ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


อัตราการเติบโตของ Bitcoins 20232024 ทําให้แซงหน้า Microsoft ภายในหนึ่งปี -  Bitcoins 20232024 growth rate has it on track to surpass Microsoft within a year

อัตราการเติบโตของ Bitcoins 20232024 ทําให้แซงหน้า Microsoft ภายในหนึ่งปี
(Bitcoins 20232024 growth rate has it on track to surpass Microsoft within a year)


Published: 2024-03-30


1. การเติบโตของ Bitcoin ในปี 2023-2024: บทความนี้กล่าวถึงอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของ Bitcoin ในปี 2023 และ 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจแซงหน้าอัตราการเติบโตของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเช่น Microsoft และทองคํา. การคาดการณ์นี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่มีนัยสําคัญต่อ Bitcoin ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า.

2. ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ Bitcoin: ปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่คาดหวังนี้ ได้แก่ การยอมรับของสถาบันที่เพิ่มขึ้น ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ และการยอมรับกระแสหลัก. ปัจจัยเหล่านี้มีศักยภาพในการขับเคลื่อน Bitcoin ไปสู่ความสูงใหม่และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในฐานะประเภทสินทรัพย์ที่โดดเด่น.

3. เปรียบเทียบกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม: บทความนี้เปรียบเทียบศักยภาพในการเติบโตของ Bitcoin กับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น Microsoft และทองคํา โดยเน้นย้ําถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินทรัพย์ดิจิทัล. การเปรียบเทียบนี้เน้นย้ําถึงสถานะการเติบโตของ Bitcoin ในฐานะตัวเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพและมีศักยภาพในการกลับหัวกลับหางอย่างมาก. .


1. Bitcoin growth in 2023-2024: The article discusses the projected growth rate of Bitcoin in 2023 and 2024,suggesting that it could surpass the growth rates of established entities like Microsoft and gold. This forecast indicates a significant bullish sentiment towards Bitcoin in the coming years.

2. Factors driving Bitcoin growth: Key factors driving this expected growth include increasing institutional adoption,regulatory clarity,and mainstream acceptance. These factors have the potential to propel Bitcoin to new heights and solidify its position as a prominent asset class.

3. Comparison with traditional assets: The article compares Bitcoin's growth potential with traditional assets like Microsoft and gold,highlighting the unique value proposition of the digital asset. This comparison underscores the growing status of Bitcoin as a viable investment option with considerable upside potential.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC title=BTC 64,648.45 1,643,172,910.73
2 ARS title=ARS 1,043.00 1,595,810,981.50
3 ETH title=ETH 3,148.60 816,948,270.15
4 SOL title=SOL 150.23 734,467,839.43
5 DOGE title=DOGE 0.16 303,020,595.82
6 ENA title=ENA 1.08 283,719,475.10
7 PEPE title=PEPE <0.01 238,224,293.46
8 WIF title=WIF 2.96 204,958,295.13
9 XRP title=XRP 0.53 177,317,677.51
10 BOME title=BOME 0.01 135,846,318.58
11 ORDI title=ORDI 51.23 105,810,898.43
12 SAGA title=SAGA 4.57 105,247,817.94
13 RUNE title=RUNE 5.62 95,549,808.21
14 ADA title=ADA 0.50 89,929,920.04
15 1000SATS title=1000SATS <0.01 89,068,484.85
16 NEAR title=NEAR 6.15 85,388,194.48
17 WLD title=WLD 5.55 80,424,647.05
18 FLOKI title=FLOKI <0.01 74,733,834.34
19 AVAX title=AVAX 38.10 72,775,063.33
20 JTO title=JTO 3.71 63,370,866.21
21 ICP title=ICP 15.28 58,067,805.76
22 TIA title=TIA 11.78 56,201,789.40
23 BONK title=BONK <0.01 52,477,764.63
24 ETHFI title=ETHFI 4.10 50,070,999.17
25 SUI title=SUI 1.42 49,847,357.61
26 BCH title=BCH 515.10 49,790,052.22
27 OMNI title=OMNI 28.38 48,346,647.07
28 LINK title=LINK 14.94 47,612,124.33

