ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)

កាក់ដែលទាក់ទងនឹង #GameFi


នៅ ឈ្មោះកាក់ ព័ត៌មានលម្អិត
1 GMT
STEPN (gmt)
អ្វី ដែល ជា STEPN GMTGMT គឺ ជា ការ គ្រប់ គ្រង របស់ STEPN ដែល មាន ការ ផ្គត់ផ្គង់ ថូខឹន ដែល មាន កម្រិត 6 ពាន់ លាន តោន ។. នៅ ពេល ណា ដែល ខ្ញុំ គួរ ទិញ STEPN GMTPlayers ទិញ GMTs ដើម្បី ដុត នៅ ក្នុង កម្ម វិធី STEPN ដើម្បី ចូល ដំណើរ ការ លក្ខណៈ ពិសេស ដែល បាន ផ្តល់ ដោយ STEPN ដូច ជា Mint highquality Sneakers បង្កើន ល្បឿន Gems ដែល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់ និង ចូល រួ
What is STEPN GMTGMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN GMTPlayers buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint highquality Sneakers, upgrade highquality Gems and participate governance voting.What is STEPNSTEPN is a Web3 lifestyle app with SocialFi and GameFi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to e
2 RACA
Radio Caca (raca)
RACA គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខរបស់ Maye Musk Mystery Box (MPB) NFT និង DeFi+GameFi សម្រាប់រថយន្ត USM Metaverse...
RACA is the exclusive manager of Maye Musk Mystery Box (MPB) NFT and DeFi+GameFi vehicle for The USM Metaverse.
3 COCOS
COCOS BCX (cocos)
Cocos Blockchain Expedition គឺជា DAO ដើម្បីឱ្យ Metaverse អនាគត មាន បច្ចេកវិទ្យា គួរសម និង MetaFi ។. បច្ចុប្បន្ន នេះ យើង អភិវឌ្ឍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្សេងៗ សម្រាប់ NFT, GameFi, IGO និង ច្រើនទៀត។. បេសកកម្ម របស់ យើង គឺ ដើម្បី ក្លាយ ជា ប្រអប់ ឧបករណ៍ ពេញលេញ ដើម្បី ជួយ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នក ប្រើប្រាស់ ឱប ក្រសោប សេដ្ឋ កិច្ច គ្រីប ។..
Cocos Blockchain Expedition is a DAO to enable the future Metaverse with decentralization technology and MetaFi. We currently develop various infrastructures for NFT, GameFi, IGO and more. Our mission is to become the fullstack toolbox to help developers and users embrace the crypto economy.
4 SHILL
Project SEED SHILL (shill)
Project SEED គឺជាអគារ AAA Game Studio ដែលផ្តោតទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្គេម blockchain ដែលប្រើប្រាស់ Multi Blockchain និងរួមបញ្ចូលអភិបាលកិច្ច, GameFi, និង NFT។ ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកបេសកកម្មនៃការនាំយក blockchain ទៅទទួលយកច្រើន, Project SEED ផ្តោតលើការធ្វើឱ្យហ្គេមទូរស័ព្ទចល័តដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលងាយស្រួលដំណើរការនិងស្រឡាញ់ដោយទាំងអ្នកលេងល្បែងនិង crypto បុរាណ. SH
Project SEED is a AAA Game Studio building mobile focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi Blockchain and integrates Governance, GameFi, and NFT.Working toward a mission of bringing blockchain to mass adoption, Project SEED focuses on making high quality mobile games that easily accessed and loved by both traditional gaming and crypto players.SHILL token is the GameFi Engine Currency of Project SEED Ecosystem with multiple use case
5 AZY
Amazy (azy)
កម្មវិធី របៀប រស់ នៅ Move2Earn និង អនាគត នៃ ការ ហ្វឹកហ្វឺន ។. ទិញ 3D NFT Sneakers, ទៅ ដើរ ឬ jog និង រក បាន ថូខឹន ដែល អ្នក អាច ប្តូរ ប្រាក់ ពិត បាន។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ AMAZY គឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃកម្មវិធី Move2Earn, SocialFi និង GameFi, NFT ទីផ្សារនិង Metaverse ដែលគាំទ្រដោយសហគមន៍ Influencers មកពីជុំវិញពិភពលោក 🔥 ។.
A Move2Earn Lifestyle App and the Future of Fitness. Buy 3D NFT Sneakers, go for a walk or jog, and earn tokens that you can exchange for real money.In 2023, AMAZY is an ecosystem of Move2Earn, SocialFi and GameFi apps, NFT marketplace and Metaverse, supported by a community of Influencers from all around the world 🔥
6 BBF
Bubblefong (bbf)
BBF Limiteds [BabyShark BubbleFong Friends] is P2E PlaytoEarn game based on The Pinkfong Companys Baby Shark IP license.. Baby Shark Bubble Fong Friends គឺជាហ្គេមមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវចង្វាក់ហ្គេមបាញ់ពពុះដ៏ពេញនិយមដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់និងរីករាយនិងរចនាប័ទ្មល្បែងស្ដេចប្រយុទ្ធដែលអ្នកប្រើច្រើនប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ។. Baby Shark Bubble Fong F
BBF Limiteds [BabyShark BubbleFong Friends] is P2E PlaytoEarn game based on The Pinkfong Companys Baby Shark IP license. Baby Shark Bubble Fong Friends is a game that combines the popular classic bubble shooter game genre that everyone is familiar with and enjoys and the battle royale game style in which multiple users compete against each other in realtime. Baby Shark Bubble Fong Friends consists of 101 Battle Royale, Team Battles, Single Play m
7 CHEELEE
Cheelee (cheelee)
អ្វី ដែល CheeleeCheelee គឺ ជា វេទិកា វីដេអូ ខ្លី មួយ ដែល អ្នក ប្រើប្រាស់ ត្រូវ បាន ផ្តល់ រង្វាន់ សម្រាប់ មើល មាតិកា ។. Cheelee ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមបុព្វហេតុនៃគំនិតសេដ្ឋកិច្ច Attention Economy ដោយបញ្ជាក់ថា ចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សគួរតែត្រូវបានបម្លែងទៅជាប្រាក់ចំណូលដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។. សេដ្ឋ កិច្ច ចំណាប់ អារម្មណ៍ ត្រូវ បាន ណែ នាំ ដោយ ហឺបឺត ស៊ី
What is CheeleeCheelee is a short video platform where users are rewarded for watching the content. Cheelee was created under the premise of the Attention Economy concept stating that human attention should be converted into income using modern technologies. The Attention Economy was introduced by Herbert Simon,the Nobel Prize laureate,in the 1970s.Considering that today people spend an average of 2.5 hours of their time on social networks daily
8 MV
GensoKishi Metaverse (mv)
GENSOKISHI Online គឺជា Version ថ្មី របស់ GameFi នៃ ការ ប្រកួត ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ Nintendo Switch/PS4 ដែល មាន ឈ្មោះ ថា "Elemental Knights" ដែល បាន លេង យ៉ាង ស្វិតស្វាញ អស់ រយៈ ពេល ១៣ ឆ្នាំ ហើយ បាន ប្រមូល បាន ការ ទាញ យក សរុប ចំនួន ៨ លាន នៅ ទូទាំង ពិភពលោក។. GensoKishi មានហ្គេម 3DMMORPG រួចរាល់ហើយជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម, ជាមួយនឹង metaverse 3D ពេញលេញ,
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fullyfunctioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team b
9 BIRD
LuckyBird (bird)
LuckyBird គឺ ជា ការ បន្ថែម ដ៏ គួរ ឲ្យ រំភើប និង ពិសេស មួយ ទៅ លើ ពិភព NFTs ដោយ ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ប្រមូល នូវ ផ្នែក សិល្បៈ ដ៏ កម្រ និង មាន តម្លៃ មួយ ដែល មាន ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ បន្ថែម នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល មេតាវើស ។. ការ រចនា ដើម របស់ ពួក គេ គឺ rarity,limited edition releases, ande អាច ចូល ដំណើរ ការ តម្លៃ បាន ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ មាន បំណង ចង់ បាន យ៉ាង ខ្លា
LuckyBird is an exciting and unique addition to the world of NFTs,offering collectors a rare and valuable piece of artwork with additional utility in the metaverse ecosystem. Their original design,rarity,limited edition releases,and accessible pricing make them highly desirable to collectors and enthusiasts. LuckyBird is a metaverse project created by the Singaporebased WEMI Foundation. Lucky Bird focuses on infrastructure,economic models,and cro
10 BRD
Angry Birds (brd)
BRD គឺ ជា ច្រវ៉ាក់ សាធារណៈ បរិស្ថាន ដែល រួម បញ្ចូល សង្គម GameFi និង metaverse application ecology ។. បេសកកម្ម របស់ វា គឺ ដើម្បី ផ្តល់ នូវ ការ គាំទ្រ ដល់ ការ វាស់ ស្ទង់ ដែល មាន ស្រាប់ និង កសាង យ៉ាង សកម្ម នូវ សាធារណៈ ភាព យុត្តិធម៌ ដែល មាន សុជីវធម៌ ការ កម្សាន្ត និង បង្កើត ថ្មី នៅ សម័យ 3.0 ។.
