ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

Microsoft จ้าง Sam Altman Greg Brockman หลังจากออกจาก OpenAI -  Microsoft hires Sam Altman Greg Brockman after departure from OpenAI

Microsoft จ้าง Sam Altman Greg Brockman หลังจากออกจาก OpenAI
(Microsoft hires Sam Altman Greg Brockman after departure from OpenAI)


Published: 2023-11-20


หัวข้อหลัก:

1. การว่าจ้าง Sam Altman และ Greg Brockman 2 ของ Microsoft. ออกเดินทางจาก OpenAI

3. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีหัวข้อที่ 1: การว่าจ้าง Sam Altman และ Greg Brockman Microsoft ของ Microsoft ได้ประกาศว่าจ้าง Sam Altman และ Greg Brockman ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญสองคนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี. Altman อดีตประธานของ Y Combinator และ Brockman อดีต CTO ของ OpenAI จะเข้าร่วมกับ Microsoft เพื่อทํางานในโครงการเฉพาะที่ยังไม่เปิดเผย. ความเชี่ยวชาญของ Altman ในการเป็นผู้ประกอบการและบทบาทของเขาในการดูแลสตาร์ทอัพที่ Y Combinator ทําให้เขาเป็นส่วนเสริมที่มีค่าสําหรับทีมของ Microsoft. ในทางกลับกันความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ของ Brockman ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงที่ OpenAI จะนํามุมมองใหม่มาสู่ความคิดริเริ่ม AI ของ Microsoft. หัวข้อที่ 2: การออกจาก OpenAI การจากไปของ Altman และ Brockman จาก OpenAI ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับอนาคตของ บริษัท. Altman ซึ่งเข้าร่วม OpenAI ในฐานะนักวิจัยมีบทบาทสําคัญในการเติบโตและการพัฒนา. เมื่อ OpenAI เปลี่ยนเป็นกิจการที่แสวงหาผลกําไรการสูญเสียบุคลากรหลักเช่น Altman และ Brockman อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาด AI. อย่างไรก็ตาม OpenAI ได้ระบุว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในระยะยาวและประโยชน์ในวงกว้างสําหรับความก้าวหน้าของ AI. หัวข้อที่ 3: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Microsoft ในการจ้าง Altman และ Brockman หมายถึงการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยี AI และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี. ด้วยความเชี่ยวชาญของพวกเขา Microsoft สามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และนําความคิดริเริ่มด้าน AI ไปสู่อีกระดับ. การเคลื่อนไหวนี้ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของ AI ในการกําหนดอนาคตของเทคโนโลยี. เมื่อ บริษัท ต่างๆลงทุนในการวิจัยและพัฒนา AI มากขึ้นการแข่งขันสําหรับผู้มีความสามารถระดับสูงในสาขานี้จึงทวีความรุนแรงขึ้น. การว่าจ้าง Altman และ Brockman ของ Microsoft แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าของการแข่งขัน AI. โดยสรุปการว่าจ้าง Sam Altman และ Greg Brockman ของ Microsoft เป็นการพัฒนาที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ต่อความก้าวหน้าของ AI. การจากไปของบุคคลทั้งสองนี้จาก OpenAI ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ บริษัท. อย่างไรก็ตาม ยังเน้นย้ําถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในสาขา AI และความสําคัญของการดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม. .


Main Topics:

1. Microsoft's hiring of Sam Altman and Greg Brockman

2. Departure from OpenAI

3. Implications for the tech industry Topic 1: Microsoft's hiring of Sam Altman and Greg Brockman Microsoft has announced the hiring of Sam Altman and Greg Brockman,two prominent figures in the tech industry. Altman,the former President of Y Combinator,and Brockman,the former CTO of OpenAI,will be joining Microsoft to work on specific projects that have not been disclosed yet. Altman's expertise in entrepreneurship and his role in nurturing startups at Y Combinator make him a valuable addition to Microsoft's team. On the other hand,Brockman's technical knowledge and experience in developing advanced AI technologies at OpenAI will bring a fresh perspective to Microsoft's AI initiatives. Topic 2: Departure from OpenAI The departure of Altman and Brockman from OpenAI raises questions about the future of the company. Altman,who joined OpenAI as a research fellow,has played a crucial role in its growth and development. As OpenAI transitions into a for-profit venture,the loss of key personnel like Altman and Brockman may impact its ability to compete in the AI market. However,OpenAI has stated that it remains committed to long-term safety and broad benefits for AI advancements. Topic 3: Implications for the tech industry Microsoft's strategic move to hire Altman and Brockman signifies its focus on advancing AI technologies and staying competitive in the tech industry. With their expertise,Microsoft can tap into new business opportunities and take its AI initiatives to the next level. This move also highlights the increasing importance of AI in shaping the future of technology. As more companies invest in AI research and development,the competition for top talent in this field intensifies. Microsoft's hiring of Altman and Brockman demonstrates its commitment to staying at the forefront of the AI race. In summary,Microsoft's hiring of Sam Altman and Greg Brockman is a significant development that showcases the company's commitment to AI advancements. The departure of these two individuals from OpenAI raises questions about the future direction of the company. However,it also emphasizes the increasing competition in the AI field and the importance of attracting top talent to drive innovation.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 42,217.38 1,837,388,309.27
3 ETH 2,244.56 953,125,799.61
4 ARS 1,023.20 809,700,991.20
5 SOL 69.15 691,687,689.74
6 AVAX 35.88 477,868,652.33
7 FDUSD 1.00 354,506,757.23
8 DOGE 0.10 291,332,677.95
9 XRP 0.62 287,883,214.69
10 JTO 3.07 249,212,944.86
11 LUNC <0.01 221,290,834.07
12 ADA 0.55 213,572,658.98
13 ORDI 48.35 193,003,020.02
14 LINK 15.01 169,014,629.23
15 USTC 0.04 144,120,603.43
16 MATIC 0.86 139,793,501.68
17 LUNA 1.03 138,996,905.34
18 OP 2.13 133,407,472.89
20 TIA 10.12 118,162,782.80
21 MEME 0.03 106,353,902.47
22 RUNE 6.03 101,852,454.08
24 INJ 22.19 94,037,844.33
25 QI 0.03 74,566,288.84
26 NEAR 2.36 74,346,115.03
27 SAND 0.52 69,516,266.62
28 LTC 73.36 61,376,076.07
29 SNX 4.34 60,124,889.33
30 PEPE <0.01 59,242,499.29
31 GALA 0.03 58,684,168.09

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 QI 0.03
+106.49
2 AMP <0.01 +26.34
3 COMBO 0.98 +22.69
4 INJ 22.19 +17.41
5 CTXC 0.38 +15.99
6 BEAMX 0.02 +12.71
7 RAY 0.73 +10.38
8 AVAX 35.88 +8.30
9 DEXE 5.11 +7.24
10 POND 0.01 +6.86
11 TIA 10.12 +6.68
12 CHESS 0.23 +6.30
13 LUNA 1.03 +6.09
14 JOE 0.69 +5.97
15 SNX 4.34 +5.83
16 XEC <0.01 +5.15
17 POWR 0.37 +4.93
18 POLS 0.73 +3.63
19 RARE 0.13 +3.51
20 IMX 1.99 +3.29
21 BLZ 0.30 +2.42
22 MINA 0.83 +2.28
23 PYR 6.79 +1.47
24 OSMO 0.81 +1.40
25 LUNC <0.01 +1.22
26 ELF 0.68 +0.96
27 HOOK 1.14 +0.83
28 CRV 0.70 +0.64
29 OP 2.13 +0.42
30 USTC 0.04 +0.21

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 OG 5.34 -14.36
2 ENJ 0.32 -13.05
3 WIN <0.01 -12.86
4 JTO 3.07 -12.79
5 BEL 0.69 -12.78
6 ZRX 0.39 -12.01
7 MEME 0.03 -11.76
8 RSR <0.01 -11.58
9 UNFI 7.38 -11.06
10 LINA 0.01 -10.71
11 KP3R 75.00 -10.61
12 QTUM 3.18 -10.56
13 XVS 9.59 -10.37
14 VANRY 0.05 -10.32
15 FLOW 0.77 -10.12
16 ID 0.27 -9.99
17 KAVA 0.78 -9.98
18 BLUR 0.48 -9.92
19 ILV 101.04 -9.85
20 KEY <0.01 -9.77
21 NKN 0.11 -9.50
22 PHA 0.11 -9.43
23 XEM 0.04 -9.30
24 SUN <0.01 -9.30
25 GTC 1.10 -9.29
26 TLM 0.02 -9.17
27 MBOX 0.29 -9.16
28 EOS 0.78 -9.14
29 ONG 0.36 -9.11
30 ANKR 0.03 -9.09

