ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


อนาคตของดนตรีสามารถกระจายอํานาจ มุ่งเน้นชุมชน และเป็นมิตรกับ AI ได้หรือไม่ -  Can the future of music be decentralized community focused and AI friendly

อนาคตของดนตรีสามารถกระจายอํานาจ มุ่งเน้นชุมชน และเป็นมิตรกับ AI ได้หรือไม่
(Can the future of music be decentralized community focused and AI friendly)


Published: 2024-04-01


1. แพลตฟอร์มเพลงแบบกระจายอํานาจ: บทความนี้กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มเพลงแบบกระจายอํานาจที่ช่วยให้ศิลปินควบคุมงานของตนได้มากขึ้นและมีความโปร่งใสมากขึ้นในแง่ของค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ. แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายเงินทุนอย่างยุติธรรมและเปิดใช้งานการโต้ตอบโดยตรงระหว่างศิลปินและแฟนๆ.

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสรรค์เพลง: เน้นย้ําถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสร้างเพลงผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น การลงคะแนนในผลงานใหม่. แนวทางการทํางานร่วมกันนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดแฟนๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้พูดในทิศทางของอุตสาหกรรมเพลงอีกด้วย.

3. ปัญญาประดิษฐ์ในการผลิตเพลง: การรวมปัญญาประดิษฐ์ในการผลิตเพลงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญของบทความ. มีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยศิลปินในการแต่งเพลง วิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม และปรับแต่งคําแนะนําเพลงสําหรับผู้ฟัง. ความก้าวหน้านี้กําลังปฏิวัติกระบวนการสร้างสรรค์เพลงและเปิดโอกาสใหม่ๆ สําหรับทั้งศิลปินและผู้บริโภค. .


1. Decentralized Music Platforms: The article discusses the rise of decentralized music platforms that offer artists more control over their work and greater transparency in terms of royalties and ownership rights. These platforms use blockchain technology to ensure a fair distribution of funds and enable direct interactions between artists and fans.

2. Community Involvement in Music Creation: It highlights the growing trend of involving the community in the music creation process through features like voting on new releases,participating in talent competitions,and providing feedback on works in progress. This collaborative approach not only engages fans more deeply but also empowers them to have a say in the direction of the music industry.

3. Artificial Intelligence in Music Production: The integration of artificial intelligence in music production is another key focus of the article. AI tools are being used to assist artists in composing music,analyzing trends in the industry,and personalizing music recommendations for listeners. This advancement is revolutionizing the music creation process and opening up new possibilities for both artists and consumers.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ARS title=ARS 1,042.70 1,584,364,256.20
2 BTC title=BTC 64,859.10 1,530,680,351.93
3 ETH title=ETH 3,155.93 763,265,453.97
4 SOL title=SOL 150.25 715,923,688.16
5 DOGE title=DOGE 0.16 295,468,582.69
6 ENA title=ENA 1.08 280,775,483.84
7 PEPE title=PEPE <0.01 232,840,126.59
8 WIF title=WIF 3.01 197,067,058.67
9 XRP title=XRP 0.53 169,535,428.42
10 BOME title=BOME 0.01 132,294,326.06
11 ORDI title=ORDI 51.24 105,349,708.27
12 SAGA title=SAGA 4.62 104,002,439.05
13 RUNE title=RUNE 5.64 91,168,073.89
14 1000SATS title=1000SATS <0.01 91,095,047.37
15 ADA title=ADA 0.51 87,358,581.06
16 NEAR title=NEAR 6.19 83,596,341.54
17 WLD title=WLD 5.60 78,824,038.31
18 FLOKI title=FLOKI <0.01 74,488,968.38
19 AVAX title=AVAX 38.47 69,294,325.92
20 JTO title=JTO 3.75 62,410,071.06
21 ICP title=ICP 15.47 56,046,210.89
22 TIA title=TIA 11.88 55,019,346.22
23 BONK title=BONK <0.01 54,584,635.82
24 BCH title=BCH 515.40 49,120,016.51
25 ETHFI title=ETHFI 4.12 48,998,486.84
26 SUI title=SUI 1.43 48,233,945.91
27 OMNI title=OMNI 28.75 47,784,101.29
28 TNSR title=TNSR 1.11 46,760,643.14

