ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

โปรโตคอล RGB อาจเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้เสนอข้อเรียกร้องของ Bitcoins Ordinals -  RGB protocol may offer solution to Bitcoins Ordinals jam claims proponent

โปรโตคอล RGB อาจเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้เสนอข้อเรียกร้องของ Bitcoins Ordinals
(RGB protocol may offer solution to Bitcoins Ordinals jam claims proponent)


Published: 2023-05-25


1. โปรโตคอล RGB - ทางเลือกใหม่สําหรับ Bitcoin: โปรโตคอล RGB เป็นทางเลือกใหม่ที่พัฒนาบนบล็อกเชน Bitcoin ให้ความสามารถในการสร้างโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) ที่ไม่เหมือนใครมีคุณค่าและหายากซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยเครือข่าย Bitcoin. โปรโตคอล RGB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง NFT ด้วยประโยชน์เพิ่มเติมของแพลตฟอร์มการสร้างที่มีการกระจายอํานาจไม่เปลี่ยนแปลงและตรวจสอบได้.

2. ปัญหา Ordinals: Ordinals เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของโปรโตคอล RGB. พวกเขาเปิดใช้งานโมดูลเพื่ออ้างอิงรายการเดียวภายในชุดของรายการ. การใช้ ordinals ของโปรโตคอล RGB นั้นไม่เหมือนใครและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้สามารถสร้าง NFT ที่มีความต้องการพื้นที่บล็อกน้อยที่สุด. อย่างไรก็ตามบทความชี้ให้เห็นว่ามีปัญหากับ ordinals. หากลําดับที่มีอยู่ถูกใช้โดยโทเค็นอื่นอาจทําให้เกิดผลเสียต่อมูลค่าของ NFT. แต่บทความแนะนําวิธีแก้ปัญหาซึ่งก็คือการควบคุมจํานวนคนที่สามารถเข้าถึงลําดับได้ส่งผลให้การชนกันของลําดับผลกระทบลดลง.

3. ปลดปล่อยศักยภาพของ NFT: RGB เป็นทางเลือกที่มีค่าสําหรับการสร้างและจัดการ NFT และมีศักยภาพในการปฏิวัติตลาด NFT. กรรมสิทธิ์ของ Bitcoin เช่นความปลอดภัยและความไม่เปลี่ยนแปลงทําให้ผู้ใช้ได้รับความไว้วางใจมากขึ้น. RGB เปิดประตูสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทําให้ผู้คนมีทางเลือกในการทํางานร่วมกันหรือสร้างบนเครือข่ายโดยไม่มีพ่อค้าคนกลาง. สิ่งนี้อาจทําให้การสร้าง NFT เข้าถึงผู้ใช้ในวงกว้างได้มากขึ้นตั้งแต่ศิลปินไปจนถึงนักพัฒนาและนักสะสมเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ ๆ. .


1. The RGB Protocol - A New Alternative for Bitcoin: The RGB protocol is a new alternative developed on the Bitcoin blockchain,providing the ability to create unique,valuable,and scarce non-fungible tokens (NFTs) that are protected by the Bitcoin network. RGB protocol enables users to create NFTs with the added benefit of a creation platform that is decentralized,immutable,and auditable.

2. Ordinals Issue: Ordinals are one of the most important components of the RGB protocol. They enable the modules to reference a single item within a set of items. The RGB protocol's implementation of ordinals is unique and efficient,which allows for the creation of NFTs with minimal block space requirements. However,the article points out that there is an issue with ordinals. If an existing ordinal is used by another token,it can cause a negative effect on the NFT's value. But the article suggests a solution,which is to control how many people can have access to an ordinal,resulting in a reduction in the impact ordinal collisions can have.

