ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


ค่าธรรมเนียม Bitcoin ETF ต่ําอาจเป็นข่าวร้ายสําหรับ Coinbase -  Low Bitcoin ETF fees could be bad news for Coinbase

ค่าธรรมเนียม Bitcoin ETF ต่ําอาจเป็นข่าวร้ายสําหรับ Coinbase
(Low Bitcoin ETF fees could be bad news for Coinbase)


Published: 2024-02-09


1. Bitcoin ETFs: บทความนี้เน้นย้ําถึงผลกระทบด้านลบของความล่าช้าและการปฏิเสธกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETFs) บน Coinbase และตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้น. ความกังวลหลักสําหรับ Coinbase คือปริมาณการซื้อขายและรายได้ที่ลดลง เนื่องจาก ETF ถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการยอมรับกระแสหลัก. การปฏิเสธแอปพลิเคชัน Bitcoin ETF หลายรายการโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้สร้างความไม่แน่นอนและความผันผวนในตลาด โดยนักลงทุนหวังว่าจะมีการตัดสินใจในเชิงบวกของ SEC ในอนาคต.

2. ผลกระทบต่อ Coinbase: บทความนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของ ETF สําหรับรูปแบบธุรกิจของ Coinbase และแนวโน้มการเติบโต. ในฐานะหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนํา Coinbase อาศัยกิจกรรมการซื้อขายอย่างมากเพื่อสร้างรายได้. ความล่าช้าและการปฏิเสธ Bitcoin ETF ทําให้ปริมาณการซื้อขายและความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของแพลตฟอร์ม. บทความชี้ให้เห็นว่า Coinbase ต้องการความชัดเจนด้านกฎระเบียบและการอนุมัติ ETF เพื่อฟื้นโมเมนตัมและดึงดูดผู้ใช้ใหม่.

3. ผลกระทบต่อตลาด: การปฏิเสธ Bitcoin ETF ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ Coinbase เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบในวงกว้างสําหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดอีกด้วย. บทความระบุว่าความเชื่อมั่นของตลาดได้รับผลกระทบในทางลบจากข่าวซึ่งนําไปสู่การลดลงของราคาและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น. การขาด ETF ที่ได้รับอนุมัติยังจํากัดการเข้าถึง Bitcoin สําหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิมที่ต้องการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม. บทความนี้เน้นย้ําถึงความจําเป็นในการดําเนินการด้านกฎระเบียบและการอนุมัติ Bitcoin ETF เพื่อกระตุ้นการเติบโตและการยอมรับของตลาด. หมายเหตุ: จํานวนคําสําหรับแต่ละหัวข้อจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 100 คําเพื่อให้สรุปอย่างกระชับโดยไม่เกินขีดจํากัดที่กําหนด. .


1. Bitcoin ETFs: The article highlights the negative impact of the delay and rejection of Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) on Coinbase and the wider cryptocurrency market. The main concern for Coinbase is the potential decrease in trading volume and revenue,as ETFs are seen as a catalyst for mainstream adoption. The rejection of multiple Bitcoin ETF applications by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has created uncertainty and volatility in the market,with investors hoping for a positive SEC decision in the future.

2. Implications for Coinbase: The article emphasizes the importance of ETFs for Coinbase's business model and growth prospects. As one of the leading cryptocurrency exchanges,Coinbase heavily relies on trading activity to generate revenue. The delay and rejections of Bitcoin ETFs have led to a decline in trading volume and investor confidence,affecting the overall health of the platform. The article suggests that Coinbase needs regulatory clarity and the approval of ETFs to regain momentum and attract new users.