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 1000SATS (Ordinals) title=1000SATS <0.01 +40.21
2 Bonk title=BONK <0.01 +34.31
3 REI Network title=REI 0.08 +22.91
4 Tensor title=TNSR 1.11 +22.90
5 FLOKI title=FLOKI <0.01 +20.79
6 Akropolis title=AKRO <0.01 +20.10
7 TerraClassicUSD title=USTC 0.02 +18.70
8 Arweave title=AR 32.59 +18.62
9 Ocean Protocol title=OCEAN 1.03 +17.98
10 Arkham title=ARKM 2.04 +17.98
11 PlayDapp title=PDA 0.09 +17.74
12 Automata title=ATA 0.18 +16.48
13 TrueFi title=TRU 0.13 +16.07
14 Vanar Chain title=VANRY 0.18 +16.07
15 SingularityNET title=AGIX 1.00 +15.75
16 Omni Network title=OMNI 28.75 +15.60
17 Reserve Rights title=RSR <0.01 +15.45
18 Ether.fi title=ETHFI 4.12 +15.12
19 Aevo title=AEVO 1.73 +14.57
20 ORDI title=ORDI 51.24 +14.46
21 Keep3rV1 title=KP3R 89.41 +14.28
22 Worldcoin title=WLD 5.60 +14.22
23 Linear title=LINA <0.01 +13.93
24 Prom title=PROM 11.07 +13.85
25 NFPrompt title=NFP 0.47 +13.64
26 BEAMX title=BEAMX 0.03 +13.34
27 Contentos title=COS 0.01 +13.32
28 Sleepless AI title=AI 1.05 +13.23
29 Maverick Protocol title=MAV 0.42 +13.19
30 Pepe title=PEPE <0.01 +13.14

