ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


ตัวบ่งชี้บนเครือข่ายแนะนําว่าตลาด Bitcoin มีความเสี่ยงสูง Glassnode -  On chain indicators suggest Bitcoin market is now high risk Glassnode

ตัวบ่งชี้บนเครือข่ายแนะนําว่าตลาด Bitcoin มีความเสี่ยงสูง Glassnode
(On chain indicators suggest Bitcoin market is now high risk Glassnode)


Published: 2024-02-12


การวิเคราะห์บทความเรื่อง "On-Chain Indicators Suggest High-Risk Bitcoin Market" สามารถสรุปหัวข้อหลักได้ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงด้านตลาด: บทความนี้กล่าวถึงตัวบ่งชี้บนเครือข่ายต่างๆ ที่แนะนําตลาดที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับ Bitcoin. ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึงอัตราส่วนกําไรจากการส่งออกที่ใช้ไป (SOPR), Bitcoin Days Destroyed (BDD) และอัตราส่วน MVRV. SOPR บ่งชี้ว่าผู้ถือ Bitcoin จํานวนมากขายทํากําไร ซึ่งอาจสร้างแรงขาย. ตัวชี้วัด BDD แสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายเหรียญเก่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของผู้ถือระยะยาวที่ทํากําไร. สุดท้ายนี้ อัตราส่วน MVRV บ่งชี้ว่าปัจจุบัน Bitcoin มีกําไรมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของตลาด.

2. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับราคา Bitcoin: สภาวะตลาดที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุโดยตัวชี้วัดบนเครือข่ายอาจมีผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin. บทความชี้ให้เห็นว่ากรณีก่อนหน้านี้ของ SOPR ที่สูงตามมาด้วยการปรับฐานราคาอย่างมีนัยสําคัญ. การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin Days Destroyed อาจบ่งบอกถึงแรงขายที่หลั่งไหลเข้ามาและราคาที่อาจลดลง. นอกจากนี้ อัตราส่วน MVRV ที่แตะจุดสูงสุดในหนึ่งปีอาจบ่งบอกถึงตลาดที่ร้อนจัดและการปรับฐานที่เป็นไปได้.

3. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและแนวโน้มในอนาคต: ตัวบ่งชี้บนเครือข่ายที่กล่าวถึงในบทความเน้นย้ําถึงความสําคัญของการตรวจสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสภาวะตลาดสําหรับ Bitcoin. บทความเน้นว่าในขณะที่ตัวชี้วัดแนะนําตลาดที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะตกในทันทีใกล้เข้ามา. อย่างไรก็ตาม มันเรียกร้องให้ระมัดระวังและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กําลังพัฒนา. สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าบทความนี้ไม่ได้ให้การคาดการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของราคาของ Bitcoin แต่จะแจ้งเตือนผู้อ่านถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์บนเครือข่าย. โดยสรุปบทความนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้บนเครือข่ายที่แนะนําตลาดที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับ Bitcoin. ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับราคาของ Bitcoin และเน้นย้ําถึงความสําคัญของการตรวจสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสภาวะตลาด. อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องตีความการวิเคราะห์นี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากไม่ได้ให้การคาดการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของราคาของ Bitcoin. .


Analyzing the article titled "On-Chain Indicators Suggest High-Risk Bitcoin Market," the main topics can be summarized as follows:

1. Market Risk Assessment: The article discusses various on-chain indicators that suggest a high-risk market for Bitcoin. These indicators include the Spent Output Profit Ratio (SOPR),Bitcoin Days Destroyed (BDD),and the MVRV Ratio. The SOPR indicates that many Bitcoin holders are selling at a profit,potentially creating selling pressure. The BDD metric shows a significant increase in old coins being moved,which may be a sign of long-term holders taking profits. Lastly,the MVRV Ratio indicates that more Bitcoin is currently in profit than at any other time in the past year,signaling a market top.

