ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

Bakung สกุลเงินดิจิทัลของกัมพูชาขยายกรณีการใช้งานด้วยข้อตกลง Alipay -  Cambodian digital currency bakong amps up use case with Alipay agreement

Bakung สกุลเงินดิจิทัลของกัมพูชาขยายกรณีการใช้งานด้วยข้อตกลง Alipay
(Cambodian digital currency bakong amps up use case with Alipay agreement)


Published: 2023-11-20


หัวข้อหลักในบทความ:

1. บทนําของกัมพูชาดิจิตอลสกุลเงิน Bakong

2. ความร่วมมือระหว่าง Bakong และ Alipay

3. กรณีการใช้งานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ Bakong

1. บทนําของสกุลเงินดิจิทัลกัมพูชา Bakong: บทความแนะนํา Bakong ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่แนะนําโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชา. บากองมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ธุรกรรมดิจิทัลและลดการพึ่งพาเงินสดในประเทศ. เป็นระบบสกุลเงินแบบรวมศูนย์ที่ทํางานบนแพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชน. สกุลเงินได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางและสามารถใช้สําหรับการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลและธุรกิจ.

2. ความร่วมมือระหว่าง Bakong และ Alipay: บทความนี้เน้นย้ําถึงความร่วมมือระหว่าง Bakong และ Alipay ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการชําระเงินผ่านมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก. ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานร่วมกันและการเข้าถึงการชําระเงินดิจิทัลระหว่างกัมพูชาและจีน. ผู้ใช้ Alipay จะสามารถเชื่อมโยงบัญชีของตนกับ Bakong และทําธุรกรรมได้อย่างราบรื่นโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล. ความร่วมมือนี้คาดว่าจะอํานวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนและเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างสองประเทศ.

3. กรณีการใช้งานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ Bakong: บทความกล่าวถึงกรณีการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของ Bakong. มันกล่าวว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถใช้สําหรับการทําธุรกรรมที่หลากหลายรวมถึงการชําระเงินรายย่อยการโอนเงินแบบเพียร์ทูเพียร์และการซื้อออนไลน์. Bakong มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาโซลูชันการชําระเงินที่ปลอดภัยรวดเร็วและคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารในกัมพูชา. นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดการพึ่งพาเงินสดและนําผู้คนเข้าสู่ระบบการเงินอย่างเป็นทางการมากขึ้น. โดยรวมแล้วบทความนี้เน้นถึงการแนะนํา Bakong เป็นสกุลเงินดิจิทัลในกัมพูชาความร่วมมือกับ Alipay เพื่อเพิ่มการชําระเงินข้ามพรมแดนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ Bakong ต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจ. .


Main topics in the article:

1. Introduction of Cambodian digital currency Bakong

2. Partnership between Bakong and Alipay

3. Use case and potential impact of Bakong

1. Introduction of Cambodian digital currency Bakong: The article introduces Bakong,a digital currency introduced by the National Bank of Cambodia. Bakong is aimed at promoting the use of digital transactions and reducing the reliance on cash in the country. It is a centralized currency system that operates on a blockchain-based platform. The currency is backed by the central bank and can be used for transactions between individuals and businesses.

2. Partnership between Bakong and Alipay: The article highlights the partnership between Bakong and Alipay,one of the world's largest mobile payment platforms. The collaboration aims to enhance the interoperability and accessibility of digital payments between Cambodia and China. Alipay users will be able to link their accounts to Bakong and conduct transactions seamlessly using the digital currency. This partnership is expected to facilitate cross-border trade and strengthen financial connectivity between the two countries.

3. Use case and potential impact of Bakong: The article discusses the potential use cases and impact of Bakong. It mentions that the digital currency can be used for a wide range of transactions,including retail payments,peer-to-peer transfers,and online purchases. Bakong aims to provide a secure,fast,and cost-effective payment solution,especially for the unbanked population in Cambodia. It also has the potential to promote financial inclusion and boost economic growth by reducing the reliance on cash and bringing more people into the formal financial system. Overall,the article highlights the introduction of Bakong as a digital currency in Cambodia,the partnership with Alipay to enhance cross-border payments,and the potential impact of Bakong on financial inclusion and economic growth.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 42,038.63 1,724,849,163.85
3 ETH 2,250.14 901,876,971.19
4 ARS 1,021.30 808,615,195.00
5 SOL 69.90 662,434,789.94
6 AVAX 36.05 456,859,556.64
7 FDUSD 1.00 327,576,543.98
8 DOGE 0.10 282,226,053.44
9 XRP 0.63 272,229,999.09
10 JTO 3.11 246,941,728.78
11 LUNC <0.01 218,138,137.04
12 ADA 0.55 202,500,992.79
13 ORDI 48.23 192,990,619.65
14 LINK 15.07 161,287,082.27
15 USTC 0.04 142,698,541.05
16 LUNA 1.02 137,058,986.40
17 MATIC 0.86 132,276,579.26
18 OP 2.18 122,424,865.53
20 TIA 9.99 111,989,657.33
22 MEME 0.03 104,807,315.75
23 RUNE 6.07 100,846,038.13
24 INJ 22.37 88,101,164.16
25 NEAR 2.36 72,416,234.99
26 SAND 0.52 70,494,705.26
27 LTC 73.51 64,857,102.14
28 SNX 4.38 58,710,740.11
29 PEPE <0.01 58,598,946.08
30 EGLD 65.05 57,999,061.47
31 GALA 0.03 57,351,376.11