3. Market Impact: The rejection of Bitcoin ETFs not only affects Coinbase but also has broader implications for the entire cryptocurrency market. The article mentions that the market sentiment has been negatively impacted by the news,leading to a decrease in prices and increased volatility. The lack of approved ETFs also limits the accessibility of Bitcoin to traditional investors who prefer to invest through regulated products. This article highlights the need for regulatory progress and the approval of Bitcoin ETFs to stimulate market growth and adoption. Note: The word count for each topic is kept under 100 words to provide a concise summary without exceeding the given limit.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ARS title=ARS 1,050.00 1,496,149,260.70
2 ETH title=ETH 3,108.60 1,306,659,447.04
3 BTC title=BTC 51,519.51 990,781,801.85
4 WLD title=WLD 8.64 294,146,688.07
5 SOL title=SOL 103.75 212,881,221.73
6 COTI title=COTI 0.21 184,466,979.11
7 UNI title=UNI 10.93 151,990,515.33
8 SC title=SC <0.01 149,072,096.56
9 FIL title=FIL 8.19 139,811,815.36
10 XRP title=XRP 0.54 117,733,691.67
11 JASMY title=JASMY 0.02 106,760,145.89
12 PIXEL title=PIXEL 0.59 91,380,330.40
13 SPELL title=SPELL <0.01 84,922,792.90
14 XAI title=XAI 1.49 78,013,249.26
15 ARKM title=ARKM 1.60 74,576,511.17
16 MATIC title=MATIC 1.00 73,821,557.74
17 RNDR title=RNDR 7.26 72,403,882.30
18 USTC title=USTC 0.04 68,701,137.80
19 AGIX title=AGIX 0.75 64,954,102.16
20 ORDI title=ORDI 65.51 63,802,614.40
21 NEAR title=NEAR 3.67 61,953,642.44
22 STRK title=STRK 1.93 59,308,208.72
23 XVG title=XVG <0.01 55,215,309.88
24 AVAX title=AVAX 37.48 52,449,034.74
25 DYDX title=DYDX 3.43 47,114,022.40
26 ADA title=ADA 0.59 46,681,193.49
27 OP title=OP 3.84 46,468,846.38
28 MANTA title=MANTA 3.01 46,022,165.82
29 ETC title=ETC 27.18 45,737,327.28
30 AI title=AI 1.63 43,880,841.93

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Verge title=XVG <0.01
+58.69
2 Orion title=ORN 1.92 +20.44
3 TerraClassicUSD title=USTC 0.04 +19.04
4 Cartesi title=CTSI 0.39 +15.67
5 Coin98 title=C98 0.38 +14.65
6 Pixels title=PIXEL 0.59 +14.42
7 Arweave title=AR 16.07 +13.83
8 Theta Network title=THETA 1.49 +13.26
9 Spell title=SPELL <0.01 +12.53
10 Kadena title=KDA 1.23 +11.74
11 Harmony title=ONE 0.02 +10.79
12 COTI title=COTI 0.21 +10.29
13 Flux title=FLUX 0.96 +9.85
14 My Neighbor Alice title=ALICE 1.61 +9.52
15 Stratis title=STRAX 1.15 +9.45
16 Galxe title=GAL 3.24 +9.21
17 Fusionist title=ACE 10.93 +8.92
18 IQ title=IQ <0.01 +7.76
19 Pepe title=PEPE <0.01 +7.69
20 Polkastarter title=POLS 0.98 +6.87
21 Syscoin title=SYS 0.16 +6.80
22 Santos FC Fan Token title=SANTOS 6.15 +6.62
23 Ravencoin title=RVN 0.03 +6.04
24 Compound title=COMP 72.75 +5.97
25 RSK Infrastructure Framework title=RIF 0.20 +5.95
26 SuperRare title=RARE 0.15 +5.42
27 SelfKey title=KEY <0.01 +5.30
28 Vite title=VITE 0.03 +5.27
29 Optimism title=OP 3.84 +5.24
30 Ankr Network title=ANKR 0.03 +5.15

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Siacoin title=SC <0.01 -12.60
2 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -9.61
3 Blur title=BLUR 0.75 -7.08
4 SingularityNET title=AGIX 0.75 -5.97
5 WOO title=WOO 0.50 -5.47
6 Biconomy title=BICO 0.37 -5.32
7 Sei title=SEI 0.82 -4.28
8 Amp title=AMP <0.01 -3.92
9 API3 title=API3 3.89 -3.86
10 Uniswap title=UNI 10.93 -3.72
11 NEAR Protocol title=NEAR 3.67 -3.60
12 BENQI title=QI 0.02 -3.56
13 Raydium title=RAY 0.96 -3.55
14 Mdex (BSC) title=MDX 0.07 -3.54
15 Automata title=ATA 0.14 -3.39
16 AdEx title=ADX 0.20 -3.31
17 PancakeSwap title=CAKE 3.11 -3.30
18 Klaytn title=KLAY 0.23 -3.16
19 MANTRA title=OM 0.21 -3.09
20 dYdX title=DYDX 3.43 -3.00
21 Clover Finance title=CLV 0.06 -2.97
22 Sushi title=SUSHI 1.60 -2.96
23 Streamr title=DATA 0.07 -2.92
24 Ellipsis X title=EPX <0.01 -2.87
25 WINkLink title=WIN <0.01 -2.80
26 Render title=RNDR 7.26 -2.76
27 Beta Finance title=BETA 0.08 -2.73
28 Aergo title=AERGO 0.15 -2.63
29 VeThor title=VTHO <0.01 -2.63
30 Polymesh title=POLYX 0.19 -2.60

