ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

ก.ล.ต. เห็นความพ่ายแพ้ชั่วคราวในการร้องขอการเข้าถึงซอฟต์แวร์ BinanceUS -  SEC sees temporary setback in request to access BinanceUS software

ก.ล.ต. เห็นความพ่ายแพ้ชั่วคราวในการร้องขอการเข้าถึงซอฟต์แวร์ BinanceUS
(SEC sees temporary setback in request to access BinanceUS software)


Published: 2023-09-19


1. SEC Motion to Compel Binance US Software - บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance US. - ก.ล.ต. ได้ยื่นเรื่องเพื่อบังคับให้ Binance US จัดหาเอกสารซอฟต์แวร์และการสื่อสารบางอย่าง. - การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องที่ต้องเผชิญกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์. - Binance US ได้โต้แย้งว่าวัสดุที่ร้องขอไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอบสวนของ SEC และไม่ควรถูกบังคับให้ผลิต. - ผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวนี้อาจมีผลกระทบกับทั้ง Binance US และอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้น.

2. การตรวจสอบด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล - บทความเน้นถึงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องเผชิญกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก. - การเคลื่อนไหวของ ก.ล.ต. เพื่อบังคับให้ Binance US เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และปกป้องนักลงทุน. - ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานกํากับดูแลได้ให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆเช่นการจัดการตลาดมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการคุ้มครองนักลงทุนในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล. - การแลกเปลี่ยนกําลังถูกผลักดันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ. - ผลของการเคลื่อนไหวของ ก.ล.ต. ต่อ Binance US อาจเป็นแบบอย่างสําหรับวิธีที่หน่วยงานกํากับดูแลจัดการกับกรณีที่คล้ายกันในอนาคต.

3. ผลกระทบต่อ Binance US และอุตสาหกรรม Cryptocurrency - บทความนี้กล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของ SEC ต่อ Binance US และอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้น. - หากได้รับการเคลื่อนไหว Binance US จะถูกบังคับให้จัดเตรียมเอกสารซอฟต์แวร์และการสื่อสารที่ร้องขอไปยัง SEC. - สิ่งนี้อาจนําไปสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมและการดําเนินการด้านกฎระเบียบกับ Binance US. - ผลลัพธ์อาจส่งผลต่อชื่อเสียงและตําแหน่งทางการตลาดของ Binance US เนื่องจากนักลงทุนอาจกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และการกํากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์. - นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อาจจับตาดูกรณีนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเป็นแบบอย่างสําหรับวิธีที่หน่วยงานกํากับดูแลเข้าใกล้การสืบสวนและความต้องการข้อมูลที่คล้ายคลึงกันในอนาคต. .


1. SEC Motion to Compel Binance US Software - The article focuses on a recent development involving the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and cryptocurrency exchange Binance US. - The SEC has filed a motion to compel Binance US to provide certain software documentation and communications. - This motion is part of the ongoing regulatory scrutiny faced by cryptocurrency exchanges and their compliance with securities laws. - Binance US has argued that the requested materials are not directly relevant to the SEC's investigation and that they should not be compelled to produce them. - The outcome of this motion could have implications for both Binance US and the broader cryptocurrency industry.

2. Regulatory Scrutiny on Cryptocurrency Exchanges - The article highlights the increasing regulatory scrutiny faced by cryptocurrency exchanges around the world. - The SEC's motion to compel Binance US is just one example of the authorities' efforts to ensure compliance with securities laws and protect investors. - In recent years,regulators have intensified their focus on issues such as market manipulation,anti-money laundering measures,and investor protection in the cryptocurrency space. - Exchanges are being pushed to enhance their regulatory compliance practices and cooperate with authorities in investigations. - The outcome of the SEC's motion against Binance US could set a precedent for how regulators approach similar cases in the future.

