ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นวางแผนที่จะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในวันที่ 25 ธันวาคม -  Japanese exchange plans to start digital securities trading on Dec 25

ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นวางแผนที่จะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในวันที่ 25 ธันวาคม
(Japanese exchange plans to start digital securities trading on Dec 25)


Published: 2023-11-20


1. หัวข้อหลัก: การซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลของญี่ปุ่นที่จะเปิดตัวในเดือนธันวาคมญี่ปุ่นมีกําหนดจะเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในเดือนธันวาคมตามบทความล่าสุดโดย CoinTelegraph. แพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า iSTOX จะช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและปลอดภัย. ดําเนินงานภายใต้ Monetary Authority of Singapore's FinTech Regulatory Sandbox iSTOX มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติวิธีการเข้าถึงและซื้อขายในตลาดเอกชน. แพลตฟอร์มนี้จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเสนอการเป็นเจ้าของสินทรัพย์แบบเศษส่วนทําให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้. การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันของญี่ปุ่นในการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้และการแปลงตลาดการเงินแบบดั้งเดิมให้เป็นดิจิทัล.

2. หัวข้อหลัก: การเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงในตลาดเอกชนแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลของ iSTOX จะนําประสิทธิภาพและการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นมาสู่ตลาดเอกชน. ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน iSTOX กําจัดพ่อค้าคนกลางและปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่อง. แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้สามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์แบบเศษส่วนช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถสัมผัสกับหุ้นเอกชนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ. การทําให้ตลาดเอกชนเป็นประชาธิปไตยนี้เปิดประตูใหม่สําหรับนักลงทุนรายย่อยและส่งเสริมระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึ้น.

3. หัวข้อหลัก: กรอบการกํากับดูแลและการคุ้มครองผู้ลงทุน หนึ่งในประเด็นสําคัญของแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลของ iSTOX คือการยึดมั่นในมาตรฐานการกํากับดูแลและการคุ้มครองผู้ลงทุน. การดําเนินงานภายใต้ FinTech Regulatory Sandbox ทําให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎระเบียบและผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวด. ด้วยการดําเนินการตามขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และต่อต้านการฟอกเงิน (AML) iSTOX มอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและโปร่งใสสําหรับนักลงทุน. แพลตฟอร์มนี้ยังนําเสนอตลาดซื้อขายรองสําหรับหลักทรัพย์ดิจิทัลช่วยให้นักลงทุนสามารถออกจากการลงทุนก่อนครบกําหนดเพิ่มสภาพคล่องและความยืดหยุ่นของนักลงทุน. สรุปได้ว่าการเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลของญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมแสดงถึงก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงตลาดการเงินแบบดั้งเดิมให้เป็นดิจิทัลและยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน. ผ่าน iSTOX นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงในตลาดเอกชนรวมถึงกรอบการกํากับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อให้มั่นใจว่าการคุ้มครองผู้ลงทุน. การพัฒนานี้เปิดโอกาสใหม่สําหรับนักลงทุนรายย่อยและส่งเสริมระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึ้น. .


1. Main topic: Japan's digital securities trading to launch in December Japan is set to launch its digital securities trading platform in December,according to a recent article by CoinTelegraph. The new platform,known as iSTOX,will allow investors to trade digital securities in a regulated and secure environment. Operating under the Monetary Authority of Singapore's FinTech Regulatory Sandbox,iSTOX aims to revolutionize the way private markets are accessed and traded. The platform will leverage blockchain technology to offer fractional ownership of assets,allowing retail investors to invest in previously inaccessible opportunities. This move reflects Japan's push towards embracing blockchain technology and digitizing traditional financial markets.

2. Main topic: Increased efficiency and accessibility in the private markets iSTOX's digital securities trading platform will bring increased efficiency and accessibility to private markets. By leveraging blockchain technology,iSTOX eliminates middlemen and streamlines the process,reducing costs and increasing liquidity. The platform also enables fractional ownership of assets,allowing smaller investors to gain exposure to private equity,hedge funds,and other alternative investment opportunities. This democratization of the private markets opens up new doors for retail investors and promotes a more inclusive financial ecosystem.