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
72
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 SNX title=SNX 140.69 142.69
(3.97)
2.00 1.42
2 GLM title=GLM 14.06 14.26
(0.40)
0.20 1.41
3 FLOW title=FLOW 37.50 38.01
(1.06)
0.51 1.36
4 GALA title=GALA 1.08 1.09
(0.03)
0.01 1.09
5 1INCH title=1INCH 17.51 17.70
(0.49)
0.19 1.08
6 GNO title=GNO 12,679.10 12,546.60
(348.90)
132.50 1.06
7 FLUX title=FLUX 34.17 34.49
(0.96)
0.32 0.94
8 FTM title=FTM 14.87 15.00
(0.42)
0.13 0.89
9 UMA title=UMA 140.83 142.04
(3.95)
1.21 0.86
10 GMX title=GMX 1,870.00 1,855.92
(51.61)
14.08 0.76
11 FXS title=FXS 304.33 306.56
(8.53)
2.23 0.73
12 LRC title=LRC 9.96 10.03
(0.28)
0.07 0.73
13 YFI title=YFI 296,624.95 298,795.26
(8,309.00)
2,170.31 0.73
14 OMG title=OMG 27.60 27.80
(0.77)
0.20 0.72
15 CVC title=CVC 3.94 3.91
(0.11)
0.03 0.70
16 ILV title=ILV 3,606.86 3,631.64
(100.99)
24.78 0.69
17 MKR title=MKR 73,720.42 74,222.34
(2,064.00)
501.92 0.68
18 KSM title=KSM 1,749.10 1,760.98
(48.97)
11.88 0.68
19 ENS title=ENS 811.23 805.87
(22.41)
5.36 0.66
20 BAL title=BAL 171.16 172.18
(4.79)
1.02 0.60
21 XTZ title=XTZ 40.20 39.99
(1.11)
0.21 0.53
22 LDO title=LDO 120.48 121.11
(3.37)
0.63 0.53
23 AVAX title=AVAX 1,340.74 1,347.80
(37.48)
7.06 0.53
24 UNI title=UNI 395.00 393.01
(10.93)
1.99 0.51
25 BAND title=BAND 74.53 74.87
(2.08)
0.34 0.46
26 CYBER title=CYBER 313.11 314.44
(8.74)
1.33 0.42
27 ZRX title=ZRX 13.06 13.11
(0.36)
0.05 0.42
28 C98 title=C98 13.68 13.74
(0.38)
0.06 0.42
29 APE title=APE 65.50 65.77
(1.83)
0.27 0.41
30 BLUR title=BLUR 26.88 26.99
(0.75)
0.11 0.40
31 MATIC title=MATIC 35.76 35.90
(1.00)
0.14 0.40
32 ENJ title=ENJ 12.81 12.86
(0.36)
0.05 0.39
33 MOVR title=MOVR 791.01 793.97
(22.08)
2.96 0.37
34 JOE title=JOE 20.27 20.34
(0.57)
0.07 0.36
35 ATOM title=ATOM 374.39 373.09
(10.38)
1.30 0.35
36 XLM title=XLM 4.15 4.16
(0.12)
0.01 0.34
37 ALPHA title=ALPHA 4.96 4.98
(0.14)
0.02 0.34
38 AXS title=AXS 289.59 290.56
(8.08)
0.97 0.34
39 WOO title=WOO 18.08 18.14
(0.50)
0.06 0.32
40 MANA title=MANA 18.45 18.51
(0.51)
0.06 0.32
41 SUSHI title=SUSHI 57.50 57.68
(1.60)
0.18 0.31
42 AAVE title=AAVE 3,612.33 3,623.01
(100.75)
10.68 0.30
43 DOGE title=DOGE 3.07 3.08
(0.09)
0.01 0.29
44 OCEAN title=OCEAN 26.08 26.15
(0.73)
0.07 0.28
45 IMX title=IMX 116.21 116.54
(3.24)
0.33 0.28
46 KNC title=KNC 24.22 24.29
(0.68)
0.07 0.28
47 ID title=ID 21.54 21.60
(0.60)
0.06 0.28
48 CRV title=CRV 21.35 21.41
(0.60)
0.06 0.27
49 BCH title=BCH 9,560.01 9,583.46
(266.50)
23.45 0.25
50 OP title=OP 137.62 137.94
(3.84)
0.32 0.24
51 COMP title=COMP 2,610.00 2,616.12
(72.75)
6.12 0.23
52 GLMR title=GLMR 15.60 15.64
(0.43)
0.04 0.23
53 STG title=STG 23.60 23.65
(0.66)
0.05 0.22
54 RNDR title=RNDR 260.58 261.14
(7.26)
0.56 0.22
55 SAND title=SAND 18.66 18.70
(0.52)
0.04 0.21
56 XRP title=XRP 19.44 19.48
(0.54)
0.04 0.20
57 WLD title=WLD 310.00 310.63
(8.64)
0.63 0.20
58 HBAR title=HBAR 3.88 3.89
(0.11)
0.01 0.19
59 PERP title=PERP 52.29 52.38
(1.46)
0.09 0.17
60 ADA title=ADA 21.07 21.10
(0.59)
0.03 0.15
61 BTC title=BTC 1,850,225.66 1,852,664.04
(51,519.51)
2,438.38 0.13
62 LINK title=LINK 671.79 672.57
(18.70)
0.78 0.12
63 DYDX title=DYDX 123.13 123.27
(3.43)
0.14 0.12
64 ALGO title=ALGO 7.38 7.37
(0.21)
0.01 0.11
65 INJ title=INJ 1,282.00 1,280.91
(35.62)
1.09 0.09
66 ETH title=ETH 111,693.70 111,786.61
(3,108.60)
92.91 0.08
67 TIA title=TIA 606.63 607.11
(16.88)
0.48 0.08
68 GAL title=GAL 116.35 116.44
(3.24)
0.09 0.08
69 LQTY title=LQTY 54.84 54.88
(1.53)
0.04 0.06
70 SOL title=SOL 3,732.85 3,730.90
(103.75)
1.95 0.05
71 CELO title=CELO 32.60 32.62
(0.91)
0.02 0.05
72 CTXC title=CTXC 21.59 21.58
(0.60)
0.01 0.03