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
66
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 BLUR title=BLUR 15.50 15.77
(0.43)
0.27 1.76
2 ILV title=ILV 3,647.95 3,707.17
(100.71)
59.22 1.62
3 GMX title=GMX 1,128.41 1,114.25
(30.27)
14.16 1.27
4 FLOW title=FLOW 34.24 34.64
(0.94)
0.40 1.16
5 HBAR title=HBAR 3.16 3.20
(0.09)
0.04 1.11
6 KSM title=KSM 1,220.02 1,233.52
(33.51)
13.50 1.11
7 ENJ title=ENJ 12.90 13.03
(0.35)
0.13 1.01
8 FLUX title=FLUX 35.96 35.67
(0.97)
0.29 0.82
9 GLM title=GLM 14.73 14.85
(0.40)
0.12 0.81
10 YFI title=YFI 262,192.81 264,298.45
(7,180.00)
2,105.64 0.80
11 IMX title=IMX 80.52 81.14
(2.20)
0.62 0.77
12 AAVE title=AAVE 3,353.83 3,378.46
(91.78)
24.63 0.73
13 AXS title=AXS 279.58 281.56
(7.65)
1.98 0.71
14 AVAX title=AVAX 1,406.88 1,416.09
(38.47)
9.21 0.65
15 GLMR title=GLMR 12.29 12.37
(0.34)
0.08 0.64
16 LRC title=LRC 10.05 10.11
(0.27)
0.06 0.62
17 AEVO title=AEVO 63.30 63.68
(1.73)
0.38 0.60
18 GALA title=GALA 1.83 1.82
(0.05)
0.01 0.60
19 ALGO title=ALGO 7.01 7.05
(0.19)
0.04 0.56
20 PERP title=PERP 41.71 41.94
(1.14)
0.23 0.56
21 LDO title=LDO 77.14 77.56
(2.11)
0.42 0.54
22 DYDX title=DYDX 88.14 88.60
(2.41)
0.46 0.52
23 API3 title=API3 95.13 94.64
(2.57)
0.49 0.52
24 SNX title=SNX 114.70 115.25
(3.13)
0.55 0.48
25 MKR title=MKR 114,306.53 114,811.54
(3,119.00)
505.01 0.44
26 FXS title=FXS 193.50 194.32
(5.28)
0.82 0.42
27 SUSHI title=SUSHI 38.71 38.87
(1.06)
0.16 0.42
28 COMP title=COMP 2,165.04 2,174.02
(59.06)
8.98 0.41
29 APE title=APE 48.68 48.48
(1.32)
0.20 0.41
30 UMA title=UMA 106.50 106.90
(2.90)
0.40 0.37
31 WOO title=WOO 11.63 11.59
(0.31)
0.04 0.36
32 TRX title=TRX 4.10 4.09
(0.11)
0.01 0.36
33 ATOM title=ATOM 318.24 319.37
(8.68)
1.13 0.35
34 KNC title=KNC 22.94 23.02
(0.63)
0.08 0.34
35 NEAR title=NEAR 228.69 227.93
(6.19)
0.76 0.33
36 WLD title=WLD 206.71 206.03
(5.60)
0.68 0.33
37 BAND title=BAND 59.04 59.23
(1.61)
0.19 0.32
38 BTC title=BTC 2,394,869.79 2,387,487.40
(64,859.10)
7,382.39 0.31
39 SFP title=SFP 30.80 30.89
(0.84)
0.09 0.30
40 ANKR title=ANKR 1.80 1.81
(0.05)
0.01 0.29
41 CRV title=CRV 17.04 17.09
(0.46)
0.05 0.28
42 C98 title=C98 11.31 11.28
(0.31)
0.03 0.28
43 OSMO title=OSMO 35.96 35.86
(0.97)
0.10 0.28
44 BAL title=BAL 145.37 145.77
(3.96)
0.40 0.27
45 SAND title=SAND 17.79 17.74
(0.48)
0.05 0.27
46 AXL title=AXL 46.99 46.87
(1.27)
0.12 0.26
47 DOGE title=DOGE 6.00 5.98
(0.16)
0.02 0.26
48 XTZ title=XTZ 39.69 39.79
(1.08)
0.10 0.26
49 ENS title=ENS 562.86 564.30
(15.33)
1.44 0.26
50 CELO title=CELO 31.85 31.93
(0.87)
0.08 0.25
51 XRP title=XRP 19.50 19.45
(0.53)
0.05 0.24
52 CHZ title=CHZ 4.35 4.36
(0.12)
0.01 0.23
53 UNI title=UNI 289.95 289.29
(7.86)
0.66 0.23
54 INJ title=INJ 1,091.57 1,094.00
(29.72)
2.43 0.22
55 LQTY title=LQTY 40.44 40.53
(1.10)
0.09 0.22
56 GNO title=GNO 13,200.00 13,178.11
(358.00)
21.89 0.17
57 OP title=OP 92.72 92.58
(2.52)
0.14 0.15
58 OCEAN title=OCEAN 37.91 37.85
(1.03)
0.06 0.15
59 XLM title=XLM 4.26 4.27
(0.12)
0.01 0.15
60 BCH title=BCH 18,999.00 18,972.06
(515.40)
26.94 0.14
61 MOVR title=MOVR 518.46 517.77
(14.07)
0.69 0.13
62 ADA title=ADA 18.65 18.63
(0.51)
0.02 0.13
63 STG title=STG 19.82 19.80
(0.54)
0.02 0.12
64 ETH title=ETH 116,305.98 116,170.95
(3,155.93)
135.03 0.12
65 RNDR title=RNDR 329.11 328.75
(8.93)
0.36 0.11
66 GAL title=GAL 151.30 151.14
(4.11)
0.16 0.10
67 MANA title=MANA 17.35 17.37
(0.47)
0.02 0.10
68 ID title=ID 30.51 30.54
(0.83)
0.03 0.09
69 TIA title=TIA 436.95 437.31
(11.88)
0.36 0.08
70 LINK title=LINK 550.00 549.58
(14.93)
0.42 0.08
71 CYBER title=CYBER 346.93 347.20
(9.43)
0.27 0.08
72 CTXC title=CTXC 12.41 12.40
(0.34)
0.01 0.07
73 JOE title=JOE 20.90 20.91
(0.57)
0.01 0.06
74 SOL title=SOL 5,531.98 5,530.76
(150.25)
1.22 0.02