3. Unleashing the Potential of NFTs: RGB provides a valuable alternative for the creation and management of NFTs,and it has the potential to revolutionize the NFT market. Bitcoin's proprieties,such as security and immutability,provide users with more trust. RGB opens the doors to a new type of economy,giving people options to collaborate or create on the network without any middlemen. This could make the creation of NFTs more accessible to a broader range of users,from artists to developers,and collectors,opening up a world of new possibilities.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 27,180.00 538,525,555.55
2 ETH 1,901.86 342,078,224.46
3 XRP 0.52 112,812,299.92
4 LINA 0.02 112,798,359.07
6 TRX 0.08 66,258,034.48
7 LTC 96.85 55,552,745.83
8 COMBO 1.52 46,395,568.84
9 SUI 0.95 33,966,402.90
10 SOL 21.17 28,364,752.77
11 LEVER <0.01 24,858,590.45
12 PEPE <0.01 24,531,097.71
13 RNDR 2.59 24,098,962.36
14 KEY <0.01 21,524,334.46
15 OP 1.49 21,504,303.17
16 DOGE 0.07 21,092,238.83
17 ARPA 0.06 21,060,515.31
18 MATIC 0.90 20,141,981.42
19 INJ 7.98 20,001,889.73
20 MAGIC 1.05 18,106,827.90
21 SAND 0.57 16,015,682.86
22 MASK 4.46 15,978,267.68
23 SXP 0.46 15,012,144.04
24 BTS 0.01 14,698,731.19
25 NKN 0.14 14,353,619.21
26 LDO 2.33 14,151,831.81
27 EDU 1.11 13,842,588.24
28 CFX 0.28 13,654,474.92
29 FTM 0.32 13,387,704.03
30 AVAX 14.51 13,165,051.61
31 ADA 0.38 13,113,350.19

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 BTS 0.01 +31.52
2 LEVER <0.01 +18.54
3 MTL 1.12 +13.23
4 PERL 0.02 +10.51
5 TRX 0.08 +9.58
6 TRU 0.05 +8.18
7 WRX 0.12 +8.10
8 SXP 0.46 +7.97
9 FLUX 0.55 +7.16
10 SUN <0.01 +6.93
11 MAGIC 1.05 +6.43
12 MLN 19.37 +6.20
13 OOKI <0.01 +6.17
14 CHR 0.16 +5.99
15 CELO 0.56 +5.46
16 IMX 0.80 +4.86
17 UNFI 4.65 +4.85
18 OP 1.49 +4.57
19 KP3R 67.34 +4.50
20 REN 0.08 +4.43
21 WOO 0.24 +4.42
22 BAND 1.48 +4.30
23 LQTY 1.26 +4.23
24 OAX 0.23 +4.08
25 KSM 27.08 +4.07
26 PEPE <0.01 +3.97
27 FIS 0.35 +3.94
28 LTC 96.85 +3.79
29 COS <0.01 +3.79
30 ACA 0.05 +3.79

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 LINA 0.02 -28.71
2 COMBO 1.52 -16.15
3 KEY <0.01 -12.75
4 JOE 0.41 -9.31
5 SYS 0.13 -7.61
6 BAR 2.97 -3.57
7 PHA 0.13 -3.10
8 ILV 53.45 -3.01
9 BEL 0.78 -2.87
10 SSV 23.43 -2.62
11 OCEAN 0.41 -2.34
12 OG 5.22 -1.97
13 ACH 0.03 -1.81
14 NEXO 0.66 -1.34
15 CTXC 0.18 -1.12
16 PAXG 1,950.00 -0.97
17 THETA 0.84 -0.94
18 FOR 0.02 -0.88
19 VTHO <0.01 -0.82
20 IRIS 0.03 -0.67
21 XVS 4.88 -0.61
22 TOMO 1.35 -0.56
23 FUN <0.01 -0.55
24 QUICK 55.80 -0.54
25 MULTI 3.89 -0.51
26 COMP 35.79 -0.50
27 PSG 4.08 -0.49
28 AMP <0.01 -0.43
29 CFX 0.28 -0.42
30 HIGH 2.04 -0.39