2. Potential Impact on Bitcoin Price: The high-risk market conditions indicated by the on-chain metrics could have implications for the price of Bitcoin. The article points out that previous instances of a high SOPR have been followed by significant price corrections. The increase in Bitcoin Days Destroyed may also suggest an influx of selling pressure and a potential price decline. Additionally,the MVRV Ratio reaching its highest point in a year could indicate an overheated market and a possible correction.

3. Investor Sentiment and Future Outlook: The on-chain indicators discussed in the article highlight the importance of monitoring investor sentiment and market conditions for Bitcoin. The article emphasizes that while the indicators suggest a high-risk market,it does not necessarily mean an immediate price crash is imminent. However,it does call for caution and staying informed about the evolving market dynamics. It is important to note that the article does not provide a definitive prediction on the future of Bitcoin's price but rather alerts readers to the potential risks based on the on-chain analysis. In summary,this article focuses on the analysis of on-chain indicators suggesting a high-risk market for Bitcoin. It provides insights into the potential impact on the price of Bitcoin and emphasizes the importance of monitoring investor sentiment and market conditions. However,it is crucial to interpret this analysis with caution as it does not provide a definitive prediction on the future of Bitcoin's price.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ARS title=ARS 1,050.00 1,496,756,751.30
2 ETH title=ETH 3,106.35 1,307,825,054.32
3 BTC title=BTC 51,502.88 992,095,199.04
4 WLD title=WLD 8.56 294,546,534.53
5 SOL title=SOL 103.69 212,625,963.80
6 COTI title=COTI 0.21 184,585,902.87
7 UNI title=UNI 10.95 152,623,559.36
8 SC title=SC <0.01 149,119,782.10
9 FIL title=FIL 8.17 139,903,775.04
10 XRP title=XRP 0.54 117,451,423.28
11 JASMY title=JASMY 0.02 106,802,926.79
12 PIXEL title=PIXEL 0.59 90,983,192.06
13 SPELL title=SPELL <0.01 85,005,172.14
14 XAI title=XAI 1.49 78,001,003.98
15 ARKM title=ARKM 1.60 74,366,940.48
16 MATIC title=MATIC 1.00 73,569,062.57
17 RNDR title=RNDR 7.26 72,412,449.76
18 USTC title=USTC 0.04 68,516,715.33
19 AGIX title=AGIX 0.75 65,159,902.85
20 ORDI title=ORDI 65.32 63,930,277.16
21 NEAR title=NEAR 3.67 61,978,171.69
22 STRK title=STRK 1.93 59,291,213.29
23 XVG title=XVG <0.01 55,030,688.74
24 AVAX title=AVAX 37.41 52,484,695.29
25 DYDX title=DYDX 3.43 47,133,396.12
26 ADA title=ADA 0.59 46,712,794.57
27 OP title=OP 3.82 46,382,788.18
28 MANTA title=MANTA 3.00 46,137,195.38
29 ETC title=ETC 27.16 45,579,730.60
30 AI title=AI 1.62 43,813,660.02

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Verge title=XVG <0.01
+59.48
2 Orion title=ORN 1.94 +22.02
3 TerraClassicUSD title=USTC 0.04 +18.00
4 Cartesi title=CTSI 0.39 +17.21
5 Pixels title=PIXEL 0.59 +14.74
6 Coin98 title=C98 0.38 +14.51
7 Theta Network title=THETA 1.49 +13.75
8 Arweave title=AR 15.92 +13.46
9 Spell title=SPELL <0.01 +13.35
10 Kadena title=KDA 1.23 +11.57
11 Harmony title=ONE 0.02 +10.93
12 COTI title=COTI 0.21 +10.09
13 My Neighbor Alice title=ALICE 1.61 +9.90
14 Flux title=FLUX 0.96 +9.87
15 Galxe title=GAL 3.24 +9.65
16 Stratis title=STRAX 1.15 +9.55
17 Fusionist title=ACE 10.92 +9.15
18 IQ title=IQ <0.01 +8.91
19 Pepe title=PEPE <0.01 +7.63
20 Syscoin title=SYS 0.16 +6.88
21 Polkastarter title=POLS 0.98 +6.78
22 Santos FC Fan Token title=SANTOS 6.14 +6.36
23 RSK Infrastructure Framework title=RIF 0.20 +6.08
24 Ravencoin title=RVN 0.03 +5.89
25 Compound title=COMP 72.28 +5.70
26 SuperRare title=RARE 0.15 +5.64
27 SelfKey title=KEY <0.01 +5.38
28 Immutable title=IMX 3.24 +5.23
29 Ankr Network title=ANKR 0.03 +5.21
30 Vite title=VITE 0.03 +5.11