BRD is an ecological public chain integrating social,GameFi,and metaverse application ecology. Its mission is to provide support for the existing metaverse and actively build a fair public,decentralized,entertaining and innovative Web 3.0 era.
11 BHO
BHO Network (bho)
អ្វីទៅជា BHO Network BHO Network ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើ BHO Chain BHC20 ជាសមាសធាតុគ្រឹះនិងសារសំខាន់នៃបណ្តាញ BHO នៅក្នុងការធ្វើអោយការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពេញលេញ ដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain។. បេសកកម្ម របស់ វេទិកា ប្លុកឆេន របស់ យើង គឺ ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ បង្កើត ថ្មី ពី មិន ត្រឹម តែ គម្រោង ថ្មី ដែល មាន គំនិត ជោគ ជ័យ នៅ ក្នុង លំហ នេះ ប៉ុ
What is BHO Network BHO Network is built on BHO Chain BHC20 a foundational and critical component of the BHO Network in enabling the development of a complete ecosystem based on blockchain technology. Our blockchain platform’s mission is to enable innovations from not only new projects with breakthrough ideas in this space but also support any companies who see blockchain as a solution to achieve intensive margin from current operations. Additio
12 BIOP
BIOP (biop)
Biop គឺជាការរក្សាសុវត្ថិភាព,fast,smart,and lowcost Bitcoin L2 blockchain ដោយផ្អែកលើពិធីការ Rollup សុទិដ្ឋិនិយម។. គោលដៅ Biops គឺ ដើម្បី បង្កើត ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដ៏ ធំ មួយ របស់ Bitcoin ដូច ជា DeFi,NFT,GameFi,and SocialFi.... ដោយ ការ ធ្វើ សមកាលកម្ម ពេញលេញ និង BVM ...
Biop is a safe,fast,smart,and lowcost Bitcoin L2 blockchain based on an Optimistic rollup protocol. Biops goal is to establish a large Bitcoin decentralized ecosystem like DeFi,NFT,GameFi,and SocialFi... by full ledger synchronization and BVM.
13 GUILD
BlockchainSpace (guild)
BlockchainSpace គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឈានមុខគេសម្រាប់ PlayToEarn Guilds នៅក្នុង Open Metaverse បម្រើការជាង 2,500+ Guilds និង 560,000+ player។ BlockchainSpace មានមោទនភាពក្នុងការ គាំទ្រដោយអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្ម Animoca Brands, Yield Guild Games YGG, Crypto.com, Alameda Research FTX, Coingecko, CMS, Arca, Mechanism Capital,
BlockchainSpace is the leading data and infrastructure provider for PlayToEarn Guilds in the Open Metaverse serving over 2,500+ Guilds and 560,000+ players.BlockchainSpace is proud to be backed by industry leaders Animoca Brands, Yield Guild Games YGG, Crypto.com, Alameda Research FTX, Coingecko, CMS, Arca, Mechanism Capital, Kingsway Capital, and Sfermion, as well as pioneers in NFT Games Aleksander Larsen, CoFounder, Axie Infinity, Jeff Jihoz
14 BONDLY
Forj (bondly)
អំពី ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង ForjA របស់ ក្រុមហ៊ុន Animoca Brands ក្រុមហ៊ុន Forj ផ្តល់ នូវ ផលិតផល និង បច្ចេកវិទ្យា នាំមុខ គេ ក្នុង Web3 ដែល បង្កើត នូវ បទ ពិសោធន៍ អ្នក គាំទ្រ តែ មួយ គត់ សម្រាប់ អ្នក បង្កើត ។. ដំណោះ ស្រាយ ដ៏ ពិត ប្រាកដ មួយ ហ្វត គឺ ជា ព្រំ ដែន បន្ទាប់ នៃ ការ ចូល រួម របស់ អ្នក គាំទ្រ តាម រយៈ ការ ប្រើប្រាស់ របស់ ខ្លួន នូវ NFTs ពិធី សារ មេត
About ForjA subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly endtoend solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammynominate
15 BRN
BRN Metaverse (brn)
BRN Token គឺជាគម្រោងថូខឹននិងហ្គេមដែលត្រូវបានរចនាឡើងនៅក្នុង Metaverse GameNFT GameFi និងតំបន់ Web 3.0។. BRN Token ដែល បើក ទ្វារ Metaverse ទៅ កាន់ វិនិយោគិន របស់ ខ្លួន ជាមួយ នឹង ល្បែង ដែល វា នឹង បង្កើត មាន គោល បំណង ភ្ជាប់ ពិភព លោក ដែល យើង រស់ នៅ ក្នុង Metaverse Universe ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យា ដែល ខ្លួន នឹង រក ឃើញ ។. ដោយ ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា ដ
BRN Token is a token and game project designed in the Metaverse GameNFT GameFi and Web 3.0 areas. BRN Token, which opens the gate of the Metaverse to its investors with the game it will create, aims to connect the world we live into the Metaverse Universe with the tech company it will found. By using wearable technologies with the development of the ecosystem established in the game, BRN Token investors and players are able to transfer their e
16 CTT
Cashtree Token (ctt)
បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 2015 Cashtree បាន ពង្រឹង កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ ខ្លួន ជាមួយ អ្នក ប្រើប្រាស់ ជាង 20 លាន នាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ។. វា ផ្តល់ នូវ កម្មវិធី Android ទូរស័ព្ទ ចល័ត ដែល ងាយ ស្រួល ដែល អ្នក ប្រើ អាច បំពេញ ភារកិច្ច និង មើល ការ ផ្សាយ សម្រន់ ដើម្បី ប្រមូល រង្វាន់ តាម រយៈ គំរូ missiontoearn ។ ជាមួយ នឹង ការ បញ្ចូល គ្នា របស់ Cashtre
Established in 2015,Cashtree has solidified its reputation with over 20 million users in Indonesia. It provides a straightforward mobile Android application where users can complete tasks and watch ads to collect rewards via a missiontoearn model.With the Cashtree Token CTT integration,Cashtree is now paving the way for a broader blockchain experience. CTT isnt just a token but a shift towards a blockchaincentric business model,offering app users
17 CCN
Chaseto (ccn)
Chaseto គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កម្មវិធី ឌីជីថល បើក ចំហ ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម និង តស៊ូ មតិ ដោយ មូលនិធិ Chaseto ដែល បាន រចនា ឡើង សម្រាប់ សម័យ WEB3.0 ។. ដឹកនាំដោយគោលការណ៏ស្នូលនៃគំនិតច្នៃប្រឌិត ការបញ្ចូលគ្នា និងការចែករំលែកដោយបើកចំហ,Chaseto ចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធីច្នៃប្រឌិត NFT និងកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចម្រុះ។. ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះ គ្របដណ្តប់តំបន់ដូចជា Gam
Chaseto is an opensource digital application infrastructure initiated and advocated by the Chaseto Foundation,designed for the WEB3.0 era. Guided by the core principles of innovation,integration,and open sharing,Chaseto starts with NFT innovative applications and constructs a diverse ecosystem. This ecosystem encompasses areas such as GameFi,SocialFi,and DeFi,with the goal of achieving a closedloop ecosystem within Chaseto.