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
53
Neutral

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 136,693,557
48.43%
51.57%
2 Bitget 108,924,094
52.71%
47.29%
3 OKX 34,559,957
44.75%
55.25%
4 Bybit 20,529,112
51.63%
48.37%
5 Bitmex 5,013,985
65.99%
34.01%
6 Huobi 3,063,678
56.54%
43.46%
7 dYdX 2,083,165
38.37%
61.63%
8 CoinEx 1,195,295
46.05%
53.95%
9 Deribit 978,680
54.81%
45.19%
10 Bitfinex 231,366
37.73%
62.27%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 MKR 22,605.07 23,338.47
(672.00)
733.40 3.24
2 GLM 7.08 7.23
(0.21)
0.15 2.08
3 ID 15.96 16.21
(0.47)
0.25 1.54
4 LQTY 43.00 43.66
(1.26)
0.66 1.52
5 OMG 26.59 26.99
(0.78)
0.40 1.49
6 HBAR 1.74 1.76
(0.05)
0.02 1.40
7 BAND 50.80 51.43
(1.48)
0.63 1.25
8 LDO 80.07 81.06
(2.33)
0.99 1.24
9 ILV 1,835.13 1,856.31
(53.45)
21.18 1.15
10 KSM 930.00 940.48
(27.08)
10.48 1.13
11 BCH 3,950.80 3,993.93
(115.00)
43.13 1.09
12 SAND 19.50 19.71
(0.57)
0.21 1.09
13 1INCH 12.92 13.06
(0.38)
0.14 1.07
14 IMX 27.43 27.71
(0.80)
0.28 1.04
15 FLOW 25.14 25.39
(0.73)
0.25 0.98
16 SOL 728.15 735.23
(21.17)
7.08 0.97
17 KNC 21.36 21.57
(0.62)
0.21 0.97
18 YFI 224,475.14 226,612.38
(6,525.00)
2,137.24 0.95
19 LINK 221.47 223.56
(6.44)
2.09 0.94
20 DYDX 71.91 72.59
(2.09)
0.68 0.94