3. Main topic: Regulatory framework and investor protection One of the key aspects of iSTOX's digital securities trading platform is its adherence to regulatory standards and investor protection. Operating under the FinTech Regulatory Sandbox,iSTOX ensures that all transactions are compliant with regulations and undergo rigorous due diligence processes. By implementing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) procedures,iSTOX provides a secure and transparent trading environment for investors. The platform also offers a secondary trading market for digital securities,allowing investors to exit their investments before maturity,further enhancing liquidity and investor flexibility. In conclusion,Japan's launch of its digital securities trading platform in December signifies a step towards digitizing traditional financial markets and embracing blockchain technology. Through iSTOX,investors will benefit from increased efficiency and accessibility in the private markets,as well as a robust regulatory framework ensuring investor protection. This development opens up new opportunities for retail investors and promotes a more inclusive financial ecosystem.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 42,148.00 1,827,474,461.88
3 ETH 2,240.42 949,116,791.19
4 ARS 1,023.10 809,211,190.00
5 SOL 68.99 690,846,233.29
6 AVAX 35.68 476,502,318.28
7 FDUSD 1.00 352,720,849.03
8 DOGE 0.10 291,494,638.01
9 XRP 0.62 287,035,779.09
10 JTO 3.05 249,160,333.71
11 LUNC <0.01 221,205,708.48
12 ADA 0.55 213,094,816.16
13 ORDI 48.44 193,826,275.34
14 LINK 14.96 168,920,009.78
15 USTC 0.04 144,042,334.84
16 MATIC 0.85 139,502,387.43
17 LUNA 1.02 138,799,968.47
18 OP 2.12 132,999,048.74
20 TIA 10.06 117,500,685.73
21 MEME 0.03 106,356,010.90
22 RUNE 6.02 101,615,533.91
24 INJ 22.13 93,826,466.45
25 NEAR 2.35 74,113,502.23
26 QI 0.03 72,512,253.72
27 SAND 0.51 69,733,772.21
28 LTC 73.29 61,553,929.23
29 SNX 4.31 60,070,457.52
30 PEPE <0.01 59,144,537.90
31 GALA 0.03 58,700,936.93

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 QI 0.03
+107.37
2 AMP <0.01 +28.08
3 COMBO 0.98 +22.07
4 INJ 22.13 +17.12
5 CTXC 0.38 +14.28
6 BEAMX 0.02 +12.46
7 CHESS 0.24 +9.55
8 RAY 0.72 +9.38
9 DEXE 5.17 +8.24
10 AVAX 35.68 +7.47
11 POND 0.01 +6.93
12 POWR 0.38 +6.29
13 JOE 0.69 +5.95
14 LUNA 1.02 +5.83
15 TIA 10.06 +5.66
16 SNX 4.31 +5.30
17 XEC <0.01 +4.91
18 IMX 2.00 +4.39
19 POLS 0.73 +3.58
20 RARE 0.13 +2.64
21 BLZ 0.30 +2.63
22 PYR 6.81 +1.79
23 MINA 0.82 +1.75
24 ELF 0.69 +1.30
25 OSMO 0.81 +1.25
26 LUNC <0.01 +0.69
27 CRV 0.69 +0.28
28 HOOK 1.14 +0.19
29 CELR 0.02 +0.05
30 USDP 1.00 +0.01

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 OG 5.32 -13.86
2 BEL 0.69 -13.48
3 ENJ 0.32 -13.34
4 JTO 3.05 -13.19
5 WIN <0.01 -13.04
6 ZRX 0.38 -12.27
7 MEME 0.03 -12.15
8 RSR <0.01 -11.83
9 UNFI 7.35 -11.46
10 KP3R 74.73 -11.10
11 LINA 0.01 -11.10
12 QTUM 3.17 -11.07
13 VANRY 0.05 -10.78
14 XVS 9.57 -10.56
15 ILV 100.73 -10.52
16 KAVA 0.77 -10.42
17 PHA 0.11 -10.25
18 FLOW 0.77 -10.23
19 KEY <0.01 -10.15
20 ID 0.27 -10.10
21 CELO 0.57 -9.87
22 NKN 0.11 -9.73
23 GTC 1.10 -9.67
24 BLUR 0.48 -9.60
25 FTM 0.37 -9.49
26 TLM 0.02 -9.46
27 ONG 0.36 -9.43
28 SKL 0.04 -9.43
29 HIFI 0.73 -9.40
30 CHZ 0.08 -9.38