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 1000SATS (Ordinals) title=1000SATS <0.01 +38.30
2 Bonk title=BONK <0.01 +30.17
3 REI Network title=REI 0.08 +21.48
4 Tensor title=TNSR 1.08 +20.36
5 FLOKI title=FLOKI <0.01 +18.42
6 Arkham title=ARKM 2.06 +18.26
7 Akropolis title=AKRO <0.01 +17.35
8 PlayDapp title=PDA 0.09 +16.63
9 Ocean Protocol title=OCEAN 1.03 +16.54
10 TerraClassicUSD title=USTC 0.02 +16.42
11 Arweave title=AR 31.77 +14.59
12 Vanar Chain title=VANRY 0.18 +14.49
13 TrueFi title=TRU 0.13 +13.56
14 Ether.fi title=ETHFI 4.10 +13.50
15 Reserve Rights title=RSR <0.01 +13.46
16 SingularityNET title=AGIX 0.99 +13.42
17 Automata title=ATA 0.18 +13.34
18 Linear title=LINA <0.01 +13.00
19 ORDI title=ORDI 51.23 +12.99
20 BEAMX title=BEAMX 0.03 +12.75
21 Keep3rV1 title=KP3R 89.19 +12.70
22 DODO title=DODO 0.18 +12.45
23 Prom title=PROM 11.00 +11.98
24 Contentos title=COS 0.01 +11.89
25 Worldcoin title=WLD 5.55 +11.88
26 Maverick Protocol title=MAV 0.42 +11.74
27 NFPrompt title=NFP 0.47 +11.68
28 Omni Network title=OMNI 28.38 +11.64
29 Pepe title=PEPE <0.01 +11.43
30 Aevo title=AEVO 1.70 +11.11

