02-2024 22:00
2 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 20:30
3 รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 20:30
4 ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) อังคาร (Tue) 27-02-2024 21:00
5 รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 21:00
6 รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) อังคาร (Tue) 27-02-2024 22:00
7 รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) อังคาร (Tue) 27-02-2024 22:00
8 ผลผลิตภัณฑ์รวมในประเทศสหรัฐรายไตรมาส (Prelim GDP q/q) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
9 รายงานดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส (Prelim GDP Price Index q/q) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
10 รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
11 รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
12 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 28-02-2024 22:30
13 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 00:00
14 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 00:45
15 รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
16 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
17 รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
18 รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
19 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 21:45
20 ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:00
21 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:30
22 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:50
23 สมาชิก FED (Loretta J. Mester) แถลงการณ์ (FOMC Member Mester Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 01:15
24 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 08:10
25 ดัชนีผลิตภัณฑ์มาตรฐานในส่วนของภาคการผลิต (Final Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 21:45
26 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
27 การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
28 ดัชนีราคาภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็มสหรัฐอเมริกา (ISM Manufacturing Prices) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
29 รายจ่ายในภาคการก่อสร้างรายเดือน (Construction Spending m/m) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
30 รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
31 รายงานยอดขายรถยนต์ทั้งหมด (Wards Total Vehicle Sales) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:15
32 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:50
33 รายงานเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Monetary Policy Report) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 23:00
34 FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks) เสาร์ (Sat) 02-03-2024 01:30

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

CRYN (cryn) Catchy (catchy) PolkaWar (pwar) EarthByt (ebyt) Unobtanium Tezos (uno) Yeon (yeon) Matrix AI Network (man) eBlockStock (ebso) Ebox (ebox) EarnBet (ebet)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

AlphaRushAI (rushai)SAKURA UNITED PLATFORM (sup)Grok Queen (grokqueen)Bitscrow (btscrw)SafeBonk (sbonk)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #CeFi #GameFi #smart contract #carbon emission #sport #DAO #DEX #financial services #green energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

BTC กับ ETH ต่างกันอย่างไรBitcoin ยังมีอนาคตไหมCrypto Contagion คืออะไรDecentralized คืออะไรMarket Capitalization คืออะไรMetaverse จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างไรMoney Printing มีประเทศไหนบ้างQuantum computing คืออะไรควันตัมคอมพิวเตอร์ คืออะไรบิทคอยน์ กับ แชร์ลูกโซ่ ต่างกันอย่างไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000