ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)

6 คําถามสําหรับ Alex ODonnell เกี่ยวกับอนาคตของ DeFi -  6 Questions for Alex ODonnell about the future of DeFi

6 คําถามสําหรับ Alex ODonnell เกี่ยวกับอนาคตของ DeFi
(6 Questions for Alex ODonnell about the future of DeFi)


Published: 2023-11-21


1. การยอมรับ Cryptocurrency: หนึ่งในหัวข้อหลักที่กล่าวถึงในบทความคือการนํา cryptocurrencies มาใช้. O'Donnell เน้นย้ําถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ. เขาเน้นย้ําถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยีบล็อกเชนและอธิบายว่าจะสามารถปฏิวัติระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างไร. O'Donnell เชื่อว่าการยอมรับ cryptocurrencies อย่างกว้างขวางเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อเศรษฐกิจโลก. ความปลอดภัยของสกุลเงินดิจิทัล: อีกหัวข้อสําคัญที่ O'Donnell กล่าวถึงคือปัญหาด้านความปลอดภัยในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล. เขารับทราบถึงความกังวลเกี่ยวกับการแฮ็กและการโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการที่ดําเนินการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในอุตสาหกรรม. O'Donnell แนะนําว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจและกระเป๋าเงินที่ปลอดภัยจะมีบทบาทสําคัญในการปกป้องเงินทุนของผู้ใช้และป้องกันการฉ้อโกง. อนาคตของเทคโนโลยีบล็อกเชน: O'Donnell ยังแบ่งปันความคิดของเขาเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีบล็อกเชน. เขากล่าวถึงการใช้งานที่มีศักยภาพนอกเหนือจากภาคการเงินเช่นการจัดการห่วงโซ่อุปทานการดูแลสุขภาพและระบบการลงคะแนน. O'Donnell เชื่อว่าบล็อกเชนมีศักยภาพในการเพิ่มความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความไว้วางใจในอุตสาหกรรมต่างๆ. เขาเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนี้. โดยรวมแล้วหัวข้อหลักของบทความคือ:

1. การยอมรับ Cryptocurrency: การยอมรับสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการเงินแบบดั้งเดิม.

2. ความปลอดภัยของ Cryptocurrency: มาตรการที่ดําเนินการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและปกป้องเงินทุนของผู้ใช้ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล.

3. อนาคตของเทคโนโลยีบล็อกเชน: การใช้งานที่มีศักยภาพและประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนอกเหนือจากการเงินและความจําเป็นในการพัฒนาต่อไปในสาขานี้. .


1. Cryptocurrency Adoption: One of the main topics discussed in the article is the adoption of cryptocurrencies. O'Donnell highlights the increasing popularity and acceptance of digital currencies in various industries. He emphasizes the potential benefits of blockchain technology and explains how it can revolutionize traditional financial systems. O'Donnell believes that widespread adoption of cryptocurrencies is inevitable and will bring significant changes to global economies. Cryptocurrency Security: Another important topic addressed by O'Donnell is the issue of security in the cryptocurrency space. He acknowledges the concerns surrounding hacking and theft of digital assets and provides insights into the measures being taken to improve security in the industry. O'Donnell suggests that advancements in technology,such as decentralized exchanges and secure wallets,will play a crucial role in safeguarding user funds and preventing fraud. The Future of Blockchain Technology: O'Donnell also shares his thoughts on the future of blockchain technology. He discusses the potential applications beyond the financial sector,such as supply chain management,healthcare,and voting systems. O'Donnell believes that blockchain has the potential to enhance transparency,efficiency,and trust in various industries. He emphasizes the need for further research and development to unlock the full potential of this innovative technology. Overall,the main topics of the article are:

1. Cryptocurrency Adoption: The increasing acceptance of digital currencies and their potential impact on traditional financial systems.

