ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

Santander เสนอการซื้อขาย Bitcoin ETH สําหรับเจ้าของบัญชีสวิสรายงาน -  Santander offers Bitcoin ETH trading for Swiss account holders Report

Santander เสนอการซื้อขาย Bitcoin ETH สําหรับเจ้าของบัญชีสวิสรายงาน
(Santander offers Bitcoin ETH trading for Swiss account holders Report)


Published: 2023-11-20


1. การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่นําเสนอโดย Santander ให้กับผู้ถือบัญชีสวิส Santander ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารของสเปนมีรายงานว่าเสนอให้ผู้ถือบัญชีสวิสสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้. การเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงการยอมรับและความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นโดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม. ด้วยข้อเสนอนี้ Santander มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้าใจเทคโนโลยีและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล. การเพิ่มการซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum ในบริการแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของ Santander เกี่ยวกับประโยชน์และมูลค่าที่เป็นไปได้ของ cryptocurrencies ในภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลก. ด้วยการยอมรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Santander กําลังวางตําแหน่งตัวเองเป็นธนาคารที่มีความคิดก้าวหน้าซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของการนําเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้า.

2. การนํา Cryptocurrencies มาใช้ในการเงินแบบดั้งเดิมของ Santander เพื่อเสนอการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลให้กับผู้ถือบัญชีสวิสแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ cryptocurrencies ที่เพิ่มขึ้นภายในการเงินแบบดั้งเดิม. การพัฒนานี้บ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เก็งกําไรอย่างหมดจดอีกต่อไป แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย. การมีส่วนร่วมของธนาคารที่จัดตั้งขึ้นในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลช่วยเพิ่มระดับความไว้วางใจและความชอบธรรมให้กับตลาดดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้นเพื่อสํารวจประเภทสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้. การเคลื่อนไหวนี้โดย Santander ยังเน้นย้ําถึงความจําเป็นที่สถาบันการเงินอื่น ๆ ต้องปรับตัวและรวม cryptocurrencies เข้ากับบริการที่มีอยู่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา.

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจของตลาด Cryptocurrency Santander ในการเสนอการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลให้กับผู้ถือบัญชีสวิสอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญหลายประการต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล. ประการแรกการเคลื่อนไหวนี้อาจเพิ่มสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายของ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งอาจผลักดันราคาของพวกเขา. ด้วยการมีส่วนร่วมของธนาคารระดับโลกที่โดดเด่นนักลงทุนสถาบันจํานวนมากอาจสนใจ cryptocurrencies ซึ่งนําไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของตลาดที่มีศักยภาพ. นอกจากนี้การพัฒนานี้สามารถกระตุ้นให้สถาบันการเงินอื่น ๆ ปฏิบัติตามความเหมาะสมและนําเสนอบริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่คล้ายกันตรวจสอบความถูกต้องและสร้างความชอบธรรมให้กับตลาดสกุลเงินดิจิทัล. โดยรวมแล้วการจู่โจมของ Santander ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีศักยภาพในการกําหนดอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งเสริมการยอมรับกระแสหลักในภาคการเงิน. .


1. Cryptocurrency Trading Offered by Santander to Swiss Account Holders Santander,the Spanish banking giant,is reportedly offering its Swiss account holders the ability to engage in cryptocurrency trading. This move signifies a growing acceptance and interest in cryptocurrencies by traditional financial institutions. With this offering,Santander aims to cater to the demands of its tech-savvy and cryptocurrency-investing customers. The addition of Bitcoin and Ethereum trading to its services demonstrates Santander's recognition of the potential benefits and value of cryptocurrencies in the global financial landscape. By embracing cryptocurrency trading,Santander is positioning itself as a forward-thinking bank that acknowledges the importance of offering innovative financial solutions to its customers.