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
66
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 GMX title=GMX 1,128.41 1,109.83
(30.15)
18.58 1.67
2 ILV title=ILV 3,740.10 3,687.29
(100.17)
52.81 1.43
3 BLUR title=BLUR 15.50 15.71
(0.43)
0.21 1.38
4 C98 title=C98 11.39 11.25
(0.31)
0.14 1.25
5 MKR title=MKR 115,961.85 114,590.68
(3,113.00)
1,371.17 1.20
6 SUSHI title=SUSHI 39.00 38.65
(1.05)
0.35 0.90
7 WOO title=WOO 11.63 11.53
(0.31)
0.10 0.88
8 GLMR title=GLMR 12.41 12.31
(0.33)
0.10 0.85
9 CELO title=CELO 32.04 31.77
(0.86)
0.27 0.83
10 1INCH title=1INCH 16.45 16.31
(0.44)
0.14 0.83
11 CVC title=CVC 6.42 6.37
(0.17)
0.05 0.81
12 FXS title=FXS 192.30 193.84
(5.27)
1.54 0.80
13 ZRX title=ZRX 20.50 20.34
(0.55)
0.16 0.80
14 SKL title=SKL 3.61 3.58
(0.10)
0.03 0.71
15 YFI title=YFI 262,161.94 263,967.16
(7,171.00)
1,805.22 0.69
16 DYDX title=DYDX 88.77 88.20
(2.40)
0.57 0.65
17 GNO title=GNO 13,200.00 13,119.22
(356.40)
80.78 0.62
18 TIA title=TIA 436.28 433.63
(11.78)
2.65 0.61
19 AEVO title=AEVO 62.96 62.58
(1.70)
0.38 0.61
20 LINK title=LINK 553.15 549.80
(14.94)
3.35 0.61
21 XLM title=XLM 4.27 4.24
(0.12)
0.03 0.61
22 IMX title=IMX 80.97 80.52
(2.19)
0.45 0.56
23 API3 title=API3 94.99 94.49
(2.57)
0.50 0.53
24 FLOW title=FLOW 34.24 34.42
(0.94)
0.18 0.52
25 ENS title=ENS 565.96 563.20
(15.30)
2.76 0.49
26 JOE title=JOE 20.87 20.77
(0.56)
0.10 0.49
27 PERP title=PERP 41.95 41.75
(1.13)
0.20 0.49
28 GLM title=GLM 14.81 14.74
(0.40)
0.07 0.48
29 TRX title=TRX 4.10 4.08
(0.11)
0.02 0.47
30 SFP title=SFP 30.95 30.81
(0.84)
0.14 0.47
31 MOVR title=MOVR 516.54 514.28
(13.97)
2.26 0.44
32 ANKR title=ANKR 1.80 1.79
(0.05)
0.01 0.43
33 ALPHA title=ALPHA 4.62 4.60
(0.13)
0.02 0.41
34 SNX title=SNX 114.46 114.92
(3.12)
0.46 0.40
35 LRC title=LRC 10.10 10.06
(0.27)
0.04 0.39
36 FLUX title=FLUX 35.44 35.58
(0.97)
0.14 0.39
37 UNI title=UNI 290.00 288.89
(7.85)
1.11 0.39
38 CTXC title=CTXC 12.46 12.41
(0.34)
0.05 0.38
39 AXL title=AXL 46.99 46.82
(1.27)
0.17 0.37
40 OSMO title=OSMO 35.88 35.75
(0.97)
0.13 0.36
41 GALA title=GALA 1.82 1.81
(0.05)
0.01 0.35
42 CYBER title=CYBER 343.28 344.43
(9.36)
1.15 0.34
43 BTC title=BTC 2,387,666.00 2,379,733.30
(64,648.45)
7,932.70 0.33
44 DOGE title=DOGE 5.98 5.96
(0.16)
0.02 0.33
45 STG title=STG 19.81 19.75
(0.54)
0.06 0.31
46 CHZ title=CHZ 4.33 4.32
(0.12)
0.01 0.31
47 SAND title=SAND 17.76 17.71
(0.48)
0.05 0.31
48 ENJ title=ENJ 12.94 12.98
(0.35)
0.04 0.30
49 SOL title=SOL 5,546.82 5,530.02
(150.23)
16.80 0.30
50 HBAR title=HBAR 3.19 3.18
(0.09)
0.01 0.30
51 XTZ title=XTZ 39.69 39.57
(1.08)
0.12 0.30
52 CRV title=CRV 17.02 16.97
(0.46)
0.05 0.30
53 ETH title=ETH 116,242.64 115,901.13
(3,148.60)
341.51 0.29
54 ATOM title=ATOM 319.53 318.59
(8.66)
0.94 0.29
55 MANA title=MANA 17.35 17.30
(0.47)
0.05 0.28
56 KNC title=KNC 23.05 22.99
(0.62)
0.06 0.27
57 FTM title=FTM 27.60 27.53
(0.75)
0.07 0.27
58 XRP title=XRP 19.46 19.41
(0.53)
0.05 0.26
59 COMP title=COMP 2,175.49 2,169.97
(58.95)
5.52 0.25
60 OP title=OP 92.40 92.17
(2.50)
0.23 0.25
61 ALGO title=ALGO 7.04 7.02
(0.19)
0.02 0.24
62 GAL title=GAL 150.43 150.11
(4.08)
0.32 0.21
63 BCH title=BCH 19,000.00 18,961.02
(515.10)
38.98 0.21
64 LDO title=LDO 77.35 77.19
(2.10)
0.16 0.21
65 OCEAN title=OCEAN 38.04 37.96
(1.03)
0.08 0.20
66 INJ title=INJ 1,082.81 1,084.80
(29.47)
1.99 0.18
67 AXS title=AXS 280.34 279.83
(7.60)
0.51 0.18
68 ADA title=ADA 18.56 18.53
(0.50)
0.03 0.18
69 KSM title=KSM 1,225.50 1,227.63
(33.35)
2.13 0.17
70 APE title=APE 48.45 48.37
(1.31)
0.08 0.17
71 UMA title=UMA 106.50 106.68
(2.90)
0.18 0.17
72 BAL title=BAL 145.32 145.11
(3.94)
0.21 0.15
73 NEAR title=NEAR 226.77 226.46
(6.15)
0.31 0.14
74 AVAX title=AVAX 1,404.40 1,402.48
(38.10)
1.92 0.14
75 MATIC title=MATIC 27.08 27.04
(0.73)
0.04 0.13
76 LQTY title=LQTY 40.45 40.49
(1.10)
0.04 0.10
77 BAND title=BAND 59.14 59.08
(1.61)
0.06 0.10
78 RNDR title=RNDR 323.77 323.49
(8.79)
0.28 0.09
79 WLD title=WLD 204.35 204.19
(5.55)
0.16 0.08
80 AAVE title=AAVE 3,380.17 3,381.03
(91.85)
0.86 0.03
81 ID title=ID 30.75 30.74
(0.84)
0.01 0.02