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Siacoin title=SC <0.01 -11.14
2 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -9.05
3 Blur title=BLUR 0.75 -6.93
4 WOO title=WOO 0.50 -6.19
5 SingularityNET title=AGIX 0.75 -5.65
6 Biconomy title=BICO 0.37 -4.98
7 Sei title=SEI 0.81 -4.30
8 Raydium title=RAY 0.96 -4.01
9 Automata title=ATA 0.14 -3.86
10 Amp title=AMP <0.01 -3.72
11 NEAR Protocol title=NEAR 3.67 -3.62
12 BENQI title=QI 0.02 -3.45
13 PancakeSwap title=CAKE 3.10 -3.33
14 Uniswap title=UNI 10.95 -3.31
15 Mdex (BSC) title=MDX 0.07 -3.27
16 AdEx title=ADX 0.20 -3.27
17 Sushi title=SUSHI 1.60 -3.21
18 Klaytn title=KLAY 0.23 -3.21
19 API3 title=API3 3.88 -3.12
20 MANTRA title=OM 0.21 -3.03
21 Ellipsis X title=EPX <0.01 -2.98
22 dYdX title=DYDX 3.43 -2.86
23 Clover Finance title=CLV 0.06 -2.80
24 WINkLink title=WIN <0.01 -2.80
25 Chiliz title=CHZ 0.13 -2.78
26 VeThor title=VTHO <0.01 -2.75
27 Streamr title=DATA 0.07 -2.67
28 Vanar Chain title=VANRY 0.09 -2.60
29 Beta Finance title=BETA 0.08 -2.59
30 Render title=RNDR 7.26 -2.49