18 ELS
Ethlas (els)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពី អេតឡាស គឺ ជា ស្ទូឌីយ៉ូ ទំនើប ល្បែង ដែល មាន គោល បំណង នៅ លើ កប៉ាល់ អ្នក ប្រើប្រាស់ រាប់ ពាន់ លាន នាក់ បន្ទាប់ ពី Web2 នៅ លើ គេហទំព័រ3 ។. Ethlas ប្រើ Web2 និង Web3 tech ដើម្បីបង្កើត captivating games playable នៅលើ mobile,browsers,និង blockchains។. ក្រុម អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នក រចនា ដែល មាន ជំនាញ របស់ យើង ជំរុញ ឲ្យ មាន ដែន កំណត់
What is the project aboutEthlas is a gaming venture studio with the aim to onboard the next billion users from Web2 onto Web3. Ethlas uses Web2 and Web3 tech to create captivating games playable on mobile,browsers,and blockchains. Our team of skilled developers and designers push the limits of the gaming industry to deliver unique and exciting experiences for players. Notable investors include Sequoia,Dragonfly Capital,and Makers FundWhat makes y
19 FLAME
FireStarter (flame)
FireStarter គឺជា First Initial Metaverse Offering ឬ IMO launchpad នៅលើបណ្តាញ Polygon ដែលបង្កើត និងដាក់ដំណើរការ GameFi, Social Token, NFT និង DeFi projects តាមរយះ metaverse ។. FireStarter គ្រាន់តែ លោត ចូល ទៅ ក្នុង គម្រោង លំដាប់ កំពូល ដែល ជា ទូទៅ មាន ក្រុម ចង្វាក់ ល្បីៗ និង វិស្វកម្ម ជា បទ ពិសោធន៍ ពិភពលោក ពិត របស់ យើង នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ Fo
FireStarter is the first Initial Metaverse Offering or IMO launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc as well as in crypto allows us to bridge the gap between the ma
20 GAFI
GameFi (gafi)
GameFi ជា មណ្ឌល ដែល មាន ការ អាក់រអុល និង ជា ហាង លក់ ទំនិញ សម្រាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុ ល្បែង បម្រើ ដល់ ស្ទូឌីយ៉ូ ល្បែង កីឡា ករ អ្នក ជំនួញ និង វិនិយោគិន ។. ហ្គេមហ្វី នឹង នាំ មក នូវ សហគមន៍ ល្បែង ដែល សន្យា ថា នឹង បង្កើត ឡើង នៅ លើ បណ្តាញ BSC និង Polygon ដែល ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នូវ ចំណង ជើង playtoearn ដែល បាន ជាន់ ខ្ពស់ បំផុត ភាគ ច្រើន ។. ដំណាល គ្នា នេះ GameFi ជា ទី
GameFi is an allencompassing hub and onestop shop for game finance, serving game studios, players, traders, and investors. GameFi will bring the gaming community the promising blockchain game initiatives developed on the BSC and Polygon networks, which host most of the toprated playtoearn titles. Simultaneously, GameFi is the first marketplace to enable crossgames trading of ingame items and NFTs.GameFi is strongly backed by Icetea Labs, an incub
21 IXT
IX (ixt)
Planet IX គឺជាហ្គេមយុទ្ធសាស្ត្រហ្គេមFi NFTbased ។. គោល បំណង របស់ អ្នក គឺ ដើម្បី ស្តារ ភព ដែល ខូច ទៅ ជា សិរី រុងរឿង ពណ៌ បៃតង និង ខៀវ របស់ វា ឡើង វិញ ហើយ អ្នក ធ្វើ វា ដោយ ទិញ បំណែក ដី ដែល ហៅ ថា PIX ប្រមូល កាក សំណល់ និង ធ្វើ ឲ្យ PIX របស់ អ្នក ប្រសើរ ឡើង ជាមួយ នឹង អាគារ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ភព ផែន ដី មាន ដំណើរ ការ ឡើង វិញ បន្ថែម ទៀត ។ ភព IX ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើ
Planet IX is an NFTbased GameFi strategy game. Your goal is to restore the broken planet to its former green and blue glory– and you do it by acquiring pieces of land called PIX, collecting waste and upgrading your PIX with facilities that further rejuvenate the planet.Planet IX was founded in July 2021 and went fully onchain on November 20 the same year. The game already has an extremely dedicated community with high engagement and some 500k+ re
22 LOCUS
Locus Chain (locus)
តើអ្វីទៅជា LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain មានគោលបំណងដើម្បីក្លាយជាស្រទាប់ជំនាន់ក្រោយដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត 1 Public Blockchain Protocol ដែលសម្រេចបានទាំងការតុបតែងពេញលេញនិងភាពស្ទាត់សមត្ថភាពក្នុងពេលដំណាលគ្នា។. ក្នុង នាម ជា សង្វាក់ ស្រទាប់ មាត្រដ្ឋាន 1 ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ដោយ ផ្អែក លើ បច្ចេកវិទ្យា ប៉ាតង់ Locus Chain មាន គោល បំណង គាំទ្រ Defi
What Is LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain aims to be the most widely used Next Generation Layer 1 Public Blockchain Protocol, which achieves both full decentralization and scalability simultaneously. As a decentralized scalable layer 1 chain based on patented technologies, Locus Chain aims to support various Defi, GameFi, Metaverse, Smart City, CBDCCentral Bank Digital Currency projects by being the most reliable, secure, low cost and high performance
23 LEE
Love Earn Enjoy (lee)
អ្វី ដែល ជា LEELEE គឺ ជា ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ មួយ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៃ វេទិកា វីដេអូ ខ្លី GameFi Cheelee ។. ថូខេន ទាំង នេះ ទទួល បាន ដោយ មើល មតិ ព័ត៌មាន នៅ ក្នុង កម្ម វិធី Cheelee ។. ការ គណនា ខាង ក្នុង ទាំង អស់ នៅ លើ វេទិកា ត្រូវ បាន អនុវត្ត នៅ ក្នុង LEE ។. បញ្ហា របស់ វា មាន កម្រិត យ៉ាង តឹង រឹង ការ ផ្គត់ផ្គង់ សរុប គឺ 7,000,000,000 ។. អត្រា នៃ ក្បួន ដោះ
What Is LEELEE is a utility token of the GameFi short video platform Cheelee. These tokens are earned by watching the feed in the Cheelee app. All internal calculations on the platform are carried out in LEE. Its issue is strictly limited; the total supply is 7,000,000,000. The rate of LEEs accrual algorithmically depends on the number of tokens mined: the more they are mined,the more difficult it is to get new LEE tokens. The complexity of LEEs
24 MC
Mechaverse (mc)
Mechaverse គឺជាគម្រោងនៃហ្គេមហ្វ៊ី (subsidiary gamefi) របស់ Mechaverse Labs ដែលជាវេទិកាកម្សាន្ត Web3 របស់ជប៉ុន ដែលមានទម្រង់លេងផ្សេងៗដូចជា Auto Chess, Battle Royale, 3D Fighting, sandbox, conquest និង UFO Catcher ជាដើម។. Mechaverse គឺជា MetaDimensional Strategy GameFi នៅ ក្នុង The Era of Web3 ដោយ NFT អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន IPs ជប៉ុន ផ្សេងៗ ដែល បាន ស្គាល់ យ
Mechaverse is a subsidiary gamefi project of Mechaverse Labs, a Japanese Web3 entertainment platform with various forms of game like Auto Chess, Battle Royale, 3D Fighting, sandbox, conquest and UFO Catcher, etc. Mechaverse is a MetaDimensional Strategy GameFi in The Era of Web3, with the NFT authorization of various wellknown Japanese IPs.
