ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

ระบบ Megabyte ใหม่ของ Metas ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับ GPTs -  Metas new Megabyte system solves one of the biggest roadblocks for GPTs

ระบบ Megabyte ใหม่ของ Metas ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับ GPTs
(Metas new Megabyte system solves one of the biggest roadblocks for GPTs)


Published: 2023-05-25


1. ระบบเมกะไบต์ใหม่ของ Meta ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับ GPTs บทความกล่าวถึงวิธีที่ Meta ซึ่งเดิมคือ Facebook ได้ใช้ระบบใหม่ที่เรียกว่า Megabyte ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขหนึ่งในอุปสรรคสําคัญสําหรับ GPTs (Generative Pre-trained Transformers). บทความอธิบายว่า GPT ถูกใช้ในแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลายรวมถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการจดจําภาพ แต่ขนาดใหญ่ของพวกเขาสร้างความท้าทายสําหรับการจัดเก็บการประมวลผลและการใช้พลังงาน. จากนั้นบทความจะอธิบายต่อไปว่าระบบ Megabyte ทํางานอย่างไรซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่ง GPT ออกเป็นชิ้นส่วนที่เล็กกว่าและจัดการได้มากขึ้นทําให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น.

2. ความก้าวหน้าในการประมวลผลภาษา AI ด้วยการแบ่งส่วนที่ชาญฉลาดหนึ่งในแอปพลิเคชันหลักสําหรับ GPTs คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติและบทความเน้นว่า Megabyte ให้ความก้าวหน้าในสาขานี้อย่างไรโดยการเปิดใช้งานการแบ่งส่วน GPT ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น. บทความอธิบายว่าระบบสามารถแบ่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ได้อย่างไรซึ่งสามารถใช้เพื่อทํางานเฉพาะเช่นการทําประโยคให้เสร็จหรือการแปลภาษา. บทความนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางใหม่ของ GPTs อาจนําไปสู่การปรับปรุงที่สําคัญในการประมวลผลภาษา AI ทําให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม.

3. ผลกระทบต่อ AI และอื่น ๆ ส่วนสุดท้ายของบทความจะตรวจสอบผลกระทบที่กว้างขึ้นของระบบเมกะไบต์ทั้งสําหรับ AI และอื่น ๆ. บทความชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการแบ่งกลุ่มและประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพจะมีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบ AI ขั้นสูงในอนาคตและอาจมีการใช้งานที่กว้างขึ้นในสาขาต่างๆเช่นการแพทย์และการเงิน. บทความนี้สรุปโดยเน้นถึงศักยภาพสําหรับความก้าวหน้าใหม่ใน AI และสาขาอื่น ๆ และคาดเดาว่าระบบ Megabyte อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของนวัตกรรมและความก้าวหน้า. .


1. Meta's New Megabyte System Solves One of the Biggest Roadblocks for GPTs The article discusses how Meta,formerly Facebook,has implemented a new system called Megabyte,which aims to address one of the key roadblocks for GPTs (Generative Pre-trained Transformers). The article explains that GPTs are used in a variety of artificial intelligence applications,including natural language processing and image recognition,but their large size creates challenges for storage,processing,and energy consumption. The article then goes on to explain how the Megabyte system works,which involves breaking GPTs down into smaller,more manageable parts,allowing for better performance and efficiency.

2. Breakthrough in AI Language Processing with Smarter Segmentation One of the main applications for GPTs is in natural language processing,and the article highlights how Megabyte provides a breakthrough in this field by enabling smarter segmentation of GPTs. The article explains how the system can break down large language models into smaller segments,which can then be used to perform specific tasks like completing sentences or translating languages. The article suggests that this new approach to GPTs could lead to significant improvements in AI language processing,making it more efficient and effective than ever before.