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
72
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 SNX title=SNX 140.69 142.22
(3.96)
1.53 1.09
2 FLOW title=FLOW 37.50 37.87
(1.05)
0.37 0.98
3 GMX title=GMX 1,870.00 1,851.96
(51.50)
18.04 0.97
4 CVC title=CVC 3.94 3.91
(0.11)
0.03 0.80
5 GNO title=GNO 12,679.10 12,582.56
(349.90)
96.54 0.77
6 ILV title=ILV 3,606.86 3,632.72
(101.02)
25.86 0.72
7 UMA title=UMA 140.83 141.83
(3.94)
1.00 0.71
8 MKR title=MKR 73,720.42 74,222.34
(2,064.00)
501.92 0.68
9 1INCH title=1INCH 17.51 17.62
(0.49)
0.11 0.63
10 GLM title=GLM 14.06 14.14
(0.39)
0.08 0.59
11 FTM title=FTM 14.87 14.96
(0.42)
0.09 0.58
12 ENS title=ENS 811.23 806.59
(22.43)
4.64 0.57
13 ATOM title=ATOM 374.39 372.41
(10.36)
1.98 0.53
14 XTZ title=XTZ 40.20 39.99
(1.11)
0.21 0.53
15 YFI title=YFI 296,624.95 298,004.13
(8,287.00)
1,379.18 0.46
16 FLUX title=FLUX 34.31 34.45
(0.96)
0.14 0.42
17 ID title=ID 21.46 21.54
(0.60)
0.08 0.39
18 LRC title=LRC 9.96 10.00
(0.28)
0.04 0.37
19 ALGO title=ALGO 7.38 7.35
(0.20)
0.03 0.35
20 AVAX title=AVAX 1,340.74 1,345.28
(37.41)
4.54 0.34
21 COMP title=COMP 2,607.85 2,599.22
(72.28)
8.63 0.33
22 INJ title=INJ 1,282.00 1,278.03
(35.54)
3.97 0.31
23 UNI title=UNI 395.00 393.84
(10.95)
1.16 0.29
24 TIA title=TIA 607.40 605.70
(16.84)
1.70 0.28
25 BAL title=BAL 170.88 171.35
(4.77)
0.47 0.28
26 ALPHA title=ALPHA 4.95 4.96
(0.14)
0.01 0.25
27 PERP title=PERP 52.16 52.28
(1.45)
0.12 0.23
28 BAND title=BAND 74.48 74.65
(2.08)
0.17 0.23
29 KNC title=KNC 24.28 24.23
(0.67)
0.05 0.22
30 DOGE title=DOGE 3.07 3.08
(0.09)
0.01 0.22
31 XRP title=XRP 19.42 19.46
(0.54)
0.04 0.22
32 JOE title=JOE 20.31 20.27
(0.56)
0.04 0.21
33 LQTY title=LQTY 54.84 54.95
(1.53)
0.11 0.20
34 SAND title=SAND 18.66 18.62
(0.52)
0.04 0.19
35 OMG title=OMG 27.64 27.69
(0.77)
0.05 0.18
36 MATIC title=MATIC 35.76 35.82
(1.00)
0.06 0.18
37 WOO title=WOO 18.08 18.05
(0.50)
0.03 0.17
38 OP title=OP 137.21 137.44
(3.82)
0.23 0.17
39 BTC title=BTC 1,849,000.00 1,852,066.02
(51,502.88)
3,066.02 0.17
40 FXS title=FXS 307.02 306.53
(8.52)
0.49 0.16
41 CELO title=CELO 32.60 32.65
(0.91)
0.05 0.16
42 CRV title=CRV 21.41 21.38
(0.59)
0.03 0.15
43 CTXC title=CTXC 21.59 21.56
(0.60)
0.03 0.15
44 CYBER title=CYBER 314.72 314.26
(8.74)
0.46 0.15
45 ZRX title=ZRX 13.06 13.08
(0.36)
0.02 0.14
46 APE title=APE 65.50 65.59
(1.82)
0.09 0.14
47 XLM title=XLM 4.17 4.16
(0.12)
0.01 0.14
48 GLMR title=GLMR 15.60 15.62
(0.43)
0.02 0.14
49 BLUR title=BLUR 26.88 26.92
(0.75)
0.04 0.14
50 RNDR title=RNDR 260.58 260.89
(7.26)
0.31 0.12
51 OCEAN title=OCEAN 26.08 26.11
(0.73)
0.03 0.12
52 C98 title=C98 13.66 13.68
(0.38)
0.02 0.12
53 LDO title=LDO 121.00 120.86
(3.36)
0.14 0.11
54 BCH title=BCH 9,562.12 9,572.67
(266.20)
10.55 0.11
55 SOL title=SOL 3,732.85 3,728.74
(103.69)
4.11 0.11
56 GAL title=GAL 116.35 116.48
(3.24)
0.13 0.11
57 SUSHI title=SUSHI 57.45 57.50
(1.60)
0.05 0.09
58 DYDX title=DYDX 123.13 123.24
(3.43)
0.11 0.09
59 NEAR title=NEAR 132.02 132.12
(3.67)
0.10 0.07
60 STG title=STG 23.62 23.63
(0.66)
0.01 0.06
61 AAVE title=AAVE 3,621.50 3,623.37
(100.76)
1.87 0.05
62 MANA title=MANA 18.45 18.44
(0.51)
0.01 0.05
63 AXS title=AXS 289.59 289.48
(8.05)
0.11 0.04
64 LINK title=LINK 671.79 671.56
(18.68)
0.23 0.03
65 ETH title=ETH 111,679.00 111,705.70
(3,106.35)
26.70 0.02
66 WLD title=WLD 308.00 307.93
(8.56)
0.07 0.02
67 MOVR title=MOVR 792.72 792.57
(22.04)
0.15 0.02
68 IMX title=IMX 116.60 116.62
(3.24)
0.02 0.01
69 KSM title=KSM 1,750.00 1,750.19
(48.67)
0.19 0.01