25 MGG
MetaGaming Guild (mgg)
MetaGaming Guild MGG គឺ ជា ពិភព មួយ ក្នុង ចំណោម ពិភព លោក ដែល កើន ឡើង លឿន ជាង គេ បំផុត ក្នុង ចំណោម ពិភព លោក ដែល កំពុង កើន ឡើង លឿន បំផុត ដែល កំពុង ធ្វើ បេសកកម្ម ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ហិរញ្ញ វត្ថុ ល្បែង កាន់ តែ យុត្តិធម៌ សម្រាប់ មនុស្ស ជា ច្រើន ។. MGG ទិញ NFTs ដែល មិន អាច ចូល ចិត្ត បាន ល្អ បំផុត ពី ការ ចាប់ ផ្តើម ល្បែង និង ជួល ពួក គេ ទៅ សហគមន៍ កីឡា ករ តាម រ
MetaGaming Guild MGG is one of the worlds fastest growing GameFi guilds whos on a mission to make game finance fairer for the masses. MGG buys the best NonFungible Tokens NFTs from gaming startups and rents them out to a community of players through the scholarship program. With this, MGG scholars can access games without upfront costs, access early stage game tokens like VCs, and deploy their NFTs to automated yield.MGG has the support of renown
26 TRC
MetaTrace (trc)
## What is MetaTrace MetaTrace គឺជាគម្រោង GameFi ដំបូងនៅលើពិភពលោកដែលបង្ហាញម៉ូដ Free to Play and Earn នៅលើផែនទី realworld។ កម្មវិធី MetaTrace គឺជាហ្គេមដែលរួមបញ្ចូលនូវមេកានិចល្បែងជាច្រើនប្រភេទដែលមានគោលបំណងដើម្បីបន្សំ geolocation,blockchain បរិស្ថាន,និងយុទ្ធសាស្រ្តល្បែង classic។ វា ផ្អែក លើ បច្ចេកវិទ្យា ពិត ដែល បាន បន្ថែម ដែល ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់
## What is MetaTrace MetaTrace is the worlds first GameFi project featuring a Free to Play and Earn model on a realworld map.The MetaTrace application is a game incorporating a variety of game mechanics aimed at combining geolocation,blockchain environments,and classic game strategies.It is based on augmented reality technology,which offers users a unique gaming experience and an easy immersion into the world of Web3 technologies. Project team is
27 MESA
metavisa (mesa)
MetaVisa គឺ ជា ពិធីការ Web 3.0 middleware ដែល បាន ស្ថាបនា ឡើង លើ Ethereum ក្នុង គោល បំណង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ អត្តសញ្ញាណ និង ឥណទាន មាន សុជីវធម៌ នៅ ក្នុង Metaverse។. តាម រយៈ ពិធីការ MetaVisa អ្នក ប្រើ ប្រាស់ នឹង អាច បង្កើត កំណត់ ត្រា ឥណទាន អត្តសញ្ញាណ លើ រទេះ រុញ សម្រាប់ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ទូទាំង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ផ្សេងៗ។. ការ បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ បែប ន
MetaVisa is a Web 3.0 middleware protocol built on Ethereum with a purpose to decentralize identity and credit systems inside the Metaverse. Through the MetaVisa protocol, users will be able to establish onchain identity credit records for use across various ecosystems. Such identity displays are essential for transparency and trust in the metaverse, making it easier for DeFi, NFT, GameFi, DAO and other networks to serve their users better.MetaVi
28 MILO
Milo Inu (milo)
គម្រោង នេះ មាន គោល បំណង បង្កើត រូប ព្រះ និម្មិត ដែល មាន ប៉ាតង់ នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ គ្រីប ដែល ជា កន្លែង ដែល រូប ព្រះ ត្រូវ បាន សាង សង់ ពី ភាព សម្បូរ បែប នៃ គំនូរ ជីវចល ។. វា នឹង ត្រូវ បាន ផ្សព្វ ផ្សាយ ក្នុង ទម្រង់ ផ្សេង ៗ ដូច ជាNFT កូន តុក្កតា រាង កាយ និង ផលិត ផល បរិវេណ ហ្គេមហ្វី និង រ៉េនផត និង ច្រវ៉ាក់ ឧស្សាហកម្ម LAN ដែល មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ។. ការប
The project aims to create a patented virtual idol in the crypto market, where the idolwould be build from the richness of animation. It will be marketed in different form likeNFT, physical doll and peripheral product, GameFi and competitive LAN esports andother industrial chains. Using the professional marketing techniques in both online andoffline manner along with the patented idol to enter the market, by combining cryptocoin, NFT, GameFi to b
29 MMC
Monopoly Millionaire Control (mmc)
MMC គឺ ជា ថូខឹន អភិបាល កិច្ច នៃ ល្បែង មហា សេដ្ឋី ឯក រាជ្យ ដែល ជា វេទិកា GameFi ដែល កីឡា ករ អាច លេង ថូខឹន និង រង្វាន់ NFT ។. វេទិកា នេះ បាន រៀប ចំ ទាំង នៅ ក្នុង ផ្ទះ បាន បង្កើត ហ្គេម និង ចំណង ជើង ដាច់ ដោយ ឡែក ទី បី ។. វា មាន គោល បំណង កសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មេតាវើស សម្រាប់ អ្នក អភិវឌ្ឍ ល្បែង វិចិត្រ ករ និង អ្នក ចូល ចិត្ត ល្បែង ។.
MMC is the governance token of the Monopoly Millionaire Game, a GameFi platform where players can playtoearn tokens and NFT rewards. The platform hosts both inhouse developed games and thirdparty titles. It aims to build a metaverse infrastructure for game developers, artists and game enthusiasts.
30 PXT
Pixer Eternity (pxt)
Pixer Eternity គឺ ជា សហគមន៍ កីឡា ពិភព លោក សម្រាប់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ដែល NFT ជា ភាគ ហ៊ុន សហគមន៍ មួយ ។. Pixer Sports គឺជាវេទិកាពហុវិស័យដែលបង្កើតឡើងដោយ Pixer Eternity សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់, រួមមាន SporttoEarn,NFT,GameFi,Gamble,DeFi,Market...
Pixer Eternity is a global sports community for everyone,with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multifunctional platform built by Pixer Eternity for all users,including SporttoEarn,NFT,GameFi,Gamble,DeFi,Market.
31 ROCK
ROCK DAO (rock)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីROCK គឺជាហ្គេម Web3 ដែលផ្តួចផ្តើមដោយ Gala Games សហការជាមួយ Huobi និង TRON។. ការផ្គត់ផ្គង់សរុបរបស់ ROCK គឺ 5,973,780,169 ក្នុងនោះ 1.4 ពាន់លានគ្រឿងបម្រើជាមូលនិធិបម្រុងរបស់ ROCK DAO,0.7 ពាន់លានដែលធ្វើឡើងដោយ Gala Games និង Huobi នីមួយៗ។. 1.4 ពាន់លាន ROCK ជាមូលនិធិបម្រុងនឹងមិនចូលទីផ្សារទី២ឡើយ។. វា ដំណើរ ការ ជា ថូខឹន អភិបាល កិច្ច ដែល ផ្
What is the project aboutROCK is a Web3 game token initiated by Gala Games in collaboration with Huobi and TRON. The total supply of ROCK is 5,973,780,169,of which 1.4 billion serves as the reserve fund of ROCK DAO,0.7 billion held by Gala Games and Huobi each. 1.4 billion ROCK,as a reserve fund,will never enter the secondary market. It works as a governance token that gives holders voting rights. Gala Games also plans to connect with the Tron ec
32 ROCO
Roco Finance (roco)
Roco គឺជាវេទិកា GameFi ដែលមានលក្ខណៈសមរម្យដែលផ្តល់នូវសេវាកម្ម blockchain ដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ល្បែង អ្នកបង្កើតមាតិកានិងសហគមន៍អ្នកលេងតាមរយៈបណ្តាញ blockchain...
Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.
33 RYOMA
Ryoma (ryoma)
គម្រោង Ryoma គឺជាវេទិកាចែកចាយ TrafficasService Gamefi។. RYOMA token ជា BEP20 token on Binance Smartchain.. អ្នក ប្រើប្រាស់ ទទួល បាន RYOMA token ដោយ ផ្តល់ នូវ វត្ថុ រាវ និង ការ ចូល រួម ក្នុង ការ រុក រក រ៉ែ ចរាចរណ៍ ។. ជាមួយ នឹង RYOMA token ក្រុម ហ៊ុន ល្បែង អាច ទិញ RYOMA NFT ដើម្បី បង្កើត អាង រុក រក រ៉ែ GameFi ថ្មី មួយ សំរាប់ ចេញ ថូខេន ផ្ទាល់ ខ្លួន រប
Ryoma project is a TrafficasService Gamefi Distribution Platform. RYOMA token is an BEP20 token on Binance Smartchain. Users obtain RYOMA token by providing liquidity and participating in traffic mining. With RYOMA token, game firms can purchase RYOMA NFT to create a new GameFi token mining pool for issueing their own token.