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ราคา Bitcoin039s จะอยู่ที่ใดในการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งต่อไปในปี 2028
(Where will Bitcoin039s price be at the next halving in 2028)
2024-04-20
2 Bitcoin Halving hype ทําลายแนวการไหลออกของ ETF ที่ยาวนานหนึ่งสัปดาห์
(Bitcoin halving hype breaks week long ETFs outflow streak)
2024-04-20
3 ทนายความ Pro XRP ขอเป็น amicus curiae สําหรับลูกค้า Coinbase
(Pro XRP lawyer requests to be amicus curiae for Coinbase customers)
2024-04-20
4 ไนจีเรียเปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายภาษารุ่นแรกในแอฟริกา
(Nigeria launches first multilingual large language model in Africa)
2024-04-20
5 Bitcoin Halving 2024 5 วิธีที่แตกต่างในครั้งนี้
(Bitcoin halving 2024 5 ways its different this time)
2024-04-20
6 Bitcoin Halving เหตุใดจึงสําคัญสําหรับการขาดแคลน BTC
(Bitcoin halving Why its important for BTC scarcity)
2024-04-20
7 สหรัฐอเมริกาสร้างความร่วมมือด้าน AI กับไนจีเรียเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(USA to forge AI partnership with Nigeria for economic growth)
2024-04-20
8 Bitcoin Halving ในปี 2024 เป็นการตั้งค่าขาขึ้นมากที่สุดสําหรับราคา BTC
(The 2024 Bitcoin halving is the most bullish setup for BTC price)
2024-04-20
9 การทดลองหลีกเลี่ยงภาษีของ Binance ย้ายไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคมในไนจีเรีย
(Binance tax evasion trial moved to May 17 in Nigeria)
2024-04-20
10 การยอมรับของสถาบันใน blockchain และ crypto ที่จุดสูงสุด นักยุทธศาสตร์ BlockDaemon กล่าว
(Institutional adoption in blockchain and crypto at its highest point says BlockDaemon strategist)
2024-04-20
11 ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainlink คาดว่าเหรียญจะมี ETF มากขึ้น โทเค็น 2049
(Chainlink co founder expects more coins to have ETFs Token2049)
2024-04-20
12 นี่คือวิธีที่เกม crypto Notcoin เริ่มต้นใช้งานผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคนผู้ก่อตั้ง
(Heres how crypto game Notcoin onboarded over 30M users founder)
2024-04-20
13 IRS เผยแพร่ร่างแบบฟอร์มการรายงานสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2025 สําหรับผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกา
(IRS releases draft of 2025 digital asset reporting form for US taxpayers)
2024-04-20
14 ผู้ใช้ Crypto เสนอให้ถอนฟ้อง Sam Bankman Fried เพื่อไล่ตามผู้มีอิทธิพลของ FTX
(Crypto users propose dropping lawsuit against Sam Bankman Fried to pursue FTX influencers)
2024-04-20
15 ที่นี่ที่คุณสามารถจับ Bitcoin Halving สดได้
(Heres where you can catch the Bitcoin halving live)
2024-04-20
16 Bitcoin Halving 2024 เสร็จสิ้นและปัดฝุ่น
(Bitcoin halving 2024 Done and dusted)
2024-04-20
17 ผู้ใช้ Bitcoin ใช้จ่ายเป็นประวัติการณ์ 24M ในค่าธรรมเนียมในการบล็อก Halving
(Bitcoin users spend record 24M in fees on halving block)
2024-04-20
18 หุ้นเหมืองแร่ Bitcoin พุ่งขึ้นทั่วกระดานก่อนเหตุการณ์ Halving
(Bitcoin mining stocks saw spikes across the board ahead of halving event)
2024-04-20
19 memecoins ดีสําหรับอะไร การส่งสัญญาณทางสังคม ผู้ก่อตั้ง Avalanche กล่าว
(What are memecoins good for Social signaling says Avalanche founder)
2024-04-19