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ZachXBT กู้คืนรายได้ NFT ที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ 177K หลังจากการสอบสวน 9 เดือน
(ZachXBT recovers majority of 177K stolen NFT proceeds after 9 month probe)
2024-02-25
2 อาชญากรรมไซเบอร์บล็อคเชนกระตุ้นการดําเนินการจากอัยการแห่งชาติจีน
(Blockchain cybercrimes trigger action from Chinas national prosecutor)
2024-02-25
3 ผู้ใช้ Aleo ที่เน้นความเป็นส่วนตัวกังวลหลังจากเอกสาร KYC รั่วไหล
(Privacy focused Aleo users concerned after KYC documents leak)
2024-02-25
4 การโจมตีของแวมไพร์ใน crypto คืออะไร
(What is a vampire attack in crypto)
2024-02-25
5 Carlson Group เพิ่ม Bitcoin ETF สี่ตัวให้กับที่ปรึกษาทางการเงิน
(Carlson Group adds four Bitcoin ETFs to financial advisers)
2024-02-25
6 Texas Blockchain Council และ Riot ได้รับชัยชนะจากเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานของสหรัฐฯ
(Texas Blockchain Council and Riot secure win against US energy officials)
2024-02-25
7 Riot Platforms เพิ่มผลผลิต BTC ขึ้น 19 ในปี 2023 ขุด 6626 Bitcoin
(Riot Platforms boosted BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoin)
2024-02-24
8 46 ของ crypto airdrops ที่ใหญ่ที่สุดสูงสุดภายใน 14 วัน CoinGecko
(46 of largest crypto airdrops peaked within 14 days CoinGecko)
2024-02-24
9 Google ผนึกข้อตกลงการฝึกอบรม AI กับ Reddit
(Google seals AI training deal with Reddit)
2024-02-24
10 อธิบายรางวัลบล็อกคืออะไร
(What is a block reward explained)
2024-02-24
11 ปัญหาการเข้าถึง Crypto ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความตั้งใจด้านกฎระเบียบของไนจีเรีย
(Crypto access issues raise questions about Nigerias regulatory intentions)
2024-02-24
12 FTX ยุติข้อพิพาทขายแขนยุโรปในราคา 33M
(FTX settles dispute sells European arm for 33M)
2024-02-24
13 อีเมล Satoshi ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เผยให้เห็นขุมทรัพย์ของตํานาน Bitcoin ยุคแรก
(Newly released Satoshi emails reveal a treasure trove of early Bitcoin lore)
2024-02-24
14 ERC 20 wallet drainer ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Aave ปรับใช้กับ BNB Finance Redefined
(ERC 20 wallet drainer gets a business license Aave deploys on BNB Finance Redefined)
2024-02-24
15 ก.ล.ต.ไทยเสนอเพิกถอนใบอนุญาตแลกเปลี่ยนที่มีปัญหา Zipmex
(Thai SEC proposes to revoke license of troubled exchange Zipmex)
2024-02-24
16 ราคา Uniswap UNI เพิ่มขึ้น 50 หลังจากข้อเสนอการกํากับดูแลการแบ่งปันค่าธรรมเนียม
(Uniswap UNI price gains 50 after fee sharing governance proposal)
2024-02-24
17 ก.ล.ต. ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลือก Bitwise Grayscale Bitcoin ETF
(SEC seeks comments on Bitwise Grayscale Bitcoin ETF options)
2024-02-24
18 อัตราการระดมทุนของ Bitcoins กลายเป็นลบ แต่ผู้ค้ากลายเป็นขาลง
(Bitcoins funding rate turns negative but have traders turned bearish)
2024-02-24
19 Crypto Biz CEO คนใหม่ของ Yuga Labs สามารถทําให้ Otherside ประสบความสําเร็จได้หรือไม่
(Crypto Biz Can Yuga Labs new CEO make Otherside a success)
2024-02-24
20 อัยการขอให้ Changpeng Zhao มอบหนังสือเดินทางทั้งหมดก่อนการพิจารณาคดี
(Prosecutors request Changpeng Zhao surrender all passports ahead of sentencing)
2024-02-24
21 Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งของการนองเลือดอาจผลักดันให้คนงานเหมืองสหรัฐออกนอกชายฝั่ง
(Bitcoin halving blood bath could push US miners offshore)
2024-02-24
22 Riot Platforms เพิ่มผลผลิต BTC โดย 19 ในปี 2023 ขุด 6626 Bitcoins
(Riot Platforms boosts BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoins)
2024-02-24
23 อํานาจ AML crypto ของสหภาพยุโรปเพื่อจัดตั้งสํานักงานใหญ่ในแฟรงก์เฟิร์ต