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ราคา Bitcoin039s จะอยู่ที่ใดในการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งต่อไปในปี 2028
(Where will Bitcoin039s price be at the next halving in 2028)
2024-04-20
2 Bitcoin Halving hype ทําลายแนวการไหลออกของ ETF ที่ยาวนานหนึ่งสัปดาห์
(Bitcoin halving hype breaks week long ETFs outflow streak)
2024-04-20
3 ทนายความ Pro XRP ขอเป็น amicus curiae สําหรับลูกค้า Coinbase
(Pro XRP lawyer requests to be amicus curiae for Coinbase customers)
2024-04-20
4 ไนจีเรียเปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายภาษารุ่นแรกในแอฟริกา
(Nigeria launches first multilingual large language model in Africa)
2024-04-20
5 Bitcoin Halving 2024 5 วิธีที่แตกต่างในครั้งนี้
(Bitcoin halving 2024 5 ways its different this time)
2024-04-20
6 Bitcoin Halving เหตุใดจึงสําคัญสําหรับการขาดแคลน BTC
(Bitcoin halving Why its important for BTC scarcity)
2024-04-20
7 สหรัฐอเมริกาสร้างความร่วมมือด้าน AI กับไนจีเรียเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(USA to forge AI partnership with Nigeria for economic growth)
2024-04-20
8 Bitcoin Halving ในปี 2024 เป็นการตั้งค่าขาขึ้นมากที่สุดสําหรับราคา BTC
(The 2024 Bitcoin halving is the most bullish setup for BTC price)
2024-04-20
9 การทดลองหลีกเลี่ยงภาษีของ Binance ย้ายไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคมในไนจีเรีย
(Binance tax evasion trial moved to May 17 in Nigeria)
2024-04-20
10 การยอมรับของสถาบันใน blockchain และ crypto ที่จุดสูงสุด นักยุทธศาสตร์ BlockDaemon กล่าว
(Institutional adoption in blockchain and crypto at its highest point says BlockDaemon strategist)
2024-04-20
11 ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainlink คาดว่าเหรียญจะมี ETF มากขึ้น โทเค็น 2049
(Chainlink co founder expects more coins to have ETFs Token2049)
2024-04-20
12 นี่คือวิธีที่เกม crypto Notcoin เริ่มต้นใช้งานผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคนผู้ก่อตั้ง
(Heres how crypto game Notcoin onboarded over 30M users founder)
2024-04-20
13 IRS เผยแพร่ร่างแบบฟอร์มการรายงานสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2025 สําหรับผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกา
(IRS releases draft of 2025 digital asset reporting form for US taxpayers)
2024-04-20
14 ผู้ใช้ Crypto เสนอให้ถอนฟ้อง Sam Bankman Fried เพื่อไล่ตามผู้มีอิทธิพลของ FTX
(Crypto users propose dropping lawsuit against Sam Bankman Fried to pursue FTX influencers)
2024-04-20
15 ที่นี่ที่คุณสามารถจับ Bitcoin Halving สดได้
(Heres where you can catch the Bitcoin halving live)
2024-04-20
16 Bitcoin Halving 2024 เสร็จสิ้นและปัดฝุ่น
(Bitcoin halving 2024 Done and dusted)
2024-04-20
17 ผู้ใช้ Bitcoin ใช้จ่ายเป็นประวัติการณ์ 24M ในค่าธรรมเนียมในการบล็อก Halving
(Bitcoin users spend record 24M in fees on halving block)
2024-04-20
18 หุ้นเหมืองแร่ Bitcoin พุ่งขึ้นทั่วกระดานก่อนเหตุการณ์ Halving
(Bitcoin mining stocks saw spikes across the board ahead of halving event)
2024-04-20
19 memecoins ดีสําหรับอะไร การส่งสัญญาณทางสังคม ผู้ก่อตั้ง Avalanche กล่าว
(What are memecoins good for Social signaling says Avalanche founder)
2024-04-19
20 วาฬ Bitcoin ใหม่ ETF เพิ่มขึ้นเพียง 16 ในกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง BTC ต่ําสุดใน