34 FIT
Fit (fit)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីSNKRZ គឺការកសាងវេទិកា metaverse សមត្ថភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលរួមបញ្ចូលជាមួយ FitnessFi,SocialFi,និងធាតុ GameFi។ ដោយ គាំទ្រ ដោយ ក្រុមហ៊ុន ហ្គេម កំពូលៗ នៅ កូរ៉េ,Com2uS និង Wemade សមាជិក ក្រុម ដែល នៅ ពី ក្រោយ SNKRZ មាន បទ ពិសោធន៍ យ៉ាង ទូលំទូលាយ ក្នុង វិស័យ ល្បែង ក៏ ដូច ជា បាន ក្លាយ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ក្រុម ដែល បាន សាង សង់ កម្មវិធី ទូរស័ព
What is the project aboutSNKRZ is building a sustainable fitness metaverse platform that combines FitnessFi,SocialFi,and GameFi elements.Backed by the top gaming companies in Korea,Com2uS and Wemade,the team members behind SNKRZ have extensive experience in the gaming industry as well as having been part of the team that built top mobile apps in Korea,such as Naver Map the Google Maps of Korea,KB Pay and Samsung Pay. Since starting the project in
35 HYPE
Supreme Finance (hype)
ហិរញ្ញ វត្ថុ កំពូល បាន ចាប់ ផ្តើម ដំណោះ ស្រាយ ប្លុកឆេន ពេញលេញ ដែល ជា វេទិកា អ្នក ប្រើប្រាស់ ដែល មាន លក្ខណៈ ពេញលេញ /សេវា កម្ម ដើម្បី ត ភ្ជាប់ ជា cryptomuggles ជា ច្រើន ជាមួយ នឹង ផលិត ផល និង សេវា ជា ច្រើន អំពី Decentralized Finance DeFi GameFi ហើយ ឥឡូវ នេះ បាន ពង្រីក សេវា របស់ ខ្លួន ទៅ PlayToEarn P2E ដែល មិន អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន NFTs និង metaverse ។
Supreme Finance has begun a complete blockchain solution that is a fullyintegrated userfriendly platform/service to connect as many cryptomuggles with the many products and services about Decentralized Finance DeFi, Game Finance GameFi and now extended its services to PlayToEarn P2E, nonfungible tokens NFTs, and the metaverse. Our initial goal was to make DeFi simple and easier to use to offer a better user experience for those who are intimidate
36 RUN
5KM RUN (run)
5KM គឺជា web3 lifestyle app & community ដែលរួមមានប្រព័ន្ធ GameFi, RUN token គឺជាការគ្រប់គ្រងនៃគម្រោង...
5KM is a web3 lifestyle app & community which including GameFi system, the RUN token is the governance token of the project.
37 AAG
AAG (aag)
AAG ដែល ត្រូវ បាន គេ ស្គាល់ ជា ផ្លូវ ការ ថា ជា AAG Ventures គឺ ជា ក្រុម ហ៊ុន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បណ្តាញ3 ដែល ផ្តោត លើ ការ ផ្តល់ កម្ម វិធី ដែល ជួយ ធ្វើ ឲ្យ អន្តរកម្ម សាមញ្ញ ជាមួយ កម្ម វិធី blockchain និង Metaverse សម្រាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ សំខាន់ ៗ និង ក្រុម ហ៊ុន បែប ប្រពៃណី ។. AAG ផ្តល់ នូវ កាបូប គ្រីប ដែល មាន សុវត្ថិភាព និង ងាយ ស្រួល ព្រម ទាំង កម្មវិ
AAG, formally known as AAG Ventures, is a web3 infrastructure company focusing on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easytouse crypto wallet, as well as infrastructure software, such as a crosschain search engine and GameFi SDK for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the po
38 AGOS
AGOS (agos)
អ្វីទៅជាគម្រោងរបស់MetaStrikers គឺជាហ្គេមយុទ្ធសាស្ត្របាល់ទាត់ P2E & PvP នៅលើពហុកីឡដ្ឋាន Polygon ដែលមានបេះដូង។. ចូល រួម បដិវត្តន៍ លេង និង រួម ចំណែក ដល់ បុព្វហេតុ កាន់ តែ ច្រើន។. ពិភព លោក មួយ ដែល ការ ស្វែង រក ភាព ពិសេស របស់ GameFis និង ការ ស្វែង រក លទ្ធ ភាព នៃ ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា សង្គម ត្រូវ បាន សម្រេច ទាំង ពីរ ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន
What is the project aboutMetaStrikers is the P2E & PvP Football Strategic Game on Polygon with a heart. Join the revolution,play,and contribute to a greater cause. A world where pursuit of GameFis uniqueness and pursuit of the possibility of solving social issues are both achieved.What makes your project uniqueWe are making a sustainable game by maximizing buyback of sales. The game mechanics are simple,but there are many strategic elements. Also
39 MUSK
Alan Musk (musk)
លោក Alan Musk កើត នៅ ក្នុង ការ ឆ្លង កាត់ ទីផ្សារ ដូច ខាង ក្រោម៖ NFT's,Metaverse,GameFi និង ទី បំផុត F2P FreetoPlay។.
Alan Musk was born in the crosssection of the following markets: NFT’s,Metaverse,GameFi,and ultimately F2P FreetoPlay
40 AA
ALVA (aa)
អ្វីទៅជាគម្រោងរបស់DeFi StakingGameFi អ្វីដែលធ្វើឱ្យគម្រោងរបស់អ្នកមានតែមួយគត់Alva Supply គឺ Very Limited តែមួយគត់ 19K AAHistory នៃគម្រោងរបស់អ្នក។ គម្រោង Alva គឺជាគម្រោងមួយដែលមានគោលបំណងកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងពិភពលោក blockchain។. តាម រយៈ ការ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា blockchain និង វេទិកា Binance Smart Chai
What is the project aboutDeFi StakingGameFi What makes your project uniqueAlva Supply is Very Limited only 19K AAHistory of your project.Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform,Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders a
41 AMAS
Amasa (amas)
ការ កសាង ដើម្បី ជួយ នរណា ម្នាក់ ឲ្យ រក ប្រាក់ ចំណូល និង ពង្រីក តម្លៃ នៃ ស្ទ្រីម ចំណូល មីក្រូ ពី P2E / GameFi / social tokens / data sharing...
Building to help anyone earn and amplify the value of micro income streams from P2E / GameFi / social tokens / data sharing.
42 AMT
Amateras (amt)
AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one.. មាន ពិភព មួយ ដែល អាច មើល ឃើញ ។. AMATERAS មានគោលបំណងផ្តល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ NFT× DeFi។. ឧទាហរណ៍ដោយ staking NFTs នៅលើ AMATERAS អ្នកអាចទទួលបាន $AMT។. ថូខេន នេះ អាច ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ សំរាប់ ការ រុក រក វត្ថុ រាវ ជា ទៀងទាត់ និង អាច ត្រូវ បាន ផ្លាស់ ប្ត
AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one. There is a world as far as the eye can see. AMATERAS aims to provide a solution for NFT× DeFi. For example, by staking NFTs on AMATERAS, you can get $AMT. This token can be used for regular liquidity mining and can also be exchanged for other tokens.