2. Cryptocurrency Security: Measures being taken to improve security and protect user funds in the cryptocurrency space.

3. The Future of Blockchain Technology: The potential applications and benefits of blockchain technology beyond finance,and the need for further development in this field.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC 42,005.58 1,730,422,500.49
3 ETH 2,249.11 902,533,144.58
4 ARS 1,024.50 808,413,189.10
5 SOL 69.80 663,040,421.06
6 AVAX 35.90 458,337,746.94
7 FDUSD 1.00 328,552,642.93
8 DOGE 0.10 282,634,915.37
9 XRP 0.63 272,885,556.48
10 JTO 3.10 246,713,103.46
11 LUNC <0.01 218,212,690.06
12 ADA 0.55 202,691,045.01
13 ORDI 48.24 193,249,684.29
14 LINK 15.03 161,814,292.06
15 USTC 0.04 142,709,240.76
16 LUNA 1.02 137,122,538.98
17 MATIC 0.86 132,346,634.91
18 OP 2.17 122,981,882.07
20 TIA 9.92 112,307,907.12
22 MEME 0.03 105,147,965.73
23 RUNE 6.06 100,876,940.39
24 INJ 22.25 88,270,539.01
25 NEAR 2.36 72,492,244.03
26 SAND 0.52 70,448,812.92
27 LTC 73.47 64,793,979.41
28 SNX 4.35 58,747,326.19
29 PEPE <0.01 58,158,617.45
30 EGLD 65.27 57,996,179.76
31 GALA 0.03 57,361,474.71

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 QI 0.02
+74.76
2 COMBO 0.95 +19.60
3 AMP <0.01 +18.51
4 INJ 22.25 +17.06
5 CTXC 0.38 +14.73
6 BTTC <0.01 +12.07
7 BEAMX 0.02 +8.32
8 AVAX 35.90 +7.49
9 RAY 0.73 +7.12
10 POWR 0.38 +7.06
11 SNX 4.35 +6.90
12 JOE 0.70 +6.65
13 XEC <0.01 +6.49
14 IMX 2.02 +5.22
15 DEXE 5.06 +4.72
16 LUNA 1.02 +4.28
17 POND 0.01 +3.80
18 TIA 9.92 +2.47
19 ELF 0.69 +2.40
20 MINA 0.83 +2.04
21 RARE 0.13 +1.97
22 BLZ 0.29 +1.78
23 CRV 0.70 +1.26
24 POLS 0.73 +0.99
25 PYR 6.90 +0.85
26 OP 2.17 +0.84
27 OSMO 0.81 +0.54
28 ICP 5.53 +0.49
29 USDP 1.00 +0.02

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 OG 5.35 -16.95
2 JTO 3.10 -13.52
3 MEME 0.03 -13.06
4 ZRX 0.39 -12.31
5 RSR <0.01 -12.10
6 UNFI 7.40 -11.79
7 KP3R 75.15 -11.71
8 ENJ 0.33 -11.49
9 LINA 0.01 -11.38
10 QTUM 3.18 -11.32
11 XVS 9.61 -11.02
12 FLOW 0.77 -10.75
13 ID 0.27 -10.73
14 PHA 0.11 -10.69
15 BEL 0.69 -10.68
16 KAVA 0.78 -10.58
17 KEY <0.01 -10.39
18 SKL 0.04 -10.14
19 1INCH 0.37 -9.99
20 ACH 0.02 -9.99
21 CHZ 0.08 -9.84
22 SEI 0.25 -9.79
23 TLM 0.02 -9.79
24 CFX 0.18 -9.78
25 NKN 0.11 -9.77
26 ILV 101.22 -9.75
27 ANKR 0.03 -9.72
28 BADGER 3.96 -9.72
29 VANRY 0.05 -9.68
30 ARKM 0.48 -9.66