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 909,233,159
51.69%
48.31%
2 OKX 464,328,803
48.51%
51.49%
3 Bybit 382,493,839
51.47%
48.53%
4 Bitget 156,041,623
57.41%
42.59%
5 Deribit 78,575,120
62.05%
37.95%
6 dYdX 21,773,065
48.57%
51.43%
7 BingX 20,481,655
49.44%
50.56%
8 Bitmex 20,111,173
48.3%
51.7%
9 CoinEx 4,671,025
45.69%
54.31%
10 Bitfinex 1,308,828
68.39%
31.61%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENJ 12.51 11.49
(0.32)
1.02 8.88
2 GLMR 11.67 11.25
(0.32)
0.42 3.76
3 ATOM 368.41 355.53
(9.97)
12.88 3.62
4 ILV 3,697.84 3,590.97
(100.73)
106.87 2.98
5 STG 18.61 19.04
(0.53)
0.43 2.31
6 WOO 8.46 8.64
(0.24)
0.18 2.10
7 GMX 1,821.77 1,784.61
(50.06)
37.16 2.08
8 KSM 1,048.59 1,067.70
(29.95)
19.11 1.82
9 FLUX 20.84 21.20
(0.59)
0.36 1.73
10 GLM 8.52 8.65
(0.24)
0.13 1.51
11 WAN 7.76 7.87
(0.22)
0.11 1.44
12 FTM 13.04 13.23
(0.37)
0.19 1.43
13 INJ 778.00 788.92
(22.13)
10.92 1.40
14 CHZ 2.96 3.00
(0.08)
0.04 1.40
15 IMX 70.38 71.31
(2.00)
0.93 1.32
16 ENS 314.64 318.71
(8.94)
4.07 1.29
17 ID 9.45 9.57
(0.27)
0.12 1.29
18 XTZ 32.21 31.84
(0.89)
0.37 1.18
19 TRX 3.68 3.72
(0.10)
0.04 1.15
20 LQTY 48.50 49.02
(1.38)
0.52 1.07