3. Impact on Binance US and the Cryptocurrency Industry - The article discusses the potential impact of the SEC's motion on Binance US and the wider cryptocurrency industry. - If the motion is granted,Binance US will be compelled to provide the requested software documentation and communications to the SEC. - This could potentially lead to further investigations and regulatory actions against Binance US. - The outcome could also affect the reputation and market position of Binance US,as investors may be concerned about the exchange's compliance with securities laws and regulatory oversight. - Moreover,other cryptocurrency exchanges may closely watch this case as it may serve as a precedent for how regulators approach similar investigations and demands for information in the future.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 26,549.31 222,632,391.33
3 ETH 1,591.68 92,681,229.28
4 ARS 741.50 88,329,504.30
5 XRP 0.51 49,930,488.91
6 LOOM 0.09 41,982,930.44
7 FLM 0.09 40,708,378.89
8 LINK 7.12 40,328,003.89
9 CREAM 18.25 35,829,883.50
10 BLZ 0.18 26,494,921.81
11 HIFI 0.82 24,598,100.14
12 WLD 1.52 22,193,554.27
13 KNC 0.72 18,953,450.85
14 LTC 64.50 18,363,853.36
15 WTC 0.17 16,990,935.09
16 SOL 19.56 16,119,711.97
17 FDUSD 1.00 14,897,107.58
18 STMX <0.01 14,183,199.14
19 SNX 1.98 13,532,178.17
21 PEPE <0.01 11,476,268.50
22 DOGE 0.06 10,396,994.19
23 BCH 208.60 10,345,220.68
24 FIS 0.29 9,934,823.90
25 TRX 0.08 9,878,054.71
26 CYBER 5.05 9,223,526.36
27 LEVER <0.01 9,136,918.06
28 THETA 0.63 7,300,377.95
29 RUNE 1.67 7,135,444.34
30 ANKR 0.02 7,111,728.77
31 SXP 0.30 7,077,814.67

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 CREAM 18.25
+59.39
2 HIFI 0.82 +13.29
3 DATA 0.02 +12.38
4 KNC 0.72 +11.15
5 PERL 0.02 +9.66
6 OOKI <0.01 +8.89
7 LUNA 0.43 +7.70
8 DF 0.03 +6.97
9 LEVER <0.01 +6.79
10 SXP 0.30 +5.14
11 FOR 0.02 +4.74
12 USTC 0.01 +4.65
13 DOCK 0.02 +4.54
14 DREP 0.25 +3.52
15 WTC 0.17 +3.23
16 GLMR 0.17 +2.84
17 UTK 0.06 +2.78
18 ALCX 11.87 +2.68
19 QUICK 0.04 +2.63
20 ERN 1.51 +2.44
21 CTXC 0.12 +2.32
22 ANKR 0.02 +2.31
23 BURGER 0.33 +2.27
24 WING 5.63 +2.18
25 KMD 0.23 +2.16
26 XNO 0.62 +2.15
27 CELO 0.46 +1.99
28 OM 0.02 +1.95
29 WAN 0.19 +1.81
30 LINK 7.12 +1.76

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 LOOM 0.09 -23.70
2 ARK 0.52 -15.90
3 FLM 0.09 -15.78
4 FIS 0.29 -9.39
5 AKRO <0.01 -8.78
6 STMX <0.01 -8.31
7 AUCTION 5.43 -8.28
8 ACH 0.02 -8.11
9 MC 0.35 -8.05
10 SNX 1.98 -7.66
11 MULTI 2.58 -7.00
12 IQ <0.01 -6.98
13 MBL <0.01 -6.40
14 FORTH 2.85 -6.21
15 YGG 0.21 -6.18
16 AGLD 0.63 -5.71
17 PEPE <0.01 -5.71
18 SUSHI 0.58 -5.68
19 SPELL <0.01 -5.59
20 BAKE 0.11 -5.04
21 BNX 0.21 -5.00
22 PENDLE 0.62 -4.90
23 SFP 0.57 -4.70
24 UNFI 7.62 -4.43
25 STORJ 0.34 -4.36
26 HOOK 0.85 -4.27
27 STG 0.45 -4.19
28 WLD 1.52 -4.16
29 RUNE 1.67 -4.08
30 QKC <0.01 -4.07