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ZachXBT กู้คืนรายได้ NFT ที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ 177K หลังจากการสอบสวน 9 เดือน
(ZachXBT recovers majority of 177K stolen NFT proceeds after 9 month probe)
2024-02-25
2 อาชญากรรมไซเบอร์บล็อคเชนกระตุ้นการดําเนินการจากอัยการแห่งชาติจีน
(Blockchain cybercrimes trigger action from Chinas national prosecutor)
2024-02-25
3 ผู้ใช้ Aleo ที่เน้นความเป็นส่วนตัวกังวลหลังจากเอกสาร KYC รั่วไหล
(Privacy focused Aleo users concerned after KYC documents leak)
2024-02-25
4 การโจมตีของแวมไพร์ใน crypto คืออะไร
(What is a vampire attack in crypto)
2024-02-25
5 Carlson Group เพิ่ม Bitcoin ETF สี่ตัวให้กับที่ปรึกษาทางการเงิน
(Carlson Group adds four Bitcoin ETFs to financial advisers)
2024-02-25
6 Texas Blockchain Council และ Riot ได้รับชัยชนะจากเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานของสหรัฐฯ
(Texas Blockchain Council and Riot secure win against US energy officials)
2024-02-25
7 Riot Platforms เพิ่มผลผลิต BTC ขึ้น 19 ในปี 2023 ขุด 6626 Bitcoin
(Riot Platforms boosted BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoin)
2024-02-24
8 46 ของ crypto airdrops ที่ใหญ่ที่สุดสูงสุดภายใน 14 วัน CoinGecko
(46 of largest crypto airdrops peaked within 14 days CoinGecko)
2024-02-24
9 Google ผนึกข้อตกลงการฝึกอบรม AI กับ Reddit
(Google seals AI training deal with Reddit)
2024-02-24
10 อธิบายรางวัลบล็อกคืออะไร
(What is a block reward explained)
2024-02-24
11 ปัญหาการเข้าถึง Crypto ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความตั้งใจด้านกฎระเบียบของไนจีเรีย
(Crypto access issues raise questions about Nigerias regulatory intentions)
2024-02-24
12 FTX ยุติข้อพิพาทขายแขนยุโรปในราคา 33M
(FTX settles dispute sells European arm for 33M)
2024-02-24
13 อีเมล Satoshi ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เผยให้เห็นขุมทรัพย์ของตํานาน Bitcoin ยุคแรก
(Newly released Satoshi emails reveal a treasure trove of early Bitcoin lore)
2024-02-24
14 ERC 20 wallet drainer ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Aave ปรับใช้กับ BNB Finance Redefined
(ERC 20 wallet drainer gets a business license Aave deploys on BNB Finance Redefined)
2024-02-24
15 ก.ล.ต.ไทยเสนอเพิกถอนใบอนุญาตแลกเปลี่ยนที่มีปัญหา Zipmex
(Thai SEC proposes to revoke license of troubled exchange Zipmex)
2024-02-24
16 ราคา Uniswap UNI เพิ่มขึ้น 50 หลังจากข้อเสนอการกํากับดูแลการแบ่งปันค่าธรรมเนียม
(Uniswap UNI price gains 50 after fee sharing governance proposal)
2024-02-24
17 ก.ล.ต. ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลือก Bitwise Grayscale Bitcoin ETF
(SEC seeks comments on Bitwise Grayscale Bitcoin ETF options)
2024-02-24
18 อัตราการระดมทุนของ Bitcoins กลายเป็นลบ แต่ผู้ค้ากลายเป็นขาลง
(Bitcoins funding rate turns negative but have traders turned bearish)
2024-02-24
19 Crypto Biz CEO คนใหม่ของ Yuga Labs สามารถทําให้ Otherside ประสบความสําเร็จได้หรือไม่
(Crypto Biz Can Yuga Labs new CEO make Otherside a success)
2024-02-24
20 อัยการขอให้ Changpeng Zhao มอบหนังสือเดินทางทั้งหมดก่อนการพิจารณาคดี
(Prosecutors request Changpeng Zhao surrender all passports ahead of sentencing)
2024-02-24
21 Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งของการนองเลือดอาจผลักดันให้คนงานเหมืองสหรัฐออกนอกชายฝั่ง
(Bitcoin halving blood bath could push US miners offshore)
2024-02-24
22 Riot Platforms เพิ่มผลผลิต BTC โดย 19 ในปี 2023 ขุด 6626 Bitcoins
(Riot Platforms boosts BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoins)
2024-02-24
23 อํานาจ AML crypto ของสหภาพยุโรปเพื่อจัดตั้งสํานักงานใหญ่ในแฟรงก์เฟิร์ต