3. Implications for AI and Beyond The final section of the article examines the wider implications of the Megabyte system,both for AI and beyond. The article suggests that the ability to effectively segment and process large data sets will be critical for the development of advanced AI systems in the future,and may even have broader applications in fields like medicine and finance. The article concludes by highlighting the potential for new breakthroughs in AI and other fields,and speculating that the Megabyte system could be just the beginning of a new era of innovation and progress.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 27,171.10 569,810,187.61
2 ETH 1,901.64 366,930,608.43
3 XRP 0.52 114,198,824.65
4 LINA 0.02 113,599,386.89
6 TRX 0.08 64,785,638.47
7 LTC 96.71 57,552,117.34
8 COMBO 1.51 47,735,400.89
9 SUI 0.95 34,475,202.92
10 SOL 21.11 29,334,838.02
11 RNDR 2.58 25,225,389.30
12 PEPE <0.01 25,185,395.48
13 LEVER <0.01 23,487,137.17
14 KEY <0.01 21,954,793.10
15 DOGE 0.07 21,758,918.72
16 OP 1.48 21,608,088.37
17 ARPA 0.06 21,189,275.14
18 MATIC 0.90 20,567,658.86
19 INJ 7.81 20,444,326.45
20 MAGIC 1.04 18,345,140.59
21 MASK 4.47 16,293,454.39
22 LDO 2.32 15,425,603.29
23 NKN 0.14 15,271,044.46
24 CFX 0.28 14,622,247.68
25 SAND 0.58 14,374,935.42
26 SXP 0.47 14,250,607.85
27 EDU 1.11 14,235,298.77
28 BTS 0.01 13,921,008.50
29 FTM 0.32 13,811,421.10
30 ADA 0.38 13,742,128.79
31 AVAX 14.51 13,619,249.41

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 BTS 0.01 +38.66
2 LEVER <0.01 +19.03
3 PERL 0.02 +11.06
4 MTL 1.09 +10.06
5 TRX 0.08 +10.03
6 FLUX 0.56 +9.52
7 SXP 0.47 +9.43
8 WRX 0.12 +8.33
9 SUN <0.01 +7.25
10 TRU 0.05 +7.03
11 CHR 0.16 +5.86
12 CELO 0.56 +5.46
13 MAGIC 1.04 +5.32
14 OOKI <0.01 +4.85
15 PEPE <0.01 +4.80
16 UNFI 4.63 +4.66
17 REN 0.08 +4.15
18 KP3R 67.26 +3.97
19 KSM 27.09 +3.95
20 OP 1.48 +3.92
21 IMX 0.80 +3.92
22 BAND 1.48 +3.87
23 WIN <0.01 +3.73
24 FIS 0.35 +3.60
25 ACA 0.05 +3.56
26 WOO 0.24 +3.53
27 DEGO 1.88 +3.48
28 COS <0.01 +3.27
29 DOCK 0.02 +3.24
30 SAND 0.58 +3.13

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 LINA 0.02 -29.86
2 COMBO 1.51 -13.84
3 KEY <0.01 -13.78
4 JOE 0.41 -9.29
5 SYS 0.13 -6.43
6 OCEAN 0.41 -4.42
7 BAR 2.98 -3.87
8 BEL 0.78 -3.77
9 ILV 53.45 -3.61
10 SSV 23.37 -3.47
11 ACH 0.03 -3.05
12 PHA 0.13 -2.96
13 OG 5.21 -2.58
14 INJ 7.81 -1.88
15 CFX 0.28 -1.44
16 TOMO 1.34 -1.25
17 PAXG 1,949.00 -1.17
18 FOR 0.02 -1.06
19 THETA 0.84 -1.06
20 NEXO 0.66 -1.04
21 XVS 4.88 -1.01
22 CTXC 0.18 -1.01
23 BAL 5.28 -0.96
24 COMP 35.71 -0.94
25 IRIS 0.03 -0.88
26 JASMY <0.01 -0.81
27 CHZ 0.10 -0.79
28 HIGH 2.07 -0.77
29 AMP <0.01 -0.74
30 VTHO <0.01 -0.73

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
53
Neutral

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Long!