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
44
Fear

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 69,273,809
40.99%
59.01%
2 Bitget 22,962,673
49.21%
50.79%
3 OKX 21,629,952
47.01%
52.99%
4 Bybit 16,582,081
38.89%
61.11%
5 BingX 4,416,396
51.8%
48.2%
6 Deribit 1,331,680
41.23%
58.77%
7 dYdX 905,096
50.89%
49.11%
8 CoinEx 378,048
43.95%
56.05%
9 Kraken 214,683
26.48%
73.52%
10 Bitfinex 55,350
61.65%
38.35%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 LQTY 30.21 29.64
(0.83)
0.57 1.93
2 GMX 1,234.99 1,212.39
(33.87)
22.60 1.86
3 ILV 1,432.99 1,408.20
(39.34)
24.79 1.76
4 FLOW 16.02 15.82
(0.44)
0.20 1.25
5 FXS 193.89 191.86
(5.36)
2.03 1.06
6 CRV 17.07 16.92
(0.47)
0.15 0.90
7 YFI 186,000.00 184,382.68
(5,151.00)
1,617.32 0.88
8 BAL 113.49 112.58
(3.15)
0.91 0.81
9 LRC 6.23 6.18
(0.17)
0.05 0.78
10 ATOM 253.69 251.86
(7.04)
1.83 0.73
11 COMP 1,444.67 1,434.33
(40.07)
10.34 0.72
12 SNX 71.24 70.73
(1.98)
0.51 0.72
13 TRX 3.02 3.00
(0.08)
0.02 0.69
14 XLM 4.08 4.05
(0.11)
0.03 0.69
15 PERP 21.59 21.44
(0.60)
0.15 0.68
16 1INCH 9.34 9.28
(0.26)
0.06 0.67
17 JOE 8.72 8.66
(0.24)
0.06 0.66
18 AVAX 320.29 318.22
(8.89)
2.07 0.65
19 ALGO 3.63 3.61
(0.10)
0.02 0.60
20 AAVE 2,255.03 2,241.51
(62.62)
13.52 0.60