(New Bitcoin whales ETFs are up only 16 in unrealized profit Is the BTC bottom in)
2024-04-19
21 นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Google เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ฟิชชิง
(Scammers exploit Google platform to promote phishing site)
2024-04-19
22 USDT ตั้งเป้าที่จะมอบเส้นชีวิตให้กับประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อ Tether CEO
(USDT aims to offer a lifeline to inflation stricken nations Tether CEO)
2024-04-19
23 ชุมชน Crypto ชัยชนะ Token ผู้เข้าร่วม 2049 คนฝ่าพายุดูไบ
(Crypto community triumphs Token2049 attendees brave Dubai storms)
2024-04-19
24 แพลตฟอร์ม DeFi Hedgey Finance โดนโจมตี 44 ล้าน
(DeFi platform Hedgey Finance hit by 44 million exploit)
2024-04-19
25 Bitcoin Halving ให้ความสําคัญกับการริเริ่มการศึกษาคริปโต
(Bitcoin halving puts focus on crypto education initiatives)
2024-04-19
26 Telegram ยึดมั่นในแผนบล็อกเชน TON เพื่อรองรับอิโมจิและสติกเกอร์โทเค็น NFT
(Telegram commits to TON blockchain plans to support tokenized emojis and stickers NFTs)
2024-04-19
27 EigenLayer โปรโตคอลการยึด Ethereums คืออะไรอธิบาย
(What is EigenLayer Ethereums restaking protocol explained)
2024-04-19
28 ประวัติของ Crypto: อนาคตของการแลกเปลี่ยน crypto การต่อสู้ด้านกฎระเบียบและการกํากับดูแล
(History of Crypto The future of crypto exchanges regulatory battles and governance)
2024-04-19
29 โปรโตคอล Runes จะจุดประกายฤดูกาลใหม่สําหรับ Bitcoin หลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง
(The Runes protocol will ignite a new season for Bitcoin after the halving)
2024-04-19
30 ทนายความของ OneCoin ได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คําพิพากษาและโทษจําคุก 10 ปี
(OneCoin lawyer gets bail pending appeal for conviction and 10 year sentence)
2024-04-19
31 อัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สติดลบของ Bitcoins เป็นสัญญาณของการล่มสลายของราคา BTC ที่กําลังจะมาถึงหรือไม่
(Is Bitcoins negative futures funding rate a sign of an upcoming BTC price crash)
2024-04-19
32 จีนและคริปโต ETFs เทศกาลดนตรี NFT ไทย KuCoins 13M บอทใหม่ เอเชียเอ็กซ์เพรส
(China and the crypto ETFs Thai NFT music fest KuCoins 13M new bots Asia Express)
2024-04-19
33 ค่าธรรมเนียม Bitcoin ติดอันดับ Ethereum เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันเมื่อเข้าใกล้การลดลงครึ่งหนึ่ง
(Bitcoin fees top Ethereum for 3 days in a row as halving approaches)
2024-04-19
34 Bitcoin hodlers ย้าย 17B ไปยังกระเป๋าเงินสะสมในช่วงที่ BTC ลดลง
(Bitcoin hodlers moved 17B into accumulation wallets during the BTC dip)
2024-04-19
35 Bitcoin ลดลงต่ํากว่า 60,000 ในช่วงสั้น ๆ ท่ามกลางรายงานวิกฤตตะวันออกกลางที่เลวร้ายลง
(Bitcoin briefly dips under 60K amid reports of worsening Middle East crisis)
2024-04-19
36 การเรียกคืนสภาพคล่องของ Ethereum ผลักดัน DeFi TVL เป็น 100B ในไตรมาสแรก
(Ethereum liquid restaking drove DeFi TVL to 100B in first quarter)
2024-04-19
37 ตอนนี้ Degen Chain L3 อยู่ในอันดับต้น ๆ ของแผนภูมิ TPS ภายในระบบนิเวศ Ethereum
(Degen Chain L3 now tops the TPS charts within the Ethereum ecosystem)
2024-04-19
38 Ethereum อยู่ในเส้นทางสําหรับผลกําไรประจําปี 1B เนื่องจาก DeFi ขับเคลื่อนรายได้ในไตรมาสที่ 1