(EU crypto AML authority to establish HQ in Frankfurt)
2024-02-23
24 เครื่องขุดฮีเลียมคืออะไรและทํางานอย่างไร
(What is a Helium miner and how does it work)
2024-02-23
25 อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ไม่ต่อต้าน Bitcoin อีกต่อไปกล่าวว่าสามารถอยู่กับมันได้
(Former US President Trump no longer anti Bitcoin says can live with it)
2024-02-23
26 หิมะถล่มหยุดการผลิตบล็อกท่ามกลางการปล่อยคลื่นจารึก
(Avalanche halts block production amid inscription wave launch)
2024-02-23
27 EigenLayer ร่วมมือกับ Ritual เพื่อสร้าง DApps ที่เปิดใช้งาน AI
(EigenLayer partners with Ritual to build AI enabled DApps)
2024-02-23
28 วิธีซื้อ USD Coin USDC ในสหรัฐอเมริกา
(How to buy USD Coin USDC in the United States)
2024-02-23
29 บอท DeFi สูบฉีดปริมาณ Solanas stablecoin
(The DeFi bots pumping Solanas stablecoin volume)
2024-02-23
30 ทําไม Solana ถึงเหนือกว่าแม้จะมี Ethereum ETF
(Why Solana will prevail despite Ethereum ETFs)
2024-02-23
31 Cryptos ก้าวกระโดดต่อไป Ether ETFs ผ่าน Keyrocks kaleidoscope
(Cryptos next leap Ether ETFs through Keyrocks kaleidoscope)
2024-02-23
32 Texas Blockchain Council และ Riot Platforms ฟ้องเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานเกี่ยวกับข้อมูลการขุด crypto
(Texas Blockchain Council and Riot Platforms sue energy officials over crypto mining data)
2024-02-23
33 Digital Currency Group คัดค้านการชําระบัญชี Genesis ในเครือกับ NYAG
(Digital Currency Group objects to subsidiary Genesis settlement with NYAG)
2024-02-23
34 ราคา Ethereum แตะแนวต้านที่ 3K แต่ปัจจุบันข้อมูลสนับสนุนภาวะกระทิงของ ETH
(Ethereum price hits resistance at 3K but data currently favors ETH bulls)
2024-02-23
35 รักษาการหัวหน้า OCC เปรียบเทียบตัวกลางสินทรัพย์ crypto กับธนาคารที่ทุจริต
(OCC acting head compares crypto asset intermediaries to corrupt bank)
2024-02-23
36 พรรค Nayib Bukeles ครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติท่ามกลางข้อกล่าวหาการฉ้อโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(Nayib Bukeles party takes supermajority in legislature amid voter fraud allegations)
2024-02-23
37 StarkWare เปลี่ยนกําหนดการปลดล็อกโทเค็น STRK หลังจากการโต้เถียง
(StarkWare changes STRK token unlock schedule following controversy)
2024-02-23
38 ศาลแต่งตั้งบริษัทล้มละลายเข้าครอบครอง HectorDAO หลังจากแฮ็ค 27M
(Court appointed insolvency firm takes over HectorDAO after 27M hack)
2024-02-23
39 Reddit แปลงเงินสดส่วนเกินเป็น Bitcoin และ Ethereum
(Reddit converts excess cash into Bitcoin and Ethereum)
2024-02-23
40 คราเคนยื่นฟ้อง ก.ล.ต. แบบอย่างอันตรายสําหรับการเข้าถึงเกิน
(Kraken files to dismiss SEC suit dangerous precedent for overreach)
2024-02-23
41 โปรโตคอล DeFi บลูเบอร์รี่หยุดการให้กู้ยืมชั่วคราวหลังจากการหาประโยชน์ลึกลับ
(DeFi protocol Blueberry pauses lending following mystery exploit)
2024-02-23
42 Jack Dorseys Block โพสต์กําไรขั้นต้นของ Bitcoin เพิ่มขึ้น 90 รายการ
(Jack Dorseys Block posts 90 boost in Bitcoin gross profits)
2024-02-23
43 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
44 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
45 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
46 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
47 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
48 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
49 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
50 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) จันทร์ (Mon) 26-02-2024 22:00
2 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 20:30
3 รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 20:30