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 QI 0.02
+80.16
2 COMBO 0.95 +18.80
3 INJ 22.37 +17.79
4 AMP <0.01 +17.73
5 CTXC 0.38 +15.55
6 BTTC <0.01 +15.04
7 BEAMX 0.02 +8.38
8 AVAX 36.05 +7.93
9 POWR 0.38 +7.55
10 RAY 0.73 +7.42
11 SNX 4.38 +7.40
12 JOE 0.70 +6.88
13 IMX 2.03 +6.56
14 XEC <0.01 +6.55
15 LUNA 1.02 +4.48
16 TIA 9.99 +3.12
17 DEXE 4.96 +2.65
18 ELF 0.69 +2.34
19 MINA 0.83 +2.20
20 POND 0.01 +2.05
21 BLZ 0.29 +2.03
22 RARE 0.13 +1.89
23 OP 2.18 +1.25
24 CRV 0.70 +1.01
25 ICP 5.56 +0.74
26 PYR 6.89 +0.69
27 OSMO 0.81 +0.61
28 USDP 1.00 +0.02

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 OG 5.38 -17.56
2 MEME 0.03 -12.68
3 KP3R 75.11 -12.17
4 ZRX 0.39 -12.17
5 RSR <0.01 -11.87
6 JTO 3.11 -11.86
7 XVS 9.60 -11.60
8 UNFI 7.43 -11.52
9 LINA 0.01 -11.20
10 ENJ 0.33 -11.15
11 BEL 0.69 -10.83
12 ID 0.27 -10.72
13 KAVA 0.78 -10.59
14 PHA 0.11 -10.46
15 KEY <0.01 -10.36
16 QTUM 3.18 -10.34
17 FLOW 0.78 -10.30
18 FIO 0.02 -10.07
19 ARKM 0.48 -10.05
20 ACH 0.02 -10.03
21 SKL 0.04 -9.98
22 VANRY 0.05 -9.92
23 SEI 0.24 -9.90
24 1INCH 0.37 -9.89
25 GTC 1.10 -9.89
26 CHZ 0.08 -9.86
27 CFX 0.18 -9.83
28 APE 1.68 -9.82
29 ILV 101.53 -9.80
30 BADGER 3.96 -9.76

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENJ 12.52 11.62
(0.33)
0.90 7.72
2 MOVR 249.85 238.99
(6.70)
10.86 4.54
3 IMX 71.56 72.56
(2.03)
1.00 1.39
4 GALA 1.10 1.11
(0.03)
0.01 1.22
5 FXS 322.07 325.97
(9.14)
3.90 1.21
6 JOE 24.70 24.98
(0.70)
0.28 1.13
7 AVAX 1,272.60 1,286.10
(36.05)
13.50 1.06
8 INJ 790.00 798.13
(22.37)
8.13 1.03
9 SNX 154.81 156.40
(4.38)
1.59 1.03
10 RNDR 128.01 129.32
(3.63)
1.31 1.03
11 YFI 304,840.48 307,950.93
(8,632.00)
3,110.45 1.02
12 LQTY 49.00 49.48
(1.39)
0.48 0.98
13 LRC 8.61 8.69
(0.24)
0.08 0.98
14 TIA 352.90 356.27
(9.99)
3.37 0.95
15 OCEAN 17.08 17.24
(0.48)
0.16 0.95
16 STG 18.86 19.03
(0.53)
0.17 0.92
17 WOO 8.61 8.69
(0.24)
0.08 0.89
18 UNI 222.00 223.97
(6.28)
1.97 0.89
19 XLM 4.48 4.52
(0.13)
0.04 0.82
20 PERP 24.18 24.37
(0.68)
0.19 0.80