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Bidens โต้เถียงภาษีการขุด Bitcoin ตายหรือตั้งขึ้นจากขี้เถ้า
(Is Bidens controversial Bitcoin mining tax dead or set to rise from the ashes)
2023-06-03
2 OpenAI มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน 1M เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
(OpenAI commits 1M to support AI driven cybersecurity initiatives)
2023-06-03
3 การแจ้งเตือนการหลอกลวง Uniswap นักต้มตุ๋นปลอมตัวเป็นผู้บริหารและสร้างเว็บไซต์ปลอม
(Uniswap scam alert Fraudsters impersonate executives and create fake website)
2023-06-03
4 MUFG เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารญี่ปุ่นผ่านแพลตฟอร์ม Progmat Coin
(MUFG to facilitate Japanese bank backed stablecoins via Progmat Coin platform)
2023-06-03
5 ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin สุทธิบันทึกการเพิ่มขึ้นหลังจาก 4 เดือนของแนวโน้มขาลงทั่วโลก
(Net Bitcoin ATMs record an increase after 4 months of global downtrend)
2023-06-03
6 Microsoft pens AI cloud computing deal with former Ethereum miner CoreWeave CNBC
(Microsoft pens AI cloud computing deal with former Ethereum miner CoreWeave CNBC)
2023-06-03
7 Crypto Biz หกเดือนจาก FTX Tether mines BTC และ Nvidias AI superchips
(Crypto Biz Six months on from FTX Tether mines BTC and Nvidias AI superchips)
2023-06-02
8 ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่ความชัดเจนด้านกฎระเบียบของ crypto ด้วยการเสนอร่างกฎหมายที่วางสกรูให้กับ SEC
(US lawmakers aim for crypto regulatory clarity with proposed bill putting the screws to SEC)
2023-06-02
9 ราคา Arbitrum ทะยานขึ้นหลังจากที่อยู่ปลาวาฬ DeFi กลับมาสะสม ARB อีกครั้ง
(Arbitrum price soars after DeFi whale address resumes ARB accumulation)
2023-06-02
10 การขาดทุนจากพรม crypto ดึงการหาประโยชน์จาก DeFi ในเดือนพฤษภาคม Finance นิยามใหม่
(Losses from crypto rug pulls outpaced DeFi exploits in May Finance Redefined)
2023-06-02
11 บล็อกเชน Aleo ที่เน้นความเป็นส่วนตัวได้รับกระเป๋าเงินใหม่เมื่อแนวทางการเปิดตัวเมนเน็ต
(Privacy focused Aleo blockchain gets new wallet as mainnet launch approaches)
2023-06-02
12 Evertas ขยายข้อเสนอการประกัน crypto เพื่อรวมการขุดและเพิ่มขีด จํากัด
(Evertas expands crypto insurance offerings to include mining and raises limits)
2023-06-02
13 การวิเคราะห์ราคา 62 BTC ETH BNB XRP ADA DOGE MATIC SOL DOT LTC
(Price analysis 62 BTC ETH BNB XRP ADA DOGE MATIC SOL DOT LTC)
2023-06-02
14 CBDC อาจไม่ใช่ลําดับความสําคัญที่น่าสนใจกล่าวว่าธนาคารกลางเคนยา
(CBDC may not be a compelling priority says Kenyas central bank)
2023-06-02
15 Stablecoins เป็นมาตรการตอบโต้ที่สําคัญต่อ Operation Chokepoint
(Stablecoins are a critical countermeasure to Operation Chokepoint)
2023-06-02
16 Taurus deploys on Polygon blockchain for asset tokenization and custody 2023-06-02
17 กรรมาธิการ CFTC กล่าวว่าข้อเสนอในการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหม่อาจพิจารณา crypto
(CFTC commissioner says proposal to reassess risk management could consider crypto)
2023-06-02
18 Bitcoin big move due in July after March 30K ผลักดันการวิเคราะห์ล่าสุด
(Bitcoin big move due in July after March 30K push latest analysis)
2023-06-02
19 ส่วนแบ่งการตลาด Binance สับด้วยการสิ้นสุดการซื้อขาย BTC ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม
(Binance market share chopped with the end of zero fee BTC trading)
2023-06-02
20 การยืนยัน ID ส่วนตัวชนะรายการเรียลลิตี้โชว์ Binance Web3
(Private ID verification wins Binance Web3 reality show)
2023-06-02
21 กลุ่มการเมืองฝ่ายขวาของยุโรปพบสาเหตุใน crypto
(Europes right wing political groups find cause in crypto)
2023-06-02
22 เพดานหนี้ของสหรัฐฯ ที่ลดลงความเชื่อมั่นในธนาคารทําให้ ETH ปักหลักทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
(US debt ceiling declining trust in banks send ETH staking to record highs)
2023-06-02
23 OpenAI ได้รับคําเตือนจากหน่วยงานกํากับดูแลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
(OpenAI gets warning from Japanese regulators on data collecting)
2023-06-02
24 นี่คือวิธีที่นักพัฒนาตั้งเป้าที่จะจัดเก็บ crypto ไว้ใน NFT
(Heres how developers aim to store crypto inside NFTs)
2023-06-02
25 Bitcoin ลดลงเหลือ 265K แต่เทรดเดอร์จับตามองโอกาสที่จะเกิดความประหลาดใจ
(Bitcoin wicks down to 265K but trader eyes chance for bullish surprise)
2023-06-02
26 วิธีเข้าถึงข้อมูลเครือข่าย Bitcoin โดยไม่มีทักษะด้านไอทีขั้นสูง
(How to access Bitcoin network data without advanced IT skills)
2023-06-02
27 DCG ขอให้ผู้พิพากษารวมชุดดําเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขัดแย้งกัน
(DCG asks judge to consolidate class action suits to avoid conflicting decisions)
2023-06-02
28 กาตาร์ถูกตําหนิว่าไม่ดําเนินการกับบริษัทคริปโตมากพอ