2. The Adoption of Cryptocurrencies in Traditional Finance Santander's move to offer cryptocurrency trading to its Swiss account holders showcases the increasing adoption of cryptocurrencies within traditional finance. This development indicates that cryptocurrencies are no longer seen as purely speculative assets but are gaining recognition as legitimate investment options. The involvement of established banks in cryptocurrency trading adds a level of trust and legitimacy to the market,attracting more investors to explore this emerging asset class. This move by Santander also highlights the need for other financial institutions to adapt and incorporate cryptocurrencies into their existing services to remain competitive in the ever-evolving financial landscape.

3. The Potential Impacts on the Cryptocurrency Market Santander's decision to offer cryptocurrency trading to its Swiss account holders could have several significant impacts on the cryptocurrency market. Firstly,this move could increase the liquidity and trading volume of Bitcoin and Ethereum,potentially driving up their prices. With the involvement of a prominent global bank,more institutional investors may become interested in cryptocurrencies,leading to increased demand and potential market growth. Moreover,this development could encourage other financial institutions to follow suit and offer similar cryptocurrency trading services,further validating and legitimizing the cryptocurrency market. Overall,Santander's foray into cryptocurrency trading has the potential to shape the future of digital assets and foster mainstream adoption in the financial sector.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 41,863.38 1,792,114,912.84
3 ETH 2,231.35 931,669,306.05
4 ARS 1,019.80 808,535,923.80
5 SOL 68.07 684,822,416.41
6 AVAX 34.58 472,681,195.04
7 FDUSD 1.00 347,372,414.00
8 DOGE 0.10 292,845,412.65
9 XRP 0.62 285,011,320.69
10 JTO 2.96 248,618,000.08
11 LUNC <0.01 220,966,480.83
12 ADA 0.54 210,628,531.25
13 ORDI 47.78 193,863,795.65
14 LINK 14.80 167,968,425.99
15 USTC 0.04 143,795,102.13
16 MATIC 0.85 138,929,443.88
17 LUNA 1.01 138,406,936.80
18 OP 2.08 131,322,331.25
20 TIA 9.85 115,817,010.00
21 MEME 0.03 106,256,567.93
22 RUNE 5.95 101,611,584.10
24 INJ 21.66 92,451,722.67
25 NEAR 2.30 73,632,846.98
26 SAND 0.51 70,098,071.34
27 QI 0.03 69,577,620.93
28 LTC 72.80 62,346,823.83
29 SNX 4.25 59,910,870.58
30 PEPE <0.01 59,293,545.35
31 GALA 0.03 58,466,428.21

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 QI 0.03
+91.03
2 AMP <0.01 +35.43
3 COMBO 0.96 +21.16
4 INJ 21.66 +14.59
5 CTXC 0.37 +11.54
6 BEAMX 0.02 +9.44
7 CHESS 0.24 +9.01
8 POND 0.01 +8.12
9 DEXE 5.11 +7.58
10 RAY 0.70 +5.91
11 POWR 0.37 +5.19
12 AVAX 34.58 +4.50
13 SNX 4.25 +4.37
14 JOE 0.68 +3.84
15 LUNA 1.01 +3.67
16 XEC <0.01 +3.46
17 TIA 9.85 +3.34
18 IMX 1.96 +2.24
19 POLS 0.72 +1.62
20 BTTC <0.01 +1.54
21 ELF 0.68 +1.23
22 RARE 0.13 +0.96
23 BLZ 0.29 +0.55
24 OSMO 0.80 +0.29
25 USDP 1.00 +0.02