43 AGG
AmpliFi DAO (agg)
CRYPTO NATIVE PERFORMANCE MARKETINGAGG is AmpliFis Governance & reward token for AmpliFi DAO.. AmpliFi DAO ជា អ្នក សាងសង់ របស់ AmpliFi ជា វេទិកា ទីផ្សារ ភ្ជាប់ Web3 ។ វេទិកា AmpliFi ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នូវ កម្ម វិធី បញ្ជូន កម្ម វិធី និង យុទ្ធនា ការ ទី ផ្សារ សម្រាប់ គម្រោង DeFi,Web3 & NFT ។. រឿង ពីរ ដែល ធ្វើ ឲ្យ AmpliFi ដាច់ ដោយ ឡែក ពី គ្នា គឺ ការ ប
CRYPTO NATIVE PERFORMANCE MARKETINGAGG is AmpliFis Governance & reward token for AmpliFi DAO. AmpliFi DAO are the builders of AmpliFi a Web3 affiliate marketing platform.The AmpliFi platform hosts referral programs & market campaigns for DeFi,Web3 & NFT projects. Two things that set AmpliFi apart is that campaign payouts are based on onchain actions,and affiliates earn ownership of the DAO based on the actions they refer. AmpliFi DAO are research
44 ANIMA
ANIMA (anima)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីRealm គឺ ជា ល្បែង WorldBuilding និង Exploration ដែល មាន ឫស គល់ នៅ ក្នុង GameFi ។. ក្រុមហ៊ុន Realmers ការកសាង និងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ច Realmverse តាមរយៈផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងការគ្រប់គ្រងធនធាន។. អ្នក ដំណើរ ផ្សងព្រេង ដើរ កំសាន្ត Realmverse ដើម្បី ស្វែង រក រឿង ដើម របស់ ពួក គេ ។. Earn LootBoxes,Battle other Adventurers,complete Missi
What is the project aboutRealm is a WorldBuilding and Exploration game rooted in GameFi. Realmers build and sustain the economy of the Realmverse through strategic planning and resource management. Adventurers roam the Realmverse in search of their Origin story. Earn LootBoxes,Battle other Adventurers,complete Missions and Transcend into brand new Variants every month.What makes your project uniqueRealm is founded on three principles: Creating a
45 APC
APass Coin (apc)
APass គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបទពិសោធន៏សមាជិក ដែលរួមបញ្ចូល DIDs,quests,level up system,market និង GameFi។. យើងព្យាយាមប្រើហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រពៃណីដើម្បីបង្កើតការធ្វើលំនឹងដោយខ្លួនឯង $APC ពីការរុករករ៉ែទៅការប្រើប្រាស់, Have been purchased DIDs domains, you will have APass membership, so that you cant APC,bond your icon,social media accounts etc,and complete var
APass is a membershipbased experience center,which integrates DIDs,quests,level up system,market and GameFi. We try to use the traditional economics logic to create a selfbalancing token $APC from mining to consumption,Have been purchased DIDs domains,you will have APass membership,so that you can mint APC,bond your icon,social media accounts etc,and complete various interesting quests on Apter to earn rewards and level up.Members can trade vario
46 APE
APEmove (ape)
APEmove គឺជា Web3 Fitness app ជាមួយ GameFi និង ធាតុ SocialFi ។ APEmove ត្រូវបានសាងសង់ជុំវិញសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដ៏ចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន – រំកិលជុំវិញ។. យើង ជា គម្រោង បន្ទាប់ ដើម្បី នាំ មក នូវ ជីវិត ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល ដំណើរ ការ & # 160; និង FREE ទាំង ស្រុង ទៅ កាន់ JOIN ។ អ្នក ប្រើប្រាស់ បំពាក់ ខ្លួន ឯង ជាមួយ NFTs ក្នុ
APEmove is a Web3 Fitness app with GameFi and SocialFi elements.APEmove is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the next project to effectively bring to life a functioning move&earn concept and totally FREE to JOIN.Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn ingame currency, which can either be used ingame or cashed out for profit.W
47 ARBS
Arbswap (arbs)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីArbswap គឺ ជា Arbitrumnative DEX ដែល មាន ន័យ ថា យើង មាន ទាំង Arbitrum One និង Nova ។. គោល ដៅ របស់ យើង គឺ ដើម្បី ផ្តល់ នូវ OPTIMIsed DEX ដែល ជា អ្នក លេង ល្បែង ដ៏ ល្អ បំផុត ។. យើង ជឿ ថា ភាព សាមញ្ញ គឺ ជា គន្លឹះ ហើយ នេះ គឺ ជា របៀប ដែល ឈុត ផលិត ផល របស់ យើង ត្រូវ បាន កំណត់ រចនា សម្ព័ន្ធ ។. បច្ចុប្បន្ន នេះ Arbswap ផ្តល់ នូវ កសិដ្ឋាន
What is the project aboutArbswap is an Arbitrumnative DEX,which means we exist on both Arbitrum One and Nova. Our goal is to deliver the best gamefi optimised DEX. We believe simplicity is key and this is how our suite of products are configured. At present,Arbswap offers liquidity farming with flexible or locked position on both Nova and One: we allow projects to host LP incentives on both flexible farming a la your classic DEX; and locked farmi
48 BOW
Archerswap BOW (bow)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីArcherSwap គឺជាពិភព crypto សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួញដូរ,earn,និង game។. ជម្រើស ដ៏ ល្អ បំផុត សម្រាប់ គម្រោង នៅ លើ Core Chain ដែល មាន លក្ខណៈ ពិសេស រួម មាន AMM,NFT និង GameFi ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ It នាំ មក នូវ អត្ថ ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក ប្រើប្រាស់ មិន ត្រឹម តែ ដោយ ពាណិជ្ជ កម្ម និង កសិកម្ម ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថ
What is the project aboutArcherSwap is a crypto world for users to trade,earn,and game. Its the best choice for projects on Core Chain with features including AMM,NFT,and GameFi.What makes your project uniqueIt brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT,GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad Launchdpad. Also,you will get free BOW by trade mining.History of your
49 HUNT
ArcherSwap Hunter (hunt)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពី$HUNT គឺជារង្វាន់បន្ទាប់នៃ CORE ដែលធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Core Chain។. អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ ២% នៃ រាល់ ជំនួញ ដែល ធ្វើ ឡើង ជាមួយ នឹង ថូខឹន $HUNT ត្រឡប់ ទៅ កាន់ អ្នក កាន់ $HUNT ក្នុង រង្វាន់ Core Chain វិញ។ ប្រវត្តិគម្រោងរបស់អ្នក។ ArcherSwap នាំ មក នូវ អត្ថ ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក ប្រើប្រាស់ មិន ត្រឹម តែ ដោយ ពាណិជ្
What is the project about$HUNT is a nextgeneration CORE reward token on the Core Chain ecosystem. What makes your project unique2% of every transaction made with the $HUNT tokens,goes back to holders of $HUNT in Core Chain rewards.History of your project.ArcherSwap brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT,GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad Launchdpad. Wha
50 ARES
Ares3 Network (ares)
Ares3 ជា វេទិកា GameFi ដែល រួម បញ្ចូល ការ លេង ហ្គេម និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ ផ្តល់ នូវ វេទិកា ទាក់ទាញ សម្រាប់ អ្នក លេង ហ្គេម ដែល រីករាយ នឹង ការ លេង ល្បែង ប្រជែង និង ចាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង ការ លេង ល្បែង ប្រឆាំង នឹង គូ ប្រជែង របស់ ពួក គេ ក៏ ដូច ជា សម្រាប់ អ្នក ចូលចិត្ត cryptocurrency ស្វែង រក ករណី ប្រើប្រាស់ ថ្មី និង ឱកាស វិនិយោគ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម ហ្គេម...
Ares3 is a GameFi platform that combines gaming and finance,offering an appealing platform for gamers who enjoy competitive gaming and are interested in betting against their opponents,as well as for cryptocurrency enthusiasts seeking new use cases and investment opportunities in the gaming industry.
51 BBO
PandaFarm (BBO) (bbo)
Panda Farm គឺជាគម្រោង GameFi ដែលសម្របខ្លួនទាំងស្រុងជាលើកដំបូង ដោយដំណើរការលើ Arbitrum។. អ្នកប្រើប្រាស់អាចរកប្រាក់បានពីអាងទឹកប្រាក់រង្វាន់ខណៈដែលចូលរួមការប្រកួតនីមួយៗនិងការប្រកួត។. ក្រុម នេះ បាន បង្កើត ក្បួន ដោះ ស្រាយ តែ មួយ គត់ សម្រាប់ ល្បែង នីមួយ ៗ ដែល នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ ឲ្យ សកម្ម ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដោយ កិច្ច សន្យា ។. Panda Farms smart contracts មាន
Panda Farm is the first completely decentralized GameFi project,running on Arbitrum. Users can earn money from the prize pool while participating in each game and competition. The team has created unique algorithms for each game,which will be activated automatically by the contract. Panda Farms smart contracts are decentralized,and all game data can be viewed on the chain.
52 BVC
BattleVerse (bvc)
BattleVerse.io គឺជាហ្គេមអនឡាញ P2E ដែលថាមពលដោយ DeFi x NFT និងបច្ចេកវិទ្យា blockchain។. Binance Smart Chain GameFi អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Hackathon។ គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការលេងហ្គេមសប្បាយទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធនៅក្នុងពិភពលោក PlaytoEarn P2E ហ្គេមរបស់អ្នករាល់សកម្មភាពនៅក្នុងពិភពហ្គេមដ៏ធំ, be it
BattleVerse.io is a P2E online game powered by DeFi x NFT and blockchain technology. Binance Smart Chain GameFi Hackathon prize winner.Our main goal is to give you the opportunity to earn through fun gameplay, even if you are not an experienced player in the world of PlaytoEarn P2E games Your every action in the huge game world, be it a battle, resource extraction, or completing missions and quests, will generate income.