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Robinhood เปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐในตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net positive for cryptocurrency industry ไมค์ Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 แพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Fasset ได้รับใบอนุญาตการดําเนินงานในดูไบ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 แทนที่ด้วยค่าธรรมเนียม RBF อธิบาย
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ถึงผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 DeFi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกา neobank CEO กล่าวว่า
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 Robinhood จะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐไปยังตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 De Fi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกาซีอีโอธนาคารนีโอกล่าวว่า
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ดอลลาร์แคนาดาดิจิทัลล้มเหลวในการสร้างความประทับใจแม้จะมีการรับรู้สูง
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 ออสเตรเลียพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง crypto ของภาคในอนาคต
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 Elon Musk บอกผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 วันของการว่างงานต่อมา Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการเมื่อ Microsoft เข้าร่วมคณะกรรมการในที่สุด
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman กลับมาเป็น CEO ของ OpenAI เมื่อ Microsoft ได้รับที่นั่งในคณะกรรมการ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ได้รับการพยักหน้าเพื่อขายสินทรัพย์ 873M เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 การแข่งขัน Bitcoin ETF ได้รับผู้เข้าร่วมครั้งที่ 13 BlackRock แก้ไขโมเดล ETF
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ชาวบราซิลอาจต้องสะดุดภาษีสําหรับ crypto ที่จัดขึ้นในต่างประเทศในไม่ช้า
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 เกม Web3 กว่า 75 เกมล้มเหลวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา CoinGecko
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการบิดเบือนตลาดก่อนที่คุณจะกระโดดใน Bitcoin ETF
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 Sony และ Microsoft สามารถนําบล็อกเชนมาสู่เกมคอนโซลได้หรือไม่
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 อุกอาจ ChatGPT เคยชินพูด slurs Q แบ่งการเข้ารหัส 99 เว็บปลอม AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 CME Bitcoin Futures แสดงให้นักลงทุนเดิมพันราคา 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance จะสิ้นสุดการสนับสนุน BUSD stablecoin ในเดือนธันวาคม
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 ศาลเอสโตเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาคดีคริปโตไปยังสหรัฐฯ
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการคว่ําบาตรบริษัทคริปโต
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 วันที่ประมูล Square Enix Azuki DAO เปลี่ยนชื่อเป็น Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริษัท crypto Copper เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเค็น
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ยอดขายและการกําหนดราคา NFT ได้รับแรงหนุนจากความขาดแคลนโชคและการมองโลกในแง่ดีจากการศึกษาหลายชิ้น
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 การวิเคราะห์ราคา 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในวันที่ 19 ธันวาคม
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 ราคา Bitcoin ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม 385K เนื่องจาก GDP ของสหรัฐฯ กระตุ้นความทุกข์ยากของเฟดอย่างหนัก
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS แนะนําให้ธนาคารกลางวางแผนล่วงหน้าสําหรับการรักษาความปลอดภัย CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 Paxos ได้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อออก stablecoins ในอาบูดาบี
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 Crypto Stories Charlie Shrem บอกว่าเขากลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ได้อย่างไร
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ําบาตร Sinbad เครื่องผสมคริปโตโดยกล่าวหาว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในเดือนธันวาคม 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 เหตุใด JSON LD จึงมีความสําคัญสําหรับ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100M สําหรับการขยายตะวันออกกลาง
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole ระดมทุน 225M ที่การประเมินมูลค่า 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 กรณีการใช้งาน AI จริงใน crypto No 3 Smart contract ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex เตรียมที่จะถอนเงินต่อหลังจากสับ 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 ตลาด Bitcoin NFT Bioniq มองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งในการบรรเทาความแออัดของเครือข่าย
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander แต่งตั้งผู้ดูแล crypto ราศีพฤษภเพื่อปกป้อง Bitcoin Ether Report
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100 ล้านแห่งเพื่อขยายตะวันออกกลาง
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 Huddle01 CEO อธิบายว่าทําไมเทคโนโลยีการสื่อสารจึงต้องกระจายอํานาจ
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ต้องการกระจายอํานาจการขุด Bitcoin ด้วยการลงทุนใหม่
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 NFT สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันได้อย่างไร
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 hodlers crypto ของสหราชอาณาจักรได้รับโทรศัพท์จากภาษีกรินช์
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายบล็อกเชนของไนจีเรียอย่างรวดเร็ว
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub นําเสนอโครงการ CBDC ส่วนตัว
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) อังคาร (Tue) 12-12-2023 01:01
2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) อังคาร (Tue) 12-12-2023 18:00
3 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
4 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
5 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
6 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) พุธ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) พุธ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
12 การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
13 การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
14 การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:30
15 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
16 ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
18 รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
19 รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:00
20 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:30
21 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) เสาร์ (Sat) 16-12-2023 04:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

EFK Token (efk) CherrySwap (che) Spendcoin (spnd) Studyum (stud) Optimism (op) YourKiss (yks) ProStarter (prot) Partner Coin (ptr) Astro Pepe (astropepe) Mine Empire (gem)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Polkadex (pdex)Pepelon (pepelon)PearDAO (pex)Arbitrum Charts (arcs)BoringDAO [OLD] (bor)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #climate #CeFi #lending #smart contract #cloud #VR #DAO #pegged #green energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin มีมูลค่าได้อย่างไรBitcoin สามารถติดตามได้ไหมDolarization คืออะไรEthereum network MetaMask คืออะไรMoney Printing มีประเทศไหนบ้างiosco คืออะไรธนาคารกลางสหรัฐ fed คืออะไรบล็อคเชน กับ บิทคอยน์ คือสิ่งเดียวกันหรือไม่บิทคอยน์มีมูลค่าจากอะไรสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000