20 วาฬ Bitcoin ใหม่ ETF เพิ่มขึ้นเพียง 16 ในกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง BTC ต่ําสุดใน
(New Bitcoin whales ETFs are up only 16 in unrealized profit Is the BTC bottom in)
2024-04-19
21 นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Google เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ฟิชชิง
(Scammers exploit Google platform to promote phishing site)
2024-04-19
22 USDT ตั้งเป้าที่จะมอบเส้นชีวิตให้กับประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อ Tether CEO
(USDT aims to offer a lifeline to inflation stricken nations Tether CEO)
2024-04-19
23 ชุมชน Crypto ชัยชนะ Token ผู้เข้าร่วม 2049 คนฝ่าพายุดูไบ
(Crypto community triumphs Token2049 attendees brave Dubai storms)
2024-04-19
24 แพลตฟอร์ม DeFi Hedgey Finance โดนโจมตี 44 ล้าน
(DeFi platform Hedgey Finance hit by 44 million exploit)
2024-04-19
25 Bitcoin Halving ให้ความสําคัญกับการริเริ่มการศึกษาคริปโต
(Bitcoin halving puts focus on crypto education initiatives)
2024-04-19
26 Telegram ยึดมั่นในแผนบล็อกเชน TON เพื่อรองรับอิโมจิและสติกเกอร์โทเค็น NFT
(Telegram commits to TON blockchain plans to support tokenized emojis and stickers NFTs)
2024-04-19
27 EigenLayer โปรโตคอลการยึด Ethereums คืออะไรอธิบาย
(What is EigenLayer Ethereums restaking protocol explained)
2024-04-19
28 ประวัติของ Crypto: อนาคตของการแลกเปลี่ยน crypto การต่อสู้ด้านกฎระเบียบและการกํากับดูแล
(History of Crypto The future of crypto exchanges regulatory battles and governance)
2024-04-19
29 โปรโตคอล Runes จะจุดประกายฤดูกาลใหม่สําหรับ Bitcoin หลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง
(The Runes protocol will ignite a new season for Bitcoin after the halving)
2024-04-19
30 ทนายความของ OneCoin ได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คําพิพากษาและโทษจําคุก 10 ปี
(OneCoin lawyer gets bail pending appeal for conviction and 10 year sentence)
2024-04-19
31 อัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สติดลบของ Bitcoins เป็นสัญญาณของการล่มสลายของราคา BTC ที่กําลังจะมาถึงหรือไม่
(Is Bitcoins negative futures funding rate a sign of an upcoming BTC price crash)
2024-04-19
32 จีนและคริปโต ETFs เทศกาลดนตรี NFT ไทย KuCoins 13M บอทใหม่ เอเชียเอ็กซ์เพรส
(China and the crypto ETFs Thai NFT music fest KuCoins 13M new bots Asia Express)
2024-04-19
33 ค่าธรรมเนียม Bitcoin ติดอันดับ Ethereum เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันเมื่อเข้าใกล้การลดลงครึ่งหนึ่ง
(Bitcoin fees top Ethereum for 3 days in a row as halving approaches)
2024-04-19
34 Bitcoin hodlers ย้าย 17B ไปยังกระเป๋าเงินสะสมในช่วงที่ BTC ลดลง
(Bitcoin hodlers moved 17B into accumulation wallets during the BTC dip)
2024-04-19
35 Bitcoin ลดลงต่ํากว่า 60,000 ในช่วงสั้น ๆ ท่ามกลางรายงานวิกฤตตะวันออกกลางที่เลวร้ายลง
(Bitcoin briefly dips under 60K amid reports of worsening Middle East crisis)
2024-04-19
36 การเรียกคืนสภาพคล่องของ Ethereum ผลักดัน DeFi TVL เป็น 100B ในไตรมาสแรก
(Ethereum liquid restaking drove DeFi TVL to 100B in first quarter)
2024-04-19
37 ตอนนี้ Degen Chain L3 อยู่ในอันดับต้น ๆ ของแผนภูมิ TPS ภายในระบบนิเวศ Ethereum
(Degen Chain L3 now tops the TPS charts within the Ethereum ecosystem)
2024-04-19