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 909,233,159
51.69%
48.31%
2 OKX 464,328,803
48.51%
51.49%
3 Bybit 382,493,839
51.47%
48.53%
4 Bitget 156,041,623
57.41%
42.59%
5 Deribit 78,575,120
62.05%
37.95%
6 dYdX 21,773,065
48.57%
51.43%
7 BingX 20,481,655
49.44%
50.56%
8 Bitmex 20,111,173
48.3%
51.7%
9 CoinEx 4,671,025
45.69%
54.31%
10 Bitfinex 1,308,828
68.39%
31.61%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENJ 12.51 11.52
(0.32)
0.99 8.61
2 GLMR 11.67 11.25
(0.32)
0.42 3.69
3 ATOM 368.41 356.39
(10.00)
12.02 3.37
4 ILV 3,697.84 3,598.46
(100.94)
99.38 2.76
5 WOO 8.46 8.66
(0.24)
0.20 2.36
6 STG 18.61 19.03
(0.53)
0.42 2.27
7 KSM 1,048.59 1,070.91
(30.04)
22.32 2.13
8 FLUX 20.84 21.25
(0.60)
0.41 1.97
9 GMX 1,821.77 1,788.89
(50.18)
32.88 1.84
10 FTM 13.04 13.25
(0.37)
0.21 1.64
11 WAN 7.76 7.88
(0.22)
0.12 1.57
12 CHZ 2.96 3.01
(0.08)
0.05 1.53
13 ENS 314.64 319.42
(8.96)
4.78 1.52
14 GLM 8.52 8.65
(0.24)
0.13 1.51
15 1INCH 13.10 13.29
(0.37)
0.19 1.48
16 ID 9.45 9.58
(0.27)
0.13 1.41
17 IMX 70.21 71.19
(2.00)
0.98 1.40
18 HBAR 2.50 2.53
(0.07)
0.03 1.39
19 CELO 19.99 20.25
(0.57)
0.26 1.30
20 LQTY 48.50 49.13
(1.38)
0.63 1.29