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
ที่ Name เป็น ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 ENJ 12.52 11.61
(0.33)
0.91 7.82
2 MOVR 249.85 238.67
(6.69)
11.18 4.68
3 FLUX 21.00 21.29
(0.60)
0.29 1.37
4 FXS 322.07 326.32
(9.15)
4.25 1.32
5 YFI 304,840.48 308,842.82
(8,657.00)
4,002.34 1.31
6 CTXC 13.45 13.62
(0.38)
0.17 1.24
7 JOE 24.70 24.97
(0.70)
0.27 1.08
8 WAN 7.82 7.90
(0.22)
0.08 1.00
9 XLM 4.49 4.53
(0.13)
0.04 0.99
10 STG 18.86 19.04
(0.53)
0.18 0.95
11 FTM 13.19 13.31
(0.37)
0.12 0.94
12 LQTY 49.00 49.45
(1.39)
0.45 0.91
13 OCEAN 17.08 17.23
(0.48)
0.15 0.91
14 LRC 8.61 8.69
(0.24)
0.08 0.89
15 XTZ 32.21 31.93
(0.90)
0.28 0.88
16 BAL 143.00 144.20
(4.04)
1.20 0.84
17 OMG 25.05 25.26
(0.71)
0.21 0.83
18 RNDR 128.01 129.07
(3.62)
1.06 0.83
19 TIA 351.50 354.27
(9.93)
2.77 0.79
20 ENS 318.58 321.08
(9.00)
2.50 0.78