1 Bitget 114,693,032
51.07%
48.93%
2 Binance 112,889,773
53.79%
46.21%
3 OKX 29,385,103
54.91%
45.09%
4 Bybit 17,186,729
67.31%
32.69%
5 Huobi 5,988,182
62.09%
37.91%
6 Bitmex 2,347,405
56.69%
43.31%
7 dYdX 1,382,637
49.93%
50.07%
8 CoinEx 607,957
61.92%
38.08%
9 Deribit 487,480
49.16%
50.84%
10 Bitfinex 238,882
80.81%
19.19%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 GLM 7.08 7.21
(0.21)
0.13 1.88
2 AXS 245.00 249.01
(7.17)
4.01 1.64
3 ID 15.96 16.18
(0.47)
0.22 1.36
4 HBAR 1.74 1.76
(0.05)
0.02 1.20
5 ILV 1,835.13 1,856.31
(53.45)
21.18 1.15
6 KSM 930.56 940.83
(27.09)
10.27 1.10
7 IMX 27.31 27.61
(0.80)
0.30 1.10
8 CELO 19.24 19.45
(0.56)
0.21 1.08
9 OMG 26.59 26.85
(0.77)
0.26 0.96
10 LINK 221.47 223.52
(6.44)
2.05 0.93
11 BCH 3,950.80 3,986.99
(114.80)
36.19 0.92
12 DYDX 71.71 72.34
(2.08)
0.63 0.88
13 AAVE 2,200.39 2,219.24
(63.90)
18.85 0.86
14 ZRX 7.60 7.66
(0.22)
0.06 0.85
15 STG 23.21 23.41
(0.67)
0.20 0.85
16 WAN 7.52 7.58
(0.22)
0.06 0.82
17 XLM 3.19 3.22
(0.09)
0.03 0.81
18 LDO 79.89 80.54
(2.32)
0.65 0.81
19 KNC 21.36 21.53
(0.62)
0.17 0.81
20 DOGE 2.50 2.52
(0.07)
0.02 0.79