(EU crypto AML authority to establish HQ in Frankfurt)
2024-02-23
24 เครื่องขุดฮีเลียมคืออะไรและทํางานอย่างไร
(What is a Helium miner and how does it work)
2024-02-23
25 อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ไม่ต่อต้าน Bitcoin อีกต่อไปกล่าวว่าสามารถอยู่กับมันได้
(Former US President Trump no longer anti Bitcoin says can live with it)
2024-02-23
26 หิมะถล่มหยุดการผลิตบล็อกท่ามกลางการปล่อยคลื่นจารึก
(Avalanche halts block production amid inscription wave launch)
2024-02-23
27 EigenLayer ร่วมมือกับ Ritual เพื่อสร้าง DApps ที่เปิดใช้งาน AI
(EigenLayer partners with Ritual to build AI enabled DApps)
2024-02-23
28 วิธีซื้อ USD Coin USDC ในสหรัฐอเมริกา
(How to buy USD Coin USDC in the United States)
2024-02-23
29 บอท DeFi สูบฉีดปริมาณ Solanas stablecoin
(The DeFi bots pumping Solanas stablecoin volume)
2024-02-23
30 ทําไม Solana ถึงเหนือกว่าแม้จะมี Ethereum ETF
(Why Solana will prevail despite Ethereum ETFs)
2024-02-23
31 Cryptos ก้าวกระโดดต่อไป Ether ETFs ผ่าน Keyrocks kaleidoscope
(Cryptos next leap Ether ETFs through Keyrocks kaleidoscope)
2024-02-23
32 Texas Blockchain Council และ Riot Platforms ฟ้องเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานเกี่ยวกับข้อมูลการขุด crypto
(Texas Blockchain Council and Riot Platforms sue energy officials over crypto mining data)
2024-02-23
33 Digital Currency Group คัดค้านการชําระบัญชี Genesis ในเครือกับ NYAG
(Digital Currency Group objects to subsidiary Genesis settlement with NYAG)
2024-02-23
34 ราคา Ethereum แตะแนวต้านที่ 3K แต่ปัจจุบันข้อมูลสนับสนุนภาวะกระทิงของ ETH
(Ethereum price hits resistance at 3K but data currently favors ETH bulls)
2024-02-23
35 รักษาการหัวหน้า OCC เปรียบเทียบตัวกลางสินทรัพย์ crypto กับธนาคารที่ทุจริต
(OCC acting head compares crypto asset intermediaries to corrupt bank)
2024-02-23
36 พรรค Nayib Bukeles ครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติท่ามกลางข้อกล่าวหาการฉ้อโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(Nayib Bukeles party takes supermajority in legislature amid voter fraud allegations)
2024-02-23
37 StarkWare เปลี่ยนกําหนดการปลดล็อกโทเค็น STRK หลังจากการโต้เถียง
(StarkWare changes STRK token unlock schedule following controversy)
2024-02-23
38 ศาลแต่งตั้งบริษัทล้มละลายเข้าครอบครอง HectorDAO หลังจากแฮ็ค 27M
(Court appointed insolvency firm takes over HectorDAO after 27M hack)
2024-02-23
39 Reddit แปลงเงินสดส่วนเกินเป็น Bitcoin และ Ethereum
(Reddit converts excess cash into Bitcoin and Ethereum)
2024-02-23
40 คราเคนยื่นฟ้อง ก.ล.ต. แบบอย่างอันตรายสําหรับการเข้าถึงเกิน
(Kraken files to dismiss SEC suit dangerous precedent for overreach)
2024-02-23
41 โปรโตคอล DeFi บลูเบอร์รี่หยุดการให้กู้ยืมชั่วคราวหลังจากการหาประโยชน์ลึกลับ
(DeFi protocol Blueberry pauses lending following mystery exploit)
2024-02-23
42 Jack Dorseys Block โพสต์กําไรขั้นต้นของ Bitcoin เพิ่มขึ้น 90 รายการ
(Jack Dorseys Block posts 90 boost in Bitcoin gross profits)
2024-02-23
43 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
44 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
45 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
46 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
47 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
48 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
49 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
50 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) จันทร์ (Mon) 26-02-2024 22:00
2 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 20:30