38 Ethereum อยู่ในเส้นทางสําหรับผลกําไรประจําปี 1B เนื่องจาก DeFi ขับเคลื่อนรายได้ในไตรมาสที่ 1
(Ethereum on track for 1B annual profit as DeFi drives Q1 revenue)
2024-04-19
39 BlackRock ETF ใกล้จะแซง Grayscale แม้จะมีการไหลเข้ารายวันต่ําที่สุดเป็นอันดับสอง
(BlackRock ETF close to overtaking Grayscale despite second lowest daily inflows)
2024-04-18
40 ชื่อเสียงของ crypto ของไนจีเรียจะเหนือกว่าแม้จะมีความพ่ายแพ้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารการแลกเปลี่ยน
(Nigerias crypto reputation will prevail despite recent setbacks Exchange exec)
2024-04-18
41 มี altcoins แตะจุดต่ําสุด ราคา Bitcoin เด้ง 5 จากระดับต่ําสุด 597K
(Have altcoins hit the bottom Bitcoin price bounces 5 from 597K low)
2024-04-18
42 ยินดีต้อนรับสู่อนาคตที่หุ่นยนต์บนเชนให้บริการกาแฟและรางวัลคริปโต
(Welcome to the future where on chain robots serve coffee and crypto rewards)
2024-04-18
43 ภาค Memecoin การเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับยูทิลิตี้ระยะยาว
(Memecoin sectors continued growth hinges on long term utility)
2024-04-18
44 วิดีโอไวรัล วิกิพีเดียเซ็นเซอร์ข้อมูลระหว่างการเลือกตั้งสหรัฐและโควิด
(Viral video Wikipedia censored data during US elections and Covid)
2024-04-18
45 คณิตศาสตร์ของ Bitcoin Halvings การถอดรหัสสมการและสูตร
(The mathematics of Bitcoin halvings Cracking the equations and formulas)
2024-04-18
46 โทเค็น BRC 20 มีเลือดออกก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin เนื่องจากโฟกัสของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปที่ Runes
(BRC 20 tokens bleed ahead of Bitcoin halving as trader focus shifts to Runes)
2024-04-18
47 แคนาดาจะเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานภาษี crypto ระหว่างประเทศ
(Canada to begin implementing international crypto tax reporting standard)
2024-04-18
48 ราคา BTC เด้งกลับที่แนวรับที่กระตุ้นตลาดกระทิงในปี 2023
(BTC price bounces at support that fueled 2023 bull market)
2024-04-18
49 Bitcoin ร่วงต่ํากว่า 60K แต่ผู้ค้าบางรายยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงใน BTC
(Bitcoin slips below 60K but some traders arent turning bearish on BTC just yet)
2024-04-18
50 บูม ICO ครั้งต่อไปกําลังจะมาถึงและจะดีกว่าปี 2018
(The next ICO boom is coming and it will be better than 2018)
2024-04-18

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

The meme finance (mefi) Coss (coss) EGold Project (egold) Eternal Finance (etern) kang3n (kang3n) Anokas Network (anok) HashDAO Token (hash) IoTeX Bridged BUSD (IoTeX) (busd) FirstHare (firsthare) Athos Finance USD (athusd)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Juicebox (jbx)Whitecoin (xwc)EverETH (eeth)Radiant (rxd)Web3Shot (w3s)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#Metaverse #GameFi #sport #medicine #big data #VR #DAO #DEX #green energy #decentralized application

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

IOSCO คืออะไรMultichain คืออะไรNFT กับ Metaverse เกี่ยวข้องกันอย่างไรRug Pull คืออะไรWeb3 คืออะไรZero knowledge proofs คืออะไรbitcoin มีจำนวนจำกัดหรือไม่การลงทุนในบิทคอยน์ ทำยังไงประเทศที่ยอมรับ bitcoinปัจจัยพื้นฐานคริปโตคืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000