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ชุมชน Terra Classic เลือกที่จะยุติการสร้าง USTC
(Terra Classic community elects to cease USTC minting)
2023-09-24
2 FTXs อดีตทีมกฎหมายภายนอกโต้แย้งการมีส่วนร่วมในการกล่าวหาการฉ้อโกง
(FTXs former external legal team disputes involvement in fraud allegations)
2023-09-24
3 Coinbase รับประกันการลงทะเบียน AML จากธนาคารแห่งสเปน
(Coinbase secures AML registration from Bank of Spain)
2023-09-24
4 Bollinger Bands คืออะไรและจะใช้อย่างไรในการซื้อขาย crypto
(What are Bollinger Bands and how to use them in crypto trading)
2023-09-23
5 Coinbase ถือ 5 ของ Bitcoin ทั้งหมดที่มีอยู่ข้อมูล
(Coinbase holds 5 of all Bitcoin in existence Data)
2023-09-23
6 ซีอีโอของ Coinbase เตือนถึงกฎระเบียบของ AI ที่เรียกร้องให้มีการกระจายอํานาจ
(Coinbase CEO warns against AI regulation calls for decentralization)
2023-09-23
7 นักขุด Bitcoin เพิ่มประสิทธิภาพและพลังงานหมุนเวียนเป็นสองเท่าในการประชุมสุดยอดการขุดดิจิทัลโลก
(Bitcoin miners double down on efficiency and renewable energy at the World Digital Mining Summit)
2023-09-23
8 กิจกรรม DeFi ที่ลดลง แต่การลงทุนใน Finance Redefined
(DeFi activity on the decline but investment rolls in Finance Redefined)
2023-09-23
9 Nifty News Murakami จะถอยห่างจาก NFTs Dan Harmons NFT Show เปิดตัวและอีกมากมาย
(Nifty News Murakami to step back from NFTs Dan Harmons NFT Show debut and more)
2023-09-23
10 ฐานกระชากผ่าน Solana เมื่อมูลค่ารวมถูกล็อคใกล้ 400M
(Base surges past Solana as total value locked nears 400M)
2023-09-23
11 บริษัท crypto ตอบสนองต่อการดําเนินการบังคับใช้ของหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐอเมริกาอย่างไร
(How are crypto firms responding to US regulators enforcement actions)
2023-09-22
12 สงครามการประมูล Crypto Biz สําหรับ SVB Capital กองทุน crypto ใหม่และบล็อกเชนส่วนตัวของ Citis
(Crypto Biz Bidding war for SVB Capital new crypto funds and Citis private blockchain)
2023-09-22
13 Coinbase ขอเข้าซื้อกิจการ FTX Europe หลังจากรายงานการล้มละลาย
(Coinbase sought FTX Europe acquisition after bankruptcy Report)
2023-09-22
14 Bitcoin ล้มเหลวในการชดใช้หลังการขาดทุนของ Fed เนื่องจากราคา 20K BTC กลับสู่เรดาร์
(Bitcoin fails to recoup post Fed losses as 20K BTC price returns to radar)
2023-09-22
15 สถาปนิกฟินเทคได้รับการอนุมัติจาก NFA ให้ดําเนินการเป็นโบรกเกอร์แนะนํา
(Architect fintech receives NFA approval to operate as introducing broker)
2023-09-22
16 Google Cloud เพิ่มบล็อกเชน 11 รายการในคลังข้อมูล BigQuery
(Google Cloud adds 11 blockchains to data warehouse BigQuery)
2023-09-22
17 อสังหาริมทรัพย์หรือ Bitcoin ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
(Real estate or Bitcoin Which is more reliable)
2023-09-22
18 การวิเคราะห์ราคา 922 BTC ETH BNB XRP ADA DOGE SOL TON DOT MATIC
(Price analysis 922 BTC ETH BNB XRP ADA DOGE SOL TON DOT MATIC)
2023-09-22
19 Bybit จะระงับบริการในสหราชอาณาจักรหลังจากคําเตือนขั้นสุดท้ายของหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน
(Bybit will suspend services in UK following financial regulators final warning)
2023-09-22
20 Bitcoin ล้มเหลวในการชดใช้หลังการขาดทุนของ Fed เนื่องจากราคา 20K BTC ปรับเป็นเรดาร์
(Bitcoin fails to recoup post Fed losses as 20K BTC price retuns to radar)
2023-09-22
21 ผู้ขายบุคคลที่สามของ Nansen ประสบปัญหาข้อมูลผู้ใช้ที่ละเมิดความปลอดภัยได้รับผลกระทบ
(Nansen third party vendor suffers security breach user data affected)
2023-09-22
22 การขุด Bitcoin สามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษทั่วโลกได้ถึง 8 รายงาน
(Bitcoin mining can help reduce up to 8 of global emissions Report)
2023-09-22
23 Core Scientific seals 77M Bitmain deal สําหรับเครื่องขุด Bitcoin 27K
(Core Scientific seals 77M Bitmain deal for 27K Bitcoin mining rigs)
2023-09-22
24 รหัสที่มนุษย์อ่านได้ทําไมการสร้างแบรนด์เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมของมนุษย์
(Human readable code Why branding is the programming language of humans)
2023-09-22
25 บริษัทการลงทุน Crypto CoinShares เปิดแผนกกองทุนป้องกันความเสี่ยงสําหรับนักลงทุนสหรัฐฯ
(Crypto investment firm CoinShares opens hedge fund division for US investors)
2023-09-22