3 รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 20:30
4 ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) อังคาร (Tue) 27-02-2024 21:00
5 รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 21:00
6 รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) อังคาร (Tue) 27-02-2024 22:00
7 รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) อังคาร (Tue) 27-02-2024 22:00
8 ผลผลิตภัณฑ์รวมในประเทศสหรัฐรายไตรมาส (Prelim GDP q/q) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
9 รายงานดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส (Prelim GDP Price Index q/q) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
10 รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
11 รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
12 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 28-02-2024 22:30
13 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 00:00
14 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 00:45
15 รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
16 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
17 รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
18 รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
19 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 21:45
20 ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:00
21 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:30
22 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:50
23 สมาชิก FED (Loretta J. Mester) แถลงการณ์ (FOMC Member Mester Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 01:15
24 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 08:10
25 ดัชนีผลิตภัณฑ์มาตรฐานในส่วนของภาคการผลิต (Final Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 21:45
26 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
27 การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
28 ดัชนีราคาภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็มสหรัฐอเมริกา (ISM Manufacturing Prices) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
29 รายจ่ายในภาคการก่อสร้างรายเดือน (Construction Spending m/m) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
30 รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
31 รายงานยอดขายรถยนต์ทั้งหมด (Wards Total Vehicle Sales) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:15
32 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:50
33 รายงานเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Monetary Policy Report) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 23:00
34 FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks) เสาร์ (Sat) 02-03-2024 01:30

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Electrify.Asia (elec) XAI Stablecoin (xai) Eldarune (elda) Electric Cash (elcash) Crypto Island (cisla) Tgrade (tgd) Elastos (ela) StableFund USD (sfusd) Wrapped POM (wpom) ElonBank (elonbank)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Kinesis Silver (kag)AET (aet)The Grays Currency (ptgc)WhatBot (what)Blitz Bots (blitz)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #Web3 #GameFi #lending #healthcare #pegged #digital money #multichain #digital currency #blockchain infrastructure

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

BTC กับ ETH ต่างกันอย่างไรBitcoin คืออะไรและทำงานอย่างไรBitcoin มีการใช้งานมากในกลุ่มคนไหนบ้างBitkub คืออะไรHyperinflation กับ inflation ต่างกันอย่างไรPolygon หรือ MATIC คืออะไรSmart Contract คืออะไรWeb3 คืออะไรการลงทุนในบิทคอยน์ ทำยังไงเหรียญคริปโตคืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000