(Qatar gets slammed for not taking enough action against crypto companies)
2023-06-02
29 Coinbase Derivatives Exchange เตรียมเปิดตัว BTC และ ETH Futures
(Coinbase Derivatives Exchange set to roll out BTC and ETH futures)
2023-06-02
30 การสูญเสียจากพรม crypto ดึงการหาประโยชน์ DeFi ในเดือนพฤษภาคม Beosin
(Losses from crypto rug pulls outpaced DeFi exploits in May Beosin)
2023-06-02
31 ตลาด Crypto ขาดความน่าสนใจเนื่องจากการซื้อสถาบันทําให้ Novogratz ชะลอตัว
(Crypto markets lackadaisical as institutional buying slows Novogratz)
2023-06-02
32 Bitcoin ทําได้ดีกว่าความสนใจในการค้นหา AI บน Google ถึงระดับไข้
(Bitcoin did it better AI search interest on Google reaches fever pitch)
2023-06-02
33 บริษัทขุด Bitcoin ยังคงสร้างต่อไปแม้ว่าความสามารถในการทํากําไรจากการขุด BTC จะลดลง
(Bitcoin mining firms keep building despite BTC mining profitability slump)
2023-06-02
34 แนวโน้ม AI สูงตลอดเวลาใน Google แต่ Bitcoin ยังคงทําได้ดีกว่า
(AI trends at all time high on Google but Bitcoin still did it better)
2023-06-02
35 โดรน AI ยังคงฆ่าผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ในระหว่างการจําลองพันเอกกองทัพอากาศ
(AI drone kept killing its human operator during simulation Air Force colonel)
2023-06-02
36 OpenAI CTO Twitter แฮ็กชิลลิงหลอกลวง crypto airdrop
(OpenAI CTOs Twitter hacked shilling scam crypto airdrop)
2023-06-02
37 Nike NFT เพื่อเข้าสู่เกม EA Sports และแฟน ๆ หลายล้านคน
(Nike NFTs to make their way into EA Sports games and its millions of fans)
2023-06-02
38 OpenAI CTO บัญชี Twitter แฮ็กชิลลิงหลอกลวงชุมชน airdrop เตือน
(OpenAI CTOs Twitter account hacked shilling scam airdrop community warns)
2023-06-02
39 โดรนทหาร AI ยังคงสังหารผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ในการทดสอบจําลอง
(AI military drone kept murdering its human operator in simulated tests)
2023-06-02
40 ทีม Yuan stablecoin จับกุม WeChats ราคา Bitcoin ใหม่ HK crypto rules Asia Express
(Yuan stablecoin team arrested WeChats new Bitcoin prices HK crypto rules Asia Express)
2023-06-01
41 Standard Chartered PwC ทํากรณีสําหรับ CBDC ที่ตั้งโปรแกรมได้ในประเทศจีน Greater Bay Area
(Standard Chartered PwC make case for programmable CBDC in China Greater Bay Area)
2023-06-01
42 Uniswap DAO ปฏิเสธแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม LP ผู้ถือ UNI อ้างถึงข้อกังวลด้านภาษี
(Uniswap DAO rejects plan to charge LP fees UNI holders cite tax concerns)
2023-06-01
43 คณะกรรมการเฟดออกคําสั่งให้ธนาคารซิลเวอร์เกทเป็นส่วนหนึ่งของแผนการชําระบัญชีด้วยตนเอง
(Fed board issues order to Silvergate Bank as part of self liquidation plan)
2023-06-01
44 เงินที่เก็บไว้ในแอพชําระเงินมือถืออาจไม่ใช่คําเตือนของสุนัขเฝ้าบ้านของสหรัฐฯ
(Money stored on mobile payment apps may not be FDIC insured US watchdog warns)
2023-06-01
45 นักวิทยาศาสตร์เสนอฉันทามติการทํางานควอนตัมสําหรับบล็อกเชน
(Scientists propose quantum proof of work consensus for blockchain)
2023-06-01
46 อย่าแปลกใจถ้า AI พยายามก่อวินาศกรรม crypto ของคุณ
(Dont be surprised if AI tries to sabotage your crypto)
2023-06-01
47 การใช้ AI ใน crypto ทําด้วยความเสี่ยงของคุณเอง
(Using AI in crypto Do it at your own risk)
2023-06-01
48 Mysten Labs Sui Network ร่วมมือกับทีมแข่งรถ F1 Red Bull
(Mysten Labs Sui Network partners with F1 Red Bull racing team)
2023-06-01
49 ราคา Bitcoin ลดลงต่ํากว่า 27K แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวาฬ BTC ต่อต้านการซื้อขายความแข็งแกร่งของ DXY
(Bitcoin price slips under 27K but data shows BTC whales counter trading DXY strength)
2023-06-01
50 บริการ Binance Australia จะเป็นอย่างไรหลังจากยกเลิกการธนาคาร
(What will Binance Australia services look like after debanking)
2023-06-01

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

SportsIcon (icons) WazirX (wrx) SaucerSwap (sauce) Antex (antex) Syrup Finance (srx) Carbon Labs (carb) Kaizen (kzen) Greens (greens) Omni Real Estate (ort) LooksCoin (look)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Privilege (prvg)LCX (lcx)BabyDogeCake (bdc)Bio Passport (biot)RushCoin (rush)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#privacy #smart contract #big data #carbon-credit #DAO #DEX #clean energy #real estate #digital money #solar energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin มีมูลค่าได้อย่างไรCrypto Currency ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรDevaluation คืออะไรDoge กับ Shiba ต่างกันอย่างไรETH กับ BNB ETH กับ BNB แตกต่างกันอย่างไรInflation คืออะไรmarket capitalization คืออะไรอนาคตของ Bitcoin เป็นอย่างไรอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาบิทคอยน์
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000