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Robinhood เปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐในตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net positive for cryptocurrency industry ไมค์ Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 แพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Fasset ได้รับใบอนุญาตการดําเนินงานในดูไบ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 แทนที่ด้วยค่าธรรมเนียม RBF อธิบาย
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ถึงผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 DeFi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกา neobank CEO กล่าวว่า
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 Robinhood จะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐไปยังตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 De Fi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกาซีอีโอธนาคารนีโอกล่าวว่า
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ดอลลาร์แคนาดาดิจิทัลล้มเหลวในการสร้างความประทับใจแม้จะมีการรับรู้สูง
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 ออสเตรเลียพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง crypto ของภาคในอนาคต
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 Elon Musk บอกผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 วันของการว่างงานต่อมา Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการเมื่อ Microsoft เข้าร่วมคณะกรรมการในที่สุด
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman กลับมาเป็น CEO ของ OpenAI เมื่อ Microsoft ได้รับที่นั่งในคณะกรรมการ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ได้รับการพยักหน้าเพื่อขายสินทรัพย์ 873M เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 การแข่งขัน Bitcoin ETF ได้รับผู้เข้าร่วมครั้งที่ 13 BlackRock แก้ไขโมเดล ETF
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ชาวบราซิลอาจต้องสะดุดภาษีสําหรับ crypto ที่จัดขึ้นในต่างประเทศในไม่ช้า
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 เกม Web3 กว่า 75 เกมล้มเหลวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา CoinGecko
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการบิดเบือนตลาดก่อนที่คุณจะกระโดดใน Bitcoin ETF
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 Sony และ Microsoft สามารถนําบล็อกเชนมาสู่เกมคอนโซลได้หรือไม่
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 อุกอาจ ChatGPT เคยชินพูด slurs Q แบ่งการเข้ารหัส 99 เว็บปลอม AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 CME Bitcoin Futures แสดงให้นักลงทุนเดิมพันราคา 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance จะสิ้นสุดการสนับสนุน BUSD stablecoin ในเดือนธันวาคม
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 ศาลเอสโตเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาคดีคริปโตไปยังสหรัฐฯ
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการคว่ําบาตรบริษัทคริปโต
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 วันที่ประมูล Square Enix Azuki DAO เปลี่ยนชื่อเป็น Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริษัท crypto Copper เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเค็น
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ยอดขายและการกําหนดราคา NFT ได้รับแรงหนุนจากความขาดแคลนโชคและการมองโลกในแง่ดีจากการศึกษาหลายชิ้น
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 การวิเคราะห์ราคา 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในวันที่ 19 ธันวาคม
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 ราคา Bitcoin ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม 385K เนื่องจาก GDP ของสหรัฐฯ กระตุ้นความทุกข์ยากของเฟดอย่างหนัก
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS แนะนําให้ธนาคารกลางวางแผนล่วงหน้าสําหรับการรักษาความปลอดภัย CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 Paxos ได้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อออก stablecoins ในอาบูดาบี
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 Crypto Stories Charlie Shrem บอกว่าเขากลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ได้อย่างไร
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ําบาตร Sinbad เครื่องผสมคริปโตโดยกล่าวหาว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในเดือนธันวาคม 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 เหตุใด JSON LD จึงมีความสําคัญสําหรับ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100M สําหรับการขยายตะวันออกกลาง
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole ระดมทุน 225M ที่การประเมินมูลค่า 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 กรณีการใช้งาน AI จริงใน crypto No 3 Smart contract ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex เตรียมที่จะถอนเงินต่อหลังจากสับ 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 ตลาด Bitcoin NFT Bioniq มองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งในการบรรเทาความแออัดของเครือข่าย
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander แต่งตั้งผู้ดูแล crypto ราศีพฤษภเพื่อปกป้อง Bitcoin Ether Report
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100 ล้านแห่งเพื่อขยายตะวันออกกลาง
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 Huddle01 CEO อธิบายว่าทําไมเทคโนโลยีการสื่อสารจึงต้องกระจายอํานาจ
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ต้องการกระจายอํานาจการขุด Bitcoin ด้วยการลงทุนใหม่
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 NFT สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันได้อย่างไร
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 hodlers crypto ของสหราชอาณาจักรได้รับโทรศัพท์จากภาษีกรินช์
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายบล็อกเชนของไนจีเรียอย่างรวดเร็ว
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub นําเสนอโครงการ CBDC ส่วนตัว
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) อังคาร (Tue) 12-12-2023 01:01
2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) อังคาร (Tue) 12-12-2023 18:00
3 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
4 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
5 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
6 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) พุธ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) พุธ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
12 การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
13 การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
14 การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:30
15 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
16 ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
18 รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
19 รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:00
20 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:30
21 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) เสาร์ (Sat) 16-12-2023 04:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

FOMO (fomo) ElonBank (elonbank) LP 3pool Curve (3crv) SporkDAO (spork) ETH3S (eth3s) WFCA (wfca) StripCoin (strip) Soldex (solx) Viterium (vt) Fund Of Yours (foy)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Aave v3 stMATIC (astmatic)Aave BUSD v1 (abusd)Coffeeswap (cf)Echo Bot (echo)Defi For You (dfy)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#climate #carbon emission #sport #wellness #VR #DEX #domain #multichain #financial services #decentralized application

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

AI จะมาเปลี่ยนแปลง Bitcoin ได้อย่างไรBitcoin 2024 น่าลงทุนหรือไม่Bitcoin มีการใช้งานมากในกลุ่มคนไหนบ้างBitcoin ยังมีอนาคตไหมDe dollarization คืออะไรMetaverse คืออะไรProof of work คืออะไรQuantum computing คืออะไรQuantum ส่งผลกระทบต่อ bitcoin อย่างไรสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000