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Robinhood เปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐในตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net positive for cryptocurrency industry ไมค์ Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 แพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Fasset ได้รับใบอนุญาตการดําเนินงานในดูไบ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 แทนที่ด้วยค่าธรรมเนียม RBF อธิบาย
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ถึงผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 DeFi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกา neobank CEO กล่าวว่า
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 Robinhood จะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสหรัฐไปยังตลาดอังกฤษ
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 De Fi สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแอฟริกาซีอีโอธนาคารนีโอกล่าวว่า
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ดอลลาร์แคนาดาดิจิทัลล้มเหลวในการสร้างความประทับใจแม้จะมีการรับรู้สูง
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 ออสเตรเลียพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง crypto ของภาคในอนาคต
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 Elon Musk บอกผู้โฆษณาที่พยายามแบล็กเมล์ X Go มีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 วันของการว่างงานต่อมา Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman กลับมาที่ OpenAI อย่างเป็นทางการเมื่อ Microsoft เข้าร่วมคณะกรรมการในที่สุด
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman กลับมาเป็น CEO ของ OpenAI เมื่อ Microsoft ได้รับที่นั่งในคณะกรรมการ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ได้รับการพยักหน้าเพื่อขายสินทรัพย์ 873M เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 การแข่งขัน Bitcoin ETF ได้รับผู้เข้าร่วมครั้งที่ 13 BlackRock แก้ไขโมเดล ETF
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ชาวบราซิลอาจต้องสะดุดภาษีสําหรับ crypto ที่จัดขึ้นในต่างประเทศในไม่ช้า
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 เกม Web3 กว่า 75 เกมล้มเหลวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา CoinGecko
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการบิดเบือนตลาดก่อนที่คุณจะกระโดดใน Bitcoin ETF
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 Sony และ Microsoft สามารถนําบล็อกเชนมาสู่เกมคอนโซลได้หรือไม่
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 อุกอาจ ChatGPT เคยชินพูด slurs Q แบ่งการเข้ารหัส 99 เว็บปลอม AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 CME Bitcoin Futures แสดงให้นักลงทุนเดิมพันราคา 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance จะสิ้นสุดการสนับสนุน BUSD stablecoin ในเดือนธันวาคม
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 ศาลเอสโตเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาคดีคริปโตไปยังสหรัฐฯ
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการคว่ําบาตรบริษัทคริปโต
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 วันที่ประมูล Square Enix Azuki DAO เปลี่ยนชื่อเป็น Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริษัท crypto Copper เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักทรัพย์โทเค็น
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ยอดขายและการกําหนดราคา NFT ได้รับแรงหนุนจากความขาดแคลนโชคและการมองโลกในแง่ดีจากการศึกษาหลายชิ้น
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 การวิเคราะห์ราคา 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในวันที่ 19 ธันวาคม
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 ราคา Bitcoin ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม 385K เนื่องจาก GDP ของสหรัฐฯ กระตุ้นความทุกข์ยากของเฟดอย่างหนัก
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS แนะนําให้ธนาคารกลางวางแผนล่วงหน้าสําหรับการรักษาความปลอดภัย CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 Paxos ได้รับการอนุมัติในหลักการเพื่อออก stablecoins ในอาบูดาบี
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 Crypto Stories Charlie Shrem บอกว่าเขากลายเป็นเศรษฐี Bitcoin ได้อย่างไร
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ําบาตร Sinbad เครื่องผสมคริปโตโดยกล่าวหาว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies จะยุติบริการ crypto ภายในเดือนธันวาคม 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 เหตุใด JSON LD จึงมีความสําคัญสําหรับ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100M สําหรับการขยายตะวันออกกลาง
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole ระดมทุน 225M ที่การประเมินมูลค่า 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 กรณีการใช้งาน AI จริงใน crypto No 3 Smart contract ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex เตรียมที่จะถอนเงินต่อหลังจากสับ 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 ตลาด Bitcoin NFT Bioniq มองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งในการบรรเทาความแออัดของเครือข่าย
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander แต่งตั้งผู้ดูแล crypto ราศีพฤษภเพื่อปกป้อง Bitcoin Ether Report
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA เปิดตัวมูลนิธิอาบูดาบี 100 ล้านแห่งเพื่อขยายตะวันออกกลาง
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 Huddle01 CEO อธิบายว่าทําไมเทคโนโลยีการสื่อสารจึงต้องกระจายอํานาจ
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ต้องการกระจายอํานาจการขุด Bitcoin ด้วยการลงทุนใหม่
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 NFT สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันได้อย่างไร
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 hodlers crypto ของสหราชอาณาจักรได้รับโทรศัพท์จากภาษีกรินช์
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายบล็อกเชนของไนจีเรียอย่างรวดเร็ว
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub นําเสนอโครงการ CBDC ส่วนตัว
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) อังคาร (Tue) 12-12-2023 01:01
2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) อังคาร (Tue) 12-12-2023 18:00
3 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
4 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
5 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) อังคาร (Tue) 12-12-2023 20:30
6 การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) พุธ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) พุธ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) พุธ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) พุธ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
12 การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
13 การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:00
14 การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 02:30
15 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
16 ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
18 รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 20:30
19 รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:00
20 รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) พฤหัส (Thur) 14-12-2023 22:30
21 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) ศุกร์ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) เสาร์ (Sat) 16-12-2023 04:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Tadpole (tad) XRPFarm (xf) CARAT (carat) Apocalypse (apoc) DORK LORD (dorkl) Alter (alter) StreamCoin (strm) Duelist King (dkt) Moshiheads (moshi) SpiceEURO (euros)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

HelpSeed (helps)PointPay (pxp)Stride Staked Juno (stjuno)Mad Meerkat Optimizer (Polygon) (mmo)Lamas Finance (lmf)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #DeFi #carbon emission #healthcare #cloud #big data #carbon-credit #DAO #pegged #blockchain infrastructure

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Deflationary คืออะไรDigital Economy คืออะไรWeb3 คืออะไรbitcoin กับ ethereum ต่างกันอย่างไรbitcoin มีจำนวนจำกัดหรือไม่iosco คืออะไรประเทศที่ยอมรับ Bitcoinวิธีการแลกเปลี่ยน Bitcoin คืออะไรอนาคตของ Bitcoin มีอะไรที่น่าจับตามองอนาคตของ Bitcoin เป็นอย่างไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000