26 Stablecoin อพยพทําไมนักลงทุนถึงหนีจากที่หลบภัยของ cryptos
(Stablecoin exodus Why are investors fleeing cryptos safe haven)
2023-09-22
27 ผู้ขายบุคคลที่สามของ Nansen ประสบปัญหาการละเมิดความปลอดภัยส่งผลกระทบต่อข้อมูลผู้ใช้
(Nansen third party vendor suffers security breach affects user data)
2023-09-22
28 การขุด Bitcoin สามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษทั่วโลกได้มากถึง 8 การศึกษา
(Bitcoin mining can help reduce up to 8 of global emissions Study)
2023-09-22
29 Core Scientific cracks 77M Bitmain deal สําหรับแท่นขุด Bitcoin 27K
(Core Scientific cracks 77M Bitmain deal for 27K Bitcoin mining rigs)
2023-09-22
30 FTX เปิดการฟ้องร้องอดีตพนักงานของบริษัทในเครือฮ่องกง
(FTX opens lawsuit against former employees of Hong Kong affiliate)
2023-09-22
31 Cryptos Lehman moment นักลงทุนซื้อ 250M ของรายงานการอ้างสิทธิ์ FTX
(Cryptos Lehman moment Investors buy 250M of FTX claims Report)
2023-09-22
32 อินเดียพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ dark net เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกง crypto รายงาน
(India to develop dark net monitoring tool to combat crypto fraud Report)
2023-09-22
33 การวิจัยของรัฐสภาสหภาพยุโรปแนะนําให้ประเทศนอกสหภาพยุโรปเข้มงวดกฎระเบียบ crypto
(EU Parliament research recommends non EU nations tighten crypto regulation)
2023-09-22
34 Bitcoin พุ่งทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลในปี 2021 ในอาร์เจนตินา แต่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงแซงหน้ากําไร
(Bitcoin blasts past its 2021 all time high in Argentina but hyperinflation outpaces gains)
2023-09-22
35 โปแลนด์ตรวจสอบ OpenAI ChatGPT ตามการร้องเรียน GDPR
(Poland probing OpenAI ChatGPT following GDPR complaint)
2023-09-22
36 Binance และ CEO Changpeng Zhao ขอให้ศาลยกฟ้อง SEC
(Binance and CEO Changpeng Zhao ask court to dismiss SEC suit)
2023-09-22
37 โปแลนด์จะสอบสวน ChatGPT ตามข้อร้องเรียน GDPR
(Poland to probe ChatGPT following GDPR complaint)
2023-09-22
38 Bitcoin ETF หรือไม่อย่าคาดหวังว่า Concordium จะกระทิง crypto สุดเซ็กซี่ผู้ก่อตั้ง Concordium
(Bitcoin ETFs or not dont expect a sexy crypto bull run Concordium founder)
2023-09-22
39 Nic Carter เพิ่มทฤษฎี Bitcoin เป็นสองเท่าโดย NSA
(Nic Carter doubles down on theory Bitcoin was invented by NSA)
2023-09-22
40 จีนประสบกับเที่ยวบินทุนที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปี แต่สามารถปั๊ม Bitcoin ได้หรือไม่
(China suffers worst capital flight in years but could it pump Bitcoin)
2023-09-22
41 จุดสิ้นสุดของยุค Consensys พระอาทิตย์ตก Truffle Ganache ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปยัง Metamask Snaps
(End of an era Consensys sunsets Truffle Ganache amid shift to Metamask Snaps)
2023-09-22
42 Binance และซีอีโอ Chanpgeng Zhao ขอให้ศาลยกฟ้อง SEC
(Binance and CEO Chanpgeng Zhao asks court to dismiss SEC suit)
2023-09-22
43 พนักงาน JPEX หนีเหตุการณ์เป็นเรื่องอื้อฉาวโจมตี Mt Gox woes Diners Club crypto Asia Express
(JPEX staff flee event as scandal hits Mt Gox woes Diners Club crypto Asia Express)
2023-09-21
44 ผู้พิพากษาอนุญาตให้ DoJ เคลื่อนไหวห้ามคําให้การของพยาน Sam Bankman Frieds
(Judge grants DoJ motions barring testimony of Sam Bankman Frieds witnesses)
2023-09-21
45 ผู้พิพากษาปฏิเสธการอุทธรณ์ของ Sam Bankman Frieds สําหรับการปล่อยตัวก่อนกําหนด
(Judges deny Sam Bankman Frieds appeal for early release)
2023-09-21
46 Microsoft เปิดตัว Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับ Windows 11
(Microsoft unveils AI powered Copilot for Windows 11)
2023-09-21
47 อัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นสิ่งที่ตลาด crypto ต้องการ
(Sky high interest rates are exactly what the crypto market needs)
2023-09-21
48 Uniswap เปิดตัวแพลตฟอร์มการศึกษาด้วย DoDAO
(Uniswap launches educational platform with DoDAO)
2023-09-21
49 Pancakeswap รวม Transak สําหรับการเริ่มต้นใช้งานเฟียตในหลายเครือข่าย
(Pancakeswap integrates Transak for fiat onboarding on multiple chains)
2023-09-21
50 Tether เข้าซื้อหุ้นใน Bitcoin miner Northern Data ซึ่งบ่งบอกถึงการทํางานร่วมกันของ AI
(Tether acquires stake in Bitcoin miner Northern Data hinting at AI collaboration)
2023-09-21