(Ethereum on track for 1B annual profit as DeFi drives Q1 revenue)
2024-04-19
39 BlackRock ETF ใกล้จะแซง Grayscale แม้จะมีการไหลเข้ารายวันต่ําที่สุดเป็นอันดับสอง
(BlackRock ETF close to overtaking Grayscale despite second lowest daily inflows)
2024-04-18
40 ชื่อเสียงของ crypto ของไนจีเรียจะเหนือกว่าแม้จะมีความพ่ายแพ้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารการแลกเปลี่ยน
(Nigerias crypto reputation will prevail despite recent setbacks Exchange exec)
2024-04-18
41 มี altcoins แตะจุดต่ําสุด ราคา Bitcoin เด้ง 5 จากระดับต่ําสุด 597K
(Have altcoins hit the bottom Bitcoin price bounces 5 from 597K low)
2024-04-18
42 ยินดีต้อนรับสู่อนาคตที่หุ่นยนต์บนเชนให้บริการกาแฟและรางวัลคริปโต
(Welcome to the future where on chain robots serve coffee and crypto rewards)
2024-04-18
43 ภาค Memecoin การเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับยูทิลิตี้ระยะยาว
(Memecoin sectors continued growth hinges on long term utility)
2024-04-18
44 วิดีโอไวรัล วิกิพีเดียเซ็นเซอร์ข้อมูลระหว่างการเลือกตั้งสหรัฐและโควิด
(Viral video Wikipedia censored data during US elections and Covid)
2024-04-18
45 คณิตศาสตร์ของ Bitcoin Halvings การถอดรหัสสมการและสูตร
(The mathematics of Bitcoin halvings Cracking the equations and formulas)
2024-04-18
46 โทเค็น BRC 20 มีเลือดออกก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin เนื่องจากโฟกัสของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปที่ Runes
(BRC 20 tokens bleed ahead of Bitcoin halving as trader focus shifts to Runes)
2024-04-18
47 แคนาดาจะเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานภาษี crypto ระหว่างประเทศ
(Canada to begin implementing international crypto tax reporting standard)
2024-04-18
48 ราคา BTC เด้งกลับที่แนวรับที่กระตุ้นตลาดกระทิงในปี 2023
(BTC price bounces at support that fueled 2023 bull market)
2024-04-18
49 Bitcoin ร่วงต่ํากว่า 60K แต่ผู้ค้าบางรายยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงใน BTC
(Bitcoin slips below 60K but some traders arent turning bearish on BTC just yet)
2024-04-18
50 บูม ICO ครั้งต่อไปกําลังจะมาถึงและจะดีกว่าปี 2018
(The next ICO boom is coming and it will be better than 2018)
2024-04-18

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

GRELF (grelf) EnterButton (entc) Banana Task Force Ape (btfa) DaVinci (vinci) Orclands Metaverse (orc) Crypto Village Accelerator (cva) LTO Network (lto) ZURRENCY (zurr) ICON (icx) Mars Doge (marsdoge)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Grok (xai)Quicksilver (qck)Aave v3 GHST (aghst)CorgiAI (corgiai)Shinobi (ninja)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#Metaverse #privacy #carbon emission #sport #DEX #clean energy #real estate #digital economy #green energy #blockchain infrastructure

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Decentralized application คืออะไรGameFi คืออะไรMetaverse คืออะไรNFT มีมูลค่าอย่างไรNFT มีเพียงชิ้นเดียวหรือไม่Quantum ส่งผลกระทบต่อ bitcoin อย่างไรbtc กับ arp ต่างกันอย่างไรทำไม USA สามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดบิทคอยน์ กับ แชร์ลูกโซ่ ต่างกันอย่างไรเหรียญคริปโตคืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000