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Bidens โต้เถียงภาษีการขุด Bitcoin ตายหรือตั้งขึ้นจากขี้เถ้า
(Is Bidens controversial Bitcoin mining tax dead or set to rise from the ashes)
2023-06-03
2 OpenAI มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน 1M เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
(OpenAI commits 1M to support AI driven cybersecurity initiatives)
2023-06-03
3 การแจ้งเตือนการหลอกลวง Uniswap นักต้มตุ๋นปลอมตัวเป็นผู้บริหารและสร้างเว็บไซต์ปลอม
(Uniswap scam alert Fraudsters impersonate executives and create fake website)
2023-06-03
4 MUFG เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารญี่ปุ่นผ่านแพลตฟอร์ม Progmat Coin
(MUFG to facilitate Japanese bank backed stablecoins via Progmat Coin platform)
2023-06-03
5 ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin สุทธิบันทึกการเพิ่มขึ้นหลังจาก 4 เดือนของแนวโน้มขาลงทั่วโลก
(Net Bitcoin ATMs record an increase after 4 months of global downtrend)
2023-06-03
6 Microsoft pens AI cloud computing deal with former Ethereum miner CoreWeave CNBC
(Microsoft pens AI cloud computing deal with former Ethereum miner CoreWeave CNBC)
2023-06-03
7 Crypto Biz หกเดือนจาก FTX Tether mines BTC และ Nvidias AI superchips
(Crypto Biz Six months on from FTX Tether mines BTC and Nvidias AI superchips)
2023-06-02
8 ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่ความชัดเจนด้านกฎระเบียบของ crypto ด้วยการเสนอร่างกฎหมายที่วางสกรูให้กับ SEC
(US lawmakers aim for crypto regulatory clarity with proposed bill putting the screws to SEC)
2023-06-02
9 ราคา Arbitrum ทะยานขึ้นหลังจากที่อยู่ปลาวาฬ DeFi กลับมาสะสม ARB อีกครั้ง
(Arbitrum price soars after DeFi whale address resumes ARB accumulation)
2023-06-02
10 การขาดทุนจากพรม crypto ดึงการหาประโยชน์จาก DeFi ในเดือนพฤษภาคม Finance นิยามใหม่
(Losses from crypto rug pulls outpaced DeFi exploits in May Finance Redefined)
2023-06-02
11 บล็อกเชน Aleo ที่เน้นความเป็นส่วนตัวได้รับกระเป๋าเงินใหม่เมื่อแนวทางการเปิดตัวเมนเน็ต
(Privacy focused Aleo blockchain gets new wallet as mainnet launch approaches)
2023-06-02
12 Evertas ขยายข้อเสนอการประกัน crypto เพื่อรวมการขุดและเพิ่มขีด จํากัด
(Evertas expands crypto insurance offerings to include mining and raises limits)
2023-06-02
13 การวิเคราะห์ราคา 62 BTC ETH BNB XRP ADA DOGE MATIC SOL DOT LTC
(Price analysis 62 BTC ETH BNB XRP ADA DOGE MATIC SOL DOT LTC)
2023-06-02
14 CBDC อาจไม่ใช่ลําดับความสําคัญที่น่าสนใจกล่าวว่าธนาคารกลางเคนยา
(CBDC may not be a compelling priority says Kenyas central bank)
2023-06-02
15 Stablecoins เป็นมาตรการตอบโต้ที่สําคัญต่อ Operation Chokepoint
(Stablecoins are a critical countermeasure to Operation Chokepoint)
2023-06-02
16 Taurus deploys on Polygon blockchain for asset tokenization and custody 2023-06-02
17 กรรมาธิการ CFTC กล่าวว่าข้อเสนอในการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหม่อาจพิจารณา crypto
(CFTC commissioner says proposal to reassess risk management could consider crypto)
2023-06-02
18 Bitcoin big move due in July after March 30K ผลักดันการวิเคราะห์ล่าสุด
(Bitcoin big move due in July after March 30K push latest analysis)
2023-06-02
19 ส่วนแบ่งการตลาด Binance สับด้วยการสิ้นสุดการซื้อขาย BTC ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม
(Binance market share chopped with the end of zero fee BTC trading)
2023-06-02
20 การยืนยัน ID ส่วนตัวชนะรายการเรียลลิตี้โชว์ Binance Web3
(Private ID verification wins Binance Web3 reality show)
2023-06-02
21 กลุ่มการเมืองฝ่ายขวาของยุโรปพบสาเหตุใน crypto
(Europes right wing political groups find cause in crypto)
2023-06-02
22 เพดานหนี้ของสหรัฐฯ ที่ลดลงความเชื่อมั่นในธนาคารทําให้ ETH ปักหลักทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
(US debt ceiling declining trust in banks send ETH staking to record highs)
2023-06-02
23 OpenAI ได้รับคําเตือนจากหน่วยงานกํากับดูแลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
(OpenAI gets warning from Japanese regulators on data collecting)
2023-06-02
24 นี่คือวิธีที่นักพัฒนาตั้งเป้าที่จะจัดเก็บ crypto ไว้ใน NFT
(Heres how developers aim to store crypto inside NFTs)
2023-06-02
25 Bitcoin ลดลงเหลือ 265K แต่เทรดเดอร์จับตามองโอกาสที่จะเกิดความประหลาดใจ
(Bitcoin wicks down to 265K but trader eyes chance for bullish surprise)
2023-06-02
26 วิธีเข้าถึงข้อมูลเครือข่าย Bitcoin โดยไม่มีทักษะด้านไอทีขั้นสูง
(How to access Bitcoin network data without advanced IT skills)
2023-06-02
27 DCG ขอให้ผู้พิพากษารวมชุดดําเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขัดแย้งกัน
(DCG asks judge to consolidate class action suits to avoid conflicting decisions)
2023-06-02