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Robinhood เปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐในตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net positive for cryptocurrency industry ไมค์ Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 แพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Fasset ได้รับใบอนุญาตการดําเนินงานในดูไบ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 แทนที่ด้วยค่าธรรมเนียม RBF อธิบาย
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ถึงผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 DeFi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกา neobank CEO กล่าวว่า
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 Robinhood จะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐไปยังตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 De Fi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกาซีอีโอธนาคารนีโอกล่าวว่า
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ดอลลาร์แคนาดาดิจิทัลล้มเหลวในการสร้างความประทับใจแม้จะมีการรับรู้สูง
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 ออสเตรเลียพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง crypto ของภาคในอนาคต
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 Elon Musk บอกผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 วันของการว่างงานต่อมา Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการเมื่อ Microsoft เข้าร่วมคณะกรรมการในที่สุด
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman กลับมาเป็น CEO ของ OpenAI เมื่อ Microsoft ได้รับที่นั่งในคณะกรรมการ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ได้รับการพยักหน้าเพื่อขายสินทรัพย์ 873M เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 การแข่งขัน Bitcoin ETF ได้รับผู้เข้าร่วมครั้งที่ 13 BlackRock แก้ไขโมเดล ETF
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ชาวบราซิลอาจต้องสะดุดภาษีสําหรับ crypto ที่จัดขึ้นในต่างประเทศในไม่ช้า
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 เกม Web3 กว่า 75 เกมล้มเหลวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา CoinGecko
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการบิดเบือนตลาดก่อนที่คุณจะกระโดดใน Bitcoin ETF
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 Sony และ Microsoft สามารถนําบล็อกเชนมาสู่เกมคอนโซลได้หรือไม่
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 อุกอาจ ChatGPT เคยชินพูด slurs Q แบ่งการเข้ารหัส 99 เว็บปลอม AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 CME Bitcoin Futures แสดงให้นักลงทุนเดิมพันราคา 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance จะสิ้นสุดการสนับสนุน BUSD stablecoin ในเดือนธันวาคม
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 ศาลเอสโตเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาคดีคริปโตไปยังสหรัฐฯ
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการคว่ําบาตรบริษัทคริปโต
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 วันที่ประมูล Square Enix Azuki DAO เปลี่ยนชื่อเป็น Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริษัท crypto Copper เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเค็น
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ยอดขายและการกําหนดราคา NFT ได้รับแรงหนุนจากความขาดแคลนโชคและการมองโลกในแง่ดีจากการศึกษาหลายชิ้น
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 การวิเคราะห์ราคา 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในวันที่ 19 ธันวาคม
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 ราคา Bitcoin ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม 385K เนื่องจาก GDP ของสหรัฐฯ กระตุ้นความทุกข์ยากของเฟดอย่างหนัก
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS แนะนําให้ธนาคารกลางวางแผนล่วงหน้าสําหรับการรักษาความปลอดภัย CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 Paxos ได้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อออก stablecoins ในอาบูดาบี
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 Crypto Stories Charlie Shrem บอกว่าเขากลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ได้อย่างไร
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ําบาตร Sinbad เครื่องผสมคริปโตโดยกล่าวหาว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในเดือนธันวาคม 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 เหตุใด JSON LD จึงมีความสําคัญสําหรับ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100M สําหรับการขยายตะวันออกกลาง
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole ระดมทุน 225M ที่การประเมินมูลค่า 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 กรณีการใช้งาน AI จริงใน crypto No 3 Smart contract ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex เตรียมที่จะถอนเงินต่อหลังจากสับ 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 ตลาด Bitcoin NFT Bioniq มองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งในการบรรเทาความแออัดของเครือข่าย
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander แต่งตั้งผู้ดูแล crypto ราศีพฤษภเพื่อปกป้อง Bitcoin Ether Report
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100 ล้านแห่งเพื่อขยายตะวันออกกลาง
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 Huddle01 CEO อธิบายว่าทําไมเทคโนโลยีการสื่อสารจึงต้องกระจายอํานาจ
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ต้องการกระจายอํานาจการขุด Bitcoin ด้วยการลงทุนใหม่
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 NFT สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันได้อย่างไร
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 hodlers crypto ของสหราชอาณาจักรได้รับโทรศัพท์จากภาษีกรินช์
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายบล็อกเชนของไนจีเรียอย่างรวดเร็ว
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub นําเสนอโครงการ CBDC ส่วนตัว
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) อังคาร (Tue) 12-12-2023 01:01
2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) อังคาร (Tue) 12-12-2023 18:00
3 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
4 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
5 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
6 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) พุธ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) พุธ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
12 การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
13 การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
14 การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:30
15 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
16 ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
18 รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
19 รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:00
20 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:30
21 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) เสาร์ (Sat) 16-12-2023 04:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Pomo (pomo) Ziesha (zsh) Kagla Finance (kgl) SUPERCATS (s-cats) SolarX (solx) Zenad (znd) Optimus OPT (opt) Spotrax (spox) Makk (makk) Ascension Protocol (ascend)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Savings xDAI (sdai)ETH Fan Token Ecosystem (eft)BHNetwork (bhat)Monetha (mth)bYLD (byld)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#Metaverse #CeFi #healthcare #wellness #medicine #big data #pegged #digital economy #multichain #green energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin คืออะไรและทำงานอย่างไรCrypto Contagion คืออะไรDAO คืออะไรDoge กับ Shiba ต่างกันอย่างไรNFT มีมูลค่าอย่างไรPolygon หรือ MATIC คืออะไรthe sandbox คือการวิเคราะห์กราฟราคาคริปโต และวิธีการอ่านกราฟราคาคริปโตคืออะไรความเสี่ยงและผลกระทบของการซื้อขายคริปโตบิทคอยน์คืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000