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) อังคาร (Tue) 26-09-2023 05:00
2 ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) อังคาร (Tue) 26-09-2023 20:00
3 รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) อังคาร (Tue) 26-09-2023 20:00
4 รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) อังคาร (Tue) 26-09-2023 21:00
5 รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) อังคาร (Tue) 26-09-2023 21:00
6 รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) อังคาร (Tue) 26-09-2023 21:00
7 สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) พุธ (Wed) 27-09-2023 00:30
8 รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) พุธ (Wed) 27-09-2023 19:30
9 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) พุธ (Wed) 27-09-2023 19:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 27-09-2023 21:30
11 รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) พฤหัส (Thur) 28-09-2023 19:30
12 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 28-09-2023 19:30
13 Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) พฤหัส (Thur) 28-09-2023 19:30
14 สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) พฤหัส (Thur) 28-09-2023 20:00
15 ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) พฤหัส (Thur) 28-09-2023 21:00
16 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 28-09-2023 21:30
17 สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 00:00
18 ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 03:00
19 รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 19:30
20 รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 19:30
21 รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 19:30
22 รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 19:30
23 รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 19:30
24 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 20:45
25 การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 21:00
26 รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 21:00
27 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) ศุกร์ (Fri) 29-09-2023 23:45

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Chat AI (ai) Synthetic FTT (xftt) XRP (xrp) BrightID (bright) Grinbit (grbt) Kyberdyne (kbd) Agoras: Currency of Tau (agrs) BlueSparrow [OLD] (bluesparrow) Keko (keko) Delion (dln)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Real Smurf Cat BSC (шайлушай)Liquidity.money (lim)Harvest Finance (farm)Suzuverse (sgt)Bean (bean)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#Metaverse #DeFi #virtual world #carbon-credit #pegged #clean energy #real estate #digital money #multichain #green energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin มีความปลอดภัยอย่างไรBitcoin มีค่าธรรมเนียมการใช้งานอย่างไรBitcoin โดนแฮคได้ไหมDigital Economy คืออะไรProof of work คืออะไรSmart Contract คืออะไรcredit crunch คืออะไรการลงทุนในบิทคอยน์ ทำยังไงบิทคอยน์คืออะไรประเทศที่ยอมรับ bitcoin
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000