4 ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) อังคาร (Tue) 27-02-2024 21:00
5 รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) อังคาร (Tue) 27-02-2024 21:00
6 รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) อังคาร (Tue) 27-02-2024 22:00
7 รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) อังคาร (Tue) 27-02-2024 22:00
8 ผลผลิตภัณฑ์รวมในประเทศสหรัฐรายไตรมาส (Prelim GDP q/q) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
9 รายงานดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส (Prelim GDP Price Index q/q) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
10 รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
11 รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) พุธ (Wed) 28-02-2024 20:30
12 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 28-02-2024 22:30
13 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 00:00
14 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 00:45
15 รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
16 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
17 รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
18 รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 20:30
19 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 21:45
20 ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:00
21 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:30
22 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) พฤหัส (Thur) 29-02-2024 22:50
23 สมาชิก FED (Loretta J. Mester) แถลงการณ์ (FOMC Member Mester Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 01:15
24 สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 08:10
25 ดัชนีผลิตภัณฑ์มาตรฐานในส่วนของภาคการผลิต (Final Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 21:45
26 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
27 การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
28 ดัชนีราคาภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็มสหรัฐอเมริกา (ISM Manufacturing Prices) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
29 รายจ่ายในภาคการก่อสร้างรายเดือน (Construction Spending m/m) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
30 รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:00
31 รายงานยอดขายรถยนต์ทั้งหมด (Wards Total Vehicle Sales) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:15
32 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 22:50
33 รายงานเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Monetary Policy Report) ศุกร์ (Fri) 01-03-2024 23:00
34 FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks) เสาร์ (Sat) 02-03-2024 01:30

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Eloin (eloin) Echelon Prime (prime) Elo Inu (elo inu) Invictus Hyperion Fund (ihf) ELLERIUM (elm) TajCoin (taj) Element (elmt) Shibarium Pad (shibp) Liquity USD (lusd) ElmoERC (elmo)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

SEED (seed)Holo (hot)Kingaru (kru)Plugin (pli)Cradle of Sins (cos)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#DeFi #virtual world #carbon emission #wellness #VR #DAO #pegged #clean energy #digital economy #multichain

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin มีการใช้งานมากในกลุ่มคนไหนบ้างCrypto Currency ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรCryto ต่างกับ Token ยังไงNFT คืออะไรProof of work คืออะไรREKT คืออะไรcredit crunch คืออะไรการซื้อขาย Bitcoin มีความเสี่ยงอย่างไรจะได้รับ Bitcoin ได้อย่างไรบิทคอยน์ทำงานอย่างไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000