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 JTO 2.96 -15.67
2 OG 5.31 -15.34
3 ENJ 0.32 -14.24
4 UNFI 7.25 -13.43
5 MEME 0.03 -13.36
6 ZRX 0.38 -13.01
7 RSR <0.01 -12.99
8 BEL 0.69 -12.83
9 QTUM 3.14 -12.30
10 KP3R 73.90 -12.26
11 LINA 0.01 -12.23
12 ILV 99.26 -12.19
13 XVS 9.45 -12.09
14 PHA 0.11 -11.98
15 WIN <0.01 -11.74
16 FTM 0.36 -11.66
17 ID 0.26 -11.50
18 KAVA 0.77 -11.43
19 FLOW 0.76 -11.41
20 LOKA 0.26 -11.36
21 KEY <0.01 -11.24
22 BLUR 0.48 -11.18
23 BAKE 0.25 -11.08
24 ANKR 0.03 -10.82
25 GTC 1.09 -10.81
26 BADGER 3.89 -10.75
27 NKN 0.11 -10.71
28 ARKM 0.47 -10.68
29 TLM 0.02 -10.68
30 1INCH 0.37 -10.65

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENJ 12.51 11.34
(0.32)
1.17 10.27
2 ATOM 376.09 351.55
(9.85)
24.54 6.98
3 GLMR 11.67 11.07
(0.31)
0.60 5.39
4 GMX 1,821.77 1,768.79
(49.58)
52.98 3.00
5 ENS 325.11 315.73
(8.85)
9.38 2.97
6 XTZ 32.21 31.50
(0.88)
0.71 2.25
7 APE 60.00 58.79
(1.65)
1.21 2.05
8 BAL 140.37 142.49
(3.99)
2.12 1.51
9 UMA 69.19 70.21
(1.97)
1.02 1.47
10 GNO 8,200.00 8,091.20
(226.80)
108.80 1.34
11 UNI 218.50 221.40
(6.21)
2.90 1.33
12 AAVE 3,188.75 3,229.35
(90.52)
40.60 1.27
13 WAN 7.73 7.81
(0.22)
0.08 1.07
14 INJ 765.00 772.77
(21.66)
7.77 1.02
15 CTXC 13.01 13.14
(0.37)
0.13 0.99
16 IMX 69.34 70.03
(1.96)
0.69 0.99
17 GAL 54.72 54.23
(1.52)
0.49 0.91
18 CYBER 221.86 223.72
(6.27)
1.86 0.84
19 ADA 19.19 19.35
(0.54)
0.16 0.84
20 FXS 319.01 316.41
(8.87)
2.60 0.82