28 กาตาร์ถูกตําหนิว่าไม่ดําเนินการกับบริษัทคริปโตมากพอ
(Qatar gets slammed for not taking enough action against crypto companies)
2023-06-02
29 Coinbase Derivatives Exchange เตรียมเปิดตัว BTC และ ETH Futures
(Coinbase Derivatives Exchange set to roll out BTC and ETH futures)
2023-06-02
30 การสูญเสียจากพรม crypto ดึงการหาประโยชน์ DeFi ในเดือนพฤษภาคม Beosin
(Losses from crypto rug pulls outpaced DeFi exploits in May Beosin)
2023-06-02
31 ตลาด Crypto ขาดความน่าสนใจเนื่องจากการซื้อสถาบันทําให้ Novogratz ชะลอตัว
(Crypto markets lackadaisical as institutional buying slows Novogratz)
2023-06-02
32 Bitcoin ทําได้ดีกว่าความสนใจในการค้นหา AI บน Google ถึงระดับไข้
(Bitcoin did it better AI search interest on Google reaches fever pitch)
2023-06-02
33 บริษัทขุด Bitcoin ยังคงสร้างต่อไปแม้ว่าความสามารถในการทํากําไรจากการขุด BTC จะลดลง
(Bitcoin mining firms keep building despite BTC mining profitability slump)
2023-06-02
34 แนวโน้ม AI สูงตลอดเวลาใน Google แต่ Bitcoin ยังคงทําได้ดีกว่า
(AI trends at all time high on Google but Bitcoin still did it better)
2023-06-02
35 โดรน AI ยังคงฆ่าผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ในระหว่างการจําลองพันเอกกองทัพอากาศ
(AI drone kept killing its human operator during simulation Air Force colonel)
2023-06-02
36 OpenAI CTO Twitter แฮ็กชิลลิงหลอกลวง crypto airdrop
(OpenAI CTOs Twitter hacked shilling scam crypto airdrop)
2023-06-02
37 Nike NFT เพื่อเข้าสู่เกม EA Sports และแฟน ๆ หลายล้านคน
(Nike NFTs to make their way into EA Sports games and its millions of fans)
2023-06-02
38 OpenAI CTO บัญชี Twitter แฮ็กชิลลิงหลอกลวงชุมชน airdrop เตือน
(OpenAI CTOs Twitter account hacked shilling scam airdrop community warns)
2023-06-02
39 โดรนทหาร AI ยังคงสังหารผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ในการทดสอบจําลอง
(AI military drone kept murdering its human operator in simulated tests)
2023-06-02
40 ทีม Yuan stablecoin จับกุม WeChats ราคา Bitcoin ใหม่ HK crypto rules Asia Express
(Yuan stablecoin team arrested WeChats new Bitcoin prices HK crypto rules Asia Express)
2023-06-01
41 Standard Chartered PwC ทํากรณีสําหรับ CBDC ที่ตั้งโปรแกรมได้ในประเทศจีน Greater Bay Area
(Standard Chartered PwC make case for programmable CBDC in China Greater Bay Area)
2023-06-01
42 Uniswap DAO ปฏิเสธแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม LP ผู้ถือ UNI อ้างถึงข้อกังวลด้านภาษี
(Uniswap DAO rejects plan to charge LP fees UNI holders cite tax concerns)
2023-06-01
43 คณะกรรมการเฟดออกคําสั่งให้ธนาคารซิลเวอร์เกทเป็นส่วนหนึ่งของแผนการชําระบัญชีด้วยตนเอง
(Fed board issues order to Silvergate Bank as part of self liquidation plan)
2023-06-01
44 เงินที่เก็บไว้ในแอพชําระเงินมือถืออาจไม่ใช่คําเตือนของสุนัขเฝ้าบ้านของสหรัฐฯ
(Money stored on mobile payment apps may not be FDIC insured US watchdog warns)
2023-06-01
45 นักวิทยาศาสตร์เสนอฉันทามติการทํางานควอนตัมสําหรับบล็อกเชน
(Scientists propose quantum proof of work consensus for blockchain)
2023-06-01
46 อย่าแปลกใจถ้า AI พยายามก่อวินาศกรรม crypto ของคุณ
(Dont be surprised if AI tries to sabotage your crypto)
2023-06-01
47 การใช้ AI ใน crypto ทําด้วยความเสี่ยงของคุณเอง
(Using AI in crypto Do it at your own risk)
2023-06-01
48 Mysten Labs Sui Network ร่วมมือกับทีมแข่งรถ F1 Red Bull
(Mysten Labs Sui Network partners with F1 Red Bull racing team)
2023-06-01
49 ราคา Bitcoin ลดลงต่ํากว่า 27K แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวาฬ BTC ต่อต้านการซื้อขายความแข็งแกร่งของ DXY
(Bitcoin price slips under 27K but data shows BTC whales counter trading DXY strength)
2023-06-01
50 บริการ Binance Australia จะเป็นอย่างไรหลังจากยกเลิกการธนาคาร
(What will Binance Australia services look like after debanking)
2023-06-01

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Rune (rune) altfolio (alt) BSCBETS (bets) OracleSwap (oracle) WaykiChain (wicc) Mexican Peso Tether (mxnt) Hypersign Identity (hid) Mines of Dalarnia (dar) ZiobitX (zbtx) TasteNFT (taste)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Zynecoin (zyn)VyFinance (vyfi)Aavegotchi FOMO (fomo)Solberg (slb)CRISP Scored Mangroves (crisp-m)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #virtual world #carbon-credit #VR #pegged #real estate #multichain #financial services #solar energy #decentralized application

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

BTC กับ ETH ต่างกันอย่างไรBitcoin สามารถติดตามได้ไหมDolarization คืออะไรETH กับ BNB Hyperinflation กับ inflation ต่างกันอย่างไรNFT มีเพียงชิ้นเดียวหรือไม่Rug Pull คืออะไรTokenization คืออะไรXRP คืออะไรcredit crunch คืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000