53 BRT
Bikerush (brt)
លោក BikeRush បាន សាងសង់ នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក មួយ ក្នុង ចំណោម កីឡា ដែល មាន សុខភាព ល្អ បំផុត គឺ ការ ជិះ កង់ គឺ ជា គម្រោង ដំបូង ដែល ត្រូវ អនុវត្ត យ៉ាង មាន ប្រសិទ្ធភាព នូវ គំនិត Ride&Earn ដែល មាន មុខងារ មួយ។ BikeRush បញ្ចូល គំនិត សុខភាព ផ្សេងៗ ដូចជា សម្បទា ការពារ បរិស្ថាន បៃតង និង ការ លេង រក ប្រាក់ ចំណូល ។. ជាមួយ នឹង GameFi BikeRush មាន បំណង បើក បរ រាប់ ម
BikeRush built around one of the worlds most popular healthy sports, cycling, it is the first project to effectively implement a functional Ride&Earn concept.BikeRush integrates various health concepts such as fitness, green environmental protection, and play earning. With GameFi, BikeRush aims to drive tens of millions towards healthier lifestyles, fight climate change, encourage lowcarbon travel and connect the fitness public to Web 3.0, while
54 BOUNTIE
Bountie Hunter (bountie)
Bountie Hunter គឺជា ប្រព័ន្ធ អេកូឡូស៊ី GameFi ដែល ជួយ ឲ្យ អ្នក លេង ហ្គេម រក ប្រាក់ ពី ការ លេង ហ្គេម។. បេសកកម្ម របស់ យើង គឺ ដើម្បី ក្លាយ ជា វេទិកា defacto សម្រាប់ អ្នក លេង ល្បែង ដើម្បី រក ឃើញ និង វិនិយោគ លើ គម្រោង ល្បែង គ្រីប និង ទិន្នន័យ មេតា ។. អ្នក កាន់ Token 'BOUNTIE' នឹង អាច ទទួល បាន រង្វាន់ ដោយ ការ លេង ហ្គេម ប្លុកឆេន playtoearnP2E, staking, f
Bountie Hunter is a GameFi ecosystem that helps gamers to make money from gaming. Our mission is to be the defacto platform for gamers to discover and invest in crypto gaming and metaverse projects. Token holders of ‘BOUNTIE’, will be able to earn rewards by playing playtoearnP2E blockchain games, staking, farming, airdrops and also esports tournaments.
55 BRKL
Brokoli (brkl)
Brokoli ជា រោម ដើម NFT ដែល មាន ផលប៉ះពាល់ ។. នៅ ទីនេះ រាល់ មុខងារ DeFi គឺ ជា ភាព វិជ្ជមាន នៃ អាកាស ធាតុ ដោយ មិន មាន តម្លៃ បន្ថែម សម្រាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ នោះ ទេ ។. អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើដោយខ្លួនឯង និងជួញដូរផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដែលពួកគេធ្វើដោយប្រើប្រាស់ផលិតផល DeFi បៃតង Brokolis ។. វេទិកា ស្នូល Brokolis : អ្នក ប្រមូល ផ្តុំ ពណ៌ បៃតង សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ
Brokoli is an impacttoearn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokolis green DeFi products. Brokolis core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli
56 BG
BunnyPark Game (bg)
BunnyPark គឺ ជា គម្រោង DeFi + NFT ដែល បាន ដាក់ ពង្រាយ នៅ លើ BSC ជាមួយ នឹង ការ ផ្តោត សំខាន់ ទៅ លើ ការ លូត លាស់ និង ស្តង់ដារ ផលិត ផល NFT ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ លទ្ធ ផល នៃ ស្តង់ដារ អភិវឌ្ឍន៍ NFT ការ លេង ល្បែង ផ្សេង ៗ ច្បាប់ ផលិត ផល និង តម្លៃ កម្ម វិធី ទៅ ក្នុង កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ស្តង់ដារ ជា បន្ត បន្ទាប់ ។. ក្នុង នាម ជា ក្រុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ Lego ក្នុង វិស័យ N
BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products.Bunn
57 EPIX
Byepix (epix)
Byepix ជាវេទិកាសម្រាប់ NFT, DeFi, Blockchain, GameFi, និង Metaverse។. Byepix, ផ្តល់នូវភាពពិតថ្មី, ពិភពលោកនៃអត្ថន័យនិងឱកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ, ការផ្តល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងលទ្ធភាពអន្តរកម្មសម្រាប់ផលិតកម្មវប្បធម៌, បញ្ញានិងសេដ្ឋកិច្ច, ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ផ្សេងគ្នាដំណាលគ្នានិងនៅក្នុងលក្ខណៈរួមបញ្ចូល, Cyber ផ្តល់ជូននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម
Byepix is ​​a platform for NFT, DeFi, Blockchain, GameFi, and Metaverse. Byepix; offering a new reality, a world of meaning and cooperation opportunities; providing infrastructure and interaction possibilities for cultural, intellectual, and economic production; using different advanced technologies simultaneously and in an integrated manner; Cyber delivers a suitable infrastructure to become a social platform.
58 CBANK
Cairo Bank (cbank)
Cairo Finance គឺ ជា វេទិកា DEFI ដែល មាន សម្ព័ន្ធ ភាព ដែល ឧទ្ទិស ដល់ ការ ធ្វើ ឲ្យ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន សុជីវធម៌ អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន សម្រាប់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ។. ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងការដូរពហុរទេះ,liquid staking,copy trading,GameFi,and more.. ចំណុច សំខាន់ នៃ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ថាមវន្ត នេះ គឺ CBANK Token
Cairo Finance is an allinone DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products,including a multichain swap aggregator,liquid staking,copy trading,GameFi,and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token,designed to benefit from various utilities within the platform.
59 CHEERS
CheersLand (cheers)
CheersLand គឺជា GameFi Metaverse Aggregator ដែលជាកន្លែងដែលនរណាម្នាក់អាចរកប្រាក់បាននូវបទពិសោធន៍លេងហ្គេមរបស់ពួកគេនិងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។. CheersLand GameFi Metaverse Aggregator មានសមាសភាពច្រើនប្រភេទ, ចំណាត់ថ្នាក់ List, Initial Gaming Offering IGO, NFT Market, Multiasset Staking Platform, etc....
CheersLand is a scalable GameFi Metaverse Aggregator where anyone can monetize their gaming experiences and social networks. CheersLand GameFi Metaverse Aggregator is composed of multigame combinations, Ranking List, Initial Gaming Offering IGO, NFT Market, Multiasset Staking Platform, etc..


កាក់ជួញដូរច្រើនបំផុត


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 ម៉ោង)
នៅ ពី គឺ ($US) ចំណូល ($)
1 BTC 41,868.01 1,781,347,732.29
3 ETH 2,233.44 927,747,193.07
4 ARS 1,020.50 808,950,992.50
5 SOL 68.47 679,941,952.96
6 AVAX 34.91 469,874,216.54
7 FDUSD 1.00 344,159,744.44
8 DOGE 0.10 291,503,791.98
9 XRP 0.62 282,889,272.25
10 JTO 2.98 248,190,812.78
11 LUNC <0.01 220,492,691.97
12 ADA 0.54 209,412,948.01
13 ORDI 47.61 193,513,845.33
14 LINK 14.85 167,185,906.67
15 USTC 0.04 143,618,640.69
16 LUNA 1.01 138,228,316.15
17 MATIC 0.84 137,178,189.30
18 OP 2.09 130,793,015.36
20 TIA 9.79 115,481,124.28
21 MEME 0.03 106,159,860.28
22 RUNE 5.97 102,865,067.80
24 INJ 21.93 91,671,144.99
25 NEAR 2.31 73,393,215.54
26 SAND 0.51 70,237,089.87
27 QI 0.03 66,711,713.54
28 LTC 73.00 64,596,245.89
29 SNX 4.24 59,861,076.17
30 PEPE <0.01 59,078,600.97
31 GALA 0.03 58,367,643.06

កាក់ជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) ច្រើនទៀត (%)
1 QI 0.03
+89.95
2 AMP <0.01 +31.13
3 COMBO 0.98 +23.20
4 INJ 21.93 +15.71
5 CTXC 0.37 +12.85
6 BEAMX 0.02 +10.54
7 CHESS 0.24 +8.76
8 RAY 0.71 +7.40
9 POND 0.01 +6.20
10 DEXE 5.08 +5.86
11 AVAX 34.91 +5.37
12 POWR 0.37 +4.71
13 JOE 0.68 +4.59
14 SNX 4.24 +4.30
15 LUNA 1.01 +3.93
16 IMX 1.99 +3.80
17 XEC <0.01 +3.36
18 TIA 9.79 +2.58
19 BTTC <0.01 +2.34
20 ELF 0.68 +1.80
21 BLZ 0.29 +1.22
22 POLS 0.72 +1.17
23 RARE 0.13 +0.48
24 CRV 0.69 +0.33
25 OSMO 0.80 +0.26
26 MINA 0.81 +0.24
27 USDP 1.00 +0.02

តម្លៃកាក់កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) កាត់បន្ថយ (%)
1 BEL 0.68 -15.52
2 JTO 2.98 -15.05
3 OG 5.28 -15.01
4 UNFI 7.28 -13.59
5 ENJ 0.32 -13.22
6 MEME 0.03 -13.17
7 RSR <0.01 -12.97
8 ZRX 0.38 -12.87
9 KP3R 73.96 -12.33
10 BAKE 0.25 -11.92
11 QTUM 3.14 -11.86
12 LINA 0.01 -11.85
13 PHA 0.11 -11.72
14 ILV 99.65 -11.59
15 KAVA 0.77 -11.53
16 WIN <0.01 -11.45
17 XVS 9.45 -11.43
18 KEY <0.01 -11.23
19 ID 0.27 -11.15
20 LOKA 0.26 -11.13
21 FLOW 0.76 -11.07
22 FTM 0.36 -11.07
23 GTC 1.09 -10.75
24 BLUR 0.48 -10.74
25 TLM 0.02 -10.72
26 BADGER 3.89 -10.71
27 SKL 0.04 -10.68
28 ANKR 0.03 -10.62
29 ALPACA 0.18 -10.59
30 NKN 0.11 -10.47

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
នៅ Name គឺ ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
នៅ ព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទ
1 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net វិជ្ជមាន សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម cryptocurrency Mike Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 វេទិកា វិនិយោគ Crypto Fasset បាន ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ឌូបៃ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 ជំនួសដោយ fee RBF បានពន្យល់
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ទៅ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 នាយក ប្រតិបត្តិ ណេអូប៊ែង និយាយ ថា DeFi អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទៅ ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 ដឺ ហ្វី អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក នាយក ប្រតិបត្តិ ធនាគារ ថ្មី និយាយ ថា
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ប្រាក់ ដុល្លារ ឌីជីថល កាណាដា មិន បាន ធ្វើ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ទោះបី ជា មាន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ ក៏ ដោយ
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 អូស្ត្រាលី ព្យាយាម ម្តង ទៀត ដើម្បី ប្រយុទ្ធ នឹង ការ បោក បញ្ឆោត គ្រីប ក្នុង វិស័យ នា ពេល អនាគត
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 លោក Elon Musk ប្រាប់ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 ថ្ងៃ នៃ ការ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ក្រោយ មក សាំ អាល់មេន បាន ត្រលប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman ត្រឡប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ពេល ដែល Microsoft ចូល រួម ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman ត្រឡប់ មក វិញ ជា CEO OpenAI នៅ ពេល ដែល Microsoft ទទួល បាន កៅអី ក្តារ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 Crypto exchange FTX ទទួលបាន nod to sell 873M of assets to repay creditors
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 ការ ប្រកួត Bitcoin ETF ទទួល បាន ម៉ូដែល BlackRock ដែល ចូល ទី 13
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ប្រទេស ប្រេស៊ីល អាច នឹង ត្រូវ បង្កើន ពន្ធ លើ គ្រីប ដែល បាន កាន់ កាប់ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 ជាង 75 ប្រកួត ក្នុង ចំណោម ការ ប្រកួត Web3 បាន បរាជ័យ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ខូអ៊ីនជីកូ
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ស្រាវជ្រាវអំពី dynamics នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ទីផ្សារ មុន ពេល អ្នក លោត ចូល ក្នុង Bitcoin ETFs
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 តើ Sony និង Microsoft អាច នាំ យក blockchain ទៅ កាន់ កុងស៊ុល ល្បែង បាន ដែរ ឬ ទេ
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 កំហឹង ChatGPT wont និយាយ ថា slurs Q បំបែក ការ អ៊ិនគ្រីប 99 បណ្ដាញ ក្លែងក្លាយ AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 អនាគត CME Bitcoin បង្ហាញ ថា វិនិយោគិន លេង ល្បែង លើ តម្លៃ 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance នឹង បញ្ចប់ ការ គាំទ្រ សម្រាប់ BUSD stablecoin នៅ ខែ ធ្នូ
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 តុលាការ អេស្តូនី nixs ធ្វើ បត្យាប័ន ពី អ្នក បោកប្រាស់ គ្រីប ដែល ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 អនុ លេខាធិការ រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ឧបករណ៍ បន្ថែម ដើម្បី អនុម័ត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 ការ ដេញ ថ្លៃ Square Enix កាលបរិច្ឆេទ Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 អតីត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប អធិការបតី អង់គ្លេស Copper បាន ចាប់ ផ្តើម វេទិកា សន្តិ សុខ ដែល បាន កាត់ ទោស
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ការ លក់ និង តម្លៃ NFT ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ កង្វះ ខាត សំណាង និង សុទិដ្ឋិនិយម យោង តាម ការ សិក្សា ជា ច្រើន ។
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 ការវិភាគតម្លៃ 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 តម្លៃ Bitcoin បរាជ័យ 385K ការ បំបែក ដោយសារ GDP របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បង្កើន ឥទ្ធិ ពល ដល់ ទុក្ខ វេទនា ចុះ ចត ដ៏ លំបាក របស់ Fed
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS ណែ នាំ ធនាគារ កណ្តាល ឲ្យ រៀប ចំ ផែនការ ជា មុន សំរាប់ សន្តិ សុខ CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 ផាកកូស ទទួល បាន ការ អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ ដើម្បី ចេញ នូវ ស្ថេរ ភាព នៅ អាប៊ូ ដាប៊ី
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 រឿង Crypto រឿង Charlie Shrem ប្រាប់ ពី របៀប ដែល គាត់ បាន ក្លាយ ជា មហា សេដ្ឋី Bitcoin
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អ្នក លាយ គ្រីប ស៊ីនបាដ ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ទំនាក់ទំនង កូរ៉េ ខាង ជើង
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 ហេតុអ្វី JSON LD សំខាន់សម្រាប់ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota បើក គ្រឹះ 100M Abu Dhabi សម្រាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole តម្លើង 225M នៅតម្លៃ 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 AI ពិតប្រាកដប្រើករណីក្នុង crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex ត្រៀម បន្ត ការ ដក ថយ ក្រោយ ការ hack 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 Bitcoin NFT ផ្សារទំនើប Bioniq ការភ្នាល់រង្វិលជុំគោលដៅនៃការរំខានបណ្តាញ
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander តែងតាំង អ្នក ឃុំឃាំង crypto custodian Taurus ដើម្បី ការពារ របាយការណ៍ Bitcoin Ether
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA បើក គ្រឹះ អាប៊ូ ដាប៊ី ចំនួន 100 លាន សំរាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 នាយក ប្រតិបត្តិ Huddle01 ពន្យល់ ពី មូលហេតុ ដែល បច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនង ត្រូវ តែ មាន សុជីវធម៌
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ចង់ ធ្វើ ឲ្យ ការ រុក រក រ៉ែ Bitcoin មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ជាមួយ នឹង ការ វិនិយោគ ថ្មី
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 របៀប ដែល NFTs អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ទទួល បាន ការ ទូរស័ព្ទ ពី ក្រឡាចត្រង្គ ពន្ធ
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជំរុញ ឲ្យ អនុវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នូវ គោល នយោបាយ ប្លុកឆេន របស់ ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub បង្ហាញគម្រោង CBDC ឯកជនរបស់ខ្លួន
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ព័ត៌មានអាមេរិក ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារ

នៅ ព័ត៌មាន ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
1 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 01:01
2 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 18:00
3 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
4 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
5 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
6 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
12 ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
13 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
14 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:30
15 របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
16 សន្ទស្សន៍​ការ​លក់​រាយ​ស្នូល និង​សន្ទស្សន៍​លក់​រាយ​ប្រចាំ​ខែ (Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
18 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
19 របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:00
20 របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:30
21 សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) 16-12-2023 04:00

កាក់ដែលបានមើលថ្មីៗនេះ

Tripio (trio) BongWeedCoin (bwc) Blockmine (gold nugget) BillionHappiness (bhc) snglsDAO Governance (sgt) Alkimi (ads) BabyBUSD (babybusd) YCLUB (syc) Ghoul (ghoul) Ethereum Classic (etc)

កាក់ចៃដន្យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

Tarmex [OLD] (tarm)Hydra Ecosystem (hdr)BitcoinV (btcv)Totoro Inu (totoro)Woodcoin (log)

Hashtags កាក់ទាក់ទងនឹងនិន្នាការពិភពលោក

#Web3 #privacy #GameFi #lending #cloud #pegged #clean energy #digital currency #solar energy #blockchain infrastructure
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000