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Robinhood เปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐในตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net positive for cryptocurrency industry ไมค์ Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 แพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Fasset ได้รับใบอนุญาตการดําเนินงานในดูไบ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 แทนที่ด้วยค่าธรรมเนียม RBF อธิบาย
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ถึงผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 DeFi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกา neobank CEO กล่าวว่า
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 Robinhood จะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐไปยังตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 De Fi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกาซีอีโอธนาคารนีโอกล่าวว่า
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ดอลลาร์แคนาดาดิจิทัลล้มเหลวในการสร้างความประทับใจแม้จะมีการรับรู้สูง
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 ออสเตรเลียพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง crypto ของภาคในอนาคต
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 Elon Musk บอกผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 วันของการว่างงานต่อมา Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการเมื่อ Microsoft เข้าร่วมคณะกรรมการในที่สุด
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman กลับมาเป็น CEO ของ OpenAI เมื่อ Microsoft ได้รับที่นั่งในคณะกรรมการ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ได้รับการพยักหน้าเพื่อขายสินทรัพย์ 873M เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 การแข่งขัน Bitcoin ETF ได้รับผู้เข้าร่วมครั้งที่ 13 BlackRock แก้ไขโมเดล ETF
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ชาวบราซิลอาจต้องสะดุดภาษีสําหรับ crypto ที่จัดขึ้นในต่างประเทศในไม่ช้า
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 เกม Web3 กว่า 75 เกมล้มเหลวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา CoinGecko
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการบิดเบือนตลาดก่อนที่คุณจะกระโดดใน Bitcoin ETF
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 Sony และ Microsoft สามารถนําบล็อกเชนมาสู่เกมคอนโซลได้หรือไม่
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 อุกอาจ ChatGPT เคยชินพูด slurs Q แบ่งการเข้ารหัส 99 เว็บปลอม AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 CME Bitcoin Futures แสดงให้นักลงทุนเดิมพันราคา 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance จะสิ้นสุดการสนับสนุน BUSD stablecoin ในเดือนธันวาคม
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 ศาลเอสโตเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาคดีคริปโตไปยังสหรัฐฯ
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการคว่ําบาตรบริษัทคริปโต
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 วันที่ประมูล Square Enix Azuki DAO เปลี่ยนชื่อเป็น Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริษัท crypto Copper เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเค็น
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ยอดขายและการกําหนดราคา NFT ได้รับแรงหนุนจากความขาดแคลนโชคและการมองโลกในแง่ดีจากการศึกษาหลายชิ้น
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 การวิเคราะห์ราคา 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในวันที่ 19 ธันวาคม
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 ราคา Bitcoin ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม 385K เนื่องจาก GDP ของสหรัฐฯ กระตุ้นความทุกข์ยากของเฟดอย่างหนัก
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS แนะนําให้ธนาคารกลางวางแผนล่วงหน้าสําหรับการรักษาความปลอดภัย CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 Paxos ได้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อออก stablecoins ในอาบูดาบี
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 Crypto Stories Charlie Shrem บอกว่าเขากลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ได้อย่างไร
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ําบาตร Sinbad เครื่องผสมคริปโตโดยกล่าวหาว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในเดือนธันวาคม 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 เหตุใด JSON LD จึงมีความสําคัญสําหรับ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100M สําหรับการขยายตะวันออกกลาง
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole ระดมทุน 225M ที่การประเมินมูลค่า 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 กรณีการใช้งาน AI จริงใน crypto No 3 Smart contract ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex เตรียมที่จะถอนเงินต่อหลังจากสับ 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 ตลาด Bitcoin NFT Bioniq มองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งในการบรรเทาความแออัดของเครือข่าย
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander แต่งตั้งผู้ดูแล crypto ราศีพฤษภเพื่อปกป้อง Bitcoin Ether Report
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100 ล้านแห่งเพื่อขยายตะวันออกกลาง
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 Huddle01 CEO อธิบายว่าทําไมเทคโนโลยีการสื่อสารจึงต้องกระจายอํานาจ
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ต้องการกระจายอํานาจการขุด Bitcoin ด้วยการลงทุนใหม่
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 NFT สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันได้อย่างไร
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 hodlers crypto ของสหราชอาณาจักรได้รับโทรศัพท์จากภาษีกรินช์
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายบล็อกเชนของไนจีเรียอย่างรวดเร็ว
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub นําเสนอโครงการ CBDC ส่วนตัว
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) อังคาร (Tue) 12-12-2023 01:01
2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) อังคาร (Tue) 12-12-2023 18:00
3 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
4 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
5 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
6 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) พุธ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) พุธ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
12 การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
13 การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
14 การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:30
15 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
16 ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
18 รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
19 รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:00
20 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:30
21 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) เสาร์ (Sat) 16-12-2023 04:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

TreatDAO (treat) Derived (dvdx) YaySwap (yay) Astral Credits (xac) Solge (solge) Gale Network (gale) Fodl Finance (fodl) Orbler (orbr) Ubeswap (ube) PIVX (pivx)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

CHOP (chop)ManuFactory (mnft)PolkaPet World (pets)IOTA (iota)Nerve Finance (nrv)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #Metaverse #smart contract #carbon emission #wellness #digital economy #multichain #financial services #green energy #blockchain infrastructure

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

AI จะมาเปลี่ยนแปลง Bitcoin ได้อย่างไรBRC20 คืออะไรBitcoin โดนแฮคได้ไหมDevaluation คืออะไรHyperinflation กับ inflation ต่างกันอย่างไรWeb3 คืออะไรcrypto contagion คืออะไรiosco คืออะไรponzi scheme คืออะไรอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาบิทคอยน์
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000